עבירות מין

המונח “עבירות המין” הינו מונח רחב ביותר, המאגד תחתיו סוגים רבים של עבירות, שכל אחת מהן כרוכה בענישה בדרגות חומרה משתנות.

כאשר מדובר בעבירות מין, הכוונה הינה בין היתר לעבירות כמו: עבירות אונס, הטרדות מיניות, מעשי סדום, מעשים מגונים, בעילת קטין בהסכמה, פדופיליה וכן הלאה.

עבירות מין הינן עבירות עם פוטנציאל פגיעה עצום כלפי קורבנותיהן – הן בפן הרגשי והן בפן הגופני. במאמר זה נסביר על עבירות מין לסוגיהן ועל סוגי העונשים הקבועים בצידן.

אילו מעשים נחשבים כעבירת מין?

עבירות מין הינן עבירות הקשורות באופן ישיר או עקיף למיניות. אף שבין עבירות המין הידועות ביותר בשיח הציבורי, ישנן עבירות אונס – שעניינן קיום יחסי מין עם אדם אחר בכפייה – מן הראוי לציין כי עבירות מין אינן כוללות בהכרח מגע פיזי ישיר עם גופו של אדם אחר.

לעתים, עבירות מין מערבות הצגה של תמונות, סרטונים או מראות בלתי הולמים לקורבן העבירה, פגיעה מילולית באמצעות שיח מיני או משפיל כלפי אדם אחר או התייחסות בעלת אופי מיני כלפי גופו של אותו אדם. גם שידול של אדם אחר למעורבות בביצוע פעולות בעלות אופי מיני באמצעות מרמה, איומים או הפעלת מניפולציה – נחשב כעבירת מין לכל דבר ועניין.

בקצרה, ישנם סוגים רבים של עבירות הנחשבות כעבירת מין, החל מהטרדה מינית ועד אונס אלים, כאשר המכנה המשותף לכל העבירות הללו הינו עצם היותן כרוכות במעשים מיניים במהותם, המבוצעים בקורבן במישרין או בעקיפין ללא רצונו או בניגוד לטובתו.

באילו מקרים אדם עלול להיחשב כעבריין מין?

אדם אשר ביצע עבירה המסווגת כעבירת מין בדין הפלילי בישראל, ייחשב כעבריין מין.

כלומר, במידה ואותו אדם ביצע פעולה מינית פוגענית כלפי זולתו, בין אם עניינה של אותה הפעולה היה אילוץ הקורבן להיחשף למראה או תמונה בעלי אופי מיני ללא רצונו, אינוס של הקורבן לעשות בעצמו או בזולתו מעשה בעל אופי מיני, או ניצול מיני של אדם אחר בעזרת ניצול יחסי מרות, הפעלת לחץ, איום, סחיטה, מניפולציה או הבטחות סרק.

כיצד מטפל הדין הפלילי בעברייני מין בישראל?

לאור העובדה שקיימים סוגים כה רבים של עבירות מין, קיימת התייחסות נרחבת לנושא של עבירות מין במסגרת חוק העונשין הישראלי.

ישנם סוגים שונים של עונשים הקבועים בחוק בגין עבירות מין, כאשר דרגת החומרה של הענישה הקבועה בחוק היא כתלות בחומרתה של עבירת המין שבוצעה, לצד רמת מסוכנותו של האדם שביצע את העבירה.

כאשר עבריין מין מורשע נשלח לתקופת מאסר, הוא נדרש לעבור הליך המכונה “הערכת מסוכנות מינית” במרכז לבריאות הנפש (מב”ן). תוצאותיה של הערכה זו, הן שיתוו את אופן הטיפול באסיר –  לרבות, תנאי המאסר שלו, אפשרותו לצאת לחופשות והסיכויים להמתקת עונשו ושחרור מוקדם מהכלא.

יתרה מכך, החוק הפלילי בישראל מאפשר לבית המשפט להטיל הגבלות שונות על עברייני מין בישראל, לרבות הצבת פיקוח ומעקב צמודים לעברייני מין מורשעים.

בין ההגבלות האמורות, ניתן למנות: הגבלה על נהיגה ברכב, הגבלות על צריכת אלכוהול, הגבלות על מגע עם קטינים וכן הלאה. לעניין זה חשוב לציין כי אף עברייני מין שלא ריצו מאסר, עשויים להיות נתונים בפני פיקוח צמוד והגבלות חוקיות.

סוגים שונים של עבירות מין והעונשים הקבועים בגינן בחוק

עבירות מין בישראל נחלקות למספר קטגוריות כפי שהן מוגדרות בחוק העונשין הישראלי. להלן סוגי העבירות המרכזיים בהן עוסק החוק:

1. עבירת אונס

עבירות אונס, או בשמן הנוסף – עבירות אינוס, הן עבירות פליליות שעניינן קיום יחסי מין בכפייה על הזולת בניגוד לרצונו החופשי. אף שעבירות אונס עשויות להתבצע מול נשים או גברים, ההגדרה של אונס בדין הפלילי בישראל מתייחסת למעשי אונס הנעשים כנגד נשים, כאשר עבירות אונס המתבצעות כנגד גברים נחשבות בתור מעשי סדום.

חוק העונשין קובע כי על מנת שעבירה תיחשב כמעשה אונס, נדרשים להתקיים לפחות 2 התנאים שלהלן:

א. אי הסכמה מצד הקורבן לקיום יחסי מין.

ב. בעילה: החדרה של איבר או חפץ לאיבר המין של הקורבן.

מן הראוי לציין בהקשר זה כי גם מעשה מרמה ומניפולציה שבוצע כלפי קטינה שאינה מבינה את מהותה של העבירה ובעילה של קטינה שגילה נמוך מ – 14, בין אם המעשה בוצע בהסכמתה ובין אם לא – ייחשבו כעבירת אונס.

כמו כן, גם במקרה של בעילת חסר ישע, קרי: אדם הנמצא במצב של ערפול חושים עקב שימוש בסמים, אלכוהול או תרופות לסוגיהן, או של אדם שאינו בהכרה מלאה ולא נתן את הסכמתו המפורשת והמודעת לביצוע המעשה – יחשבו כולם כעבירת אינוס.

העונש הקבוע בחוק העונשין בגין עבירת אינוס הינו 16 שנות מאסר.

העונש בגין עבירת אונס שבוצעה בנסיבות מחמירות כמו: קטינה שגילה מתחת ל – 16 שנים, אונס באדם הלוקה במוחו או בנפשו, אונס שבוצע תוך איומים בנשק, אונס שגרם לחבלה או היריון בקורבן, או עבירת אינוס בפרהסיה (אונס קבוצתי או אונס שבוצע בנוכחותם של אנשים אחרים) –  הינו 20 שנות מאסר.

2. בעילה אסורה בהסכמה

קיימים מקרים בהם מעשה בעילה שבוצע בהסכמה הדדית של שני צדדים, נחשב מבחינת החוק הפלילי בישראל כעבירת מין.

כאשר עסקינן בעבירת בעילה אסורה בהסכמה הכוונה הינה בדרך כלל לבעילת קטינה שטרם מלאו לה 14 או 16 שנים, זאת כאשר ניתן להוכיח בבית המשפט כי המעשה בוצע בהסכמתה המלאה. מן הראוי לציין כי גם במקרה בו הקטינה תצהיר על כך שהמגע המיני קוים מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה, המעשה עדיין ייחשב כעבירת מין בראי החוק.

כאשר מדובר על אישה בוגרת בגיל 18 ומעלה, שיחסי המין עימה קוימו תחת מעטה של רמיה, מניפולציה והטעיה מכוונת, למשל במקרה של הונאה / הבטחות שווא או התחזות של גבר נשוי לרווק, מדובר בעבירה שנקראת “בעילה אסורה בהסכמה של אישה בוגרת”.

העונש הקבוע בחוק העונשין בגין עבירת בעילה אסורה בהסכמה של קטינה הינו 5 שנות מאסר. בגין עבירת בעילה אסורה בהסכמה של אישה בוגרת, העונש הינו 3 שנות מאסר.

3. מעשי סדום

עבירת מעשה סדום מוגדרת בדין הפלילי בישראל בתור מעשה של החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או לפיו.

חוק העונשין קובע כי מגע מיני יחשב כעבירת מעשה סדום, בכל אחד מן המצבים שלהלן:

א. מעשה סדום בקטין: מצב בו המעשה בוצע על נער מעל גיל 14 שטרם מלאו לו 16 שנים.

ב. מעשה סדום בקטין תוך ניצול יחסי מרות: מצב בו המעשה בוצע על נער מעל גיל 16 שטרם מלאו לו 18 שנים, תוך שימוש לרעה בסמכות, מסגרת חינוכית או השגחתית, יחסי מרות או יחסי תלות.

ג. מעשה סדום בבגיר תוך ניצול יחסי מרות: מצב בו המעשה בוצע על אדם מעל גיל 18, תוך ניצול לרעה של יחסי מרות בסביבת העבודה או מסגרת אחרת (שירות צבאי, משטרתי וכן הלאה).

עבירת מעשה סדום נחשבת על פי הדין הפלילי בישראל כאונס לכל דבר ועניין, ומכאן שהעונשים הקבועים בחוק העונשין בגין עבירות מסוג זה זהים לעונשים הניתנים בגין עבירות אינוס.

4. מעשה מגונה

מעשים מגונים מוגדרים בדין הפלילי בישראל כפעולות המבוצעות לשם גירוי מיני, סיפוק מיני, או השפלה מינית ללא הסכמת הזולת. במסגרת הגדרה זו ניתן להכליל מגוון רחב של מעשים והתנהגויות, וביניהם: חשיפת איבר המין בפרהסיה, מגע באיברים מוצנעים, אוננות וכן הלאה.

עם זאת, חשוב לציין כי החוק מבחין בין מעשים מגונים בדרגות חומרה משתנות, כאשר קיים הבדל בהתייחסות העקרונית למעשים מגונים אשר כוללים אקט של מגע מיני בפורום מצומצם, לעומת מעשים מגונים המתבצעים במרחב הפומבי מבלי לכלול מגע ישיר עם הנוכחים.

כאשר מדובר על מעשה מגונה בפומבי, הכוונה לעבירות מין כגון: התערטלות פומבית, תנועות מגונות, שימוש בשפה מינית בוטה – בתנאי שתכליתם של המעשים הינה גירוי, סיפוק או ביזוי מיני.

החוק רואה בחומרה רבה יותר מעשים מגונים מהסוג הראשון (מעשה מגונה שנעשה ישירות מול הקורבן) היות ואלו מגלמים בחובם פגיעה קשה יותר בפרטיות, בגוף ובנפש של הנפגע.

העונש המרבי בגין מעשה מגונה שבוצע בפומבי בפני אדם שגילו למעלה מ – 16 שנים הינו עד שנת מאסר בודדת. במידה וגילו של הנפגע היה מתחת ל – 16 שנים, צפוי העבריין לעונש של עד 3 שנות מאסר.

בגין מעשים מגונים שבוצעו בפרטיות באדם שגילו למעלה מ – 16 שנים, העונש המרבי יהיה 3 שנות מאסר. במידה וגילו של הקורבן היה מתחת ל – 18 ומעל 14 שנים, כאשר המעשה המגונה בוצע במסגרת יחסי מרות, חינוך, תלות או השגחה, יהיה עונשו של העבריין עד 4 שנות מאסר.

במידה ולקורבן המעשה המגונה מלאו 18 שנים, אך נתקיימו יחסי מרות בסביבת העבודה או במסגרת שירות, יידון העבריין לעונש מאסר של עד 4 שנים.

בגין מעשה מגונה שבוצע בפרטיות באמצעות שימוש בכוח או הפעלת לחץ, יחול עונש של עד 7 שנות מאסר. גם על מעשים מגונים שבוצעו באדם הלוקה בנפשו או בשכלו וקטינים מתחת לגיל 14 (גיל ההסכמה הקבוע בחוק) יחול עונש מאסר זה.

בגין מעשה מגונה שבוצע בנסיבות מחמירות, כמו מעשים מגונים בקטין בתוך המשפחה, או מעשה מגונה שלווה בהתעללות, איומים בנשק, או בגרימת חבלה – צפוי העבריין לעונש של עד 10 שנות מאסר.

5. הטרדות מיניות

הטרדה מינית הינה פגיעה המבוצעת על רקע מיני בחופש, בפרטיות, בכבוד ובשוויון הזכויות של הזולת. להטרדה מינית פנים רבות, והיא יכולה להופיע הן בתצורה של ביזוי אדם על רקע מיני או ביצוע מעשה מגונה.

החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי הטרדה מינית, היא פעולה הכוללת לפחות אחד מן הרכיבים שלהלן:

א. מעשה מגונים.

ב. דרישה לביצוע אקט מיני בכפייה באמצעות סחיטה באיומים.

ג. הצעות מיניות חוזרות ונשנות, תוך התעלמות מבקשת הנפגע לחדול מכך. כשהדבר נעשה בכפוף ליחסי מרות, חינוך, תלות, השגחה או טיפול, בין אם הנפגע הביע את מורת רוחו מן ההצעות הללו וביקש לחדול מהן ובין אם לאו – יחשב הדבר כהטרדה מינית.

ד. התייחסות חזרתית למיניות של אדם, אף שאותו אדם ביקש לחדול מכך. כשהדבר נעשה בכפוף ליחסי מרות, חינוך, תלות, השגחה או טיפול, בין אם הנפגע הביע את מורת רוחו מאזכורים אלו ובין אם לאו – יחשב הדבר כהטרדה מינית.

ה. אמירות משפילות לגבי המיניות או הנטיה המינית של אדם מסוים.

ו. פרסום של חומרים מצולמים או מוקלטים הנוגעים למיניותו של אדם באופן שעלול לבזות או להשפיל אותו, ללא הסכמתו המפורשת לפרסום החומרים הללו.

ז. הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות

העונשים הקבועים בחוק העונשין בגין עבירות הטרדה מינית נעים בין שנתיים ועד לארבע שנות מאסר, כאשר בגין סחיטה באיומים על רקע מיני, טווח הענישה הינו שבע עד תשע שנות מאסר. במקרה של הטרדה מינית הכוללת ביצוע מעשים מגונים, הענישה המרבית הקבועה בחוק הינה עד 10 שנות מאסר.

מתי יש צורך בעורך דין פלילי המתמחה בעבירות מין?

בין אם נפגעתם מעבירות מין ובן אם זומנתם לחקירה או למשפט בגין חשד לביצוע עבירת מין, דעו כי חשוב ביותר לפנות באופן מיידי לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי מיומן, שיוכל לסייע לכם להיערך להליך הפלילי כראוי.

כאשר מדובר בתיקים פליליים הנוגעים לעבירות מין, מפאת מורכבותו ורגישותו הרבה של הנושא – קבלת ייעוץ משפטי מקצועי היא הכרחית להגנה על האינטרסים שלכם.

בעזרת שירותיו של עורך דין פלילי תוכלו להגיע לחקירה המשטרתית ולהליך המשפטי כשאתם ערוכים לכל תרחיש, ולהיות סמוכים ובטוחים כי יש מי שיגן על זכויותיכם וידאג למצותן מול גורמי האכיפה והמערכת המשפטית. בהצלחה!

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי,
והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

עבירות מין

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות מין
סחיטה מינית באינסטגרם

אינסטגרם – הפלטפורמה הפופולרית ברשת לשיתוף תמונות וסרטונים, הפכה בשנים האחרונות גם לזירת פשע דיגיטלית. התופעה של סחיטה מינית ברשתות החברתיות, הידועה גם במונח “סקסטורשן”

קרא עוד
סחיטה מינית בפייסבוק

פייסבוק הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. אנו משתמשים בה כדי להתחבר עם חברים ומשפחה, לשתף רגעים מיוחדים, ולצרוך חדשות ומידע. אך לצד היתרונות הרבים, טמונה

קרא עוד
סקסטורשן

סקסטורשן היא תופעה של סחיטה מינית ברשת, שבה אדם מאיים לפרסם תמונות או סרטונים אינטימיים של אדם אחר, אם הנסחט לא יעשה כמבוקשו. מדובר בתופעה

קרא עוד
תקיפה מינית

מתי הטרדה מינית תהיה תקיפה מינית? הטרדה מינית היא מעשה בו אדם אחד פוגע באחר במעשה בעל אופי מיני, כדוגמת כפיית מין, נגיעה ללא הסכמה

קרא עוד
מעשים מגונים

מה נחשב מעשה מגונה? עולם ההטרדות המיניות הוא עולם רחב מאוד ולא רק שמדובר בספקטרום של מעשים גם לחומרת המעשה יש משקל מאוד גדול בשאלה

קרא עוד
הפצת סרטון מיני באינטרנט

עבירות מין הן לא רק במגע פיזי במדינת ישראל מעוגן החוק למניעת הטרדות מיניות אשר מטרתו לצמצם את תופעת ההטרדות המיניות במדינה תוך ענישה חמורה

קרא עוד
בעילה אסורה בהסכמה

עבירות מין בחוק הישראלי ברור לכל כי פגיעות מיניות והטרדות מיניות הן עבירות על החוק, ואפילו עבירות חמורות, אך על מנת לעשות סדר ולהפוך זאת

קרא עוד
מעשה סדום

על הטרדה מינית ומעשה סדום על פניו נראה כי כולם משתמשים במושג אונס והטרדה מינית וכאן מסתכם מגוון המילים שבהם משתמשת האוכלוסייה בישראל לתיאור מעשים

קרא עוד
מעשה מגונה בפומבי – עונש

היחס להטרדות מיניות כיום נראה שיש מודעות גדולה הרבה יותר לנושא ההטרדות מיניות, בארץ ובעולם כולו. ניתן לראות זאת בחוק הישראלי אשר מגדיר אילו עבירות

קרא עוד
הטרדה מינית

הטרדה מינית היא כמובן עבירה על החוק מתוקף כך שהיא פוגעת בזכויות בסיסיות כמו הזכות לחירות ולפרטיות. בתוך עבירה של הטרדה מינית אפשר למצוא כל

קרא עוד
מעשה מגונה בפומבי

הטרדה מינית הטרדה מינית היא עבירה על החוק אשר מוגדרת בחוק למניעת הטרדות מיניות. בחוק זה מפורטים מצבים בהם מעשים ייחשבו כעבירה מינית כך שבכולם

קרא עוד
עבירות מין במחשב – עונש

מהפכת האינטרנט – לטוב ולרע אין ספק שכבר אי אפשר לדמיין את העולם שלנו מבלי האינטרנט. מדובר באחת ההמצאות ששינו את העולם מקצה לקצה והיום

קרא עוד
חוק התיישנות בעבירות מין

התייחסות מיוחדת לעבירות מין עבירות מין לרוב נתפסות אצל החברה בצורה חמורה הרבה יותר מאשר עבירות אחרות ונדמה כי ככל שהחברה מתקדמת בזמן היחס וההתעניינות

קרא עוד
אונס

על אונס ועבירות מין עם תנועת METOO ובמקביל להרבה הליכים ומהפכות אחרות, נושא עבירות המין והאונס בפרט, נהיו מאוד חשובים ונתפסים בחומרה רבה בקרב מערכת

קרא עוד
עורך דין הטרדה מינית

במהלך המאה העשרים, ובעיקר החל במחצית המאה הזאת, חלו שינויים משמעותיים ביחסים בין המינים. אחד השינויים הבולטים, הוא היכולת של נשים מכל הגילאים ומכל המגזרים,

קרא עוד
עבירות מין במשפחה

פתגם אנגלי ישן וטוב, אומר כי ביתו של אדם הוא מבצרו. בעבר הרחוק, הפתגם הזה היה נכון מאין כמוהו. ביתו של אדם אכן היה מבצר

קרא עוד
עבירות מין במחשב

אחת הקטגוריות היותר בעייתיות של עבירות פליליות הינה עבירות המין. עבירות מהסוג הזה כוללות טווח רחב של פעולות הנחשבות כעבירה על החוק בישראל, אשר החוט

קרא עוד
עבירות אונס – עונש

עבירות אונס נקראות בחוק העונשין הישראלי “עבירות אינוס” והן עבירות פליליות שבמסגרתן מבוצעת בעילה של אישה בכפייה, כלומר – החדרת חפץ או איבר גוף לתוך

קרא עוד
עבירות פדופיליה – העונשים

אחד הנושאים היותר מעוררי חלחלה בקרב הציבור הישראלי ובעולם בכלל, הוא הנושא של עבירות פדופיליה. עבירות פדופיליה נתפסות בציבור בתור עבירות חמורות מאין כמוהן, היות

קרא עוד
עורך דין עבירות מין

הדין הפלילי בישראל רואה עבירות מין בחומרה רבה. עבירות מין באות לידי ביטוי במגוון דרכים, בין היתר – במעשים, שיח ומראות מיניים הגורמים לפגיעה קשה

קרא עוד