הלבנת הון

הלבנת הון הינה כל מעשה המבוצע במטרה להסוות את מקורם העברייני של רכוש או כספים והיעד אליו הם מנותבים. הגדרה זו תקיפה בין אם מדובר ברכוש או כספים הושגו כתוצר של פעילות המנוגדת לחוק או בעקבות העלמת מס. עבירות הלבנת הון נחשבות כעבירות פליליות חמורות מבחינת הדין הפלילי בישראל, ובהתאם לכך – גם הענישה בגינן היא חמורה ויכולה להגיע גם לכדי עונשי מאסר כבדים. במאמר שלפניכם נסביר על מאפייניהן של עבירות הלבנת ההון והענישה הקבועה בצידן.

 

מה זו הלבנת הון?

הלבנת הון או בשמה הנוסף – הלבנת כספים, היא למעשה פעולה המבוצעת בכספים או רכוש, על מנת לטשטש את עקבותיו של רכוש שהושג בדרכים בלתי חוקיות, בתוך רכוש הנראה תמים וחוקי, תוך הצנעת מקורו העברייני של אותו רכוש. פעמים רבות מבוצעת הלבנת כספים על ידי פיזורם בשוק הפיננסי.

מהי עבירת הלבנת הון?

אם בעבר, עסק המושג “הלבנת הון” אך ורק בעבירות הנוגעות לכספים ורכוש שהושגו במסגרת פעילות בלתי חוקית, הרי שכיום, המונח הרשמי שמכסה עבירות מסוג זה הינו “עבירות מס והלבנת הון”.

זאת מאחר וגם עבירות מס הנוגעות לכספים או רכוש שהושגו באמצעים חוקיים וכשרים, משויכות כיום לקטגוריית עבירות זו.

מהו חוק איסור הלבנת הון וכיצד הוא מתייחס לעבירת הלבנת הון?

חוק איסור הלבנת הון, נחקק בשנת 2000 והוא מגדיר הלבנת הון בתור כל פעולה בה מעורבים כספים שמקורם בפעילות עבריינית מתוך סוגי העבירות הפליליות המפורטות בחוק העונשין ונספחיו, קרי: עבירות הימורים או עבירות זנות. לעבירות מסוגים אלו מתייחס חוק איסור הלבנת הון בתור “עבירות מקור”, שהכספים שהושגו באמצעותן מוסתרים באמצעים שנועדו לטשטש את מקורם.

מן הראוי לציין בהקשר זה, כי אין הכוונה לעבירה שמצריכה מבחינה משפטית הוכחה לעצם ביצוען של עבירות המקור אשר הובילו ליצירת ההון השחור. הלבנת הון היא למעשה עבירה פלילית העומדת בפני עצמה ומכאן שעבירות הלבנת הון ניתנות לטיפול משפטי נפרד ובלתי תלוי.

מטרתו של החוק לאיסור הלבנת הון, אם כן, הינה להחרים לטובת המדינה את ההון השחור.

כיצד מתבצעת הלבנת הון בעצם?

במסגרת עבירות הלבנת הון, כספים בלתי חוקיים מועברים מיד ליד באמצעות גורמים מתווכים, אשר סכומי כסף משמעותיים עוברים תחתם באופן שוטף.

כאשר הגורם המתווך מבצע הפקדה של ההון השחור לצד סכומי כסף אחרים שמקורם בעסקים לגיטימיים, למעשה נוצרת מראית עין כי גם הכספים שמקורם עברייני התגלגלו לידי התווך במסגרת עסקה תקנית. לאחר שההון השחור הולבן באופן זה והפך לשמיש, הכספים מועברים על ידי הגורם המתווך בחזרה לבעליהם העבריינים – לרוב לאחר שנוכתה מהם עמלה כלשהי בגין ה”שירות”.

הלבנת כספים היא מתודת פעולה שכיחה מאוד בעולם התחתון. דוגמה זו לאופן ביצוע הלבנת הון, הינה רק אחת מן הדרכים הרבות והיצירתיות שעבריינים בישראל פועלים בהן כדי להכשיר את הכספים שהם מגלגלים בעקבות פעילותם הפלילית. בין הדרכים הנוספות בהן נוהגים ארגוני פשיעה להלבין כספים, שכיחה גם שיטת ההקמה של חברות קש.

סוגים של עבירות מס והלבנת הון

הדין הפלילי בישראל מבחין בין שני סוגים של עבירות הלבנת הון:

1. פעולות המבוצעות ברכוש שהושג בניגוד לחוק לשם הסוואת מקורו וסממניו המזהים ככזה שהושג באמצעים פליליים, כמו כסף שמקורו בעבירות סחר בסמים או קניין שנקנה בכסף מזויף.

2. פעולות אסורות ברכוש מותר, כמו העברת כספים שמקורם בעבירה פלילית לצד שלישי שיטמיע אותם במערכת הכלכלית.

לעניין החוק, רכוש אסור הינו רכוש אשר נעשה בו שימוש לשם ביצוע עבירה, או שסייע לביצוע העבירה, או כזה שהושג כתוצאה מביצוע עבירה באופן ישיר או עקיף.

הרציונל מאחורי האיסור על הלבנת הון

האיסור החוקי על הלבנת הון נובע מן הצורך לצמצם את הפעילות העבריינית בישראל, הקשורה קשר הדוק בעבירות מסוג זה. מרגע שקיימים מנגנוני אכיפה המצמצים את ההון השחור בישראל, למעשה מצטמצמת גם כדאיותה של הפעילות הפלילית בכללה.

הלבנת הון
הלבנת הון

על חשיבות המלחמה בהלבנת הון

היות והכספים המולבנים מוזרמים בחזרה לארגוני הפשיעה ומאפשרים את המשך שגשוגם והגדלת היקף פעילותם הפלילית, שואף המחוקק בישראל ליצור רתיעה גורפת מפני נסיונות להלבנת הון ועבירות מס.

זאת מתוך שאיפה לצמצם את התשתית עליה פועלים ארגוני הפשיעה, והיא ההון השחור. מדובר כאן באינטרס ציבורי, היות והכספים הללו מהווים תשתית ותמריץ לביצוען של עבירות פליליות נוספות, כמו עבירת זנות, עבירות שוד, הימורים וכן הלאה. יתרה מכך, בשנים האחרונות נאספו עדויות על קיומו של קשר הדוק בין עבירות הלבנת הון ובין מימון של פעולות טרור.

על כן בעקבות כניסתו לתוקף של החוק לאיסור הלבנת הון, בשנת 2004 הקים משרד המשפטים גוף מרכז, ושמו “הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור”.

מהם העונשים הקבועים בחוק בגין עבירות הלבנת הון?

העונש בגין עבירת הלבנת הון תלוי כמובן בחומרתה, אולם במקרים חמורים ניתן להגיע גם עד עונש מאסר בן 10 שנים. עונשי המאסר הללו אינם באים להחליף את עונשם של העבריינים בגין עבירות המקור שביצעו (עבירת זנות, הימורים, עבירות גניבה וכן הלאה) – אלא מתווספים עליהם.

עונשי המאסר בגין עבירות הלבנת הון הינם ממושכים היות ובאמצעותם מעוניינת מדינת ישראל לבטא את עמדתה כנגד פעילות פלילית מאורגנת. ענישה זו נועדה בין היתר, לייצר רתיעה בקרב מלביני הכספים על ידי הפחתת הכדאיות הכלכלית המיוחסת לביצוע הלבנות הון, לאור ההשלכות החריפות של אישומים בעבירות אלו – וביניהן גם חילוט רכוש בשווי הרכוש המולבן.

מה כוללים מאמצי האכיפה בנושא הלבנת הון בישראל?

היות ומניעת עבירות מס והלבנת כספים היא נושא שמדינת ישראל מעוניינת להיות בשליטה מתמדת עליו, ישנה חובת דיווח שוטף בנושא העברות הכספים אשר מבוצעות במנגנונים הפיננסיים במדינה.

לצורך העניין, על הבנקים בישראל חלה חובת דיווח על מכלול הפעולות המבוצעות תחתם שעשויות לשמש כאמצעי לטשטוש פעילות הונית בלתי חוקית. כל פעולה הנעשית מתוך שאיפה לחבל בדיווח לרשויות המס בישראל או למנוע אותו בפועל, נחשבת גם היא כהפרה של החוק איסור הלבנת הון.

חשד להלבנת הון והעלמת מס – לא רק אצל עבריינים

כיום, גם אנשים נורמטיביים בעלי עבר פלילי נקי, עלולים למצוא את עצמם במרכזה של פרשייה משפטית סוערת, בעקבות חשדות לביצוע עבירות מס.

הדבר נכון במיוחד במקרה של בעלי עסקים בישראל, אשר עלולים להיקלע לתרחיש בו פעלו בניגוד לחוק מתוך שיקול לחץ קלוקל או ללא ידיעה, או שהסתבכו חוקית בעקבות שותפות עסקית בעייתית. היה ונקלעתם למצב בו קיימים כנגדכם חשדות הנוגעים למעורבותכם לכאורה בביצוע עבירות מס או עבירות הלבנת הון, ישנה חשיבות מכרעת לפנייה מיידית להתייעצות מול עורך דין פלילי עם ניסיון רב בטיפול בתיקי הלבנת הון ועבירות מס.

מה ניתן לעשות במקרה של חשד למעורבות בעבירת הלבנת הון?

אם זומנתם לחקירה משטרתית בעקבות חשד למעורבותכם בביצוע עבירות הלבנת כספים או העלמת מס, דעו כי תזדקקו לשירותיו של עורך דין פלילי שתחום ההתמחות שלו הינו עבירות מס והלבנת הון. עורך דין הלבנת הון בעל וותק וניסיון בתיקי הלבנת הון, יוכל להבטיח כי תזכו לייצוג הולם ומקצועי מול רשויות האכיפה והמערכת המשפטית, על מנת שלא יפגעו זכויותיכם.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי,
והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא הלבנת הון
חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון

כל אזרח ישראלי זכאי להליך משפטי הוגן שיתחשב באורחות חייו ובזכויות הבסיסיות שהחוק מקנה לו. עבירות הלבנת הון נחשבות כעבירות פליליות שמי שנחשדים בביצוען נדרשים

קרא עוד
הלבנת הון – עונש

בשנת 2000, עם תחילת העשור הראשון של המאה העשרים ואחת, נחקק בישראל חוק איסור הלבנת הון. חוק זה הוא אחד החוקים המשמעותיים ביותר הנוגעים לטיפול

קרא עוד
עורך דין הלבנת הון

עבירת הלבנת הון היא אחת העבירות שרשויות החוק במרבית המדינות המתוקנות בעולם מקדישות זמן ומשאבים רבים להילחם בהן. חוק איסור הלבנת הון שנחקק בתחילת שנות

קרא עוד