עבר נקי – זה אפשרי: כל מה שצריך לדעת על מחיקת רישום פלילי

יש לכם עבר פלילי? זה לא אומר שעליכם לשאת את כתם ההרשעה הפלילית כל חייכם – רישום פלילי יכול להתיישן ואף להימחק! אם אתם חוששים שעברכם הפלילי ימשיך לרדוף אתכם, זה המאמר בשבילכם – כל מה שרציתם לדעתם על מחיקת רישום פלילי.

 

מהי מחיקת רישום הפלילי?

מחיקת רישום פלילי, בניגוד למה שנהוג לחשוב, לא מוחקת “פיזית” את רישום ההרשעה מהמרשם הפלילי, אלא רק משנה את הסטטוס של הרישום הפלילי שלכם, ויחד איתו – את המשמעויות הנלוות לרישום הפלילי. לכן, אם תבקשו את הרישום הפלילי שלכם – אתם עדיין תראו את הרישום הפלילי המחוק, אך לידו יצוין שהרישום נמחק.

חשוב להדגיש – אף שעדיין קיים תיעוד לעצם ההרשעה, מחיקת רישום פלילי היא בעלת משמעות דרמטית עבור בעל הרישום.

 

אז מה המשמעות של מחיקת רישום פלילי?

משמעות מחיקת הרישום הפלילי היא כפולה:

 • היא משפיעה על הקבילות של הרישום הפלילי כראיה הפועלת לחובתכם;
 • היא מצמצמת משמעותית את מספר הגופים הזכאים לעיין ברישום הפלילי שלכם, כך שהאפשרות שהרישום הפלילי המחוק ייוודע למעסיק פוטנציאלי או לגורם אחר קטנה משמעותית.
הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

רישום פלילי שנמחק לא ישמש כראיה קבילה בהליך משפטי

ראשית, רישום פלילי שנמחק לא יכול לשמש כראיה קבילה בבית משפט או מול גוף ציבורי כלשהו – כלומר, גם אם היא מובאת בפני בית משפט, על השופט להתעלם ממנה והוא אינו יכול להתחשב בה כשהוא נותן את החלטתו בעניינכם. לדוגמה, לאחר תקופת המחיקה, העובדה שאדם הורשע בעבר בעבירה פלילית לא תשמש כראייה לחובתו בהליך פלילי חדש, בדיון משמורת בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני, ועוד.

העובדה שרישום פלילי שנמחק כבר לא יכול לשמש כראיה קבילה משפיעה גם על עדות בעל הרישום בהליך משפטי – אינכם מחויבים לחשוף את דבר קיומו של רישום פלילי שנמחק, גם אם אתם נשאלים על כך במסגרת עדות או תצהיר המוגש לבית משפט. בהתאם, שופט או עורך דין לא רשאים לשאול אתכם על רישום פלילי שנמחק כשאתם על דוכן העדים, ואם בכל זאת נשאלתם – כל עוד הרישום הפלילי נמחק, אינכם מחויבים מבחינה משפטית להשיב.

 

רישום פלילי שנמחק – חסוי! (*להוציא מקרים מיוחדים)

שנית, מחיקת רישום פלילי מצמצמת משמעותית את מספר הגורמים הזכאים לעיין ברישום הפלילי שלכם – לגורמים בודדים בלבד, ביניהם:

 1. המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
 2. הממונה על הביטחון במערכת הביטחון;
 3. ועדת מינויים לבתי משפט ובתי דין שונים;
 4. גורמי ממשלה במקרים של מינויים לתפקידים מסוימים, דוגמת “משרת אמון” במשרד ממשלתי, נשיא המדינה, מבקר המדינה וכיוצא בזאת.

 

מה ההבדל בין מחיקת רישום פלילי לבין התיישנות רישום פלילי?

התיישנות רישום פלילי מתרחשת לאחר תקופה קצרה יותר מתקופת מחיקת הרישום הפלילי, ואף שהיא מצמצמת את מספר הגורמים שזכאים לעיין ברישום הפלילי שלכם – עדיין נותרים גורמים רבים שחשופים לרישומים פליליים שהתיישנו.

להבדיל, מחיקת הרישום הפלילי מצמצמת עוד יותר את רשימת הגורמים הזכאים לעיין ברישום הפלילי שלכם. כך למשל, רישום פלילי שהתיישן עדיין יכול להיות חשוף לרשות הרישוי (למשל במקרה של עבירות סמים או עבירות נהיגה מסוימות), לנציבות שירות המדינה, לוועדות מינויים שונות (למשל למינוי לחברה ממשלתית), לעבודה בלשכת נשיא המדינה ועוד.

לעומת זאת, מחיקת רישום פלילי הופכת אותו לחסוי גם במקרים אלו. לכן, גם אם רישום פלילי כבר התיישן – יתכן וכדאי לכם לפעול גם למחיקתו מוקדם ככל הניתן. למידע נוסף על התיישנות רישום פלילי – קראו במאמר “כתם (לא) לכל החיים – התיישנות רישום פלילי

 

איך מוחקים רישום פלילי?

יש שתי אפשרויות למחיקת רישום פלילי:

 • באופן אוטומטי – עם תחילתה של תקופת המחיקה הקבועה בחוק;
 • באופן יזום – באמצעות הגשת בקשה למחיקת הרישום הפלילי לנשיא המדינה.

 

מחיקת רישום פלילי “אוטומטית” – לאחר תקופת מחיקה

תקופת המחיקה נספרת החל מהיום שבו התיישן הרישום הפלילי – ככלל, רישום פלילי ימחק 10 שנים לאחר שתמה תקופת ההתיישנות על אותו הרישום. במקרה שלבעל הרישום יש מספר הרשעות – תקופת המחיקה של כל אחת מההרשעות תלויה בהרשעה שלה תקופת ההתיישנות המאוחרת ביותר; בהתאם, כל ההרשעות ימחקו, בבת אחת, עם הגעתה של ההרשעה האחרונה לתקופת המחיקה שלה.

במקרה של הרשעה שנשיא המדינה נתן עליה חנינה – ההרשעה נמחקת באופן מידי. דוגמה: א’ הורשע ב-3 עבירות, שהתיישנו בשנים 2005, 2010 ו-2020. למרות שבאופן עקרוני ההרשעות אמורות להימחק ב-2015, 2020 ו-2030 בהתאמה, ההרשעה המאוחרת היא הקובעת – וכל העבירות יישארו במרשם הפלילי של א’ עד שנת 2030, אז ימחקו כל שלוש ההרשעות בבת אחת.

 

עבירה פלילית נוספת בתוך תקופת המחיקה – “מעירה” את הרישום הפלילי המחוק

חשוב לשים לב שרישום פלילי שנמחק לא נעלם לחלוטין, אלא מדובר במחיקה שניתן להגדירה כ-“מחיקה על תנאי”. לכן, אם בעל הרישום הפלילי יורשע בעבירה נוספת – גם לאחר שרישומים קודמים כבר נמחקו! – כל הרישומים הפליליים המחוקים “יחזרו לחיים” ויופיעו במרשם.

 

מחיקת רישום פלילי לקטינים

חשוב לשים לב שהחוק לא מבחין לעניין תקופת המחיקה בין בגירים וקטינים, וגם קטין בעל רישום פלילי – להוציא מקרים מיוחדים המפורטים בטבלה מטה – יוכל למחוק את רישומו הפלילי רק לאחר 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות. אורך תקופת המחיקה לקטינים – מקרים מיוחדים שיתיישנו לפני שחלפו 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות

בעל הרישום הפלילי נסיבות הרישום הפלילי אורך תקופת המחיקה
קטין מתחת לגיל 16

 

עבירת עוון (עבירה שעונשה המקסימלי עד 3 שנות מאסר) 3 שנים מיום פסק הדין המרשיע / ההחלטה
קטין מתחת לגיל 14 עבירת פשע 5 שנים מיום פסק הדין המרשיע / ההחלטה
קטין (מתחת לגיל 18)

 

 

התחייבות להימנע מדבר עבירה / צו לעבודות שירות – ללא הרשעה
קטין (מתחת לגיל 18) צו מבחן
קטין (מתחת לגיל 18)

 

קביעות וצווים מסוימים מכח חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל”א-1971
קטין כל שאר המקרים זהה לבגיר – 10 שנים לאחר תום תקופת ההתיישנות

 

עבירות ללא תקופת מחיקה – מחייבות פניה לנשיא המדינה

שימו לב – יש מספר עבירות חמורות במיוחד שאין להן תקופת מחיקה ולכן הן לא נמחקות באופן “אוטומטי”. עם זאת, אין זה אומר שעליכם לשאת את כתם ההרשעה לשארית חייכם – אם עברתם את אחת העבירות המנויות מטה, ניתן לפעול למחיקתן באמצעות הגשת בקשה מיוחדת לנשיא המדינה.

עבירות ללא תקופת מחיקה:

 • מי שהוטל עליו מאסר של 10 שנים או יותר כאשר העונש המקסימלי שאפשר להטיל בגין העבירה הוא מאסר עולם או 20 שנים;
 • עבירות שעונשן עונש מוות;
 • מספר עבירות שעניינן טרור או מימון טרור;
 • עבירות שנוגעות לחשיפת סודות מדינה;
 • ועוד, כמפורט בחוק.

 

לכן, אם עברתן את אחת מהעבירות האלו, ואתם מעוניינים למחוק את הרישום הפלילי בגינן, עליכם להגיש בקשה מתאימה לנשיא המדינה – רצוי בסיוע ובליווי אשת מקצוע.

 

הגשת בקשה למחיקת רישום פלילי לפני תקופת המחיקה

אם אתם מעוניינים לקצר את תקופת המחיקה שחלה על הרישום הפלילי שלכם, ניתן לפנות לנשיא המדינה בבקשה לקיצור תקופת המחיקה. כדי להגדיל את הסיכויים שבקשתכם תתקבל, מומלץ להגישה בסיועה של עורכת דין פלילית ומנוסה.

על טעויות העבר לא חייבים לשלם לנצח – אפשר וכדאי למחוק את הרישום הפלילי שלכם. היוועצו עוד היום עם עורכת דין פלילית מומחית ובעלת ניסיון, שתוכל לסייע לכם לשים את העבר הפלילי שלכם מאחוריכם ולצאת לדרך חדשה.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
שאלות ותשובות בנושא עבר נקי – זה אפשרי: כל מה שצריך לדעת על מחיקת רישום פלילי

אף שמדובר בקטין, מחיקת רישום פלילי לא מבחינה בין בגירים לקטינים, אלא במקרים מסויימים שמנויים בחוק. מקרה בו קטין ביצע עבירת פשע ונענש במאסר כמתוארת בשאלה אינה אחד המקרים המיוחדים, ולכן העבירה תימחק 10 שנים לאחר שהתיישנה, בשנת 2025.

במקרה של קטין מתחת לגיל 14 שעבר עבירת פשע, ללא תלות בעונש שהוטל, הרישום הפלילי ימחק 5 שנים מיום מתן פסק הדין המרשיע או ההחלטה בעניינו. לכן, הרישום הפלילי במקרה זה ימחק בשנת 2023.

כן. ככלל, רישום פלילי שנמחק אינו יכול לשמש עוד כראיה קבילה בהליך משפטי כלשהו, ובכלל זה הליך אזרחי בינך לבין שותפך העסקי לשעבר. עם זאת, ההרשעה הנוספת משנת 2020, אף שאינה קשורה בעבירה הראשונה, “החייתה” את הרישום הפלילי כולו – כולל הרישום שנמחק. כתוצאה מכך, הרישום הפלילי ישוב לשמש כראיה קבילה בהליך משפטי.

לא. הרישום הפלילי שחשוף לבעל הרישום אינו זהה לרישום הפלילי שמועבר לגורמים שונים הזכאים לעיין במרשם. בפרט, הרשעה שנמחקה תועבר לעיונם של מספר מצומצם ביותר של גורמים, ובעיקר רשויות ממשלתיות ספציפיות כמו המוסד, חלק מגורמי הביטחון, וועדות למינוי שופטים. לכן, אף שאתה רואה את ההרשעה שנמחקה – היא כמעט ואינה חשופה לגורמים אחרים.

מידע נוסף בנושא פלילי
סגירת תיק פלילי

סגירת תיק פלילי היא הליך משפטי חיוני עבור כל מי שעבר חקירה במשטרה, גם אם לא הוגש נגדו כתב אישום. תהליך זה נועד למזער את

קרא עוד
חקירה פלילית

חקירה פלילית היא הליך רגיש ומורכב, בו נאלץ אדם להתמודד עם חשדות כבדי משקל לביצוע עבירה פלילית, תוך כדי חשיפה לסמכויות אכיפה נרחבות של רשויות

קרא עוד
עורך דין פלילי בירושלים

ההליך הפלילי הוא מטבעו, אחד המצבים המשפטיים המורכבים והמלחיצים ביותר עבור כל אדם באשר הוא. לכן אם אתם ניצבים בפני חקירה, כתב אישום או משפט

קרא עוד
סחיטה מינית באינסטגרם

אינסטגרם – הפלטפורמה הפופולרית ברשת לשיתוף תמונות וסרטונים, הפכה בשנים האחרונות גם לזירת פשע דיגיטלית. התופעה של סחיטה מינית ברשתות החברתיות, הידועה גם במונח “סקסטורשן”

קרא עוד
סחיטה באיומים בגירושין

הליך גירושין, ידוע ככזה הטומן בחובו רגשות קשים, מתחים וכאב רב. במקרים קיצוניים, רגשות אלו עלולים להוביל להתנהגויות פוגעניות, ביניהן סחיטה באיומים בגירושין. עבירה זו,

קרא עוד
סחיטה באיומים ברשת

העולם הדיגיטלי פתח צוהר לאפשרויות חדשות, אך גם חשף אותנו לסכנות חדשות. אחת מהן היא סחיטה באיומים ברשת, תופעה רחבה ומתרחבת שמשפיעה על אנשים מכל

קרא עוד