עבירות צווארון לבן

עבירות צווארון לבן הינן פעולות שנעשות בניגוד לחוק מתוך מטרה של הפקת רווחים שאינם חוקיים בעזרת אמצעים פסולים. עבירות צווארון לבן נחשבו פעם בתור עבירות המיוחסות לאנשים הנושאים במשרות בכירות, אולם כיום אין לכך רלוונטיות, היות והדגש בחקיקה הינו על מהותה של העבירה שבוצעה ולא בהכרח על מעמדו של העבריין.

הדין הפלילי מאגד מספר סוגים של עבירות בתור עבירת צווארון לבן, וביניהן: עבירות של לקיחת שוחד, מתן שוחד, או קבלת דבר במרמה, עבירות מס, עבירות זיוף, עבירות מרמה והונאה, שימוש במידע פנימי של חברה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מע”מ, דוחות וידיעות כוזבים, הנפקת חשבוניות פיקטיביות, תרמית בניירות ערך, וכן הלאה.  במאמר זה נסביר מהם המאפיינים של עבירות צווארון לבן, נמנה את הסוגים השונים של עבירות צווארון לבן בהן עוסק חוק העונשין, נפרט את הענישה בגין עבירות אלו ונסביר על אופן ההתייחסות של המחוקק ומערכת המשפט לעבירות מסוג זה.

 

מהי עבירת צווארון לבן?

עבירת צווארון לבן הינה עבירה מסוג שכיח יחסית במדינת ישראל, אולם באופן כללי, שומעים על עבירות צווארון לבן פחות מאשר על עבירות פליליות מסוגים אחרים. עבירות צווארון לבן אינן כוללות מרכיב של אלימות פיזית כמו בעבירות שוד, עבירות רצח או עבירות של סחיטה באיומים.

אלו הן עבירות שעיקר עניינן הוא סביב כספים באופן ישיר או עקיף, והן מתבצעות על פי רוב בידי אנשים הנושאים במשרות רמות בגופים עסקיים או ציבוריים, ו / או כאלו שיש להם גישה למידע רגיש ורב ערך, או סמכויות מיוחדות.

מי מבצע עבירות צווארון לבן בדרך כלל?

עבירות צווארון לבן הן עבירות אשר מבוצעות על פי רוב בידי אנשים בעלי תפקיד מפתח או מעמד רם בארגון, חברה או גוף ציבורי. מבצעי עבירות הצווארון הלבן הם כאלו שעושים שימוש מנוגד לחוק בסמכות הנתונה ברשותם או בהרשאות שבידיהם, לשם הפקת תועלת אישית.

לרוב ינצלו אנשים אלו את המשאבים או האמצעים שתפקידם מעמיד לרשותם, לשם ביצוע העבירה. כדי שעבירה תוגדר בתור עבירת צווארון לבן, נדרשים המאפיינים הנ”ל לבוא לידי ביטוי באופן חלקי או מלא. הדין הפלילי בישראל מתייחס לעבירות צווארון לבן, באופן שונה מעבירות בעלות גוון אלים המערב פגיעה פיזית בזולת.

למרות זאת, אין פירוש הדבר כי עברייני צווארון לבן אינם עומדים בפני עונשים בגין מעשיהם.

האם עבירות צווארון לבן הן עבירות פליליות?

אף שאנשים רבים בישראל אינם מתייחסים לעבירות צווארון לבן כפשע של ממש, עבירות צווארון לבן הן עבירות פליליות מן המניין. אף על פי כן, בהחלט קיים שוני עקרוני בין עבירות צווארון לבן ועבירות פליליות מסוגים אחרים.

זאת למרות שההבדלים הללו לאו דווקא באים לידי ביטוי במסגרת החקיקה או העונשים המוטלים על העבריינים. על ההבדלים המהותיים במשקל הניתן בהיבט המשפטי לעבירות צווארון לבן לעומת עבירות פליליות אחרות, נדון בהרחבה בחלק הבא.

עבירות צווארון לבן
עבירות צווארון לבן

מה ההבדל בין עבירת צווארון לבן ובין עבירה פלילית?

כאמור, עבירות צווארון לבן נבדלות מעבירות פליליות מסוגים אחרים, בכמה היבטים בולטים.

ראשית, כשמדובר על עבירת צווארון לבן, לעתים קרובות, מבצע העבירה הינו אדם העוסק במקצוע חופשי, שעבודתו השוטפת הינה עבודה משרדית ולא מלאכה פיזית. לצורך העניין, בין עבירות הצווארון הלבן השכיחות יותר, ניתן למנות עבירות הנוגעות לתחום הכספים, וביניהן: עבירות הלבנת הון, העלמות מס, עבירות שוחד ומעילה בכספים.

בנוסף לעבירות בתחום הפיננסי, קיימות גם עבירות צווארון לבן שבאות לכלל ביטוי על ידי ניצול לרעה של סמכות או מעמד, למשל: שימוש אסור במידע פנימי של חברה, עבירת זיוף של מסמכים, ושאר עבירות מחשוב. מאפיין בולט נוסף המבדיל בין עבירות צווארון לבן לבין עבירות פליליות מסוגים אחרים, הינו העובדה שבמרבית המקרים, העבירה מתבצעת מבלי שתופעל אלימות פיזית, ואפילו ללא פגיעה בקורבן באופן ישיר.

על הסוגים השונים של עבירות צווארון לבן והענישה בגינן

חוק העונשין מסווג, כאמור, סוגים שונים של עבירות תחת הקטגוריה של “עבירות צווארון לבן”. את העבירות הבולטות בקטגוריה זו, נמנה להלן:

עבירת מס

עבירות מס כוללות עבירות הנוגעות להימנעות מניהול ספרים, העלמה או השמדת מסמכים רלוונטיים לעניין המיסוי, הימנעות מדיווח על פעולות החייבות בדיווח לרשויות המס, ועוד.

עבירת לקיחת שוחד

עובדי ציבור כולל עובדי חברות שמספקים שירותים למגזר הציבורי, ונוטלים שוחד בתמורה לביצוע פעולות כלשהן הנעשות במסגרת עבודתם, צפויים לעונש מאסר של 10 שנים או קנס. הענישה על לקיחת שוחד היא כתלות בהיקפן של טובות ההנאה שהושגו על ידי עובד הציבור או התאגיד, והמסגרת בה ניטל השוחד.

עבירת מתן שוחד

עבירות של מתן שוחד נעשות על ידי הענקת כספים או טובות הנאה לעובדי ציבור או נושאי משרה בתאגידים, במטרה לקבל מהם תמורה הנוגעת לתפקידם. העונש הקבוע בחוק בגין עבירת מתן שוחד הינו קנס או עד 7 שנות מאסר.

עבירת קבלת דבר במרמה

חוק העונשין מגדיר את המונח “מרמה” בתור טענה שאדם מעלה בעל פה, על הכתב, או על ידי התנהגות מסוימת, ביודעו כי אין מדובר בטיעון תקף. בגין עבירות של קבלת דבר במרמה, נקבע בחוק העונשין עונש מאסר של 3 שנות מאסר, אשר צפוי להגיע בנסיבות מחמירות גם עד 5 שנות מאסר.

עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד

עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד, הינה פעולה של רישום שקרי של מידע בידי פקיד, מנהל, מייסד, או חבר בתאגיד. כאשר הרישום הכוזב מבוצע מתוך כוונה להונות או להימנע מתיעוד פרטים המחייבים רישום לצורך הונאה – נחשבת פעולה זו כעבירה פלילית.

אדם שביצע רישום כוזב במסמכי תאגיד צפוי לעונש מאסר של 5 שנים. תחת קטגוריית עבירות זו, מאוגדות גם עבירות כגון: עבירת עושק (קרי, ניצול חולשה או מצוקה של אדם אחר), עבירה לפי חוק ניירות ערך וכן הלאה.

מתי כדאי לפנות לייעוץ מקצועי מול עורך דין פלילי בתחום עבירות צווארון לבן

הטיפול בתיקי צווארון לבן הוא מורכב מאוד מבחינה משפטית. זאת מפאת הקושי הרב בזיהוי מבצעי העבירה והיקפה, לצד האתגר שבהוכחת חפותם של המעורבים.

אישומים בעבירות צווארון לבן מעצם מהותם כאישומים פליליים, עלולים להוביל לפגיעה בלתי הפיכה בשמו הטוב ובפרנסתו של הנאשם. לכן, במידה וזומנתם לחקירה בגין עבירת צווארון לבן או שאתם ניצבים בפני הגשת כתב אישום בגין עבירת צווארון לבן, חשוב ביותר לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין צווארון לבן, בהקדם האפשרי.

גם אם אתם בצד הנפגע מעבירות צווארון לבן ומעוניינים לחקור חשד לעבירות מסוג זה בגוף אליו אתם משתייכים – סיוע מעורך דין פלילי המתמחה בתביעות צווארון לבן, חשוב מאין כמוהו לקידום ההליך המשפטי המורכב הזה והימנעות מטעויות כבדות משקל.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי,
והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות צווארון לבן
העונש על האזנות סתר

האזנת סתר אסורה כוללת כל הקלטה או העתקה של שיחה ללא ידיעת האנשים הנמצאים בתוכה. מותר לאדם להקליט כל שיחה בה הוא משתתף והדבר לא

קרא עוד
מהו חוק הגנת הפרטיות?

חוק הגנת הפרטיות מתבסס על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו המעניק לכל אדם באשר הוא את הזכות לפרטיות מוגנת. הפגיעה בפרטיות מהווה עוולה נזיקית אשר

קרא עוד
עבירות צווארון לבן – עונש

עבירות צווארון לבן הינן סוגים של עבירות פליליות המתבצעות במטרה לקצור רווח בדרכים בלתי חוקיות שאינן מוסריות. חרף העובדה שהיסטורית, עבירות הצווארון הלבן נחשבו לעבירות

קרא עוד
עורך דין הפרת אמונים

בתקשורת הישראלית נשמע חדשות לבקרים הביטוי “מרמה והפרת אמונים”. זאת, בהקשר לבעל תפקיד המועל לכאורה בתפקידו ומפר את האמון שציבור הבוחרים נתן בו, כמו גם

קרא עוד
עורך דין מידע פנים

אחד התנאים החשובים המאפשרים מסחר הוגן בניירות ערך, היא הוגנות במסחר ומתן אפשרות לכל אדם המעוניין לרכוש או למכור ניירות ערך, לעשות זאת בתנאים אשר

קרא עוד