עבירות סמים

מערכת המשפט ומנגנוני האכיפה בישראל, נמצאים במאבק תמידי נגד תופעת השימוש, הסחר וייצור הסמים בארץ, גם כשמדובר במה שנתפס בעיני חלק גדול מהציבור בתור “סמים קלים”.
לכן, גם אנשים מהשורה עלולים למצוא את עצמם נחשדים או נאשמים בביצוע עבירות סמים.

במאמר הבא את נסביר על פקודת הסמים המסוכנים, נדון בעבירות סמים לסוגיהן, נפרט את העונשים הקבועים בחוק בגין עבירות סמים, ונסביר על האופן בו סיוע משפטי מעורך דין פלילי יכול לפשט את ההתמודדות מול מערכת המשפט במידה ואתם חשודים או נאשמים בעבירות סמים.

 

מהם סמים מסוכנים?

סמים מסוכנים בהגדרתם, הינם חומרים או מוצרים שיש להם רכיב כימי שבכוחו להשפיע על מערכת העצבים בגוף האדם, לפגוע בתפיסת המציאות שלו ואף להותיר בו נזקים נפשיים וגופניים לטווח הארוך.

פקודת הסמים המסוכנים בישראל היא החקיקה שמגדירה את סוגי החומרים האסורים לשימוש, את המינונים שמפרידים בין עבירות שימוש עצמי לעבירות סחר בסמים, ואת סוגי עבירות הסמים שבצידן ענישה.

מהן עבירות סמים על פי פקודת הסמים המסוכנים?

פקודת הסמים המסוכנים התשל”ג 1973, היא חקיקה שנועדה להגביל את העיסוק בסמים במדינת ישראל על שלל היבטיו השונים.

פקודה זו מגדירה אילו חומרים נחשבים למסוכנים ואסורים לשימוש ומונה את העבירות השונות הקשורות בסמים: ייצור סמים, החזקת סמים, החזקת כלים לשימוש בסמים, שימוש בסמים לצריכה עצמית, אספקת סמים, סחר בסמים, ייצוא או ייבוא סמים, נתינת סמים לקטינים והדחת קטינים לשימוש בסמים.

אילו חומרים נחשבים לסם מבחינת החוק בישראל?

רשימת הסמים המסוכנים נלווית כנספח (“תוספת”) לפקודת הסמים, והיא כוללת פירוט של סמים אסורים לשימוש בישראל, שמתעדכן מעת לעת. בפקודת הסמים המסוכנים בישראל אין הבחנה בין סמים שנחשבים ל”קלים” וסמים מסוכנים יותר לשימוש (“סמים קשים”).

עבירות סמים
עבירות סמים

עם זאת, פקודת הסמים המסוכנים מגדירה חריגים לעניין הענישה, ומתירה שימוש בחומרים ספציפיים שנועדו לצריכה במרשם כחלק מטיפול רפואי ובמינונים מוגדרים. העונש המרבי הקבוע בחוק בגין עבירות סמים עומד על 25 שנות מאסר או קנס גבוה ביותר.

הדין הפלילי מתייחס לכל חומר אשר מוזכר בתוספת לפקודת הסמים המסוכנים בישראל, בתור סם.

בין הסמים המופיעים בנספח לפקודת הסמים ונחשבים כיום לסמים האסורים בשימוש ללא היתר בישראל, ישנם קנאביס ומוצריו (לפחות עד סוף שנת 2020 – במידה והצעת החוק להסדרת שוק קנאביס חוקי למבוגרים בישראל תאושר) – מלבד שמן זרעי קנאביס, הירואין, קוקאין, אופיוםLSD , MDMA, וסמי פיצוציות למיניהם.

האם החוק בישראל מבחין בין סמים קשים לסמים קלים?

פקודת הסמים המסוכנים בישראל, אשר עליה נשענים מנגנוני האכיפה ובתי המשפט במאבקם למיגור עבירות הסמים בישראל, אינה מבחינה בין סמים קלים לסמים קשים. מבחינה חוקית, גם החזקת סם לשימוש עצמי, נחשבת כעבירה במדינת ישראל.

לפיכך, אף שבקרב הציבור יש רבים שנוהגים לחשוב על החזקת סמים קלים לשימוש אישי כמעשה שאין בו משום עבירה על החוק, גם אנשים נורמטיביים מן היישוב עלולים למצוא את עצמם נאשמים בגין החזקת סמים קלים כמו מריחואנה לשימוש אישי.

למרות שאנו לכאורה נמצאים לפתחה של מהפכת לגליזציה לקנביס בישראל, עד שהצעת החוק בנושא תקרום עור וגידים במסגרת החקיקה, קנאביס על מוצריו השונים, עדיין נחשב כסם אסור לשימוש, החזקה, גידול, ייצור, וסחר בישראל – עבירות שהענישה עליהן יכולה לכלול מאסר ממושך בצד קנסות כבדים.

סוגים שונים של עבירות סמים בישראל

להלן סוגי עבירות הסמים השונות, אליהן מתייחס הדין הפלילי בישראל:

עבירות החזקה ושימוש בסמים:

לפי סעיף 7 לפקודת הסמים המסוכנים בישראל, חל איסור על אחזקת סם מסוכן, ו / או על שימוש בו בניגוד לתקנות הפקודה וללא אישור מהמנהל.

עבירות החזקה ושימוש בסמים נחלקות לתתי קטגוריות כדלהלן:

  • עבירת החזקה ושימוש אישי – הענישה בגין עבירות מסוג זה הינה עד שלוש שנות מאסר.
  • עבירת החזקה ושימוש לצרכי מסחר – זהו פשע חמור בעיני החוק ולכן הענישה בגינו הינה עד עשרים שנות מאסר.

ההבחנה בין עבירת החזקה ושימוש אישי ובין עבירת החזקה ושימוש לצרכי מסחר, מבוססת על הכמויות המרביות שמפורטות בתוספת לפקודת הסמים, ככמויות שיכולות להיחשב כהחזקה לצריכה אישית.

החקיקה קובעת כי אדם אשר מחזיק בסם מסוכן בכמויות העולות על הסף המוגדר בפקודת הסמים, יחשב כמי שמחזיק סמים לצרכי מסחר ולא לצריכה אישית, אלא אם יוכיח אחרת.

עבירות סחר בסמים:

לפי סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים בישראל, חל איסור על קיום עסקאות סמים מכל סוג שהוא, לרבות: ייבוא סמים, ייצוא סמים, סחר בסמים או אספקת סמים. אספקת סם ללא תמורה אסורה גם היא, ולפיכך גם אזרח שנתן חשיש או כל סם אחר לחבר או מכר ללא כל תמורה, ייחשב כעבריין.

הדין הפלילי בישראל מתייחס לסחר בסמים בחומרה רבה והענישה בגין עבירות סחר בסמים יכולה להגיע עד 20 שנות מאסר, וכן לקנסות כספיים כבדים, לצד חילוט של רכוש שניתן להאמין כי נרכש באמצעות כספים שעברו מיד ליד במסגרת הסחר בסמים.

עבירות תיווך בעסקאות סמים:

לפי סעיף 14 לפקודת הסמים המסוכנים בישראל, חל איסור מוחלט על תיווך בעסקאות סמים, בין אם התיווך נעשה בחינם או בתמורה לתשלום. תיווך בעסקת סמים היא עבירה אשר במסגרתה החשוד פועל כגורם מקשר בין הישות שמספקת את הסם ובין הקונה.

על מנת להעמיד אדם לדין בגין עבירת תיווך בסמים, אין הכרח להוכיח כי התיווך בוצע בתמורה לתשלום או טובת הנאה מכל סוג שהוא, וגם לא שהעסקה באה לכדי מימוש בפועל. החוק רואה בחומרה את עצם התיווך בסמים לכשעצמו, והדין בגין עבירות תיווך בעסקאות סמים, הוא עד 20 שנות מאסר.

עבירות גידול סמים:

סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים בישראל מתייחס לאיסור על גידול סמים כדלהלן:

“לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61 א (4) לחוק העונשין, התשל”ז 1977”.

כלומר, החוק רואה בגידול סמים מרכיב משמעותי בשוק הסחר בסמים, ומכאן שגידול סמים נתפס כפשע חמור בעיני החוק, והדין בגינו עשוי להגיע גם ל – 20 שנות מאסר. חשוב לדעת כי רשויות החוק, אינן מבחינות בין ייצור של סמים מעבדה סינתטיים לגידול ביתי של שתילי מריחואנה.

יתרה מכך, החוק רואה את עבירת גידול הסמים בחומרה רבה מאוד בהשוואה לעבירת החזקת סמים לשימוש עצמי.

עבירות הדחת קטינים לשימוש בסמים

בראי החקיקה, עבירת הדחת קטין לשימוש בסמים היא עבירת הסמים החמורה מכולן.

סעיף 21 א’ לפקודת הסמים קובע כי אדם אשר נותן לקטין סם מסוכן, או מניח לקטין להשיג או להשתמש בסם מסוכן תחת אחריותו (בין אם מדובר בהורה, או אופוטרופוס מסוג אחר), או משדל קטין להשיג סם מסוכן או לעשות בו שימוש, דינו עד 25 שנות מאסר או קנס כספי בסכום של פי 25 מהקנס המוגדר בסעיף 61 א’ 4 לחוק העונשין (סכום שיכול להגיע ללמעלה מ – 5.5 מיליון ש”ח).

האם מותר למשטרה לבצע חיפוש על גופו, בכליו או בנכסיו של אדם החשוד בעבירת סמים?

החוק בישראל מתיר למשטרה לבצע חיפוש בביתו, רכבו או גופו של חשוד, גם ללא צו בית משפט, במידה וקיים יסוד סביר להניח שאותו אדם היה מעורב בביצוע עבירת סמים מכל סוג שהוא.

במידה ולא קיים יסוד סביר לחשד לביצוע עבירת סמים, ניתן לערוך חיפוש בביתו, רכבו או על גופו של אדם, בתנאי והחשוד נתן את הסכמתו המפורשת לכך ואישר את החיפוש תוך מודעות לזכותו לסרב לו ומרצונו החופשי. המשטרה מחויבת להבהיר לחשוד את זכויותיו ולהביא לידיעתו את זכותו לסרב לחיפוש ללא צו מבלי שהדבר ישמש כנגדו בחקירה או בבית המשפט.

אולם הלכה למעשה, פעמים רבות השוטרים אינם טורחים להביא לידיעת החשוד את זכותו לסרב לחיפוש מבלי שיפגעו זכויותיו. במצב זה, הסכמת החשוד לביצוע החיפוש על גופו / בביתו / במיטלטליו, אינה נחשבת כהסכמה מרצון, ולפיכך החיפוש אינו חוקי ואינו קביל בבית המשפט. כל ראיה אשר הושגה במסגרת חיפוש משטרתי שבוצע בניגוד לחוק, עשויה להיפסל ולהחשב כראיה שאינה קבילה בבית המשפט, ומכאן שחיפוש שבוצע באופן לא חוקי עשוי אף לגרום לביטול האישומים הפליליים וסגירת התיק.

האם שימוש עצמי בסמים מוגדר כעבירה שיש עימה קלון?

אף שהשימוש בסמים קלים כמו ממשפחת הקנאביס ותוצריו (למשל, מריחואנה, חשיש) אינו דבר חריג בקרב הציבור הישראלי, עדיין קיימת נטיה של רשויות החוק והמשפט להתייחס בחומרה יתרה לעבירות של שימוש עצמי בסמים אלו, מתוך כוונה להילחם בתעשיית הסמים בארץ, ובשאיפה לייצר מנגנון הרתעה אל מול עבריינים פוטנציאליים.

אף שהחזקת סמים לצריכה עצמית אינה מהווה עוון שיש עמו קלון בהגדרתו, הפסיקה בבית המשפט עשויה בתנאים מסוימים לסווגה ככזו. כאשר מדובר בשימוש עצמי בסמים על ידי שליח ציבור, עובד הוראה או משרתי כוחות הביטחון לסיווג הצריכה העצמית של סמים קלים כעבירה נושאת קלון, עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת עבור הנאשם.

מה עושים אם נחשדת בעבירות סמים?

גם אזרחים נורמטיביים ושומרי חוק בישראל, שאינם צורכים או מחזיקים ברשותם סמים מכל סוג שהוא, וודאי שלא מייצרים אותם או סוחרים בהם, עשויים למצוא את עצמם במוקד חקירה פלילית בעוון חשד לעבירות סמים שביצעו לכאורה, עקב נסיבות שאינן בשליטתם בכלל.

על מנת שהתרחיש הבעייתי הזה לא יסלים לכדי סאגה משפטית, חשוב מאוד לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין פלילי מנוסה, עוד לפני תחילתה של החקירה המשטרתית או כל הליך חקירתי אחר. אין להקל ראש בשלב החקירה, שכן זהו השלב ההתחלתי של כל הליך פלילי, שכאמור – עשוי להוביל להגשת אישומים כנגד החשוד, להליך משפטי ואף לענישה.

חשוב להבין כי במקרים מסוימים, אדם עשוי להיות מעורב בעבירה פלילית מבלי שהיה מודע לכך בכלל. במהלך חקירה, עלולים השוטרים לנסות ולחלץ מהנחקר מידע שישמש כנגדו בהמשך ההליך הפלילי, כך שעל מנת למנוע פגיעה בזכויות ובאינטרסים שלך – חשוב מאוד להיערך היטב לתשאול המשטרתי, גם אם למיטב הבנתך אתה חף מפשע.

חשד לעבירת סמים – דע את זכויותיך!

כפי שצוין מעלה, כל שלב בהליך הפלילי יכול להסתיים בנקל, או להפוך לתסבוכת מתמשכת. התייעצות מקצועית מול עו”ד פלילי, שבקיא ברזי החקיקה בישראל, על פתלתלותה הרבה שמצריכה ראיה רחבה, היא חיונית ביותר למיצוי זכויותיו של החשוד בעבירות סמים.

קבלת סיוע מעורך הדין פלילי עם נסיון ומומחיות בתחום עבירות הסמים, יכולה למנוע ברבים מן המקרים את הרשעתו של הנאשם בעבירת סמים, ואף להוביל לסגירת התיק וביטול האישומים בנסיבות מסוימות.

בכוחו של עורך דינך לצמצם את משקל הראיות שנאספו כנגד החשוד, ולסייע לו לפעול באופן שישרת את האינטרסים שלו באופן מיטבי. לכן אל תוותר על זכותך להתייעצות עם עורך דין לפני ההליך החקירתי המתנהל נגדך.

מה לא מומלץ לעשות במהלך חקירה משטרתית בגין עבירות סמים

חשוב לזכור כי כל דבר שיאמר בזמן החקירה המשטרתית יכול להשפיע באופן דרסטי על המשך ההליכים הפליליים שמתנהלים כנגד הנחקר.

היינו, כל מה שתגיד במסגרת החקירה שלך יכול לשמש כנגדך בבית המשפט, ומנגד – מידע שלא מסרת בזמן החקירה ויכול היה לפעול לטובתך –  לא ניתן בדרך כלל להוסיף בשלב מאוחר יותר, מאחר ובית המשפט אינו מייחס משקל ראייתי משמעותי לטענות שהועלו בדיעבד. בהינתן חשיבותו הרבה של שלב חקירה ולנוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לחקירה על המשך ההליך הפלילי המתנהל נגד החשוד, אין זה מומלץ להכנס לשלב החקירה מבלי שמתייעצים עם עורך דין פלילי המתמחה בטיפול בתיקי סמים.

תיקון טעויות בדיעבד הוא בהכרח מורכב יותר מאשר מניעתן מלכתחילה. לכן תמיד עדיף “להקדים תרופה למכה” ולהיוועץ בעו”ד פלילי לפני שמגיעים לחקירה.

מה קורה במידה והוחלט על הגשת כתב אישום בעוון עבירות סמים?

היה ובתום שלב החקירה הוחלט להגיש כנגד החשוד כתב אישום בגין עבירות סמים,
כתב אישום פלילי בגין עבירת הסמים המדוברת (ייצור סמים, החזקת סמים, החזקת כלים לשימוש בסמים, שימוש בסמים לצריכה עצמית, אספקת סמים, סחר בסמים, ייצוא או ייבוא סמים, נתינת סמים לקטינים והדחת קטינים לשימוש בסמים), יוגש לבית משפט השלום או לבית המשפט המחוזי שהאזור בו בוצעה עבירת הסמים לכאורה, נמצא תחת תחום שיפוטו.

אישום בעבירת סמים – כתם לכל החיים

כיום, הדין הפלילי בישראל רואה בצרכני סמים עבריינים לכל דבר ועניין, גם כשמדובר על שימוש מתון בסמים קלים. עקב כך, גם אזרחים הגונים ושומרי חוק יכולים למצוא את עצמם מסובכים בפלילים בעקבות צריכה עצמית של סמים קלים.

בכוחה של הרשעה בעבירת סמים להכתים את שמו הטוב של כל אדם, לסכן אותו בקנסות כבדים ומאסרים, להותיר רישום פלילי על שמו, ולפגוע בחייו במגוון היבטים כתוצאה מכך. זה יכול לקרות לכל אזרח בישראל, וכשמדובר באדם צעיר, עלולות להיות לכך השלכות חמורות על עתידו ופוטנציאל ההשתכרות שלו.

מדוע כה חשוב להיוועץ עם עורך דין פלילי מומחה לעבירות סמים מתחילת ההליכים

על מנת להימנע מן ההשלכות כבדות המשקל הללו, חשוב לפנות לקבלת סיוע מעורכי דין פליליים עם מומחיות וניסיון בתחום עבירות הסמים בלבד.

במידה ונחשדת או נאשמת בעבירת סמים מכל סוג שהוא, אנו ממליצים לך שלא להתמהמה בפניה לייעוץ עם עו”ד מנוסה מתחום הפלילים, שיוכל לפעול לביטול ההליכים הפליליים שנפתחו כנגדך, או לפחות למיצוי זכויותיך וצמצום הנזק הפוטנציאלי – למשל, על ידי תיקון של סעיפי האישום או השגת עסקת טיעון מקלה.

בכוחה של פניה מוקדמת לייצוג משפטי מקצועי להשפיע על השתלשלות האירועים לטובתך, ובפרט במצבים בהם מדובר בהליך הפלילי הראשון בו הינך מעורב.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי,
והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות סמים
הסדר מותנה

הסדר מותנה הוא פתרון משפטי המאפשר לרשויות התביעה להימנע מהגשת כתב אישום כנגד חשודים בעבירות מסוגים מסוימים, ובכך להקל בהשלכות הפליליות שחשודים נושאים בהן. הסדר

קרא עוד
סם אונס

אחת הרעות החולות ביותר של החברה האנושית הוא שימוש בסם אונס. סם אונס הוא למעשה סם, שיכול להופיע בכמה צורות שונות, שנועד כדי לטשטש ולערפל

קרא עוד
עבירות אספקת סמים

מעמד הסמים בדין הפלילי בישראל, הוא נושא מורכב ומעניין מאוד, שעובר שינויים רבים בשנים האחרונות. עבירות סמים בישראל נתפסות ביד קשה באופן מסורתי, והעונשים המרביים

קרא עוד
עבירות ייצור סמים

החזקת סמים וייצור סמים, אסורות על פי חוק במדינת ישראל. זאת למעט מקרים ספציפיים שבהם ניתן לגורמים מסוימים היתר מיוחד לכך. למעשה, ייצור סמים על

קרא עוד
סחר בסמים

בפקודת הסמים המסוכנים של מדיענת ישראל מוגדרות עבירות הסחר בסמים בתור עבירות פליליות בדרגת חומרה גבוהה מאוד, המהוות סכנה ממשית לציבור בישראל. בהתאם לכך, עבירות

קרא עוד
גידול קנאביס בגינה

אף על פי האיסור הגורף שעדיין קיים בדין הפלילי במדינת ישראל על גידול קנאביס – גם בשנת 2021, צמח הקנאביס עודנו נחשב בעיני רבים כגידול

קרא עוד
החזקת סם שלא לשימוש עצמי

החזקת סם שלא לשימוש עצמי, היא כל פעולה שמעידה על כוונה לביצוע פעילות מסחרית הנוגעת לסמים מסוכנים. הפעולות הנחשבות כפעילות מסחרית בסמים כוללות: ייצוא סמים,

קרא עוד
סמים לצריכה עצמית

פקודת הסמים המסוכנים של מדינת ישראל, קובעת כי חל איסור על אספקה של סמים לשימוש עצמי, ללא היתר מתאים, כמו אישור להחזקת קנאביס רפואי, לצורך

קרא עוד
תפיסת סמים שיובאו מחו”ל

תופעת הסחר בסמים היא בעיה ידועה ונפוצה למדי בארץ. משטרת ישראל עושה מאמצים גדולים כדי למגר את התופעה של יבוא סמים מחו”ל, ומפעילה מספר יחידות

קרא עוד
ייבוא וייצוא סמים

ייבוא וייצוא סמים היא בעיה מוכרת ונפוצה יחסית במדי. משטרת ישראל עושה מאמצים כבירים על מנת למגר את תופעת הסחר בסמים ובארץ ולפיכך מושקעים משאבים

קרא עוד
חילוט רכוש בעבירות סמים

כאשר אדם מורשע בביצוע עבירות סמים, בין אמצעי הענישה היותר משמעותיים העומדים לרשות בתי המשפט הפליליים בישראל, ניתן למנות הליך שנקרא חילוט רכוש בעבירות סמים.

קרא עוד
עבירת תיווך בעסקת סמים

בפקודת הסמים המסוכנים בישראל מטופלים מכלול ההיבטים הקשורים בעיסוק בסמים. דבר חקיקה זה מגדיר בצורה מפורשת את רף הענישה הצפוי למי שיורשעו בעבירת תיווך בעסקת

קרא עוד
אי הפללה בקנאביס

המשמעות של אי הפללה בקנאביס הינה כי קיימת התייחסות מקלה מבחינת החוק למקרים של החזקת קנאביס לצריכה עצמית ולפיכך אזרחים שנתפסים כשבאמתחתם הסם, לא ידרשו

קרא עוד
הדחת קטין לשימוש בסמים

השינוי התפיסתי של שימוש בסמים בשנים האחרונות הוא חשוב מאוד, שכן חשוב להבדיל בין סמים קלים כמו גראס ומריחואנה, לבין הרואין וסמים קשים בדרגת נרקוטיות

קרא עוד
פסקי דין סחר בסמים

הנושא של לגליזציה של שוק הקנאביס בישראל הוא נושא חם, אשר רלוונטי להמון אנשים. מספר צרכני הקנאביס בישראל עלה בצורה משמעותית בשנים האחרונות, דבר ששינה

קרא עוד
עבירות סמים נוער

כל המדינות המתקדמות בעולם, ובכלל זה מדינת ישראל, מקדישות מאמצים רבים וכן לא מעט משאבים, על מנת לדאוג לדור העתיד. במסגרת הזאת, מקדישות כל המדינות

קרא עוד
עורך דין מעבדת סמים

תקנות הסמים המסוכנים משנת 1979, אשר במהלך השנים נערכו בהן תיקונים ושינויים שונים, מגדירות בצורה מדויקת וברורה מיהם בעלי המקצוע או בעלי התפקידים המורשים על

קרא עוד
עורך דין סמים

במדינת ישראל של שנת 2020, בדומה למה שמקובל בכל המדינות המתוקנות, השימוש בסמים והסחר בהם עדיין נחשבים כעבירות על החוק. אדם שהואשם בשימוש בסמים, ועל

קרא עוד
גידול קנאביס – עונשים

: ההיסטוריה של שימוש בקנאביס בארץ ישראל ארוכה מאוד ומתחילה כבר לפני מאות שנים. עם זאת, עד לפני שנים לא רבות, גידול הקנאביס במדינת ישראל

קרא עוד
עונש עבירות שימוש בסמים

מהן בדיוק עבירות שימוש בסמים? מהם העונשים הקבועים בחוק על עבירות מהסוג הזה? מהם סמים אסורים? איך השימוש בסמים מסוכנים מסכן גם את סביבתו של

קרא עוד
עורך דין עבירות סמים

במדינת ישראל החוק אוסר על שימוש בכל סוגי הסמים באשר הם – קלים או קשים כאחד. כאשר אנשים צורכים סמים או מבצעים בהם שימוש אחר

קרא עוד
העונש על עבירות סחר בסמים

בפקודת הסמים המסוכנים בישראל, מוגדרות עבירות סחר בסמים בתור עבירות פליליות חמורות ביותר המהוות סכנה מוחשית לחברה הישראלית. לפיכך, העונש על עבירות סחר בסמים במדינת

קרא עוד
עורך דין סחר בסמים

זומנתם לחקירה או שהוגש כנגדכם כתב אישום בגין סחר בסמים? עורך דין פלילי מנוסה ובמיוחד עורך דין סחר בסמים, כזה שמתמחה בנבכי החוק הפלילי ופקודת

קרא עוד