עבירות שוחד

עבירות שוחד הינן עבירות אשר במסגרתן מוענקים כספים ו / או טובות הנאה לעובד ציבור בתמורה לכך שיבצע פעולות מסוימות, יזרז או יעכב את הטיפול בהליכים מסוימים, ישבש אותם או ימנע אותם.

אף שיש מי שיטען שעבירות שוחד תורמות לייעול פעולת המינהל הציבורי, בפועל לטווח הרחוק ניכר כי עבירות שוחד למעשה גורמות לניוון של מנגנונים אלו ולפגיעה חמורה ביכולתו של הציבור בישראל לבטוח בנבחריו ובמוסדות המדינה.

במאמר זה נדון במהותן של עבירות שוחד ומאפייניהן ונסביר על סוגים העונשים הקבועים בגינן בחוק הפלילי בישראל.

מהו שוחד?

שוחד על פי הגדרתו, הוא מעין טובת הנאה אשר ניתנת לאדם בעל סמכות – לרוב מדובר יהיה בעובד במגזר הציבורי או גורם פוליטי. השוחד ניתן על פי רוב על מנת שמקבלו יעשה שימוש במעמדו וסמכויותיו כדי לקדם את אינטרסיו של נותן השוחד.

האם עבירות שוחד נוגעות אך ורק לתחום הפוליטי?

בכלל לא. לא זאת בלבד שעבירות שוחד מתרחשות גם מחוץ לעולם הפוליטיקה והמגזר הציבורי, אלא שהן הפכו לנגע של ממש שפשט כבר מזמן מחוץ לתחום הפוליטי, וכיום הן שכיחות גם בתחום העסקי.

למשל, בתאגידים שהונפקו בבורסה, חברות מסחריות וקונצרנים ענקיים. כלומר, בכל מקום בו הכסף משחק תפקיד מרכזי – ישנו סיכוי בלתי מבוטל לכך שיתקיימו ניסיונות שוחד על ידי מי שינסה להטות את הכף לטובתו ו”לגזור קופון”.

מה מאפיין עבירות שוחד?

הדין הפלילי בישראל מתייחס לפעולה של הענקת טובות הנאה או העברת כספים מיד ליד בתור עבירת שוחד אם התקיימו במעשה ההיבטים הבאים:

  1. מקבלי הכספים או טובת ההנאה מודעים היו לעובדה כי נטילתם נעשית בתמורה לביצוע פעולה הקשורה למילוי תפקידם עבור מעניק הכספים או טובת ההנאה. גם העלמת עין מכוונת הנעשית במסגרת טרנסאקציה מסוג זה תיחשב בגדר מעורבות בעבירת שוחד.
  2. הצד שהעניק את טובת ההנאה או הכספים, מודע היה לעובדה כי הענקתם נעשית בהקשר ישיר למילוי תפקידו של הצד המקבל.

מן הראוי להזכיר בהקשר זה כי גם מקרה בו הענקת השוחד או נטילת השוחד לא הושלמו, כלומר – גם אם ניסיון השוחד לא הוביל לתוצאות המצופות מבחינת מי מהצדדים המעורבים בעניין, עדיין מדובר יהיה בעבירת שוחד לכל דבר ועניין מבחינת החוק.

מה כל כך נוראי בעבירות שוחד אם הן נעשות בהסכמת שני הצדדים?

ישראלים רבים תוהים האם מתן או לקיחת שוחד הם באמת בגדר עבירה פלילית של ממש, במידה והפעולה נעשית מתוך הסכמה הדדית. אף שאנו אוהבים לקרוא לנוהג של החלפת טובות הנאה בשם הסטרילי “יד רוחצת יד” – הרי שהלכה למעשה, מעשה השוחד מזהם את המינהל הציבורי בעשייה נגועה באינטרסים אישיים.

הדין הפלילי בישראל מתייחס לעבירות שוחד בחומרה רבה, היות ומעשים מסוג זה נותנים פתח לניצול לרעה של הסמכות הניתנת בידי עובדי ציבור ולפגיעה קשה באמון הציבור במערכת השלטונית. מכאן ועד למצב בו כל אזרח במדינה נוטל את החוק בידיו הוא, ועושה כטוב בעיני רוחו מבחינה מוסרית וחוקית – הדרך קצרה מאוד.

בשורה התחתונה – היות והשמירה על הסדר הציבורי נמצאת בראש מעייניה של מדינת ישראל (ככל מדינה), הדין הפלילי מכוון ליצירת רתיעה בסיסית בציבור מפני מעורבות בעבירות שוחד. זאת מתוך הבנה שהכשרתה של התנהגות מונחית אינטרסים אישיים במגזר הציבורי, מהווה מדרון חלקלק מבחינה מוסרית וחוקית, שעלול לדרדר את החברה הישראלית בכללותה למצב של תוהו ובוהו.

מהם העונשים הקבועים בחוק העונשין בגין עבירות שוחד לסוגיהן?

להלן הענישה הקבועה בחוק בגין עבירות שוחד מסוגים שונים, כפי שהוגדרו בחוק העונשין הישראלי:

1. עבירת נטילת שוחד – עובד ציבור (כולל עובד חברה האחר לספק שירות לציבור) המקבל שוחד בתמורה לביצוע פעולה הנוגעת לתפקידו, עומד בפני עונש מאסר בן 10 שנים או לחילופין צפוי לשלם קנס על פי הפירוט שלהלן (הגבוה מביניהם) כמוגדר בחוק:

    • פי 5 מן הקנס האמור בסעיף 61 (א) (4), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – פי 10 מן הקנס האמור בסעיף 61(א) (4).
    • פי 4 משווי טובת ההנאה שהשיג או שהתכוון להשיג על ידי העבירה.

2. עבירת הענקת שוחד – אדם שהעניק שוחד לעובד ציבור על פי הגדרתו בסעיף 290 (ב) לחוק העונשין בתמורה לביצוע פעולה הנוגעת לתפקידו, עומד בפני עונש מאסר בן 7 שנים או לחילופין צפוי לשלם קנס כמפורט בסעיף 290 (א) לחוק העונשין.

3. עבירת הענקת שוחד לעובד ציבור זר – אדם שהעניק שוחד לעובד ציבור זר בתמורה לביצוע פעולה הנוגעת לתפקידו, על מנת לקדם את ענייניו במישור העסקי דינו – עומד בפני עונש מאסר בן 7 שנים.

4. עבירת תיווך בשוחד – אדם אשר קיבל לידיו סכום כסף, שווה ערך לכסף, שירות מסוג שהוא, או טובות הנאה מכל סוג אחר כדי לשחד צד שלישי – דינו כמי שנטל שוחד: עונש מאסר בן 10 שנים.

5. עבירת שוחד בתחרות – אדם שנתן או נט שוחד על מנת להשפיע על מהלכן, תוצאותיהן או עצם קיומן של תחרויות ספורטיביות או מכל סוג אחר, המייצרות עניין ציבורי, יידון לעונש מאסר בן 3 שנים.

6. עבירת ניסיון מתן שוחד – גם מקרה בו הצעת השוחד של פלוני נענתה בשלילה, עדיין יחשב מבחינת החוק, בתור עבירה פלילית של ניסיון למתן שוחד. מציע השוחד דינו כמי שנתן שוחד בפועל: עונש מאסר בן 7 שנים.

7. עבירת ניסיון קבלת שוחד – אדם שניסה ליטול שוחד מאדם אחר, דינו כמי שנטל שוחד: עונש מאסר בן 10 שנים.

8. עבירת ניסיון תיווך לקבלת שוחד – לפי החוק גם אדם אשר ניסה לקבל לידיו סכום כסף, שווה ערך לכסף, שירות מסוג שהוא, או טובות הנאה מכל סוג אחר כדי לשחד צד שלישי:  דינו כמי שנטל שוחד: עונש מאסר בן 10 שנים.

מי נחשב כעובד ציבור לעניין חוק העונשין והענישה בעבירות שוחד?

הדין הפלילי בישראל אינו מגדיר באופן גורף מי נחשב בתור עובד ציבור ממשלתי. לכן קיימות פרשנויות שונות לעניין זה, בהן מוכללים, בין היתר, עובדי מגזרים כגון: שרי ממשלה, חברי כנסת, עובדי מדינה, סוהרים, שוטרים, שופטים, ראשי ערים, ראשי מועצה, רבנים, שופטי כדורגל וכן הלאה.

כמובן, מדובר ברשימה חלקית בלבד, כאשר בפועל – גם מי שמועסק כעובד של חברת אבטחה פרטית שבמסגרת העסקתו אמון על אבטחת לשכתו של שר ממשלה, ייחשב אוטומטית בתור עובד ציבור מן המניין, ללא קשר לגורם האחראי לשלם את שכרו.

כלומר, מבחינת החוק – אדם כזה יחשב כעובד ציבור רק בהקשר לעבירות שוחד שיוחסה לו מעורבות בהן כחלק מתפקידו בלשכת השכר ואם נטילת או קבלת השוחד בוצעו בהקשר לתפקידו על פי הגדרת מאפייני העבירה בסעיף 290 לחוק העונשין.

כיצד ניתן להתמודד עם חשד לביצוע עבירות שוחד?

מורכבותן הרבה של עבירות שוחד מחייבת מעורבות של עורך דין פלילי בקיא ומנוסה בתחום עבירות צווארון לבן. היה וזומנתם לחקירה משטרתית בחשד לביצוע עבירת שוחד מכל סוג שהוא, או שהוגש נגדכם כתב אישום בגין עבירת שוחד, עליכם לפנות בהקדם האפשרי לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי המתמחה בתחום של עבירות שוחד ועבירות צווארון לבן.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי,
והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

עבירות שוחד

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות שוחד
העונש על האזנות סתר

האזנת סתר אסורה כוללת כל הקלטה או העתקה של שיחה ללא ידיעת האנשים הנמצאים בתוכה. מותר לאדם להקליט כל שיחה בה הוא משתתף והדבר לא

קרא עוד
עבירות ניסיון לקבלת שוחד

כאשר אדם בישראל מבקש מזולתו לקבל כספים, שירותים או טובות הנאה בעלות שווי כספי, וזאת בתמורה לכך שיבצע פעולות מסוימות או ימנע מהן, במסגרת מעמדו

קרא עוד
עבירות תיווך בשוחד

עבירות תיווך בשוחד הן עבירות פליליות לכל דבר ועניין שעונשים חמורים בצידן. תיווך בשוחד אסור על פי חוק בישראל ונושא עונשים זהים לאלו הקבועים בחוק

קרא עוד
עבירת סיוע לשוחד

עבירות שוחד – הגם שאינן מערבות במרבית המקרים מרכיב של אלימות פיזית, המאפיין רבים מסוגי העבירות הפליליות האחרות הנוגעות לקבלת כספים בדרכים לא חוקיות, נחשבות

קרא עוד
עבירות ניסיון למתן שוחד

עבירות של שוחד הן עבירות המערערות את הביטחון שיש לנו כציבור, באמינות של נבחרי הציבור או באופן כללי – באנשים בעלי השפעה. לרוב, אנשים המקבלים

קרא עוד
עבירת מתן שוחד

עבירת מתן שוחד היא עבירה שצריכות להדאיג אנשים יותר מכל, ולבטח כאשר היא נעשית במגזר הציבורי ובדרגים הגבוהים שלו. המהות של שוחד, היא מתן כסף

קרא עוד
עבירת נטילת שוחד

לאדם הממוצע יש הרבה מאוד דילמות מוסריות שהוא צריך לעמוד בהן במהלך חייו. חלקן פשוטות וקלות לעיכול, גם אם בוחרים את הבחירה הפחות אתית, ואחרות

קרא עוד
עבירות שוחד בתחרות

עבירות שוחד נמנות עם העבירות שהמחוקק בישראל מתייחס אליהן בחומרה הרבה ביותר. עבירות מהסוג האמור מסכנות תהליכים עסקיים, פוליטיים ותרבותיים ומשנות בצורה לא טבעית ובלתי

קרא עוד
עבירת טובות הנאה

עבירת טובות הנאה קשורה לקבוצת עבירות השוחד השייכת לקטגוריה של עבירות צווארון לבן בחוק העונשין הישראלי. עבירה זו מתבצעת בין שני גורמים לפחות, כאשר מקבל

קרא עוד
עורך דין עבירות שוחד

“שוחד”, כהגדרתו, הינו טובת הנאה כספית או אחרת הניתנת לאדם בעל תפקיד או סמכות, לשם השגת תועלת כלשהי. כאשר מדובר על אדם שהיה מעורב בביצוע

קרא עוד
עבירות שוחד – עונש

כשטובות הנאה מוענקות לנבחר ציבור או עובד ציבור בכדי שיעשה שימוש בכוח וסמכות הנתונים בידיו לטובתו של הגורם ששיחד אותו, מדובר על עבירה פלילית הידועה

קרא עוד