עבירות רצח

עבירת רצח היא עבירה פלילית שעניינה גרימת מותו של הזולת בכוונה תחילה.

מסיבה זו עבירת רצח נחשבת כאחת מן העבירות החמורות ביותר בחוק העונשין הישראלי. סוג עבירת הרצח שבוצעה נושאת בחובה משמעות רבה בהיבט של חומרת הענישה הקבועה בחוק.

למשל, במידה ומדובר באישומים של רצח ממדרגה ראשונה או כשמו הנוסף – “רצח בכוונה תחילה”, גזר הדין הנהוג במדינת ישראל הינו מאסר עולם. במאמר זה נסביר על על עבירות רצח לסוגיהן והעונשים הקבועים בגינן בחוק הפלילי בישראל.

 

מהי עבירת רצח?

עבירות רצח הן העבירות החמורות ביותר בספר החוקים, זאת לאור העובדה שמדובר במעשה של נטילת חיי אדם בכוונה תחילה – מעשה בלתי הפיך שאין ממנו דרך חזרה.

עבירת רצח פוגעת בעקרון קדושת החיים של הפרט, אשר נחשב כערך עליון וקדוש במרבית המדינות המודרניות.

כיצד מתייחס הדין הפלילי בישראל לעבירות רצח?

מתוך שאיפה לשמר את קדושת החיים כערך עליון בחברה – מתייחס חוק העונשין במדינת ישראל (ולא רק) לעבירות רצח במלוא חומרת הדין. זאת על ידי הטלת עונשים כבדים מאוד, השוללים מן האדם שהורשע ברצח את זכות היסוד לחירותו ואת האוטונומיה שלו על חייו, באמצעות כליאה לתקופה בת שני עשורים בממוצע, קרי “מאסר עולם”.

בכך מפריד החוק בין הפרט שנטל חיי אדם בכוונה תחילה, ממארג החיים הנורמטיביים של יתר הפרטים הנחשבים כחלק מן הקהילה. לעתים מתווסף אף קנס כספי כבד על עונש המאסר שנקבע לנאשם.

האם העונש בגין רצח הוא בהכרח מאסר עולם?

התשובה לשאלה זו הינה נסיבתית ותלויית מקרה. אולם באופן כללי, כאשר עסקינן בתיקי רצח, אף אם מדובר בעבירה הפלילית הראשונה של נאשם בעל עבר פלילי נקי לחלוטין, בית המשפט אינו נוטה להקל בעונשו של אדם שהורשע ברצח, ולכן במרבית המקרים יפסק לנאשם עונש מאסר עולם בהתאם לחוק העונשין.

רגע, מאסר עולם זה לא לכל החיים?

כאשר אדם מורשע בביצוע עבירת הרצח, מוטל עליו עונש מאסר לתקופה ממושכת, הידוע בשפת העם בתור “מאסר עולם”.

למרות השם המטעה ממנו משתמע כי מדובר בכליאה מאחורי סורג ובריח למשך שארית חייו של הנאשם – בפועל, עונש מאסר עולם בישראל נע בין 20 ל – 30 שנות מאסר, כאשר את מספר השנים המדויק לרוב קוצב בית המשפט על פי הוראת נשיא המדינה (לרוב קוצבים נשיאים מאסרי עולם לתקופה בת 24 שנים באופן אוטומטי).

במקרים מסוימים מומתק עונשו של האסיר בגין התנהגות טובה כך שמנוכה שליש מתקופת המאסר שנקצבה עבורו, כך שבפועל – ישנם אף מאסרי עולם המסתיימים כעבור 16 שנים בלבד.

איך מבחינים בין רצח בכוונה תחילה לבין מקרה של הריגה בשוגג?

על מנת להוכיח כי חיי אדם ניטלו במסגרת רצח בכוונה תחילה ולא כמעשה של הריגה בשוגג, נדרשת התביעה להוכיח לא רק את הקשר בין הנאשם למעשה הקטל, אלא אף לבסס את הטענה שייסוד נפשי מסוג “מחשבה פלילית” שהוביל לתכנון פעולת הקטל, בא לידי ביטוי בהלך המחשבה של הנאשם בהקשר לביצוע העבירה שהסתיימה באובדן של חיי אדם.

כדי שהתביעה תוכל להרשיע את הנאשם בסעיף רצח בכוונה תחילה, היא נדרשת למעשה להוכיח כי בוצעה עבירת רצח בדם קר. פירוש הדבר הינו שהתביעה תידרש לספק לבית המשפט הוכחות לכך שבליבו של הנאשם גמלה מראש ההחלטה ליטול חיי אדם בכוונה תחילה וביודעין.

זאת לעומת נטילת חייו של אדם שנעשתה בטעות או מבלי משים, כמו במקרה של תאונת דרכים כתוצאה מנהיגה תחת השפעת אלכוהול, שהובילה למותו של אדם.

עבירות רצח
עבירות רצח

באילו תנאים ניתן להרשיע אדם בביצוע רצח בכוונה תחילה על פי החוק?

בחוק העונשין מוגדרים מספר תנאי יסוד המגדירים באופן מצטבר, מהו רצח בכוונה תחילה.

החוק קובע כי בהינתן והתנאים הללו הופיעו במשולב, ניתן לבסס את הטענה כי הרצח אכן בוצע בכוונה תחילה, ובהתאם לכך – להרשיע את הנאשם בביצוע של עבירת רצח.

אלו הם התנאים שמגדיר חוק העונשין הישראלי לביסוס חשד לנטילת חיי אדם בכוונה תחילה – קרי: רצח מכוון:

  1. העבריין החליט במודע ומבעוד מועד ליטול את חיי זולתו מבעוד מועד.
  2. לעבריין היתה כוונה ברורה להביא למותו של זולתו.
  3. לעבריין היתה מוכנות נפשית לגרום למותו של זולתו.
  4. העבריין הכין, הרכיב, רכש או נשא כלי שנועד לביצוע העבירה.
  5. לא היה מוטיב של קינטור (התגרות) מצד קורבן העבירה כלפי הנאשם טרם נטילת חייו.

למרות האמור לעיל, חשוב לומר כי בעבר קרו מקרים בהם הצליחו עורכי דינם של נאשמים ברצח בכוונה תחילה להפוך פסקי דין על פיהם ולסכל עונשי מאסר עולם ממושכים, למרות הנסיבות הבעייתיות לכאורה בתיק.

היכרות של עורך דין עבירות רצח עם נפתולי הדין הפלילי בישראל, תקדימים בפסיקה והסייגים השונים בחוק, מאפשרת פעמים רבות לסיים את התיק עם עסקת טיעון מול התובעת ולהביא להמתקת עונשו של הנאשם. על כך נרחיב להלן.

מהם העונשים הקבועים בחוק בגין עבירות רצח?

עבירת רצח היא למעשה העבירה היחידה בדין הפלילי בישראל, שהעונש בגינה הינו מאסר עולם חובה.

פירוש הדבר הינו, כי במידה והוכחה אשמתו של החשוד ברצח, לבית המשפט אין יכולת לפסוק במסגרת גזר הדין עונש אחר שאינו מאסר עולם. כלומר, בית המשפט חייב לגזור על נאשמים בעבירות רצח עונשי מאסר עולם. אולם כפי שצוין קודם לכן, במרבית המקרים תקופת המאסר נקצבת לפרק זמן של 24 עד 30 שנים על ידי נשיא המדינה.

עם זאת, במקרים בהם מדובר ברצח של יותר מאדם יחיד, עשוי בית המשפט לגזור על הנאשם ריצוי של יותר ממאסר עולם אחד, כך שבפועל – יכולתו של הנשיא לקצוב את העונש לתקופה פחותה מכך, תהיה מוגבלת מלכתחילה.

סייגים לעניין הענישה בגין עבירות רצח

אף שעונש מאסר עולם הוא נקודת המוצא של חוק העונשין בכל הנוגע לגזר הדין של נאשמים בעבירות רצח, קיימים מקרים יוצאי דופן, אשר בהם מאפשר החוק לבית המשפט להפעיל שיקול דעת בנוגע לצמצום עונשו של הנאשם שהורשע ברצח. מדובר בנסיבות של:

  • רצח שבוצע על רקע הפרעות נפשיות קשות או מוגבלות שכלית חמורה של הנאשם, שאינם בגדר אי שפיות, אך לא איפשרו לו להבין את משמעות פעולותיו או להימנע מביצוען.
  • רצח שבוצע לשם הגנה עצמית, מתוך הכרח או חוסר ברירה – באופן החורג רק חריגה מועטה מתחום הפעולות שניתן להצדיק כאקט סביר של הגנה עצמית בנסיבות הקיימות.
  • רצח שבוצע בידי אדם על רקע מצוקה נפשית חמורה בעקבות התעללות קשה וממושכת בו או ביקיריו על ידי הנרצח.

מדוע חשוב לפנות לקבלת ייעוץ של עורך דין פלילי מנוסה בעבירות רצח

קבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין פלילי מנוסה ומיומן הינה הכרח בכל שלב של הטיפול בחשד או אישומים בגין עבירות רצח. לא זאת בלבד שעורך דין עבירות רצח דואג לאינטרסים של לקוחותיו, בכוחו גם למנוע ממיוצגיו את האפשרות לאישומי שווא או חלילה הרשעה בגין עבירות שלא בוצעו על ידם.

יתרה מכך, בכוחו של עורך דין פלילי גם להביא לביטול ההליכים הפליליים במלואם, בנסיבות מסוימות. חשוב לדעת כי גם כאשר חקירת הרצח היא מורכבת ומסועפת, לעורך דין מתחום הפלילים יש הכלים לסייע לנאשם למצות את זכויותיו ולשפר את הסיכויים להמתקת עונשו.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי,
והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות רצח
ייצוג בעבירת רצח

עבירות של המתה נחשבות לעבירות החמורות ביותר הקיימות בחוק העונשין של מדינת ישראל. כשהחמורה מבין כולן הינה עבירת הרצח. ישנם שלבים ארוכים מאוד מרגע תחילת

קרא עוד
הריגה בשוגג

ההגדרה של הריגה בשוגג עשויה לגרום לכל מי שקורא את החוק לאי נוחות, הכיצד ייתכן שאדם יהרוג אדם אחר בשוגג? ההגדרה הזו באה להציג לנו

קרא עוד
עבירת הריגה

המונח הריגה ביסודו מתייחס למעשה שבו אדם אחד הורג אחר תוך כוונה לכל מיני סיבות ונסיבות האירוע. על קשת זאת ניתן למצוא גם מקרים של

קרא עוד
עורך דין עבירות הריגה

עבירות הריגה היו עד לפני קצת יותר משנה תחום מעורפל שהעמיד את בית המשפט בפני גבולות דקים מאוד שיש להכריע ביניהם. בחודש יוני בשנת 2019,

קרא עוד
רצח מדרגה ראשונה – עונש

רצח מדרגה ראשונה פירושו גרימה למותו של אדם בכוונה תחילה. חוק העונשין בישראל מתייחס לעבירת רצח בכוונה תחילה בחומרה המרבית שהדין הפלילי מאפשר, והעונש הקבוע

קרא עוד
עורך דין עבירות רצח

אין עוררין על כך שבדין הפלילי בישראל עבירות רצח נחשבות כעבירות החמורות ביותר. הדבר נכון לא רק בארץ אלא בכל המדינות המתוקנות בעולם המודרני. לאור

קרא עוד