עבירות גניבה

כאשר דנים בעבירת גניבה, הכוונה לנטילת קניין של אדם אחר ללא הסכמתו, מתוך כוונה לשלול את הנכס לצמיתות מבעליו החוקיים.

המושג גניבה רלוונטי לכל סוג של נכס אשר נלקח באופן בלתי חוקי מבעליו – החל מנכסים פיזיים ועד נכסים שאינם מוחשיים, כגון זכויות יוצרים, נכסים דיגיטליים או וירטואליים, וגם שירות.

במאמר שלפניכם נדון במהותן של עבירות גניבה, סוגים שונים של עבירות גניבה, העונשים הקבועים בחוק העונשין בגין עבירות גניבה בדין הפלילי ואפשרויות הסיוע המשפטי.

 

כיצד מוגדרת עבירת גניבה בחוק?

סעיף 383 לחוק העונשין, קובע כי עבירת גניבה היא מצב בו אדם נוטל דבר ערך מחזקת בעליו החוקיים ללא שניתנה לו הסכמה לכך או ללא ידיעתו של בעל הנכס. נוסח החוק מגדיר כי הגניבה מבוצעת כמעשה מרמה, מבלי שהזכות על דבר הערך שנלקח נתבעה בתום לב, ומתוך רצון לשלול את החפץ או הנכס הנגנב לצמיתות מבעליו החוקיים.

החוק מזהה בתור עבירת גניבה כל נטילה של נכס שנעשית ללא רשות בעליו, על פי הקריטריונים שהוגדרו לעיל, בין אם מדובר בנכס מוחשי או שאינו מוחשי, כל עוד הנכס הניטל נחשב כבעל ערך נכסי ו / או פיננסי עבור בעליו.

לעניין זה, החוק אינו מבחין בין עבירת גניבה שבוצעה בידי אזרח מן השורה, עובד חברה, בעל משרה רמה בתאגיד, או איש ציבור.

כיצד פוגעות עבירות גניבה בזכות הקניין?

החוק קובע כי לכל אדם ישנה זכות בסיסית לקניין משלו, ולפיכך עבירת הגניבה מהווה פגיעה ישירה בזכויות היסוד של האזרח.

למרות זאת, מדובר בתופעה כה נפוצה בנוף הישראלי, עד כי התקשורת אינה טורחת עוד לסקר את מרבית הגניבות, אלא אם מדובר בגניבה בסדר גודל שהופך אותה לעניין שמשליך על כלל הציבור או המשק.

עבירת גניבה, כאמור, יכולה להתבצע בנכס ממשי או מופשט, כמו גניבות רכב, גניבה של רכוש, גניבה של חפצי ערך (למשל תכשיטים), גניבת כסף, גניבה מחשבון בנק, גניבת שירותים, גניבת מידע חסוי, גניבת כלי נשק ואף גניבת זהות.

עבירות גניבה
עבירות גניבה

האם למימוש מעשה הגניבה בפועל ישנה חשיבות?

התשובה לסוגיה האם לביצוע פעולת הגניבה בפועל יש משמעות בהקשר לענישה, הינה חיובית. הפעולה הממשית של נטילת דבר ערך או נכס מחזקת בעליו החוקיים, מהווה שיקול משמעותי בהקשר לדין הפלילי על עבירות גניבה.

לצורך העניין, גנב שנמלט מזירת הפשע מבלי לקחת עימו את הנכס שניסה לגנוב, לא בהכרח ישפט על עבירת גניבה אלא על עבירות רכוש אחרות, כדוגמת עבירת פריצה והתפרצות.

חשיבות הכוונה המפורשת בהקשר של עבירות גניבה

כאשר מדובר על עבירות גניבה, ישנה חשיבות רבה לכוונתו של הנאשם לביצוע העבירה.
למשל, במידה ואדם לקח דבר ערך השייך לאדם אחר ללא כוונה תחילה, כמו טלפון נייד או עט יקר שנלקח בהיסח הדעת ומתוך חוסר תשומת לב, מעשה זה לא ייחשב בתור עבירת גניבה.

לעומת זאת, כאשר דבר ערך ניטל מידיו של אדם ללא הסכמתו או ידיעתו וכאשר הנאשם נמנע בכוונה תחילה מליידע את בעליו החוקיים של הנכס על כך שדבר הערך הגיע לידיו – הוא למעשה נמנע ביודעין מהשבת הרכוש לבעליו. במצב מסוג זה יש מקום להתיחס למעשה בתור עבירת גניבה.

כאשר מדובר בנטילת דבר ערך שבוצעה במעשה מרמה, מניפולציה, הפחדה, איומים או הטעיה של הזולת – ניכר כי היתה כוונה מפורשת שהניעה את העבריין ולכן הענישה תהיה בהתאם.

אילו עונשים קבועים בחוק העונשין בגין עבירות גניבה

סעיף 384 בחוק העונשין קובע כי העונש המרבי בגין עבירת גניבה יהא שלוש שנות מאסר. אולם, ישנם מקרים אשר בהם עבירת הגניבה מבוצעת בתנאים שנחשבים כנסיבות מחמירות, מה שמגדיל את רף הענישה לארבע עד שבע שנות מאסר, ובמקרים חמורים במיוחד – העונש עשוי להגיע אף לעשר שנות מאסר.

בסופו של יום הגורמים העיקריים המשפיעים על חומרת הענישה בגין עבירת גניבה, הם הנסיבות בה בוצעה עבירת הגניבה, סכום הגניבה או שווי דבר הערך שנגנב, והיקף הפגיעה של מעשה הגניבה על כלל הציבור.

מהן עבירות גניבה בנסיבות מיוחדות?

ההגדרה של המונח “עבירת גניבה בנסיבות מיוחדות” בחוק העונשין, נוצרה כדי שניתן יהיה להחמיר את רף הענישה במקרים בהם נגנב רכוש רב ערך או נכס שעצם גניבתו מובילה לפגיעה בבטחון הציבור.

בניגוד לעבירות גניבה בנסיבות “רגילות”, כאשר עסקינן בגניבה שבוצעה תחת נסיבות שהוגדרו בחוק (קרי, נסיבות מיוחדות), אין חובה להוכיח כי כתוצאה מעבירת הגניבה נגרם נזק לבעל הנכס שנגנב, פגיעה כלכלית הנגזרת ממעשה הגניבה, או פגיעה ממשית בפועל בשלום הציבור.

עצם מעשה הגניבה בנסיבות אלו לכשעצמו, מהווה בסיס עובדתי מספק לשם קביעת רמת הענישה הנדרשת כנגד העבירה, וזאת בלבד שניתן יהיה להוכיח כי מצבו הנפשי של העבריין איפשר לו לפעול במודע תחת הנסיבות האמורות, וכי עבירת הגניבה בוצעה מתוך כוונה ברורה ליטול את הנכס מידי בעליו החוקיים לצמיתות, ולשם תכלית מיוחדת.

דוגמא לעבירת גניבה בנסיבות מיוחדות שנעשתה שכיחה בשנים האחרונות בישראל, הינה גניבה של תשתיות ומתכות, שפוגעת לא רק ברכוש ציבורי אלא אף מייצרת איום לבטחונם של אזרחיה.

בהקשר זה, עבירת הגניבה בנסיבות מיוחדות נחקקה כדי למנוע מקרים נוספים של גניבת נכסים יקרים וחיוניים מסוג זה, על ידי יצירת ענישה מחמירה לצורכי הרתעה.

מהם העונשים שנקבעו בחוק העונשין כנגד עבירות גניבה בנסיבות מיוחדות?

להלן רף הענישה שנקבע בחוק העונשין בגין עבירות גניבה שבוצעו תחת נסיבות מיוחדות:

עבירות גניבה בנסיבות מיוחדות: עד ארבע שנות מאסר

קבוצה זו של עבירות גניבה בנסיבות מיוחדות, מכסה את סוגי העבירות כדלהלן:

 • גניבה של רכוש או ציוד המהווה חלק מתשתיות ציבוריות קיימות או בשלבי הקמה.
 • גניבה של יצירות אמנות, נכסים תרבותיים, נכסי דת או סמלים היסטוריים בעלי ערך תרבותי וחברתי עבור תושבי המדינה.
 • גניבה של תוצרת חקלאית, חיות משק וציוד חקלאי.

עבירות גניבה בנסיבות מיוחדות: עד שבע שנות מאסר

קבוצה זו של עבירות גניבה בנסיבות מיוחדות, מכסה את סוגי העבירות שדלהלן:

 • עבירת גניבה של רכוש בשווי של למעלה מחצי מיליון ש”ח.
 • עבירות גניבה מחברה שמבוצעות בידי בעל תפקיד בעמדת מפתח, בעל מניות או מנהל בדרג בכיר, שעושה שימוש במעמדו כדי לנכס לעצמו מרווחי התאגיד.
 • גניבת מורשה – היינו, ניצול לרעה של סמכות לשם ביצוע מעילה.
 • גניבה של עובד ממעסיקו בשווי 1000 ש”ח ומעלה.

מהן עבירות גניבה בנסיבות מחמירות ומהי הענישה בגינן?

עבירת גניבה בנסיבות מחמירות הינה עבירת גניבה שדינה עד עשר שנות מאסר.

עבירות גניבה בנסיבות מחמירות הן עבירות מהסוגים הבאים:

 •  פגיעה של עובד ציבור בנכסים ציבוריים.
 • עבירת גניבה המבוצעת בידי עובד ציבור.
 • ניצול לרעה של סמכות ציבורית.

מהי תקיפה לשם גניבה ומהי הענישה בגין עבירה זו?

עבירת תקיפה לשם גניבה הינה עבירה מקטגוריית עבירות תקיפה אשר מבוצעת במסגרת ביצוע מעשה גניבה. לפי סעיף 378 לחוק העונשין, מוגדרת עבירת תקיפה באופן הבא: “המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה: ולעניין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות”.

היינו, כל הפעלה ישירה של כוח פיזי מכל סוג ובכל עוצמה שהיא, אף אם מדובר בנגיעה קלה, תחשב בתור תקיפה לעניין חוק זה, ובלבד שהמגע נעשה ללא הסכמתו של המותקף. כדי שמגע ישיר בין תוקף למותקף יחשב כעבירת תקיפה, אין צורך להוכיח כי המעשה גרם בפועל לאי נוחות, כאב או פגיעה פיזית. עבירות תקיפה נחלקות לסוגים שונים והענישה משתנה בהתאם לחומרת העבירה.

עבירת תקיפה ברמה המינימלית נקראת “תקיפת סתם” והעונש המרבי בגינה הינו מאסר לתקופה בת שנתיים לכל היותר. לעומת זאת, תקיפה ברמה הקשה ביותר הינה תקיפה הגורמת לחבלה חמורה ובה מעורבים כמה תוקפים או כלי נשק. כשמדובר בתקיפה מסוג זה יכול להגיע העונש גם ל – 14 שנות מאסר.

על המאפיינים של עבירות שוד והעונשים הקבועים בחוק

עבירת שוד היא עבירת גניבה המבוצעת באופן אלים ותוך שימוש בטקטיקות הפחדה.
העונשים הקבועים בחוק בגין עבירות שוד הם גבוהים משמעותית מאלו הקיימים בעוון עבירת גניבה, וזאת מעצם היותן של עבירות שוד מערבות לא רק פגיעה בקניין, אלא גם סכנה ממשית לפגיעה בנפש, בחירות ובשלמות הגוף של קורבנות העבירה.

קיימים 2 סוגים של עבירות שוד:

 1. שוד כללי – שהוא למעשה עבירת גניבה שמבוצעת באמצעים אלימים.
 2. שוד בנסיבות מחמירות – היינו שוד מזוין, שוד קבוצתי או שוד המערב פגיעה פיזית בקורבנות הגניבה.

עבריין אשר מורשע בעבירת שוד, יידון למאסר בפועל לתקופה שבין 14 ועד 20 שנים.

עבירת נטילת חשמל, מים וגז והיסוד הראייתי הנחוץ לענישה

אדם אשר באופן מכוון או במרמה גונב או עושה שימוש בחשמל, מים או גז שהוא לא זכאי ליטול, או לחילופין גורם להטייה או בזבוז של אלו, עובר על החוק ומסכן עצמו במאסר לתקופה של שלוש שנים.

אף שעבירות רכוש סטנדרטיות הן לרוב עבירות שכוללות נטילה של רכוש מוחשי, המחוקק רואה גם בנטילת חשמל, מים וגז עבירה שנכנסת לקטגוריה זו, ללא קשר לאמצעים שנעשה בהם שימוש לשם ביצועה, לרבות התחברות לרשת החשמל באופן בלתי חוקי דרך מונה של דייר אחר, שיבוש מונים וכן הלאה.

על מנת להוכיח כי בוצעה עבירת גניבה מסוג נטילת חשמל, מים וגז – לא נדרשת הוכחה של כוונה העומדת מאחורי ביצוע העבירה. מודעות מצד העבריין למעשה הגניבה שביצע היא תנאי מספיק כדי שהמעשה יחשב כעבירת נטילת חשמל מים וגז.

חשד לעבירת גניבה – אל תגידו לי זה לא יקרה

למרבה ההפתעה, גם אזרחים הגונים ושומרי חוק עלולים למצוא את עצמם נאשמים בעבירות גניבה על לא עוול ממשי בכפם. על מנת שחשד פעוט לעבירת גניבה שבוצעה לכאורה לא יצא משליטה, חשוב ביותר לפנות לקבלת יעוץ מקצועי מעורך דין פלילי באופן מיידי עם קבלת הזימון לחקירה משטרתית.

גם אדם הבטוח בחפותו, חייב להגיע מוכן להליכי החקירה – בין אם מדובר בהליך פלילי, אזרחי, משמעתי או צבאי. פעמים רבות, מצב העניינים עשוי להיות סבוך מכפי שהוא נראה מהצד של החשוד, ולכן מן הראוי להיערך מראש לשלב התשאול.

באופן אירוני, עצם העובדה שמדובר באזרחים מן השורה שאינם מורגלים בהליכים פליליים, הופכת אנשים לפגיעים יותר למניפולציות המתנהלות במסגרת הליכי חקירה. קבלת הכוונה מתאימה מעו”ד פלילי עם נסיון בתחום עבירות גניבה, יכולה לחסוך מכם הרבה עוגמת נפש ולצמצם את הסיכון לתסבוכת מיותרת עם החוק.

מה חשוב לדעת במידה ונחשדת או נאשמת בגניבה?

בין אם היית מעורב במודע בעבירת גניבה ובין אם לאו, חשוב שתהיה מודע לכך שכל דבר שיאמר במסגרת החקירה עשוי לשמש כנגדך בהמשך ההליך ולהכתיב את אופן השתלשלות העניינים.

מכאן שסיוע מעורך דין פלילי הוא חיוני ואף הכרחי לבקרת נזקים. על מנת שהנחקר ידע כיצד להשיב על שאלות חוקריו בקור רוח, למצות את זכויותיו ולנהל את המצב מבלי לפגוע באינטרסים שלו – דרושה עבודת הכנה מול גורם מקצועי הבקיא ברזי הדין הפלילי ומכיר את שרשרת האכיפה והמשפט.

חשוב לזכור כי מידע שלא נמסר במסגרת החקירה הראשונית, לא בהכרח ניתן יהיה לשימוש בשלבי ההמשך של ההליך המשפטי. לכן עדיף להגיע מוכנים מאשר להצטער.

זימון לחקירה משטרתית בעוון עבירות גניבה – דעו את זכויותיכם

אדם שנחשד או נאשם בעבירות גניבה, זכאי לפנות לקבלת סיוע משפטי מעורך דין מתחום הפלילים. עו”ד פלילי בעל נסיון בתיקי גניבה, יכול לפעול לביטול האישומים או לפחות להקטין את הנזק הפוטנציאלי שעשוי להגרם לחשוד בביצוע העבירה במסגרת ההליך הפלילי.

לאור המשקל הרב שניתן לשלב החקירה בהליכים פליליים הנוגעים לעבירות גניבה, ובהתחשב בההשפעה ארוכת הטווח שהיא טומנת בחובה על חייו של הנאשם, פניה להתייעצות מול עורך דין פלילי המתמחה בטיפול בתיקים של עבירות גניבה – הוא מן ההכרח עוד לפני תחילת החקירה.

זוהי, כאמור, זכותו של כל נחקר ומימושה בשלב זה הוא קריטי על מנת למנוע מהנחקר להכניס את עצמו “לפינות” שיהפכו את ההליך הפלילי למורכב מכפי שהוא יכל להיות.
זכור כי פניה מוקדמת לקבלת סיוע משפטי מעו”ד פלילי מגדילה את הסיכויים לביטול האישומים נגדך, לתיקון של כתב האישום, לזיכוי מעבירת הגניבה ולהשגת עסקת טיעון מקלה.

כתב אישום בגין עבירת גניבה – האם עורך דין פלילי יכול לחלץ אותך מהתסבוכת?

בכל מצב של חשד לביצוע עבירה פלילית או מעורבות בפלילים, קיים הכרח לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי. כפי שוודאי הבנת, תחום הפלילים בישראל הוא מורכב מאין כמוהו והטיפול המשפטי בהליכים פליליים יכול להתבצע על פי מגוון אסטרטגיות משפטיות ובמגוון דרכים. מהצד של החשוד בעבירת גניבה, כל שלב בהליך הפלילי יכול להפוך לנקודת יציאה ממנו או לחילופין – לכבול אותו.

לכן פניה לקבלת סיוע משפטי מקצועי היא הכרחית כבר מהשלבים הראשוניים של החקירה. בעזרת ליווי של עורך דין פלילי, תוכל להבטיח כי זכויותיך ישמרו ולוודא שלא תואשם או חלילה תורשע, בעוון עבירה שלא אתה ביצעת.

כפי שצוין קודם לכן, ישנם אף מקרים שבהם בכוחו של עורך דין מנוסה מתחום הפלילים לבטל את ההליכים שננקטו כנגד מרשו, ולמנוע מלכתחילה את הסלמת המצב ואת הפגיעה בשמו הטוב של האדם שהוגשו כנגדו אישומים בגין עבירות גניבה.

האם יש מה לעשות במידה והייתי מעורב בעבירת גניבה ביודעין?

גם במקרה בו הנאשם אכן היה מעורב בביצוע עבירת גניבה, ישנה חשיבות רבה לייצוג של עורך דין פלילי מנוסה, על מנת לצמצם את משקלן של הראיות שנאספו כנגדו ולשפר את סיכוייו לצאת מהמצב אליו נקלע בנזק מינימלי.

לכל הפחות, יכול עורך דין פלילי מנוסה לסייע לחשוד לגבש גרסה עקבית לטובת החקירה, דבר אשר לכשעצמו, כבר יכול לעשות את ההבדל בין זיכוי להרשעה בעבירת הגניבה.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות גניבה
גניבה מקשישים

גניבה מקשישים הינה עבירה פלילית חמורה ובזויה מאין כמוה, מאחר ומדובר בגניבה שמתבצעת תוך ניצול חוסר האונים והחולשה של אנשים חסרי ישע. בהתאם לכך החוק

קרא עוד
גניבה ממעסיק

גניבה ממעסיק היא תופעה רווחת למדי שפוגעת במעסיקים רבים במדינת ישראל ובאמון שלהם בעובדיהם. בסקירה להלן, נסביר אילו סעדים מעמיד החוק בישראל לרשות המעסיק כדי

קרא עוד
גניבת טלפון נייד

גניבת טלפון נייד, למרבה הצער, אינה עניין יוצא דופן במדינת ישראל. למעשה מבין עבירות הגניבה המתבצעות בארץ, גניבה של טלפונים ניידים הפכה נפוצה מאוד בשנים

קרא עוד
עבירות פריצה

עבירת פריצה היא, כלשונה, עבירה של כניסה בלתי חוקית של מאן דהו למקרקעין, רכב או רכוש כל שהוא השייך לאדם אחר. זאת, כמובן, כאשר מטרת

קרא עוד
עבירות מעין גניבה

כל אדם בר דעת יודע להגדיר מהי עבירת גניבה. מדובר בנטילת רכוש השייך לאדם או לעסק ללא רשות ושלא במטרה להשיב את הרכוש הגנוב לבעליו.

קרא עוד
עבירות גניבה – עונש

אחת העבירות הנפוצות ביותר בישראל, בדומה למה שקורה במרבית המדינות בעולם, היא עבירת הגניבה. עם זאת, קיים שוני מהותי בענישה על עבירות גניבה שונות במקומות

קרא עוד
ייצוג משפטי בעבירות גניבה

עבירת גניבה היא אחת העבירות העתיקות ביותר. הראייה הטובה ביותר לכך הינה העיסוק בנושא בכל מערכת חוקים שהתקיימה לאורך ההיסטוריה, כולל חוקי התורה היהודית. גם

קרא עוד