סיבות לביטול כתבי אישום

הוגש כנגדכם כתב אישום ואתם תוהים האם ישנה דרך לביטול של כתב האישום הכתובת לשאלה שלכם היא עו”ד פלילי. במקרים לא מבוטלים, עורך דין בעל ניסיון משפטי עשיר, מוצא סיבות מוצדקות לביטול של כתב האישום אשר הוגש נגד מיוצגיו, ואפילו מאפשרות למחוק את סעיפי האישום ולסגור לחלוטין את התיק הפלילי לחלוטין מבלי שיגיע לבית המשפט כלל.

גם חשוד שטרם הוגש כנגדו כתב אישום, ייטיב לעשות אם יפנה את הנושא לבדיקת עו”ד פלילי, שיוכל להקדים תרופה למכה. בסקירה שלהלן נדון בעילות השונות לביטול כתב אישום, ובערוצי הפעולה שעשויים לאפשר את מחיקת כתב האישום שהוגש נגדכם.

מה הוא כתב אישום מבחינה משפטית?

כתב אישום זה מסמך שאותו מגישים פרקליטי מדינת ישראל לידי בית הדין הפלילי נגד אדם הנאשם בביצועה של עבירה פלילית, על פי חוק העונשין של מדינת ישראל, ואי לכך נדרש לעמוד לדין. עם זאת בפועל, ההגשה של כתב האישום היא רק תחילתו של ההליך הפלילי. זה אומר שגם במידה והתביעה משוכנעת כי ביצעתם עבירה על החוק, לא מתחייב מכך שתורשעו בביצועה בפועל. חשוב לדעת שקיימות הרבה עילות לביטול כתב אישום, ושבעזרתו של עורך דין פלילי בעל ניסיון, ניתן גם ניתן לאתר עילה רלוונטית לביטול כתב האישום ברבים מהתיקים. על כך נפרט עוד בהמשך המאמר.

ביטול כתבי אישום – כיצד זה אפשרי?

גם במידה וכתב אישום הוגש כנגדכם, סיוע משפטי איכותי מעו”ד פלילי עתיר ניסיון, מאפשר ברבים מן המקרים לקטוע את ההליך הפלילי באיבו, מבלי שתידרש התמודדות עם האישומים בזירה המשפטית כלל. זאת על ידי הגשת בקשה לביטול כתב האישום בפרקליטות. בקשה זו מוגשת על ידי עורך הדין של האדם החשוד בתיק.

האם אפשר לבטל את כתב האישום לאחר שכבר הוגש?

כאמור לעיל, ביטול כתב אישום, מתאפשר במקרים רבים הודות לסיוע משפטי איכותי של עו”ד פלילי. ברבים מהתיקים מתגלה גם אפשרות למחיקת כתבי אישום או חזרה מהם. כל ההליכים הללו דומים יחסית במהותם כאשר המטרה היא משותפת: לאפשר את ביטולו של הרישום הפלילי כנגד הנאשם ולאפשר לו לחדש את שגרת חייו עם מינימום נזקים נלווים.

העילות השונות לביטולם של כתבי אישום

ביטול כתבי אישום, מחיקת כתבי אישום או חזרה מהם, יכולה להיות אפשרית בשלבים שלהלן:

 • ביטול כתב אישום בשלב של החקירה המשטרתית וטרום הגשת כתב האישום אל רשות התביעה.
 • ביטול כתב האישום במסגרת הליך שימוע שמתנהל מול הרשות התובעת.
 • ביטול כתב האישום לאחר הגשתו, על סמך טיעונים שונים שהסנגור של הנאשם מעלה.

באילו דרכים עשויה להתאפשר מחיקה של כתבי אישום?

להלן מספר צמתים שבהן ביטול כתבי אישום עשוי להתאפשר:

ביטול כתבי אישום בזמן חקירת המשטרה

ביטול כתב אישום תוך כדי שלב חקירת המשטרה, ולפני הגשתו של כתב האישום לרשות התביעה בפועל, עשוי לפעמים להתאפשר ככל שיוכח מול קצין המשטרה הממונה כי קיימת סיבה מוצדקת לבקשת סגירתו של התיק הפלילי ומחיקתו.

ישנן שלוש סיבות נפוצות אשר נהוג לבקש בגינן מחיקה של כתב אישום, כדלקמן:

 1. היעדר אשמה
 2. היעדר עניין לציבור
 3. היעדר ראיות מספקות

ביטול של כתב אישום ברשות התביעה

חזרה מכתב האישום או מאישומים ספציפיים שמופיעים בו, נמצאת בתחום השיפוט של רשות התביעה, שהיא למעשה הפרקליטות או לחילופין נציגות התביעות במשטרה. חזרה מכתב האישום יכולה להתאפשר בכפוף לקבלת הסכמתו של בית המשפט לדבר, במקרים אשר בהם גם הצד התובע וגם הצד הנתבע חותרים לביטולו של כתב האישום, אם עורך דינו של הנאשם מצליח לשכנע את הרשות התובעת למשוך את הכתב אישום. ביטול של כתבי אישום ברשות התביעה, מחייב הגשה של בקשה לחזור מכתב האישום לרשות התביעה, וזאת על ידי עורך הדין של הנאשם במסגרת הליכי שימוע, שנערכים בכתב או כמפגש משותף של הצדדים.

ישנן שלוש עילות נפוצות אשר בעטיין מקובל במקרים רבים להגיש בקשה לביטול כתבי אישום בפרקליטות, כדלקמן:

 1. היעדר עניין לציבור
 2. היעדר ראיות מספיקות להרשעה בתיק.
 3. היעדר יכולת של התביעה להתמודדות מול הטיעונים שהעלתה ההגנה אותם סנגור הנאשם צפוי להציג במסגרת המשפט.

למרות הדברים הללו, במידה והנאשם כבר הודה בעובדות המאפשרות להרשיעו, הביטול של כתב האישום בפרקליטות לא יתאפשר.

ביטול כתב האישום בהתבסס על זכות השימוע

חשוב לציין שקיימים מקרים אשר בהם לא מתבצע שימוע טרום הגשתו של כתב האישום, וזאת מפאת חוסר מודעות בצד הנאשם לזכויות שלו ולאפשרות לקיום הליך מסוג זה, או כפועל יוצא של העדר נכונות מצד הנאשם לשתף פעולה בשלב הנתון בהליך הפלילי.

ישנם גם מצבים שבהם הנאשם איננו מקבל לידיו מלכתחילה את ההודעה הפורמלית לגבי הליך השימוע שנערך בתיק שלו, מאחר ובמקרים של עבירות בדרגת חומרה נמוכה יחסית, אין זה מקובל להודיע לנאשמים על קיום שימוע. במקרה שכזה, רשאי הנאשם לבקש שיאפשרו לו לממש את זכות השימוע שלו גם במידה וכתב האישום הוגש לא זה מכבר.

מימוש זכות השימוע מאפשר במקרים רבים את ביטולו של כתב האישום, דבר שמתאפשר במידה רבה תודות לליווי משפטי אישי ומקצועי מטעם עו”ד פלילי מנוסה, אשר בעזרת הטיעונים שהוא מציג מצליח לשכנע את התביעה לחזור בה מכתב האישום שהוגש.

הצגת טיעון מקדמי כבסיס לביטול כתב אישום

ביטול של כתב אישום מתאפשר במקרים רבים שבהם עולה בידיו של עורך הדין של נאשם להוביל את בית המשפט הפלילי לבחון מחדש את הכתב אישום שהוגש כנגד מרשו, עקב הצגתו של טיעון מקדמי. במצב מסוג זה, בית המשפט הפלילי עשוי לפסוק על ביטולו של כתב האישום אף ללא קבלת הסכמת התביעה לדבר, וחרף עמדתה של הרשות התובעת. חשוב בהקשר זה לומר כי החוק הפלילי במדינת ישראל רואה בטיעונים מקדמיים עילות אפשריות לביטול של כתבי אישום, אף במצבים שאין בהם בכדי להוכיח את חפות או אשמת הנאשם.

להלן הטיעונים המקדמיים שיכולות לשמש כסיבה לביטול של כתב האישום:

 • זיהוי פגמים / טעויות בכתב האישום
 • העובדות שהוצגו במסגרת כתב האישום לא נחשבות כעבירה על החוק.
 • חוק ההתיישנות על העבירות
 • העדר ערכאה מקומית / ערכאה רלוונטית שאפשרי לערוך מולה את המשפט.
 • הנאשם הוא בעל חסינות משפטית.
 • לנאשם ניתנה חנינה.
 • ישנו הליך פלילי אחר אשר מתנהל במקביל סביב סעיפי אישום זהים.
 • כתב האישום / ההליך הפלילי מגלם התנגשות עם עקרון כלשהו מתוך עקרונות המשפט ההוגן.

יתרה מכך, קיימים גם תיקים בהם כתב האישום בטל בעקבות זאת שהזכות לשימוע לנאשם לא התממשה בהליך.

בשורה התחתונה

גם האדם מן היישוב שרואה בעצמו אזרח שומר חוק, עלול, תחת נסיבות, מסוימות לגלות יום אחד שהוא הסתבך עם רשויות החוק בישראל. היה ונקלעתם למצב ביש שכזה, חשוב לדעת כי ייצוג משפטי איכותי מעו”ד פלילי מנוסה, יכול להציל אתכם. ליווי של עורך דין כאמור לעיל יכול לאפשר ביטול של כתבי אישום במקרים רבים, סגירת תיקים, וחזרה לשגרת החיים התקינה במהרה. בהצלחה!

סיבות לביטול כתבי אישום

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא סיבות לביטול כתבי אישום
בקשה לסגירת תיק

הגשת בקשה לסגירת תיק פלילי שעודנו פתוח, היא פעולה שלרוב מתבצעת בידי עו”ד פלילי הפועל כמייצג של האדם שנחקר במשטרה. אישור הבקשה תלוי ביכולתו של

קרא עוד
האזנות סתר

האזנות סתר כוללות, הקלטה, הקשבה, פיקוח או קליטה של שיחות בין צדדים שונים כאשר זו נעשית ללא ידיעתם או הסכמתם של מי מהצדדים. על פי

קרא עוד
היעדר עניין לציבור

רבים מאיתנו שמעו על מקרים בהם קורבנות עבירה פלילית אשר פנו למשטרה קיבלו הודעה כי תיק החקירה או התיק הפלילי נסגרו בשל חוסר עניין לציבור.

קרא עוד
היעדר אשמה פלילית

אנשים רבים מניחים כי עבירות פליליות, אשמה פלילית ותיקים פליליים הינם נחלתם של עבריינים בלבד. אך, לאור המנעד הרחב מאוד של עבירות המוגדרות כעבירות פליליות,

קרא עוד
היעדר ראיות מספיקות

החוק הפלילי בישראל מגדיר מספר רב של עבירות תחת חוק העונשין, אשר עבירה עליהן מוגדרת כעבירה פלילית. עבירות אלו כוללות בתוכן עבירות אשר עלולות לפגוע

קרא עוד