כללי

מתי ניתן לתבוע את המעביד על רשלנות?

בחלק מהמקרים הרבים שבהם קורות תאונות עבודה, המעסיקים אחראיים לנזק שנגרם כתוצאה מחוסר ערנות או רשלנות. כדי לתבוע את המעביד על רשלנות, צריך לבסס את