עבירות זנות

עבירות זנות ותועבה הינן עבירות שעניינן ניצול גופו של הזולת לצרכים מיניים בתמורה לכסף או תמורה מכל סוג אחר. בדין הפלילי בישראל נקבעו עונשי מאסר כבדים בגין עבירות זנות, בהתחשב בפן הבלתי מוסרי הבולט בהן.

קיימים סוגים רבים של עבירות אשר מסווגות בחוק העונשין כעבירות זנות ותועבה, וביניהן: הבאת אדם לידי מעשה זנות, הבאת אדם לידי עיסוק בזנות, עבירת סרסרות, השכרת מקום לשם מעשי זנות, ניצול קטינים לשם מעשה זנות, ייבוא זונות לארץ, ועבירות שעניינן פרסום והצגת תועבה.

במאמר זה נסביר מהן עבירות זנות ותועבה, אילו עונשים קבועים בגין עבירות אלו, ובאיזה אופן מתייחסת אליהן המערכת המשפטית.

 

מהי זנות וכיצד היא מוגדרת במשפט הפלילי בישראל?

בראש ובראשונה, חשוב לציין כי בחקיקה הישראלית לא קיימת הגדרה חד משמעית של המונח ‘זנות’.

עם זאת, ברמה העקרונית, מעשה זנות מוגדר בחוק העונשין בתור מעשה של שימוש בגופו של אדם בתשלום, לשם סיפוק היצר המיני, בכל צורה שהיא, ובלבד שנתקיים מגע עם גופו של אותו אדם.

אף שעצם העיסוק בזנות אינו נחשב בתור עבירה פלילית בפני עצמו, מעשים שמביאים אדם לעסוק במתן שירותי מין, כדוגמת: שידול לזנות, סרסרות, החזקת מקום לשם זנות, או הבאת אדם לידי מעשה זנות – מהווים כולם עבירה על החוק.

מן הראוי לציין בהקשר זה כי החקיקה אינה מכוונת כנגד הנשים או הגברים אשר עוסקים במתן שירותי מין, אלא למעשה כנגד הסרסור בגופם.

כיצד מתייחס חוק העונשין לנושא של עבירות זנות?

עבירות זנות ותועבה, מטופלות בחומרה רבה במסגרת הדין הפלילי בישראל, והענישה הקבועה בצידן היא לרוב כבדה.

הצידוק לענישה המחמירה בגין עבירות זנות ותועבה בישראל, נעוץ בהנחת היסוד לפיה הזנות מובילה לפגיעה ממשית וחמורה בבני אדם כפרטים ובחברה כמכלול, ולכן יש  לעשות את מירב המאמצים כדי להוקיעה מן החברה.

בנוסף לכך, במסגרת תעשיית הזנות מבוצעות פעמים רבות עבירות חמורות נוספות וביניהן: עבירות אונס, סחר בנשים, עבירות סחיטה, עבירות מין מסוגים שונים, הלבנות כספים, ופעמים רבות – קיימת מעורבות של ארגוני פשע. מכאן, ניתן להבין את שאיפת המחוקק למגר את תופעת הזנות באמצעות ענישה מרתיעה.

אילו סוגי עבירות משתייכים לקטגוריה של עבירות זנות ותועבה?

לפני הכל, חשוב להבין כי כל מעשה הקשור לזנות, באופן ישיר או עקיף, עלול לגרור אישומים ועונשים חמורים ביותר.

היות ועבירות זנות ותועבה הן קטגוריה רחבה המאגדת תחתיה סוגים שונים של עבירות, מן הראוי להתבונן בראש ובראשונה על סוגי העבירות המשתייכים לקטגוריית הזנות ולהבין מהם העונשים הקבועים בצידן.

חוק העונשין מבחין באופן ברור בין עבירות זנות ותועבה המבוצעות בניגוד לרצונו של האדם, ובין מעשי זנות או תועבה המבוצעים בהסכמה, בידיעה ברורה ומרצון חופשי. אילו עבירות נחשבות אם כן, כעבירות זנות ותועבה ואילו עונשים צפויים למעורבים בהן?

להלן כמה מסוגי העבירות הבולטות המסווגות בחוק העונשין כעבירות זנות ותועבה:

עבירות זנות
עבירות זנות

1. הבאה של אדם לידי מעשה זנות

עבירת הבאת אדם למעשה זנות, פירושה שידול של אדם לזנות על ידי הדחתו למעשה זנות באמצעים פסולים מוסרית או חוקית. עבירה זו מבוצעת בתמורה לכסף או טובות הנאה מסוג אחר המוענקים לאדם כדי שיקיים יחסי מין עם אנשים זרים, שלא לצורך סיפוקו המיני בדרכים נורמטיביות.

חוק העונשין קובע עונש מאסר של עד 5 שנים בגין עבירה זו. אולם ישנה התייחסות מחמירה יותר למקרים של הבאת אדם לכדי עיסוק בזנות,שלא כמעשה חד פעמי אלא במסגרת עיסוק קבוע.

למשל, כאשר מדובר בייבוא של נשים לארץ לטובת עיסוק בזנות, או שידולו של אדם לעסוק בזנות על בסיס קבוע. במקרים אלו יכולה הענישה להגיע אך ל – 7 שנות מאסר, גם אם האדם ששודל לזנות עסק במתן שירותי מין לכאורה מבחירתו החופשית.

חומרת הדין אף גדלה בעבירות של ייבוא זונות לארץ, מעצם כך שמדובר על שידול של אדם לעזוב את ביתו ובני משפחתו המתגוררים במדינה זרה, ולעלות לישראל על מנת לעסוק בזנות. במקרים כאלו, מדובר על עונשים בסדר גודל זהה לענישה בגין עבירות שידול וסרסרות בנסיבות מחמירות, או ייבוא וסחר בבני אדם, והם מגיעים ל – 10 שנות מאסר.

כאשר מדובר בניצול קטינים לשם מעשי זנות, חוק העונשין מחמיר אף יותר.
למעשה, זוהי אחת מן העבירות הכי חמורות בחוק העונשין, היות וקטינים שגילם נמוך מ – 14 שנים אינם יכולים לתת את הסכמתם למעשי הזנות מבחינה חוקית. בהתאם לזאת, העבריינים המעורבים בעבירות זנות קטינים, צפויים לעונשי מאסר של 5 – 20 שנים.

2. עבירת סרסרות

על פי הדין הפלילי בישראל, מוגדרות עבירות סרסרות בתור: פרנסה וגריפת רווח מהעיסוק בזנות של אדם אחר.

זאת במידה ועיסוקו של הזולת בזנות משמש כמקור פרנסה חלקי או עיקרי של העבריין, בין אם במסגרת שידול לזנות, או ניהול של עסק שעניינו מתן שירותי מין בתמורה לכסף או טובות הנאה מסוגים אחרים. חוק העונשין קובע עונש מאסר של עד 5 שנים בגין עבירות סרסרות.

3. עבירת החזקת מקום לשם זנות

החזקת מקום לשם זנות, כהגדרתה בחוק העונשין, פירושה ניהול או החזקה של מקום לטובת עיסוק בזנות. החוק אינו מבדיל בין מבנים לכלי רכב או מקומות אחרים לעניין זה. מדובר בעבירה על החוק שהעונש המקסימלי הקבוע בצידה עומד על מאסר של 5 שנים. גם אדם אשר משכיר את הנכס שבבעלותו ביודעין לאדם אחר שעושה בו שימוש לצורכי זנות, הינו שותף לדבר עבירה בעיני החוק ועומד בפני עונשי מאסר.

מן הראוי לציין בהקשר זה כי בחוק לא קיימת הגדרה חד משמעית למונח “החזקה” או “ניהול מקום לשם זנות”. אולם הפסיקה מעידה על התייחסות רחבה של המערכת המשפטית לעניין זה, תוך בחינת תכליתו של המקום המוחזק והקשר שלו לתחום הסרסרות.

באופן עקרוני, בכל הנוגע לאכיפת האיסור על “החזקת מקום לשם זנות”, עיקר המאמצים של רשויות האכיפה נכון להיום, נעשים במסגרת נסיונות לאיתור מקומות שנשים מוחזקות בהם בניגוד לרצונן החופשי (קרי, בכפייה), אשר מתקיימים בהם מעשים שונים של סחר בנשים וסרסרות.

על חשיבות הפנייה לעורך דין פלילי במקרה של חשד לעבירות זנות

בהתחשב בחומרת העונשים הקבועים בדין הפלילי בהקשר של עבירות זנות ותועבה, קיימת חשיבות מכרעת לפניה לקבלת סיוע משפטי מעורך דין פלילי מנוסה, במידה ואדם נחשד בעבירות הנוגעות לתחום הזנות.

היוועצות בעורך דין פלילי הבקיא ברזי החקיקה ומנוסה בטיפול בתיקי זנות ותועבה, יכול להביא את הפרשה אל סיומה המהיר ולחסוך מן החשוד את הפגיעה בשמו הטוב ובפרנסתו. מכאן החשיבות בפניה לייעוץ משפטי בשלב מוקדם ככל שניתן, ורצוי כבר משלב הזימון לחקירה המשטרתית.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי,
והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות זנות
ייבוא זונות לישראל

ייבוא זונות לישראל הוא בין העבירות הפליליות המזעזעות ביותר בפן המוסרי. כשמדובר בייבוא זונות לישראל הכוונה היא לעבירה שבמסגרתה נשים נחטפות, נלקחות, ו/או מאויימות כדי

קרא עוד
שידול לזנות

שידול לזנות נחשב כעבירה פלילית חמורה ביותר במדינת ישראל. זוהי תופעה אשר גורמת לפגיעה חמורה בגוף, בנפש ובצנעת הפרט ופרטיותם של קורבנותיה. לכן העונש הקבוע

קרא עוד
השכרת מקום לטובת מעשי זנות

השכרת מקום לטובת מעשי זנות, מוגדרת בחוק העונשין הישראלי בתור עבירה פלילית שתכליתה הינה ניהול או החזקתו של מקום למטרת עיסוק בזנות. החוק איננו מבחין

קרא עוד
ניצול קטינים למעשה זנות

תופעת הזנות בישראל היא תופעה חמורה בפן החוקי, המשפטי וכמובן גם המוסרי. זאת לאור העובדה שמלבד הפגיעה בחירותם ובגופם של “העוסקים במלאכה”, תעשיית הזנות מהווה

קרא עוד
עבירת סרסרות

עבירת סרסרות הינה עבירה פלילית אשר משמעותה היא להנות מזנות של אדם אחר, אם באמצעות שידול, תמיכה, תיווך בין גורמים שונים, ניהול עסק התומך בזנות

קרא עוד
עורך דין עבירות זנות ותועבה

עורך דין עבירות זנות ותועבה הינו עורך דין פלילי המתמחה בייצוג נאשמים בתיקים פליליים העוסקים באספקת שירותי מין בתמורה לתשלום כספי או טובות הנאה מכל

קרא עוד
הדחה לזנות בחוק – עונש

הדחה לזנות נחשבת לעבירה פלילית חמורה במדינת ישראל. העונשים הקבועים בחוק העונשין בגין עבירת הדחה לזנות הינם חמורים, ומבטאים את שאיפת המחוקק למגר את תופעת

קרא עוד