מרמה והפרת אמונים

עובד ציבור בישראל נדרש על פי החוק לשמור יושר כפיים, אמון הציבור והאינטרס הציבורי. לכן כאשר עובדי ציבור, מבצעים מעשים שיש בהם משום מעילה באחריות שהופקדה בידיהם כשליחי ציבור, הם ניצבים בפני ענישה מחמירה בגין עבירות מרמה והפרת אמונים.

אם נחשדתם או נאשמתם בביצוע עבירות מסוג זה, חשוב מאוד להסתייע בעורך דין פלילי מנוסה שבחלק מן המקרים, עשוי להפחית ולו במידה חלקית, מחומרת האישומים והשלכותיהם.

 

עבירת מרמה והפרת אמונים מסוג שימוש במידע פנימי

כאשר עובד ציבור בוחר להשתמש במידע רגיש שנגיש לו במסגרת התפקיד שלו, לתועלתו האישית, הדבר נחשב כעבירת מרמה / הפרת אמונים. לדוגמא, במקרה של עובד ציבור בשירות המדינה הנחשף למידע שנוגע לחברה שנסחרת בבורסה ועומדת בפני זכיה במרכז גדול, ולפיכך מחיר המניה שלה עומד לנסוק – רכישת המניות של אותה חברה מצד עובד הציבור הנ”ל תיחשב כעבירת הפרת אמונים ומרמה.

כלומר, מדובר על מצב שבו מתבצע שימוש במידע פנים למטרת עשיית רווח אישי, וזאת כאמור, פעולה בלתי חוקית אשר נחשבת כעבירה פלילית.

 

מרמה והפרת אמונים במסגרת הטיית מכרז

כאשר עובד באחד ממשרדי הממשלה מבצע הטייה של מכרז שהוא אמון עליו, לטובת אדם המקורב אליו, הוא חושף עצמו להרשעה בעבירות הפרת אמונים או מרמה, ובפרט אם מקורביו הם אלו אשר יזכו במכרז, חרף העובדה שההצעה שהגישו איננה בהכרח ההצעה הטובה ביותר.

 

המאפיינים המשותפים לכל הסוגים של עבירות מרמה והפרת אמונים

כאשר עובדי ציבור מבצעים החלטות מקצועיות שאינן מבוססות על האינטרס של הציבור אלא על תועלתם האישית, הם עשויים להתמודד עם האשמות בביצוע עבירות של מרמה או עבירת הפרת אמונים שהדין בגינן הינו קנסות ואף עונשי מאסר בפועל. בהתאם לכך, כל זימון לחקירה משטרתית ו / או הזמנה לדיון בבית משפט בהקשר של עבירות עם מאפיינים כאלו, מוטב שילוו בייצוג של עו”ד פלילי מנוסה אשר צבר ניסיון רב בתיקי מרמה והפרת אמון.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

מתי מדובר במרמה והפרת אמונים ומתי בטעות בתום לב?

ברבים מן המקרים שבהם עובד ציבור מואשם במעורבות בעבירות מרמה או הפרת אמונים, נטענת הטענה שלא בכל מצב ניתן לנתק את הקשר בין ההחלטות שמתקבלות בהקשר המקצועי ובין תועלתו  האישית של מקבל ההחלטות. במצבים מסוימים אדם שיש לו סמכות לקבל החלטות, עלול להפיק תועלת במישרין או בעקיפין מהחלטותיו.

האם נכון להגיד שבכל מצב מסוג כזה, בעל המשרה מצופה לפסול את עצמו מביצוע התפקיד שלו? מדובר בסוגיות מורכבות, ומכאן, כשעובד ציבור פוגש במצב אשר יש בו פוטנציאל לעורר מחלוקת, רצוי מאוד שיפנה מבעוד מועד לעורך דין המתמחה בנושא של מרמה / הפרת אמונים, לשם קבלת הכוונה משפטית מקצועית לגבי הדרך שמומלץ לו לפעול בה.

 

כיצד עורך דין פלילי יכול לסייע לחשודים ונאשמים בעבירת מרמה והפרת אמונים?

כאמור, ישנם מקרים לא מעטים שבהם קורה שהגשת כתב אישום בגין עבירת מירמה והפרת אמונים מבוצעת גם כאשר לנאשם לא היתה כל כוונה לעבור על החוק, והוא פעל למיטב הבנתו בתום לב. חרף עובדה זו, ישנם מקרים אשר בהם ההחלטה על הגשת כתבי אישום נגד עובד הציבור מתקבלת למרות שלכאורה הוא חף מפשע.

מדובר בדוגמא קלאסית של מצב שבו הנאשם נדרש לסיוע משפטי מקצועי מטעם עו”ד פלילי מנוסה המתמחה באופן ספציפי בייצוג של נאשמים בעבירות אלו.

 

מהי הכשרתו של עו”ד מרמה והפרת אמונים?

עו”ד מירמה והפרת אמונים הוא בעצם עו”ד פלילי שיש לו התמחות ספציפית בתיקי מרמה והפרת אמונים, שמפאת היכרותו עם החוק ואופן ההתנהלות של מערכת המשפטית, יודע כיצד לנווט את התנהלותם של חשודים ונאשמים במסגרת האינטראקציה שלהם מול גורמי החוק והאכיפה לטובת בקרת הנזקים.

עו”ד כאמור לעיל אחראי על למידת נסיבות הפעולות שמיוחסות ללקוח שלו, ולגבש יחד איתו אסטרטגיית הגנה שתסייע לו לסתור את החשדות נגדו על מנת לאפשר את הפחתת העונש הצפוי לו ככל שיורשע.

 

המיומנויות הדרושות לעורך דין פלילי המטפל בתיקי מרמה והפרת אמונים

עו”ד לעניין זה, ולדעת כיצד להציג את נסיבות המקרה באופן שידגיש את חפותם של מיוצגיו, ככל שאלו נאשמים בביצוע עבירה שלא ביצעו הלכה למעשה. עם זאת, לעתים מתרחש מצב שבו בעל תפקיד במגזר הציבורי עובר בשגגה ובתום לב על החוק ונדרש לתת את הדין על כך.

זוהי הסיבה לכך שרבים מבין עובדי הציבור בוחרים להעסיק יועצים משפטיים, שיספקו להם הכוונה משפטית מונעת כדי שלא יסבכו את עצמם במעשים שיתפסו כעבירת מרמה או עבירה של הפרת אמונים.

 

חשיבות הניסיון של העו”ד הפלילי בתיקי מרמה והפרת אמונים

בתיקים פליליים של עבירות מרמה ועבירות הפרת אמונים נדרש מצד עורך הדין לא רק ניסיון מקצועי רב  בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות מסוג זה, אלא גם אמון מוחלט, שישרור בין המייצג ובין לקוחותיו. לאור העובדה שכל תיק של עבירות מהסוג הנ”ל הוא ייחודי מסוגו, עורך הדין המייצג ומרשו למעשה צועדים יחדיו בדרך לא סלולה, וזאת בניסיון למצוא מוצא מהמצב אליו נקלע הלקוח ולצמצם את ההשלכות הפוטנציאליות של מעשיו.

 

לסיכום

למרבה הצער, כבר הוזכרה לעיל העובדה שאישומים בעבירות של מרמה והפרת אמונים עלולים להיות מעורפלים וחמקמקים מטבע הדברים. סעיפי אישום בגין מרמה או הפרת אמונים הם סעיפי אישום לא פשוטים שמחייבים מומחיות רבה וידע משפטי ענף מצד עורך הדין שמייצג אדם החשוד או נאשם בביצוע עבירות מסוג זה. מסיבה זו, חשוב להקפיד על בחירה מושכלת של עו”ד בתיקים הנוגעים לעבירות מירמה והפרת אמונים.

מרמה והפרת אמונים
מרמה והפרת אמונים
רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
שאלות ותשובות בנושא מרמה והפרת אמונים

עבירת מרמה והפרת אמונים מופנית כלפי עובדי ציבור בישראל, שמעלו באמון הציבור בהם והשתמשו במעמדם על מנת לקדם את עצמם או לקבל טובות הנאה מסוגים שונים. איש ציבור משמש כשליח הציבור, ולכן עליו להיות נקי כפיים וישר. כאשר מתרחשת עבירה של מרמה והפרת אמונים, ניתן לתבוע את שליח הציבור על כך.

בין המקרים הנפוצים שיוכלו להיחשב כביצוע עבירת מרמה והפרת אמונים הם שימוש במידע פנימי שעובד הציבור נחשף אליו במהלך עבודתו לצורך שימוש לא נאות בו, הטיית מכרז שהוא אחראי עליו, או מצבים נוספים שבהם עובד הציבור משתמש בסמכותו לרעה ומנצל את מעמדו כדי להשיג דבר מה.

ייתכנו מקרים בהם מדובר בטעות שנעשתה בתום לב, או במקרים בהם קבלת טובת ההנאה עבור עובד הציבור מתבצעת רק בעקיפין ולא בצורה ישירה. על מנת לנסות ולהוכיח שעבירה אינה עולה כדי מרמה והפרת אמונים, מומלץ להסתייע בעורך דין פלילי בעל הבנה משפטית מקצועית רחבה בתחום.

עורך דין פלילי המתמחה בעבירות מרמה והפרת אמונים יוכל לתת לנאשם או לחשוד את הסיוע המשפטי המקיף והאיכותי ביותר, ולהשתמש בכישוריו המקצועיים ובניסיונו על מנת לנסות ולהפחית את עוצמת המעשים המיוחסים לחשוד, על מנת להפחית את העונש שיושת עליו במידה ויורשע בעבירה.

מידע נוסף בנושא עבירות מרמה והונאה
העונש על האזנות סתר

האזנת סתר אסורה כוללת כל הקלטה או העתקה של שיחה ללא ידיעת האנשים הנמצאים בתוכה. מותר לאדם להקליט כל שיחה בה הוא משתתף והדבר לא

קרא עוד
מהו חוק הגנת הפרטיות?

חוק הגנת הפרטיות מתבסס על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו המעניק לכל אדם באשר הוא את הזכות לפרטיות מוגנת. הפגיעה בפרטיות מהווה עוולה נזיקית אשר

קרא עוד
ביצוע תחבולה

עבודת המשטרה בישראל היא לא עבודה קלה, והיא לעיתים דורשת מהעוסקים במלאכה “ללכלך” מעט את הידיים. העבודה המשטרתית מבוססת במידה רבה על יצירת קשרים עם

קרא עוד
קבלת דבר במרמה – עונש

קבלת דבר במרמה היא בין העבירות הפליליות השכיחות יותר במדינת ישראל. עבירות קבלת דבר במרמה כרוכות בהטעיה של הזולת ו / או יצירת מצג שווא

קרא עוד
קבלת דבר במרמה

קבלת דבר במרמה היא עבירה פלילית הכרוכה בהולכה שולל של הזולת או יצירה של מצג שווא שמטרתן היא להשיג תועלת או כספים, רכוש או טובות

קרא עוד
עבירות הונאה במגזר הפרטי

עבירות הונאה הן עבירות פליליות שלרובן יש מוטיב כלכלי כלשהו, כדוגמת: הונאות מס, הונאה בנקאית, תרמית המתבצעת מול גוף מוסדי כלשהו וכדומה. אף שרבות מעבירות

קרא עוד