היעדר ראיות מספיקות

החוק הפלילי בישראל מגדיר מספר רב של עבירות תחת חוק העונשין, אשר עבירה עליהן מוגדרת כעבירה פלילית. עבירות אלו כוללות בתוכן עבירות אשר עלולות לפגוע בפרט אחר, בעסק ואף בביטחון המדינה כולה ועל כן ההליך הפלילי והעונשים על המוגדרים בחוק יכולים להיות משמעותיים מאוד. הבסיס של כל ההליך הינו ראיות על ביצוע העבירה ולכן הסיבה הברורה ביותר לסגירתם של תיקים פליליים הינה היעדר ראיות מספיקות.

 

המשפט הפלילי

ההליך הפלילי בישראל מתבסס על חוקי העונשין שחוקקו לאורך השנים ואשר עוברים אדפטציות בהתאם לרוח התוקפה. אך בכללותו ההליך הפלילי עצמו מתחיל מהגשת תלונה של קורבן העבירה או על בשל חקירה או פעולות אכיפה שהמשטרה מבצעת.

לאחר מכן, מתחיל שלב החקירה שהינו אחד מהשלבים הקריטיים ביותר בהליך הפלילי בכלל ולצורך הגעה להכרעה משפטית בפרט. בשלב החקירה, אשר יכולה להתקיים במישור הגלוי, הסמוי או באופן משולב בשני המישורים, נאספות הראיות הנדרשות לצורך הגשת כתב האישום כנגד החשוד. בשלב הבא, התיק יכול להיסגר או להיות מגובש על ידי התביעה לכדי כתב אישום אשר יוביל בסופו של דבר גם להליך משפטי ולפסיקה משפטית.

 

המשמעות של ראיות במשפט הפלילי

בכדי להרשיע אדם על דבר ביצוע עבירה נדרשות מספר ראיות. הראשונה שבהן הינן דבר ביצוע העבירה אך לא פחות חשוב מכך בחלק מהעבירות נדרשת גם הוכחת כוונה. כדוגמה, על התביעה והמשטרה להוכיח כי אדם החשוד ברצח ביצע את הרצח עצמו (ביצע את העבירה) ומנגד להוכיח כי פעולת המתת הקורבן נעשתה בזדון ומתוך רצון לגרום לפגיעה לאותו אדם.

הראיות הינן לב ליבו של כל תיק פלילי, בשלב המשפט על התביעה להביא הוכחות לביצוע העבירה על ידי החשוד ואילו החשוד באמצעות עורכי דינו צריכים להוכיח כי אותו חשוד לא ביצע את העבירה או לכל הפחות להטיל ספק בביצוע העבירה.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

סגירת תיק בשל היעדר ראיות מספיקות

בטרם תיק חקירה מועבר לפרקליטות או לתביעה המשטרתית, מתבצעת חקירה משטרתית במהלכה על החוקרים מוטלת האחראיות לאתר ולספק הוכחות על דבר האשמה של החשוד. במקרים בהם אין ביכולתה של המשטרה להעמיד הוכחות משמעותיות אשר יובילו להרשעתו של החשוד, התיק צפוי להיסגר בשל היעדר ראיות מספיקות.

במקרים אלו, אין הדבר אומר כי החשוד חף מפשע, אלא קיים חשד סביר לכך שהוא ביצע את העבירה, אך אם זאת אין דיי ראיות אשר יאפשרו להרשיעו. על כן, התיק הפלילי נסגר אך הוא אינו נמחק וחקירה עשויה להיפתח בשנית במקרים בהם יתגלו ראיות מחודשות בעתיד.

 

סיבות נוספות לסגירת תיק פלילי

ישנן שתי סיבות נוספות לסגירת תיקים פליליים מעבר לסיבה של היעדר ראיות מספיקות. שתי סיבות אלו כוללות בתוכן היעדר אשמה ונסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין.

  • נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין – סיבה זו כוללת בתוכה את כל המקרים בהם ישנן הוכחות ואין ספק לכך שהחשוד ביצע את העבירה. אך מנגד, התועלת של העמדת החשוד לדין קטנה מאוד ביחס לעלות שתידרש לאורך כל התהליך. בעבר נקראה סיבה זו כחוסר עניין לציבור, אך היא כוללת בתוכה אלמנטים רבים ולכן הוחלף שמה.
  • היעדר אשמה – המשמעות של סגירת תיק בשל היעדר אשמה הינה העובדה שאין ספק לדבר המעורבות של החשוד בביצוע העבירה.

 

ההבדל בין סגירת תיק בשל היעדר ראיות מספיקות להיעדר אשמה

בקריאה ראשונה ניתן להניח שהיעדר אשמה והיעדר ראיות מספיקות הינן סיבות חופפות מאוד ולא ברור מה הצורך בקיומן של שתי סיבות אלו. ההבדל המשמעותי בין שתי ההגדרות הללו הינו סוגיית הספק. האם ישנו ולו ספק בודד שהנאשם ביצע את העביר?

במקרים בהם אין ספק כי העבירה לא בוצעה על ידי החשוד, התיק נסגר בשל היעדר אשמה. במקרים אלו התיק ימחק וזאת בכדי למנוע החתמה של שמו הטוב וכן למנוע אפשרויות של הגשת תלונות שווא לצורך פגיעה בפרנסה ובשמו הטוב של אדם אחר. לעומת זאת, במקרים בהם ישנו חשד סביר לכך שהחשוד אכן ביצע את העבירה המדוברת, אך אין מספיק ראיות לצורך הרשעתו, התיק ייסגר בשל היעדר ראיות מספיקות אך לא ימחק.

 

המשמעות של תיק פלילי

הסיבה שישנה חשיבות כל כך רבה להבדלה בין חוסר אשמה לחוסר בראיות מספקות הינה העובדה שלקיומו של תיק פלילי גם אם הוא סגור ישנה השפעה חמורה וברורה על היבטים רבים מאוד מחייו של החשוד.

  1. משמעות מקצועית וכלכלית – ההיבט הראשון בו תיק פלילי משפיע על חייו של אדם הינו בהיבט המקצועי-כלכלי. ישנן משרות רבות אשר דורשות הצגה של תעודת יושר. תעודה זאת ניתנת אך ורק במקרים בהם אין תיקים פליליים העומדים לחובתו של האדם.
  2. משמעות פלילית – ההיבט השני הינו ההביט הפלילי. במקרים בהם לאדם יש תיקים פלילים במשטרה והוא ביצע עבירה נוספת, גורמי אכיפת החוק יהיו סלחניים פחות ויכולים לדרוש עונשים כבדים יותר זאת בהשוואה למקרים דומים אצל חשודים ללא עבר פלילי.
  3. משמעות אישית וחברתית – במקרים בהם לאדם יש תיק פלילי במשטרה הדבר יכול לבוא לרעתו במקרים של סכסוך גירושין ובנושאים של משמורת על הילדים.

 

האם ניתן לערער על סיבת סגירת התיק הפלילי?

היות וסגירת תיק בשל היעדר ראיות מספקות גורסת כי התיק הפלילי יישאר כרישום פלילי, ישנם אנשים רבים אשר רוצים למחוק את הרישום הזה. באופן עקרוני ישנה אפשרות והחוק מתיר הגשת ערעור על סיבת סגירת התיק (הדבר נכון גם לצד של מגיש התלונה, אשר יכול לבקש לפתוח את התיק ולבדוק מחדש את הפרטים).

במקרים בהם בוחרים לערער על סגירת תיק בשל היעדר ראיות מספקות והפיכת הסיבה להיעדר אשמה חשוב מאוד לבצע את המהלך הזה באמצעות עורכי דין מתמחים בתחום ומכירים את החוק ואת הליכי החוק פלילי כולם.

היעדר ראיות מספיקות
היעדר ראיות מספיקות
רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא סיבות לביטול כתבי אישום
בקשה לסגירת תיק

הגשת בקשה לסגירת תיק פלילי שעודנו פתוח, היא פעולה שלרוב מתבצעת בידי עו”ד פלילי הפועל כמייצג של האדם שנחקר במשטרה. אישור הבקשה תלוי ביכולתו של

קרא עוד
האזנות סתר

האזנות סתר כוללות, הקלטה, הקשבה, פיקוח או קליטה של שיחות בין צדדים שונים כאשר זו נעשית ללא ידיעתם או הסכמתם של מי מהצדדים. על פי

קרא עוד
היעדר עניין לציבור

רבים מאיתנו שמעו על מקרים בהם קורבנות עבירה פלילית אשר פנו למשטרה קיבלו הודעה כי תיק החקירה או התיק הפלילי נסגרו בשל חוסר עניין לציבור.

קרא עוד
היעדר אשמה פלילית

אנשים רבים מניחים כי עבירות פליליות, אשמה פלילית ותיקים פליליים הינם נחלתם של עבריינים בלבד. אך, לאור המנעד הרחב מאוד של עבירות המוגדרות כעבירות פליליות,

קרא עוד