עורך דין עבירות רצח

אין עוררין על כך שבדין הפלילי בישראל עבירות רצח נחשבות כעבירות החמורות ביותר. הדבר נכון לא רק בארץ אלא בכל המדינות המתוקנות בעולם המודרני. לאור זאת, הענישה הקבועה בחוק בגין עבירות רצח הינה מאסר עולם – עונש ממושך וקשה השולל מן הנאשם את חירותו, כבודו ואת חופש הפעולה שלו.

לפיכך, תפקידו של עורך דין עבירות רצח הוא לרדת לחקר העובדות והנסיבות בתיק של מרשו, על מנת לנסות ולהטות את הכף לטובת הנאשם. לאופן תפקודו של עורך דין בטיפול בתיקי רצח השלכות כבדות משקל וארוכות טווח על חייהם של מיוצגיו, ומכאן החשיבות הרבה של בחירת עורך דין פלילי עתיר ניסיון בייצוג נאשמים בתיקי רצח.

 

מי זקוק לשירותיו של עורך דין עבירות רצח?

עבירת רצח הינה עבירה פלילית של גרימת מוות של אדם בכוונה תחילה. היות ועבירת רצח נחשבת לעבירה חמורה מאין כמוה במשפט הפלילי, כל אדם אשר זומן לחקירה משטרתית בחשד למעורבות בביצוע רצח או חמור מכך – מי שהוגש כנגדו כתב אישום בגין עבירת רצח, נזקק לליווי משפטי צמוד מעורך דין עבירות רצח.

היות ולסוג עבירת הרצח שבוצעה ישנה משמעות כבדת משקל מבחינת חומרת העונש הצפוי לנאשם, סיוע מעורך דין פלילי עם ניסיון בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות רצח, יכול לחולל הבדל עצום בתוצאות ההליך הפלילי. לצורך העניין במקרה בו עסקינן באישומים בגין רצח מדרגה ראשונה או רצח בכוונה תחילה, מדובר בגזר הדין של מאסר עולם.

לעומת זאת, כאשר מדובר על עבירות המתה, סיוע להתאבדות או הריגה – העונשים הקבועים בדין הפלילי בישראל הם שונים בחומרתם ובהיקפם. מכאן שסיוע משפטי הוא קריטי להוכחת חפותו של אדם במידה ולא ביצע את הרצח המיוחס שלו, וכן לאפשרות להפחתה בעונש, אם ניתן להוכיח כי נסיבות המקרה שונות מן הנראה לעין.

 

כיצד מתייחס החוק הפלילי במדינת ישראל לעבירות רצח?

עבירות רצח הן העבירות החמורות ביותר בראי החוק והמוסר, לאור העובדה שמדובר במעשה של פגיעה בחיי אדם באופן מכוון ובלתי הפיך. עבירות רצח פוגעות בעקרון קדושת חיי אדם, שנחשב כערך מרכזי ומקודש בכל חברה מתוקנת. מתוך רצון לעגן את קדושת החיים כערך עליון בחברה – חוק העונשין במדינת ישראל מטפל בעבירות רצח במלוא חומרת הדין. זאת בעזרת הטלת עונשי מאסר כבדים מאוד על אנשים שהורשעו בביצוע רצח מדרגה ראשונה.

עונשים אלו למעשה שוללים מן האדם שהורשע ברצח את חירותו באופן מוחלט, על ידי כליאה לפרק זמן ממושך מאוד, היינו: “מאסר עולם”. באופן זה מדיר החוק את הנאשם מן החברה, ומנתק אותו ממרקם החיים התקין. לעתים נוסף גם קנס כספי כבד על עונשי המאסר החלים על נאשמים בעבירות רצח.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

על עבירות רצח והעונש הקבוע בחוק בגינן

העונש בגין עבירות רצח כפי שהוא קבוע בחוק העונשין הישראלי, הינו מאסר עולם חובה. למה כוונת המחוקק בהיבט זה? פירוש הדבר הוא, שהיה והוכחה אשמתו של החשוד ברצח בבית המשפט, לא תהיה לערכאה המשפטית המטפלת סמכות לפסוק במסגרת גזר הדין כל עונש שאינו מאסר עולם.

עם זאת, תקופת מאסר העולם עשויה להשתנות לפי שיקול דעתו של נשיא המדינה, כאשר בממוצע היא נקצבת לתקופה בת 24 עד 30 שנים. הסייג לעניין זה חל במקרים בהם התביעה עוסקת ברצח של יותר מאדם אחד, או אז רשאי בית המשפט לגזור על האדם שהורשע בביצוע הרצח הקבוצתי תקופת מאסר של כמה מאסרי עולם על פי שיקול דעתו.

לאור נזילותו של המושג “מאסר עולם” בהיבט של תקופת המאסר הנקצבת לנאשם בפועל, יש מקום להסתייע בשירותיו של עורך דין עבירות רצח מתוך שאיפה להביא למיצוי מרבי של זכויות המיוצג בהתאם לנסיבות המקרה.

 

האם עורך דין עבירות רצח יכול להוכיח שבוצעה הריגה בשוגג ולא רצח?

כדי שניתן יהיה להוכיח בבית המשפט שמותו של אדם נגרם במסגרת רצח בדם קר ולא כפועל יוצא של הריגה בשוגג, תידרש התביעה להוכיח גם את הקשר בין הנאשם למותו של הקורבן, וגם לבסס את הטיעון כי הנאשם תכנן מבעוד מועד את גרימת מותו של הקורבן.

באותו האופן – במקרה בו עורך דין עבירות רצח מעוניין יהיה להוכיח כי מרשו אחראי להריגה בשוגג ולא לרצח בכוונה תחילה, הוא ידרש להוכיח בבית המשפט כי הנאשם לא תיכנן לגרום למותו של הקורבן ביודעין ובמחשבה תחילה.

 

האם עורך דין עבירות רצח יכול למנוע או לבטל גזר דין של מאסר עולם?

כאשר מדובר על תיקי רצח, אף אם מדובר בעבירה הפלילית הראשונה של נאשם בעל עבר פלילי ללא רבב, בית המשפט אינו נוטה להקל בעונשו של אדם שהורשע ברצח. מכאן שבמרבית המקרים יפסק לאדם שהורשע בביצוע רצח מאסר עולם בכפוף לחוק העונשין.

אף על פי כן, חשוב לציין כי ישנם תקדימים לפיהם עורך דין עבירות רצח הצליח להפוך את גזר הדין על פיו, להזים את החשדות כנגד מרשו ולסכל עונשי מאסר עולם. מצב זה יתכן בהינתן בקיאות רבה של עורך דין עבירות רצח ברזי החוק הפלילי בישראל, היכרות עם תקדימים בפסיקה ושליטה בסייגים השונים לחוק.

אלו מאפשרים במקרים מסוימים לסגור את התיק בעסקת טיעון מול התובעת ולהביא להפחתה בעונשו של הנאשם. על כך נרחיב בשורות הבאות.

 

כיצד עורך דין עבירות רצח יכול להביא לצמצום הענישה בתיקי רצח

אף שעונש מאסר עולם הוא נקודת המוצא של חוק העונשין בכל הנוגע לגזר הדין של נאשמים בעבירות רצח, קיימים מקרים יוצאי דופן, אשר בהם מאפשר החוק לבית המשפט להפעיל שיקול דעת בנוגע לצמצום עונשו של הנאשם שהורשע ברצח. מדובר בנסיבות של:

  1. רצח שבוצע בידי אדם על רקע מצב נפשי חמור עקב התעללות קשה וממושכת בו או ביקיריו על ידי הנרצח.
  2. רצח שבוצע על רקע הפרעה נפשית קשה או מוגבלות מנטלית חמורה של הנאשם, שאינם בגדר אי שפיות, אך לא איפשרו לו להבין את משמעות פעולותיו או להימנע מביצוען.
  3. רצח שבוצע כאקט של הגנה עצמית, מתוך הכרח או חוסר ברירה – באופן החורג רק חריגה מועטה מתחום הפעולות שניתן להצדיק כאקט סביר של הגנה עצמית בנסיבות הקיימות.

 

מתי חשוב לפנות לליווי משפטי של עורך דין עבירות רצח

קבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין עבירות רצח היא נחוצה והכרחית בכל שלב של הטיפול בחשד או אישומים בגין עבירות רצח – בין אם מדובר בליווי משפטי של התובעים או של הנאשם. לא זאת בלבד שעורך דין עבירות רצח דואג לאינטרס של מיוצגיו, כפי שראיתם, בכוחו גם למנוע את האפשרות לאישומי שווא או חלילה הרשעה של לקוחותיו בגין עבירות חמורות שלא בוצעו על ידם.

בנוסף לכך, בכוחו של עורך דין פלילי גם להביא לביטול האישומים הפליליים בכללותם, בכפוף לנסיבות מסוימות. חשוב לציין כי גם כאשר חקירת הרצח היא מורכבת ומסועפת, לעורך דין עבירות רצח מיומן ישנם הניסיון המקצועי והכלים שמאפשרים לו לסייע למיוצגיו למצות את זכויותיהם ולשפר את סיכוייהם לצאת מן ההליך הפלילי כשידם על העליונה.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי, והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות רצח
ייצוג בעבירת רצח

עבירות של המתה נחשבות לעבירות החמורות ביותר הקיימות בחוק העונשין של מדינת ישראל. כשהחמורה מבין כולן הינה עבירת הרצח. ישנם שלבים ארוכים מאוד מרגע תחילת

קרא עוד
הריגה בשוגג

ההגדרה של הריגה בשוגג עשויה לגרום לכל מי שקורא את החוק לאי נוחות, הכיצד ייתכן שאדם יהרוג אדם אחר בשוגג? ההגדרה הזו באה להציג לנו

קרא עוד
עבירת הריגה

המונח הריגה ביסודו מתייחס למעשה שבו אדם אחד הורג אחר תוך כוונה לכל מיני סיבות ונסיבות האירוע. על קשת זאת ניתן למצוא גם מקרים של

קרא עוד