עבירות תיווך בשוחד

עבירות תיווך בשוחד הן עבירות פליליות לכל דבר ועניין שעונשים חמורים בצידן. תיווך בשוחד אסור על פי חוק בישראל ונושא עונשים זהים לאלו הקבועים בחוק העונשין בגין עבירות קבלת שוחד. אדם שיורשע בתיווך בין נותן שוחד לבין מקבלו, צפוי לעונש מאסר בן 10 שנים, ולכן במידה ונחשדתם או נאשמתם בעבירות תיווך בשוחד, זה הזמן לפנות להתייעצות משפטית מול עורך דין פלילי.

 

מהו שוחד בראי החוק?

שוחד הינו טובת הנאה, שהיא כסף או בעלת שווי כספי, אשר מוענקת ניתנת לאדם בעל משרה ציבורית או בעל דרג בכיר בארגון כלשהו, במטרה לגרום לו לפעול באופן הנוגד את הגדרת תפקידו ומהותו אך משרת את האינטרסים של נותן השוחד.

 

סוגים של עבירות שוחד

בחוק העונשין הישראלי מנויים סוגים שונים של עבירות שוחד ובכללם:

  • עבירות קבלת שוחד
  • עבירות מתן שוחד
  • עבירות תיווך בשוחד
  • עבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד

המכנה המשותף לכל סוגי העבירות הללו, הינו שבמסגרתן מוצע לגורם בעל השפעה תשלום כספי או שווה ערך לכסף, בתצורה של ממון, רכוש, שירותים או טובת הנאה מכל סוג שהוא. זאת לטובת דרבון של האדם לו מוצעים הטובין הנ”ל לבצע פעולות כגון: זירוז, עיכוב, הקפאה, השהייה, ביטול, חריגה מההתנהלות המקובלת, תעדוף או אפליה לרעה, במסגרת התפקיד שהוא ממלא.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

כיצד מתייחס המחוקק בישראל לעבירות תיווך בשוחד?

אדם בישראל שקיבל כסף, שווה ערך לכסף, שירותים או טובות הנאה על מנת להעבירם בתור שוחד לצד שלישי (במסגרת תיווך בין מקבל השוחד לנותן השוחד), יחשב בראי החוק כמי שלקח לעצמו שוחד. כאשר המתווך “גוזר קופון” על חשבון העסקה, העונש הצפוי לו אם יואשם בסעיף של עבירות תיווך בשוחד, יהא כשל מי שנאשם בעבירות קבלת שוחד.

הדבר נכון גם במידה והמתווך בעסקת השוחד לא קיבל בפועל כל תמורה בעבור מעורבותו וגם אם לא עלה בידו להשלים את מתן השוחד לצד השלישי.

 

העונש בצידן של עבירות תיווך בשוחד

כאשר אדם מקבל לידיו כספים, טובות הנאה, שירותים או כל דבר אחד שיש לו ערך כספי, וזאת בתמורה לכך שיספק שוחד לאדם אחר, הוא עלול לעמוד לדין בשל עבירות תיווך בשוחד, שהעונש בצידן עלול להגיע עד 10 שנות מאסר בפועל ו/או קנסות כספיים כבדים.

גם במקרה בו אדם מנסה לקבל לידיו כספים, או טובין בעלי שווי כספי, טובות הנאה שונות או שירותים לסוגיהם, בשאיפה לשחד אדם אחר, חושף עצמו לעונשים הקבועים בדין הפלילי בגין עבירות נטילת שוחד – שהם עד 10 שנות מאסר בפועל.

 

חילוט רכוש בעבירות תיווך בשוחד

מעבר לעונשי המאסר הקבועים בחוק העונשין בצידן של עבירות תיווך בשוחד, לבית המשפט ישנה הסמכות לגזור על אדם שיורשע בעבירת תיווך בשוחד, עונש שנקרא חילוט רכוש. מדובר למעשה בהפקעה של הרכוש אשר ניתן בתור שוחד, או שהיה ניסיון להעניקו, ואת הכספים או הטובין שניתנו תמורתו.

לבית המשפט העוסק במקרי עבירות תיווך בשוחד, ישנה גם הסמכות לחייב את הנאשם במתן שוחד או עבירת תיווך בשוחד, לשלם לקופת המדינה את שווי התמורה שקיבל בעקבות מעורבותו בעסקת השוחד (לדוגמא, את כלל הרווחים שגרפה חברה מסוימת בעקבות הצלחת התיווך בשוחד שהובילה לשינויי רגולציה אשר היטיבו עמה).

 

כיצד מתייחס הדין הפלילי בישראל לניסיון לתיווך בעסקת שוחד שלא צלח?

למותר לציין שהחוק במדינת ישראל איננו מגלה סבלנות יתרה בכל הנוגע לעבירות שוחד לסוגיהן, אשר פוגעות בכללי המנהל התקין ובאמון הציבור. בדומה לכל עבירה פלילית לסוגיה, גם במקרה של עבירות תיווך בשוחד, מספיקה כוונה לביצוע העבירה על מנת להעמיד אדם לדין ואף להרשיעו. כך במקרים של ניסיון לביצוע עבירות תיווך בשוחד, אף אם הניסיון לא צלח והשוחד לא נלקח, החשוד יועמד לדין ככל שייתפס.

 

מה בין עבירות תיווך בשוחד ותמורה אסורה לבעל השפעה ניכרת?

כאשר אדם שיש לו השפעה רבה בזירה הפוליטית (חברי הנהלה, בעלי זכות הצבעה בפריימריז, מי שפעלו להתפקדות, או תורמים) ובכוחו להוביל לבחירת מועמד מסוים לתפקיד ציבורי בכיר (כגון: ראש ממשלה, חבר כנסת, שר או סגן שר או ראש עיר), בוחר להעביר כסף, שווה ערך לכסף, שירותים או טובות הנאה לסוגיהן בתמורה ל”משיכה בחוטים” שתוביל לתוצאות מסוימות – מדובר במתן תמורה אסורה.

דינן של עבירות תיווך בשוחד מסוג מתן תמורה אסורה הינו עד 3 שנות מאסר.

הגורם ששילם לבעל ההשפעה תמורת מעורבותו בעסקת השוחד, ידון למחצית מן העונש שינתן לאותו בעל השפעה. במידה ובעל ההשפעה קיבל תשלום תמורת מעורבותו – הוא ידון לעד 10 שנות מאסר והמתווך ידון לעד 5 שנים במאסר, ואילו במידה ובעל ההשפעה סיפק תשלום בעידודו של גורם נוסף – בעל ההשפעה ידון לעד 3 שנות מאסר ואילו המתווך ידון לעד שנה וחצי במאסר (העונש בגין עבירות מתן שוחד).

 

נחשדתם או נאשמתם בעבירות תיווך בשוחד? פנו לעו”ד פלילי להתייעצות

עבירות תיווך בשוחד, הן כפי שראיתם בסקירה זו, עבירות מורכבות בפן המשפטי. לכן כשקיים חשד או אישום הנוגע למעורבות בעסקת שוחד, יש לפנות בהקדם לקבלת סיוע משפטי הולם. עורך דין עבירות שוחד, הוא עו”ד פלילי שתחום התמחותו הוא בתיקים מסוג זה. בכוחו לכוון את החשוד או הנאשם בהליך הפלילי כדי למזער נזקים ולהבטיח שזכויותיו ימוצו ככל הניתן, גם במקרים היותר מורכבים.

כל המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידיעה כללית בלבד, איננו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום פנים ואופן. במידה ונדרשים ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי או ליווי משפטי לטובת טיפול במקרה ספציפי, יש לפנות בהקדם לקבלת סיוע משפטי פרטני של עורך דין פלילי מורשה.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
שאלות ותשובות בנושא עבירות תיווך בשוחד

העבירה של תיווך בשוחד מתייחסת למצבים שהם אדם משמש כמתווך בין הגורם שמעניק את השוחד לבין הגורם שמקבל את השוחד. בעצם המתווך נמצא בין שני הגורמים, והוא משמש כסוג של שליח של האדם שמעניק את השוחד. אמנם הוא “רק השליח”, אך גם תיווך בשוחד זוהי עבירה פלילית לכל דבר.

עבירת השוחד, באופן כללי, היא העברה של סכום כסף, של שווה כסף או של טובות הנאה מסוגים שונים, מאדם אחד לאדם אחר, במטרה להשפיע על פעולותיו ועמדותיו של האדם שמקבל את השוחד. מקבל השוחד יהיה לרוב איש ציבור, שעליו מוטלת חובת אמון כלפי הציבור, ובעבירה הוא מפר חובה זו.

עבירת התיווך השוחד היא עבירה פלילית לכל דבר ועניין, והעונש שעומד בצידה זהה לעונש שמוטל על עבירת מתן השוחד ועבירת קבלת שוחד. העונש שקבוע על עבירת תיווך בשוחד הוא 10 שנות מאסר, ומכאן ניתן להבין שהמחוקק מתייחס בחומרה יתרה גם לעבירות בהן הנאשם הוא רק המתווך.

העבירה של תיווך בשוחד היא עבירה משמעותית, שהעונש בצידה הוא 10 שנות מאסר. אי לכך, במידה ואדם חשוד או הואשם בעברת תיווך בשוחד, עליו להסתייע בעורך דין פלילי מקצועי שמומחה בתחום עבירות השוחד. עורך הדין יוכל להשתמש בכישוריו וניסיונו על מנת להעניק לחשוד סיוע משפטי שהולם את חומרת המצב.

מידע נוסף בנושא עבירות שוחד
העונש על האזנות סתר

האזנת סתר אסורה כוללת כל הקלטה או העתקה של שיחה ללא ידיעת האנשים הנמצאים בתוכה. מותר לאדם להקליט כל שיחה בה הוא משתתף והדבר לא

קרא עוד
עבירות ניסיון לקבלת שוחד

כאשר אדם בישראל מבקש מזולתו לקבל כספים, שירותים או טובות הנאה בעלות שווי כספי, וזאת בתמורה לכך שיבצע פעולות מסוימות או ימנע מהן, במסגרת מעמדו

קרא עוד
עבירת סיוע לשוחד

עבירות שוחד – הגם שאינן מערבות במרבית המקרים מרכיב של אלימות פיזית, המאפיין רבים מסוגי העבירות הפליליות האחרות הנוגעות לקבלת כספים בדרכים לא חוקיות, נחשבות

קרא עוד
עבירות ניסיון למתן שוחד

עבירות של שוחד הן עבירות המערערות את הביטחון שיש לנו כציבור, באמינות של נבחרי הציבור או באופן כללי – באנשים בעלי השפעה. לרוב, אנשים המקבלים

קרא עוד
עבירת מתן שוחד

עבירת מתן שוחד היא עבירה שצריכות להדאיג אנשים יותר מכל, ולבטח כאשר היא נעשית במגזר הציבורי ובדרגים הגבוהים שלו. המהות של שוחד, היא מתן כסף

קרא עוד