עבירות רכוש

עבירת רכוש היא עבירה פלילית המבוצעת מתוך כוונה להזיק לרכושו של פלוני, או לפגוע בזכויותיו הנוגעות לרכוש. עבירות רכוש מהוות פגיעה חמורה בזכויות יסוד כדוגמת כבוד האדם וחירותו וזכות הקניין, ומהוות גם סכנה לשלמות גופו, כשמדובר על עבירות רכוש המערבות שימוש בכוח, אמצעים אלימים רמייה והפחדה.

חוק העונשין הישראלי מתייחס לסוגים שונים של עבירות רכוש, לרבות: עבירות גניבה, עבירת פריצה והתפרצות, עבירת גניבה בידי עובדי ציבור, עבירת גניבה ממעסיק, עבירות שוד וכן הלאה. במאמר זה נעסוק בסוגי עבירות הרכוש השונות ומאפייניהן, נדון בעונשים בגינן ובאופן ההתייחסות של המערכת המשפטית אליהן, ונסביר על חשיבות הייעוץ המשפטי מעורך דין פלילי בעבירות אלו.

 

כיצד מתייחס הדין הפלילי בישראל לעבירות רכוש?

בדין הפלילי בישראל ניכרת החשיבות הרבה הניתנת במדינתנו לזכותו של אדם לבעלות על רכושו, וחשיבותה של מניעת מצב אנרכי בו לכל אדם ישנה אפשרות ליטול את מטלטליו של זולתו מבלי שידרש לשאת בהשלכות פליליות בשל כך.

הפגיעה בחזקתו של אדם על נכסיו נבחנת בראי החוק, גם ביחס לאלמנט ההסכמה, לפיו בהינתן מצב בו לקיחת רכושו של אדם נעשתה ברשותו, אין המעשה מסווג בתור פגיעה ברכושו הפרטי.

חוק העונשין בישראל מגדיר עבירות רכוש על פי נסיבות האירוע ובהתאם להיקף האלימות שנעשה בה שימוש במסגרת ביצוע העבירה.

הענישה הקבועה בחוק העונשין בגין עבירות רכוש בישראל, משתנה בהתאם לסוג עבירת הרכוש שבוצעה, ויכולה להגיע גם לעונש מאסר בן 20 שנים. על רמות הענישה השונות בגין עבירות רכוש יוסבר בהרחבה בשורות הבאות.

אילו סוגים של עבירות רכוש מטופלים במסגרת חוק העונשין בישראל?

להלן סוגי עבירות הרכוש המוכרות ביותר המופיעות תחת קטגוריית עבירות רכוש בחוק העונשין:

1. עבירות גניבה

עבירת גניבה היא נטילת רכוש – נכס מוחשי או שאינו מוחשי, מחזקתו של בעליו החוקיים מבלי שיבחין בכך או יתן את הסכמתו לכך. עבירת גניבה נחשבת כמעשה שנעשה במרמה ובחוסר תום לב, בכוונה להפקיע את הרכוש לצמיתות מידי בעליו החוקיים.

2. עבירות שוד

עבירת שוד הינה עבירת גניבה שבמסגרתה נעשה שימוש באמצעים אלימים או באיום באלימות לטובת ביצוע הגניבה.

3. עבירת “מעין גניבה”

כשמדובר על עבירות מעין גניבה, הכוונה למונח כללי אשר מאגד תחתיו עבירות מסוגים שונים הנוגעות לנטילת חפץ, משאב או כל נכס שהוא ללא קבלת הסכמה מדעת של בעליו, בנסיבות שונות ממקרה הגניבה השכיח.

הבולטות מבין העבירות המשתייכות לקטגוריה זו הינן: נטילת מים, חשמל או גז במרמה, ניתוק חפץ מנכס מקרקעין למטרת גניבה, הסתרת צוואה, וכן הלאה.

4. עבירות פריצה והתפרצות

כאשר לביצוע הגניבה נלווית גם פעולת חדירה לשטח פרטי ללא היתר, תוך שימוש בכוח – תסווג העבירה בתור עבירת פריצה. באם מדובר בחדירה לשטח פרטי ללא היתר אך ללא הפעלת כוח – יסווג המעשה בתור עבירת התפרצות.

5. גניבת רכבים

עבירת גניבת רכב – כשמה כן היא: עבירת גניבה הנוגעת לנטילת כלי רכב לסוגיהם מידי בעליהם ללא הסכמתם, לרבות עבירות פריצה לרכבים, גניבת חלקי רכב וסחר בהם.

עבירות רכוש
עבירות רכוש

מהם העונשים בגין עבירות רכוש במדינת ישראל?

להלן העונשים הקבועים בחוק העונשין עבור כל אחד מסוגי עבירות הרכוש בישראל:

1. העונש בגין עבירות גניבה

בסעיף 384 לחוק העונשין נקבע עונש מאסר של עד 3 שנים בגין עבירת גניבה. אולם קיימות נסיבות מחמירות שבכפוף להן עשויה רמת הענישה לעלות. למשל: עונש המאסר בגין עבירת גניבה ממעסיק עומד על תקופה של עד 7 שנים.

כאשר עבירת הגניבה מבוצעת בידי עובד ציבור בעת מילוי תפקידו, יכול עונש המאסר להגיע גם עד תקופה בת 10 שנים.

2. העונש בגין עבירות שוד

העובר עבירת שוד צפוי לעונש מאסר לתקופה של עד 14 שנים, וכאשר בוצע השוד תוך שימוש בנשק חם או קר, יכול עונש המאסר להגיע גם עד 20 שנים.

3. העונש בגין עבירת “מעין גניבה”

חוק העונשין קובע עונש מאסר בן 3 עד 5 שנים, על עבירת מעין גניבה, כתלות בסוג העבירה הספציפית שבוצעה ומידת החומרה שלה.

4. העונש בגין עבירות פריצה והתפרצות

הענישה המרבית הקבועה בחוק העונשין על עבירות פריצה והתפרצות היא 7 שנות מאסר.

5. העונש בגין גניבת רכבים

בגין עבירת שימוש ברכב ללא רשות, צפוי העבריין לקבל עונש מאסר של עד 5 שנים. במידה ובוצעה פריצה לרכב יכול עונש המאסר להגיע גם ל – 7 שנים.

יתרה מכך, במקרה של סחר ביודעין בחלקי רכב גנובים או פירוק של רכבים גנובים, צפוי העבריין לעונש מאסר ממושך אף יותר של עד 10 שנים.

כיצד מתייחסת החקיקה לניסיון לביצוע עבירת רכוש שלא צלח?

מבחינת הדין הפלילי בישראל, עבירות רכוש אינן נמדדות כלל ועיקר ביחס להצלחתו של הגנב, השודד או הפורץ, להשיג את מטרתו הנוגעת למעשה הגניבה ולהפיק תועלת ממנה.

עבירות רכוש בישראל נמדדות על פי תוצאותיהן הלכה למעשה, קרי הנזק שנעשה במסגרתן ויכל להיגרם לזולת, לצד כוונתם של העבריין או העבריינים שהיו מעורבים בעבירת הרכוש האמורה.

מה ניתן לעשות במקרה של חשד למעורבות בעבירות רכוש?

במידה וזומנתם לחקירה בחשד לביצוע עבירת רכוש או שחלילה הוגש כנגדכם כתב אישום בגין עבירות רכוש, תזדקקו לסיוע משפטי מעורך דין פלילי הבקיא בייצוג חשודים בתיקי רכוש.

עורך דין עבירות רכוש ילווה אתכם לאורך כל שלבי ההליך הפלילי, ויוכל לסייע לכם להתנהל נכון מול הגורמים השונים המעורבים בו – החל מגורמי האכיפה המטפלים בשלב החקירה המשטרתית ועד להתנהלות מול גורמי בית המשפט, במידה והתיק יגיע לערכאות.

מדוע חשוב לפנות לייצוג משפטי איכותי בתיקי עבירות רכוש

מן הראוי להכיר בכך שעבירת רכוש נחשבת בעיני המחוקק לעבירה פלילית בדרגת חומרה גבוהה, מאחר ומדובר בעבירה שיש בכוחה לערער את תחושת הביטחון האישי של אזרחי המדינה. מדינת ישראל מעוניינת להבטיח בכל מחיר כי אזרחיה יחושו שלא נשקפת סכנה לשלומם ולרכושם.

מכאן שהשלכותיה של עבירת רכוש על הנאשם עלולות להיות כבדות משקל.

היוועצות בעו”ד פלילי בעל ותק והתמחות בתיקי רכוש לפני שלב החקירה המשטרתית יכולה לעשות את כל ההבדל מבחינת החשוד – בין מצב בו הוא נושא בהשלכות של פשע שאינו אחראי עליו או מצב בו ההליך מסתיים בהוכחת חפותו.

חשד לעבירות רכוש – זה יכול לקרות גם לאנשים נורמטיביים ושומרי חוק

גם אם התיק הפלילי שלכם נקי לחלוטין ומעולם לא העלתם על דעתכם אפשרות של נטילת רכוש של אדם אחר, דעו כי קיימים מצבים בהם אדם נחשד בביצוע עבירות רכוש, על לא עוול בכפו.

הכיצד? לעתים מוטמן רכוש גנוב אצל אדם ללא ידיעתו, או שאדם אחר יכול לטעון טענות הקושרות פלוני לעבירת רכוש שכלל לא היה מעורב בה.

מכאן החשיבות העצומה של פניה לייעוץ מול עורך דין עבירות רכוש כבר משלביו המוקדמים של ההליך החקירתי, לשם קבלת תדריך שיאפשר לכם לשמור על זכויותיכם ולצמצם את הנזקים הפוטנציאליים העלולים להיגרם לשמכם הטוב ולחופש שלכם.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי,
והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות רכוש
גרימת נזק לרכוש

גרימת נזק לאחר לכל אחד מאיתנו רכוש משלו אשר הוא רוכש או משיג ואז שומר עליו ומשתמש בו. בהתאם לכך, מצופה מכולם לשמור על רכושם

קרא עוד
עורך דין עבירות רכוש

כשמדובר על עבירות רכוש בישראל הכוונה היא לעבירה שעניינה פגיעה יזומה ברכושו של אדם או בשלילה של זכויותיו ברכוש מסוים. העבירות אשר מסווגות כעבירות רכוש

קרא עוד