עבירות נשק

החוק בישראל קובע כי נשיאת נשק, ייצור נשק או מכירה של נשק, הן אסורות בתכלית האיסור. כל פעולה הנוגעת לנשק באופן כזה או אחר, למעשה מחייבת קבלה של אישור מיוחד מהגורמים הרלוונטיים, ובהיעדר אישור כזה, מוגדרת בתור עבירה פלילית שהעובר אותה עומד בפני עונש מאסר כבד.

הענישה הכבדה בגין עבירות נשק נועדה ליצור הרתעה שמטרתה להגן על שלום הציבור. לאילו סוגים של עבירות נשק מתייחסת החקיקה, ומהי הענישה על עבירות אלו? על כך במאמר שלפניכם.

מה נחשב ככלי נשק?

בהתאם לסעיף מספר 144 בחוק העונשין הישראלי, נשק מוגדר כדלהלן:

1. כלי אשר מסוגל לירות קליע, פגז, פצצה או כיו”ב, אשר בכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אביזר ותחמושת של כלי כזה.

2. כלי שביכולתו לפלוט חומר שנועד להזיק לאדם, לרבות, חלקים, אביזרים ותחמושת לכלי כזה, ולרבות מיכל המכיל או מסוגל להכיל חומר כאמור, למעט גז מדמיע.

3. כל תחמושת, פצצה, רימון או חפץ נפיץ אחר שבכוחם להמית אדם או לפגוע בו, כולל חלק של אחד מאלה.

4. נשק שלא היה תקין במועד ביצוע העבירה ייחשב גם הוא בתור נשק לכל דבר ועניין.

מהי עבירת נשק?

הדין הפלילי בישראל מתייחס בחומרה לעבירות נשק והענישה בהתאם. לרוב, אדם שמחזיק נשק או תחמושת ללא רשיון ומחוץ להקשר של פעילות צבאית או משטרתית, עושה זאת ממניעים מפוקפקים.

למשל, תופעת חיסול החשבונות בין עבריינים ומשפחות פשע, שכבר מזמן הפכה לנגע מוכר בחברה הישראלית, ובאה לידי ביטוי במגוון דרכים, כגון: תקריות ירי מתוכננות בשטחים ציבוריים, מלכוד רכבים ועבירות מסוגים נוספים הנוגעות באופן ישיר או עקיף לשימוש בנשק ללא היתרים מתאימים. במהלך חיסולי החשבונות הללו, מסכנים העבריינים גם עוברי אורח שאינם מהווים צד בסכסוך, מה שהופך את אחזקת הנשק הבלתי חוקית למפגע לציבור.

סוגים של עבירות נשק והעונשים הקבועים בגינן בחוק

להלן סוגי עבירות הנשק שהדין הפלילי בישראל מתיחס אליהן והענישה שנקבעה בגינן:

1. רכישה / אחזקה / נשיאה / הובלה של נשק:

בהתאם לסעיף 144 לחוק העונשין, אדם שרוכש או מחזיק נשק ללא היתר מתאים, כולל מטען חבלה, ידון לעד שבע שנות מאסר.

במקרה ומדובר בנשיאת או הובלת נשק, העונש יכול להגיע עד עשר שנות מאסר. עבור נשק שמהווה תחמושת, אביזר או חלק של נשק, העונש יהיה שלוש שנות מאסר.

2. ייצור / ייבוא / ייצוא / סחר בנשק:

כל העבירות הללו לרבות ביצוע של עסקאות נשק מסוגים אחרים, בין אם כוללות תמורה או ללא תמורה, נחשבות כפגיעה בשלום הציבור, ודינן  מאסר של עד 15 שנים.

3. ניסיון לחבלה בחומרים נפיצים:

אדם אשר מניח חומר נפיץ שלא כדין בכל מקום שהוא, מתוך כוונה לחבול בזולתו, יידון לעד 14 שנות מאסר.

4. עבירת חבלה בכוונה מחמירה:

אדם אשר מניח חומר נפיץ מתוך כוונה לפצוע או להטיל מום בזולתו, ידון לעד 20 שנות מאסר.

במידה והשימוש במטען חבלה גרם למותו של האדם לו יועד המטען, תחשב העבירה כעבירת רצח ודינה יהיה מאסר עולם. במקרה ובו ניסיון החיסול לא הוביל למותה של המטרה, יחשב הדבר כניסיון לרצח והנאשם ידון לעד 20 שנות מאסר.

5. מתן אמצעים לביצוע פשע:

אדם המספק לאדם אחר כלים, חומרים, כספים, מידע או כל אמצעי אחר אשר עשוי לשמש, באופן ישיר או עקיף, לביצוע או סיוע בביצוע של פשע, ידון לעד שלוש שנים של מאסר. החוק אינו מבדיל בין מצב בו האמצעי ניתן לצמיתות או בהשאלה, הוענק ללא תמורה, ואם אכן שימש לביצוע פשע בפועל או שלא.

6. קשירת קשר לביצוע פשע או עוון:

אדם אשר קושר קשר עם אדם אחר למטרת ביצוע עבירה, ידון לעד שבע שנות מאסר, במידה ובוצעה עבירה מסוג פשע (עבירה שדינה למעלה משלוש שנות מאסר), או לחילופין עד שנתיים של מאסר במידה ונעברה עבירה מסוג עוון (עבירה שדינה עד שלוש שנים מאסר).

7. עבירות הצתה:

אדם המצית אש בכוונה תחילה ברכוש או שטח שאינם בבעלותו, ידון לעד 15 שנות מאסר.

במידה והנאשם ביצע עבירת הצתה מתוך כוונה לפגוע בנכס מנכסי המדינה, נכס ציבורי, שמורת טבע, בבר או בצומח, בביטחון התושבים המתגוררים באזור מסוים, מתוך רצון להזיק לבני אדם, הוא ידון לעד 20 שנות מאסר.

בעבירות אלו אין הכוונה לאדם אשר נושא נשק ברישיון אך לא חידש את רישיונו במועד.

כיצד חוק המאבק בארגוני הפשיעה וחוק המאבק בטרור רלוונטיים לעבירות נשק?

החוק למאבק בארגוני הפשיעה, תשס”ג 2003, מגדיר כי אדם אשר עבר עבירת נשק במסגרת ארגון פשיעה, ישא בעונש כפול.

בהקשר זה יש להתייחס לחוק המאבק בטרור שנכנס לתוקפו בנובמבר 2016, ואלו הם סעיפיו המתייחסים לעבירות נשק:

1. המחזיק, רוכש, מוכר, מייצר, מתקן, מייבא, מייצא, מוביל, מתווך, מפיץ או עושה עסקה אחרת בנשק במטרה לקדם פעילות של ארגון טרור, בין אם בתמורה ובין שלא בתמורה, ידון ל – 20 שנות מאסר או לקנס בשעור של פי עשרה מן הקנס שנקבע בחוק העונשין.

2. אדם שביצע אחת מן הפעולות הללו בנשק כימי, ביולוגי או רדיו אקטיבי, ידון לעונש של 25 שנות מאסר או לקנס בשעור של פי 20 מן הקנס הקבוע בחוק העונשין.

3. במידה ובוצעה פעולה או עסקה בה אחד מן הצדדים המעורבים הינו ארגון טרור או חבר בארגון כזה, יהיה דינה כדין הסעיף הראשון שצוין לעיל.

4. השאלה האם הפעולה או העסקה נועדו למטרת ביצוע של מעשה טרור, אינה רלוונטית לחקיקה זו ולענישה הקבועה בחוק.

מדוע המחוקק ומערכת המשפט רואות בחומרה החזקת נשק שלא כדין?

עקב גל האלימות המתגבר בשנים האחרונות, החמירו החקיקה והמערכת המשפטית את עמדתן בנושא נשיאת נשק ותחמושת לסוגיהם – בין אם מדובר בנשק חם או נשק קר.

העונשים הקבועים כיום בחוק הם חריפים משום שהם באים להחמיר עם עבריינים שמוכנים לסכן אזרחים חפים מפשע במסגרת העימותים שלהם עם ארגוני פשיעה מתחרים.

אני לא טרוריסט וגם לא חבר בארגון פשע – איך עבירות נשק נוגעות לי בכלל?

זה אולי יפתיע אתכם, אולם כל אזרח במדינת ישראל עשוי להקלע לאישומים בגין עבירת נשק, עקב התפשטותה של תופעת הסתרת נשק על ידי עבריינים במקומות מסתור שאינם בבעלותם.

מדובר בתופעה שמהווה סכנה של ממש לאזרחים מן השורה אשר עשויים למצוא את עצמם מסובכים בפלילים בעקבות הסתרת כלי נשק ותחמושת בתחומם ללא ידיעתם או הסכמתם, או גרוע מכך – בסכנת חיים של ממש. זאת מאחר ועל פי החוק, אדם שכלי נשק מצוי בחזקתו, חשוד בביצוע עבירת נשק עד שיוכיח אחרת. היינו, חובת ההוכחה מוטלת על האדם שנמצא נשק באמתחתו.

מה עושים אם נאשמתי בעבירת נשק על לא עוול בכפי?

במידה ואתה נחשד בעבירת נשק, גם אם זה קרה בנסיבות שאינן בשליטתך, הדבר עלול להיות בעל השלכות חמורות ביותר על חייך, בטחונך ובטחונם של האנשים הקרובים אליך.

לכן חשוב מאוד לפנות בהקדם האפשרי לקבלת סיוע משפטי מעורך דין פלילי עם מומחיות בתחום של עבירות נשק, כדי שתוכלו לצאת מן התסבוכת במהירות ובמינימום השלכות.

מהי מדיניות הענישה בגין עבירות נשק בשנת 2020?

אף שנטען כי בתי המשפט בישראל רואים עבירות נשק בחומרה, בפועל, על פי רוב הענישה בגין עבירות נשק אינה תואמת את העונש המרבי הקבוע בחוק. עם זאת, בשנים האחרונות רמת הענישה בגין עבירות נשק נמצאת במגמת עליה.

לדעת הפרקליטות, נדרש עונש מאסר בפועל בגין כל עבירת נשק, גם במקרים בהם מדובר בעבירת הנשק הראשונה של הנאשם. בהתאם לכך, בשנת 2016 הוצאה הנחיה מטעם פרקליט המדינה (הנחייה מספר 9.16), שבה הוגדרו “מתחמי מוצא” לענישה בגין עבירות נשק.

תודות למתחמים הללו, עלה רף הענישה על עבירות נשק במידה ניכרת. עם זאת, נכון לשנת 2020 עדיין נראה כי בתי המשפט הדנים בעבירות נשק עדיין פועלים לפי מתחמי ענישה מקלים יותר ממתחם המוצא אשר מופיע בהנחיה.

אילו פרמטרים נלקחים בחשבון במסגרת מתחם המוצא לענישה בגין עבירות נשק?

מדיניות הענישה המתגבשת בגין עבירות נשק בשנת 2020, שואפת להביא בחשבון את מכלול הגורמים הנוגעים לעבירת הנשק שבוצעה, על מנת לקבוע את רף הענישה בגינה.

במסגרת מתחם המוצא החדש, בקביעת העונש בגין עבירת נשק ילקחו בחשבון הפרמטרים הבאים:

 • מהות עבירת הנשק
 • סוג הנשק ומאפייניו
 • כמות כלי הנשק
 • האם הנשק היה טעון או שלא
 • המיקום שהנשק הוחזק בו
 • מי הנאשם (הוראות החוק אינן חלות על קטינים)
 • תכלית ההחזקה של הנשק
 • נסיבות החזקת הנשק (למשל אחזקת נשק על רקע סכסוך קיים)
 • כוונת השימוש בנשק
 • אופי השימוש בנשק

הענישה לפי תוואי זה הינה מדורגת. כך שאם בוחנים לדוגמא את סוג הנשק בו נעשה שימוש במסגרת ביצוע העבירה, כדרך לקבוע את חומרת העונש, הרי שעונש המאסר בפועל בגין עבירת נשק הכוללת אחזקה, נשיאה או סחר בתחמושת ללא נשק (כגון כדורים של אקדח), יהיה קל מאשר עבירת נשק הנוגעת לאחזקה, נשיאה או שימוש בבקבוק תבערה, והדין בגין עבירת נשק שכללה נשק חם כמו אקדח, רובה או נשק אוטומטי, יהיה גבוה מכך, אך פחות מעבירת נשק המערבת מטען חבלה המיועד לפיצוץ.

העונשים המוגדרים במתחם המוצא החדש לעבירות נשק

רף המאסר בפועל אשר מוגדר במסגרת מתחם המוצא לעבירות נשק, הוא כדלהלן:

תקופות מאסר בגין החזקת נשק בלתי חוקית:

 • החזקת תחמושת: שישה חודשי מאסר בעבודות שירות / עד שישה חודשי מאסר בפועל, כתלות בכמות התחמושת שהנאשם החזיק.
 • החזקת בקבוק תבערה: 6 עד 18 חודשי מאסר בפועל.
 • החזקת אקדח: 1 עד 3 שנות מאסר בפועל.
 • החזקת רובה / תת מקלע: 2 עד 4 שנות מאסר בפועל.
 • החזקת מטען חבלה: 3 עד 7 שנות מאסר בפועל.

הפרקליטות מייחסת משקל רב יותר לעבירות הנוגעות להחזקת מטעני חבלה, ייצורם, שינועם, מסירתם לגורמים אחרים וכל שימוש בהם. הסיבה לכך הינה היותם של מטעני חבלה נשק שנעשה בו שימוש מובהק למטרת פגיעה באחר תוך סיכון של אנשים חפים מפשע.

תקופות מאסר בגין נשיאת נשק בניגוד לחוק:

 • נשיאת תחמושת: 6 חודשי מאסר בעבודות שירות עד 8 חודשי מאסר בפועל, תלוי בכמות הנשק שהובלה.
 • נשיאת בקבוק תבערה: 7 עד 21 חודשי מאסר בפועל.
 • נשיאת אקדח: 1.5 עד 4 שנות מאסר בפועל.
 • נשיאת רובה או תת מקלע: 2.5 עד 5 שנות מאסר בפועל.
 • נשיאת מטען חבלה: 3.5 עד 8.5 שנות מאסר בפועל.

תקופות מאסר בגין סחר לא חוקי בנשק:

 • סחר בתחמושת: שישה חודשי מאסר בעבודות שירות / עד 12 חודשי מאסר בפועל, כתלות בכמות הנשק שהנאשם סחר בה.
 • סחר בבקבוקי תבערה: 10 עד 30 חודשי מאסר בפועל.
 • סחר באקדח: 2 עד 6 שנות מאסר בפועל.
 • סחר ברובה / תת מקלע: 3 עד 7 שנות מאסר בפועל.
 • סחר במטען חבלה: 5 עד 11 שנות מאסר בפועל.

מאחר ולאדם המבצע סחר בנשק אין יכולת לדעת לאילו ידיים הנשק יתגלגל ואיזה שימוש יבוצע בו, עבירה זו נחשבת בתור החמורה ביותר בתחום עבירות הנשק וחומרת הדין הינה בהתאם.

החריגים למתחם המוצא לחוק העונשין בגין עבירות של אחזקה, סחר או שימוש לא חוקי בנשק

באישור הפרקליטות המחוזית, רשאי בית המשפט לחרוג ממתחם המוצא בכפוף לנסיבות יוצאות דופן, למשל:

 • עבירת נשק בנסיבות מקלות

דוגמאות לנסיבות מקלות להחזקת נשק או שימוש בו הינן: מקרה בו האדם החזיק בנשק למטרת הגנה עצמית (במקרה כזה יש צורך להוכיח כי היה איום ממשי על ביטחונו של הנאשם). גם אחזקה של כלי נשק ללא קשר לפעילות עבריינית, למשל למטרת אספנות, או מקרה בו נותרה בידי אדם תחמושת  לאחר פעילות מסוימת כמו שירות מילואים – עלולות להחשב כנסיבות מקלות לעניין זה.

 • עבירת נשק בנסיבות מחמירות

עבירת נשק אשר מתבצעת באחד מן התרחישים הבאים, עלולה להחשב כעבירת נשק שבוצעה תחת נסיבות מחמירות:

 • עבירת נשק אשר בוצעה כחלק מפעילות של ארגון פשע
 • עבירת נשק שבוצעה במטרה לפגוע בעובד ציבור
 • עבירת נשק על רקע נסיון לפגיעה בבן זוג
 • עבירות נשק שמערבות נסיון לפגיעה בקטין, אדם חסר ישע או קשיש
 • עבירת נשק שבוצעה תוך ניצול תפקידו של בעל ההיתר לנשיאת נשק לטובת ביצוע העבירה. למשל: חייל, שוטר או מאבטח.
 • עבירת נשק שבוצעה ממניעים אידיאולוגיים או ביטחוניים

מן הראוי לציין בהקשר זה כי הוראות מתחם המוצא חלות גם על הסדרי טיעון.

מה אסור לך לעשות במידה ונחשדת או נאשמת בביצוע עבירת נשק

אם זומנת לחקירה משטרתית בגין חשד לעבירת נשק או שחלילה הוגש נגדך כתב אישום בגין עבירות נשק, אנו ממליצים לך שלא להקל ראש בעניין זה ולא להתמהמה, אלא לפנות בהקדם לייעוץ משפטי מעורך דין פלילי המתמחה בעבירות נשק.

הסיבה לכך הינה שמדיניות העונשין המקובלת כיום היא מחמירה במיוחד לאור התגברות תופעת העבריינות בישראל והצורך העולה מכך בהרתעה והעברת מסר חד משמעי בנוגע לשימוש בנשק במסגרת החקיקה.

פניה לעו”ד פלילי מתחום עבירות הנשק במועד הנכון יכולה לחסוך ממך הסתבכות מיותרת מול רשויות החוק והאכיפה והיא קריטית לבקרת נזקים בהקשר להליך המשפטי שעלול להפתח נגדך.

נחשדת או נאשמת בעבירת נשק? דע את זכויותיך

הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הינו הכרחי כשמדובר בעבירות נשק. בכוחו של עורך דין פלילי לצמצם את משקל הראיות העומדות נגדך, לסייע לך למצות את זכויותיך ולשפר את סיכוייך לצאת מהסיפור בנזק מינימלי.

הידע והנסיון העומדים לרשותו של עו”ד פלילי מאפשרים לו לבחון את עבודת המשטרה, אמינות המתלוננים ולהבין את המשמעויות הנגזרות מסוג העבירה שהלקוח שלו נאשם בה. לכל הנושאים הללו יכולה להיות השפעה מהותית על האופן בו יתנהל ההליך המשפטי שאתה מעורב בו, והן לתוצאותיו.

בכל שלב של ההליך הפלילי, עומדת לך הזכות לפנות לייעוץ משפטי מעורך דין פלילי, ומומלץ מאוד לעשות בה שימוש כבר משלב החקירה המשטרתית, כדי להמנע מטעויות שעשויות להיות להן השלכות בעייתיות על המשך התהליך.

עבירות נשק

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות נשק
ביטול רישיון נשק

אנשים רבים במדינת ישראל מחזיקים ברישיון לנשק. רישיון נשק נפוץ בשימוש בישראל בקרב אנשים הפעילים בשירות הביטחון או בתפקידים בטחוניים שונים, לרבות צה”ל ומשטרת ישראל.

קרא עוד
החזקת אקדח

אקדח הוא כלי נשק שהסיכון שכרוך בעצם החזקתו הוא גדול מאוד. במדינת ישראל, העונש הקבוע בחוק עבור החזקת אקדח הוא חמור בהרבה מכפי שמקובל בעבירות

קרא עוד
החזקת סכין או אגרופן

החזקת סכין או אגרופן נחשבות כעבירות נשק קר. עבירות מסוג זה הן עבירות פליליות לכל דבר ועניין מבחינת החוק בישראל. מדובר במקרים שמתרחשים בתדירות גבוהה

קרא עוד
עורך דין סחר בנשק

החוק בישראל קובע נהלים חד משמעיים בתחום הנשק בארץ. בתי המשפט מתייחסים בחומרה לעבירות נשק מתוך מטרה לצמצם שימוש לא חוקי ומסוכן בנשק. עבירות סחר

קרא עוד