עבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד

אדם בישראל אשר קיבל כספים, תמורה שוות ערך לכסף, שירות כלשהוא או טובת הנאה מסוגים שונים במטרה להעבירם כשוחד לצד שלישי (במסגרת ניסיון לתיווך בעסקת שוחד), יחשב מבחינת החוק כאדם שנטל לעצמו שוחד. במקרה בו המתווך התכוון “לגזור קופון” לעצמו על חשבון עסקת השוחד, העונש שצפוי לו ככל שיואשם בניסיון לתיווך בעסקת שוחד, יהיה זהה לעונשו של נאשם בעבירת קבלת שוחד.

הדבר נכון גם אם בפועל המתווך בעסקת השוחד לא קיבל לידיו שום תמורה כנגד מעורבותו בעסקה, ואף אם ניסיון התיווך בעסקת השוחד לא הושלם או לא צלח.

 

מהי עסקת שוחד?

עסקת שוחד היא עסקת חליפין שבמסגרתה מועברת טובת הנאה, בתצורה של כסף או תמורה בעלת ערך כספי, לאדם נושא משרה בכירה או ציבורית, במטרה לגרום לכך שאותו אדם יפעל באופן שמשרת את האינטרס של נותן השוחד (ומנוגד לתכלית של המשרה של מקבל השוחד).

המכנה המשותף לכל סוגי עסקאות השוחד, הוא שבמסגרתן מוצעים לאדם בעל השפעה ממון, רכוש, שירותים או טובת הנאה מכל סוג שהוא. זאת לטובת דרבון של האדם לו מוצעים הטובין הנ”ל לבצע פעולות כגון: זירוז, עיכוב, הקפאה, השהייה, ביטול, חריגה מההתנהלות המקובלת, תעדוף או אפליה לרעה, במסגרת התפקיד שהוא ממלא.

 

מה הבעיה עם ניסיון לתיווך בעסקת שוחד?

עבירות שוחד מכל סוג ומין, לרבות עבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד, פוגעות בכללי המינהל התקין ובאמון הציבור בנבחריו. בדומה לכל עבירה פלילית לסוגיה, גם במקרה של עבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד, די בכוונה לביצוע העבירה בכדי להעמיד את הנאשם לדין ואף להרשיעו. למותר לציין כי לא רק מתן שוחד באופן ישיר, אלא גם עבירת ניסיון לתיווך בעסקת שוחד, היא עבירה פלילית שלאדם שיורשע בביצועה צפוי עונש חמור.

 

מהו העונש על עבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד?

כאשר אדם מסכים לקבל לידיו כספים, טובות הנאה, שירותים או כל דבר אחד שיש לו ערך כספי, וזאת בתמורה לכך שיספק שוחד לאדם אחר, הוא עלול לעמוד לדין בשל עבירות תיווך בשוחד מסוג מתן שוחד, שהעונש בצידן עלול להגיע ל – 3 שנות מאסר בפועל ו / או קנס כספי גבוה.

גם במקרים בהם אדם ניסה ביוזמתו לדרוש ולקבל לידיו כספים, או טובין בעלי שווי כספי, טובות הנאה שונות או שירותים לסוגיהם, בתמורה לכך שישחד אדם אחר, הוא חשוף לעונשים הקבועים בחוק על קבלת שוחד – והם עד 10 שנות מאסר בפועל. זאת גם אם ניסיונותו לפעול כמתווך בעסקת השוחד לא עלו כמתוכנן.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

קנסות וחילוט רכוש בעבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד

מעבר לעונשי המאסר שקבועים בחוק בצידן של עבירות ניסיןו לתיווך בעסקת שוחד, לבית המשפט ישנה הסמכות לקבוע שאדם אשר מורשע בעבירת ניסיון לתיווך בעסקת שוחד, יעבור חילוט רכוש. מדובר על הפקעה של אותו רכוש שאמור היה להינתן בתור שוחד, או שהיה ניסיון להעניקו שלא צלח, ואת הכספים / הטובין שנתקבלו תמורת השירות הנ”ל.

לבית המשפט אשר עוסק במקרי עבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד, ישנה גם סמכות לחייב את הנאשם בעבירות אלו, לשלם לקופת המדינה את שווי התמורה שקיבל בעקבות מעורבותו בניסיון לתיווך עסקת השוחד.

 

מה לגבי עבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד שלא צלחה?

במקרים של עבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד, שבהם ניסיון השוחד לא צלח והשוחד לא נלקח בפועל, החשוד עדיין יועמד לדין אם יתפס בקלקלתו. עצם הניסיון לתיווך בעסקת שוחד בתמורה לתשלום או תועלת אחרת, הוא פלילי במהותו, ולכן הוא נושא עונש זהה לזה שקבוע בחוק העונשין בצידן של עבירות קבלת שוחד.

אדם אשר מורשע בניסיון לתיווך בין נותן השוחד לבין מקבלו בתמורה לקבלת תשלום כלשהו בעצמו, צפוי לעונש מאסר בן 10 שנים. לכן היה ונחשדתם או שנאשמתם בניסיון לתיווך בעסקת שוחד, מומלץ לפנות בהקדם האפשרי לעזרתו של עו”ד פלילי עם ניסיון במקרים דומים.

 

מה בין עבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד ותמורה אסורה?

כשאדם שיש לו השפעה ניכרת בזירה הפוליטית (חבר הנהלה, בעל זכות הצבעה בפריימריז, מי שפעלו להתפקדות בפריימריז, או תורם בעל משקל רב) ובכוחו להוביל לבחירתו של מועמד מסוים לתפקיד בכיר (למשל, ראש ממשלה, חבר כנסת, שר או סגן שר או ראש ראשות מקומית), מסכים להעביר כסף, שווה ערך לכסף, שירותים או טובות הנאה לסוגיהן בתמורה להפעלת לחץ שיוביל לתוצאות מסוימות – מדובר במתן תמורה אסורה.

דינן של עבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד מסוג מתן תמורה אסורה הינו עד 3 שנות מאסר – גם אם אלו לא עלו יפה. מנגד, הגורם שניסה לשלם לבעל ההשפעה בתמורה למעורבותו בעסקת השוחד, ידון למחצית מן העונש שניתן לאותו בעל השפעה ניכרת. היה ובעל ההשפעה קיבל תשלום בתמורה לניסיונו לתווך בעסקת השוחד – הוא ידון לעונש של עד 10 שנות מאסר, ואילו המתווך ידון לעונש של עד 5 שנים במאסר.

לעומת זאת, ככל שבעל ההשפעה ניסה לספק תמורה אסורה בעידודו של גורם אחר – בעל ההשפעה הניכרת ידון לעד 3 שנות מאסר והמתווך ידון לעד שנה וחצי במאסר.

 

נחשדתם או נאשמתם בעבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד? כך תפעלו

עבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד, הן עבירות מורכבות מבחינה משפטית. לכן כאשר קיימים חשדות או סעיפי אישום הנוגעים לניסיון למעורבות בעסקת שוחד, חשוב לפנות ללא דיחוי לסיוע משפטי איכותי.

כל המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידיעה כללית בלבד, איננו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום פנים ואופן. במידה ונדרשים ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי או ליווי משפטי לטובת טיפול במקרה ספציפי, יש לפנות בהקדם לקבלת סיוע משפטי פרטני של עורך דין פלילי מורשה.

עבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
שאלות ותשובות בנושא עבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד

בעסקת שוחד, מדובר על אדם שמנסה להשפיע על פעולותיו ועמדותיו של איש ציבור או נושא משרה בכיר, וזאת באמצעות מתן שוחד – כסף, שווה כסף או טובות הנאה למיניהן. השוחד מתקבל בתמורה לכך שאיש הציבור יפעל לטובת האינטרסים של נותן השוחד, ובכך הוא מפר את חובת האמון שיש לו כלפי הציבור.

ישנן עסקאות שוחד שבהן נותן השוחד לא מעניק את השוחד באופן ישיר לאיש הציבור, אלא הוא משתמש במתווך – גורם שלישי שמשמש כשליח מטעם נותן השוחד. עבירת ניסיון לתיווך בעסקת שוחד היא כאשר התיווך בעסקת השוחד בסופו של דבר לא יוצא לפועל, אך כן היה ניסיון מטעם המתווך להוציא אותה לפועל.

כן. גם כאשר מדובר בניסיון בלבד, וגם כאשר מדובר בעבירת תיווך (ולכן המתווך הוא כביכול “רק השליח”) – המחוקק רואה עבירה זו כחלק מעבירות השוחד, ומתייחס אליהן בחומרה רבה. עבירת תיווך בשוחד עשויה להשית על המתווך עונש מאסר של עד שלוש שנים, גם כאשר מדובר בעבירת ניסיון.

בידה ואדם הואשם או נחשד בעבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד, עליו לפנות לעורך דין פלילי שמתמחה בעבירות השוחד. תפקידו של עורך הדין, מעבר לייעוץ משפטי מקיף וייצוג הולם בערכאות המשפטיות, יהיה לנסות ולהפחית מחומרת המעשה ומחומרת העונש שמגיע בצד העבירה.

מידע נוסף בנושא עבירות שוחד
העונש על האזנות סתר

האזנת סתר אסורה כוללת כל הקלטה או העתקה של שיחה ללא ידיעת האנשים הנמצאים בתוכה. מותר לאדם להקליט כל שיחה בה הוא משתתף והדבר לא

קרא עוד
עבירות ניסיון לקבלת שוחד

כאשר אדם בישראל מבקש מזולתו לקבל כספים, שירותים או טובות הנאה בעלות שווי כספי, וזאת בתמורה לכך שיבצע פעולות מסוימות או ימנע מהן, במסגרת מעמדו

קרא עוד
עבירות תיווך בשוחד

עבירות תיווך בשוחד הן עבירות פליליות לכל דבר ועניין שעונשים חמורים בצידן. תיווך בשוחד אסור על פי חוק בישראל ונושא עונשים זהים לאלו הקבועים בחוק

קרא עוד
עבירת סיוע לשוחד

עבירות שוחד – הגם שאינן מערבות במרבית המקרים מרכיב של אלימות פיזית, המאפיין רבים מסוגי העבירות הפליליות האחרות הנוגעות לקבלת כספים בדרכים לא חוקיות, נחשבות

קרא עוד
עבירות ניסיון למתן שוחד

עבירות של שוחד הן עבירות המערערות את הביטחון שיש לנו כציבור, באמינות של נבחרי הציבור או באופן כללי – באנשים בעלי השפעה. לרוב, אנשים המקבלים

קרא עוד
עבירת מתן שוחד

עבירת מתן שוחד היא עבירה שצריכות להדאיג אנשים יותר מכל, ולבטח כאשר היא נעשית במגזר הציבורי ובדרגים הגבוהים שלו. המהות של שוחד, היא מתן כסף

קרא עוד