עבירות ניסיון לקבלת שוחד

כאשר אדם בישראל מבקש מזולתו לקבל כספים, שירותים או טובות הנאה בעלות שווי כספי, וזאת בתמורה לכך שיבצע פעולות מסוימות או ימנע מהן, במסגרת מעמדו כנושא משרה רמה או בעל השפעה (הן בזירה הפוליטית והן בזירה העסקית), הוא יחשב בראי החוק כמי שביצע עבירות ניסיון לקבלת שוחד.

העונש הצפוי לאדם שיורשע בעבירות ניסיון לקבלת שוחד, זהה לעונשו של מי שהורשע בעבירות קבלת שוחד בפועל.  אמירה זו תקפה בין אם הצד השני בעסקה סירב לדרישת התשלום ובין אם לאו, וגם במקרים בהם עסקת השוחד לא נשלמה מכל סיבה שהיא.

 

מהן עבירות ניסיון לקבלת שוחד?

קבלת שוחד מתבצעת במסגרת עסקת חליפין שבה מועברים מיד ליד כספים, טובות הנאה או כל תמורה שיש לה ערך כספי, לחזקתו של אדם הנושא במשרה בכירה או משרה ציבורית. מטרתן של עבירות ניסיון לקבלת שוחד מבחינת האדם שדורש את השוחד, היא לרוב לנצל את מעמדו על מנת לעשות רווח על גבם של מי שמעוניינים “לקצר תהליכים” או לכופף את החוקים לתועלתם.

במסגרת עבירות ניסיון לקבלת שוחד, מבקש אדם שנמצא בעמדת כוח ציבורית שינתן לו תשלום מסוים, רכוש כלשהו או שירות שהוא חפץ בו, בתמורה לכך שיבצע מהלך כלשהו במסגרת תפקידו – המשרת את נותן השוחד. למשל: קבלת כספים לשם זירוז, עיכוב, השהייה, הקפאה, ביטול, תעדוף, חריגה מהנהלים והכללים המקובלים, או אפליה לרעה, במסגרת אותו תפקיד שמבקש השוחד ממלא.

 

האם יש הבדל בין עבירות ניסיון לקבלת שוחד ועבירות קבלת שוחד

ההבדל העקרוני בין עבירות ניסיון לקבלת שוחד לבין עבירות קבלת שוחד, הוא בתשובה לשאלה האם עסקת השוחד הושלמה “בהצלחה” או לא. אולם מבחינת המחוקק די בכוונתו של מבקש השוחד על מנת להרשיעו בעבירת קבלת שוחד, גם אם הניסיון לקבלת השוחד לא צלח בפועל.

 

הבעייתיות בעבירות ניסיון לקבלת שוחד

עבירות ניסיון לקבלת שוחד בדומה ליתר עבירות השוחד, הן מעשים הפוגעים בכללי המנהל התקין ובאמון הציבור בנבחריו. במקרה של עבירות ניסיון לקבלת שוחד, מספיקה כוונת מבקש השוחד לביצוע עבירה זו על מנת שיהיה חייב בדין.

מן הראוי לציין בהקשר זה שלא רק קבלת שוחד במישרין, אלא גם עבירות ניסיון לקבלת שוחד, הן בגדר עבירות פליליות שלמי שמורשע בביצוען צפויים עונשים כבדים. כאשר ניסיונות לקבלת שוחד הופכים לנורמה בסקטור הציבורי והפוליטי, ישנה סכנה מוחשית לשחיתות שלטונית.

מדינות שהרשויות שלהן נגועות בשוחד, פועלות באופן שאינו מיטיב עם אזרחיהן בלשון המעטה, ואף מזיק להם במרבית המקרים, כאשר מי שיוצא נשכר ממעשי השוחד הוא לעולם לא האזרח הקטן.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

הרציונל מאחורי האיסור על עבירות ניסיון לקבלת שוחד

עבירות ניסיון לקבלת שוחד הפכו שכיחות במיוחד במדינת ישראל, במידה שגם חברי כנסת, שרי ממשלה, ראשי ערים, ואף ראשי ממשלות, נאשמו לא אחת בעבירות קבלת שוחד. במצב בו בצע כסף הופך לשיקול המרכזי שמתווה את אופן ההתנהלות של מנגוני השלטון, אין פלא שאנו עדים להפיכתו של הביטוי “אובדן משילות” למטבע לשון בחברה הישראלית.

מטרת האיסור המוגדר בחוק על עבירות ניסיון לקבלת, אם כן, הינה להרתיע את נבחרי הציבור מפני מעילה חוזרת ונשנית באמון של בוחריהם, אשר עלולה להוביל להפרת הסדר הציבורי. לכן בשנת 2010 נוסף תיקון לחוק העונשין המפרט רף ענישה מחמיר יותר כלפי נאשמים בעבירות מסוג זה.

 

מהו העונש על עבירות ניסיון לקבלת שוחד?

במקרים שבהם אדם מנסה לקבל לידיו כסף, רכוש, טובת הנאה, שירותים בעלי ערך כספי וכדומה, בתמורה לכך שינצל את הסמכות הנתונה בידיו לביצוע פעולות מסוימות העומדות בניגוד לאינטרס הציבורי, הוא עלול לעמוד לדין על עבירות ניסיון לקבלת שוחד. העונש בצידן של עבירות אלו הוא עד 10 שנות מאסר או קנסות כספיים גבוהים. זאת, כאמור, גם במידה והניסיון של אותו אדם לקבל את השוחד לא עלה יפה.

 

מה בנוגע לעבירות ניסיון לקבלת שוחד שלא צלחו?

במקרים שבהם אדם נאשם בעבירות ניסיון לקבלת שוחד, גם אם הניסיון לנטילת השוחד לא הושלם כמתוכנן והשוחד לא נתקבל בסופו של עניין, החשוד בביצוע העבירות עדיין נדרש לעמוד לדין בגין מעשיו, ולהיענש בהתאם. זאת לאור העובדה שעצם הניסיון לקבלת שוחד בתמורה לביצוע פעולות החורגות מההתנהלות המותרת בתפקידו של מקבל השוחד, הוא מעשה פלילי מעצם מהותו.

לכן הוא כרוך בענישה זהה לזו הקבועה בחוק העונשין הישראלי בצידן של עבירות קבלת שוחד. על אותו משקל, גם אדם אשר יורשע בניסיון לתווך בין הצד שמשלם את השוחד ובין הצד שמקבל אותו, בתמורה לקבלת שכר כלשהו בעצמו, ידון לעונש של עד 10 שנות מאסר. מסיבה זו, במידה ואתם חשודים או נאשמים בביצוע עבירות ניסיון לקבלת שוחד, מן הראוי לפנות להתייעצות מול עורך דין פלילי עתיר ניסיון ללא שהות.

 

זומנתם לחקירה בחשד למעורבות בעבירות ניסיון לקבלת שוחד? אל תוותרו על סיוע משפטי אישי

עבירות ניסיון לקבלת שוחד, הינן עבירות בעייתיות מאוד בפן המוסרי ומורכבות למדי במישור המשפטי. כאשר אדם נושא במשרה ציבורית, תפקיד פוליטי או עמדה בכירה בארגון עסקי, בכך שהוא מנסה לקבל שוחד הוא למעשה מועל באמון שנתנו בו שותפיו לדרך, הממונים עליו ומי שאמורים לקבל ממנו שירות.

מאחר ואמון הוא התשתית שעליה נשען הסדר הציבורי, העונשים בגין עבירות ניסיון לקבלת שוחד הם מחמירים ונועדו להרתעה. לכן במקרים שבהם עולים חשדות או מוגש כתב אישום כנגד אדם שנחשד במעורבות בעסקת שוחד, הפניה לסיוע משפטי היא צו השעה.

כל המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידיעה כללית בלבד, איננו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום פנים ואופן. במידה ונדרשים ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי או ליווי משפטי לטובת טיפול במקרה ספציפי, יש לפנות בהקדם לקבלת סיוע משפטי פרטני של עורך דין פלילי מורשה.

עבירות ניסיון לקבלת שוחד

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
שאלות ותשובות בנושא עבירות ניסיון לקבלת שוחד

כאשר מדובר על עבירות ניסיון, הכוונה היא לעבירות שהתוצאה שלהן לא התרחשה בפועל, אלא היה רק ניסיון לבצע את העבירה ללא הצלחה. בהתאם לכך, עבירת ניסיון לקבלת שוחד רלוונטית במקרים בהם היה ניסיון לקבל שוחד, אך בפועל השוחד לא התקבל והעבירה לא התממשה במלואה.

העבירה המלאה והשלמה של קבלת שוחד מתרחשת כאשר איש ציבור מקבל שוחד, שיכול להיות בדמות סכום כסף, שווה כסף או טובות הנאה למיניהן, תמורת שינוי ההתנהגות שלו ו”התיישרות” לעמדותיו של הגורם שהעניק את השוחד (למשל, הצבעה בעד קידום תוכנית שתיטיב עם נותן השוחד).

עבירות שוחד מופנות כלפי איש ציבור, אשר חייב חובת אמונים לציבור מתוקף תפקידו, ואחראי על קידום האינטרסים של הציבור ורווחתו. כאשר איש ציבור לוקח שוחד, או מנסה לקחת שוחד, משמעות הדבר היא הפרת חובת האמונים שלו כלפי הציבור והתנהגות בצורה שלא משרתת את האינטרסים בלעדיים של הציבור.

אמנם מדובר בעבירת ניסיון, ולכן השוחד בסופו של דבר לא התקבל, אך המחוקק מתייחס לעבירה זו כעבירה פלילית לכל דבר, והשית עונש גבוה בצד העבירה. אדם שחשוד בעבירת ניסיון לקבלת שוחד נדרש לשכור עורך דין פלילי, שיוכל לנסות ולהפחית מחומרת המעשה ומחומרת העונש שהוא עלול לקבל אם יואשם.

מידע נוסף בנושא עבירות שוחד
העונש על האזנות סתר

האזנת סתר אסורה כוללת כל הקלטה או העתקה של שיחה ללא ידיעת האנשים הנמצאים בתוכה. מותר לאדם להקליט כל שיחה בה הוא משתתף והדבר לא

קרא עוד
עבירות תיווך בשוחד

עבירות תיווך בשוחד הן עבירות פליליות לכל דבר ועניין שעונשים חמורים בצידן. תיווך בשוחד אסור על פי חוק בישראל ונושא עונשים זהים לאלו הקבועים בחוק

קרא עוד
עבירת סיוע לשוחד

עבירות שוחד – הגם שאינן מערבות במרבית המקרים מרכיב של אלימות פיזית, המאפיין רבים מסוגי העבירות הפליליות האחרות הנוגעות לקבלת כספים בדרכים לא חוקיות, נחשבות

קרא עוד
עבירות ניסיון למתן שוחד

עבירות של שוחד הן עבירות המערערות את הביטחון שיש לנו כציבור, באמינות של נבחרי הציבור או באופן כללי – באנשים בעלי השפעה. לרוב, אנשים המקבלים

קרא עוד
עבירת מתן שוחד

עבירת מתן שוחד היא עבירה שצריכות להדאיג אנשים יותר מכל, ולבטח כאשר היא נעשית במגזר הציבורי ובדרגים הגבוהים שלו. המהות של שוחד, היא מתן כסף

קרא עוד