עבירות הריגה – העונשים בדין הפלילי בישראל

תוכן עניינים

עד לפני כשנה חוק העונשין הישראלי הגדיר 3 סוגים של עבירות המתה – רצח, הריגה ועבירת גרימת מוות ברשלנות.

היות ועבירות הריגה כללו בתוכן תחומים אפורים וגבולות דקים בין עבירות ההריגה לבין העבירות האחרות, בשנת 2019 – היסודות של עבירות הריגה, מרכיביהן והענישה בגינן, נוסחו מחדש במסגרת חוק העונשין, על מנת שבית המשפט יהיה מסוגל להכריע בעניינן בצורה טובה והוגנת יותר.

במאמר זה נסביר על התיקון שבוצע בחוק העונשין, המטפל בנושא של עבירות הריגה ונפרט את העונשים הקבועים בצידן.

עבירות הריגה – מה היה עד שנת 2019?

עד חודש יוני בשנת 2019, עבירות הריגה עמדו מבחינת דרגת החומרה שלהן והעונשים בצידן, בין עבירות רצח לבין עבירות של גרימת מוות ברשלנות. זאת כאשר בחוק העונשין היו לא מעט סעיפים שהיוו פתח לבלבול או לפרשנות סובייקטיבית, ולכן היה צורך בהגדרה מדויקת יותר של עבירות הריגה והעונשים הקבועים בגינן.

עבירות הריגה או עבירות רצח – זה לא אותו הדבר?

אז זהו, שממש לא. בין עבירות הריגה לבין עבירות רצח מבדילים בחקיקה הקיימת כיום, שני יסודות עיקריים: היסוד הנפשי והיסוד הפיזי. היסוד הנפשי הוא מה שנקרא בשפה הפשוטה "כוונה תחילה".

בכל הקשור ביסוד הנפשי, על מנת להבחין בין עבירות הריגה לבין עבירות רצח צריכים להתקיים שלושה תנאים: האחד הוא שהנאשם נערך מבעוד מועד למעשה ההמתה – מה שנקרא בחוק גם מרכיב ההכנה, השני קשור במרכיב ההחלטה על פי חוק, ומגדיר את העובדה שהנאשם למעשה החליט שהוא מבצע את פעולת ההמתה של הקורבן, והשלישי קשור במה שנקרא בעגה המקצועית "אלמנט העדר הקינטור", הוא זה שמעיד על כך שהקורבן לא נקט בשום פעולת התגרות בנאשם בטרם מצא את מותו בידיו.

באם שלושה התנאים הללו נקבעו, תיחשב העבירה בתור עבירת רצח ולא תיכלל תחת עבירות הריגה. אם לסכם, ההבחנה העיקרית שמבצע כיום חוק העונשין בישראל בין עבירות הריגה לבין עבירות רצח, היא במרכיב הכוונה תחילה לגרימת מוות מצד הנאשם.

היסוד הפיזי בעבירות הריגה – איך התבצע המעשה?

כאמור, גם היסוד הפיזי מהווה יסוד עיקרי בהבחנה בין עבירות הריגה לבין עבירות רצח. היסוד הפיזי הוא מה שמגדיר את ביצוע המעשה בפועל.

במידה והתבצעה פעולה ממשית כלשהי על מנת לגרום למותו של הקורבן – ייחשב המעשה בתור עבירת רצח, ולא בתור עבירת הריגה. לעומת זאת, במידה והתנאים שפירטנו לעיל לא באים לידי ביטוי, והיסוד הפיזי והיסוד הנפשי יוגדרו על ידי תנאים אחרים – המקרה יכול להיחשב בתור עבירת הריגה.

המתה ללא כוונה תחילה – היסוד העיקרי לקביעת עבירות הריגה

עבירות הריגה מסווגות על פי סעיף מספר 298 לחוק העונשין. לפיו, על מנת להוכיח כי בוצעה עבירה מסוג זה, נדרשת התביעה להוכחה שגרימת מותו של הקורבן נעשתה שלא מתוך כוונה תחילה. במשפטים בנושא עבירות הריגה נדרשת המאשימה למצוא קשר סיבתי בין התוצאה (קרי: המוות) לבין המעשה.

עבירות הריגה כוללות יסוד נפשי מופחת בהשוואה לעבירות רצח, כאמור. עבירות הריגה מגדירות גם אנשים שכשלו במילוי החובות שהחוק מורה עליהן, או אנשים שעמדו מנגד בשעה שיכלו למנוע את השתלשלות האירועים שהובילה למות הקורבן.

מודעות בפועל – מה בינה לבין עבירות הריגה?

מודעות בפועל היא מונח המתייחס לכך שבזמן שהנאשם ביצע את הפעולה שהובילה בסופו של עניין למותו של אדם אחר, הוא בחר לבצע אותה על אף שידע כי עלולות להיות השלכות שליליות לביצוע הפעולה.

גם במידה והנאשם לא ידע בבירור ובאופן חד משמעי מהן התוצאות שעלולות להיות למעשיו, אלא היה מודע להשלכות האפשריות רק באופן כללי ועמום – מבחינת החוק, עדיין ניתן לייחס לאותו אדם עבירות הריגה.

מתי ניתן להאשים אדם בביצוע עבירת הריגה ואיזה עונש צפוי לו?

במקרים שבהם פלוני גרם למותו של זולתו בקלות דעת, מתוך אדישות או ללא כוונה תחילה (כלומר ללא יסוד נפשי של תכנון מקדים, בהיעדר מרכיב של קנטור, ובלי החלטה מודעת לגרום למוות של הקורבן), סעיף האישום יהיה עבירת הריגה, הנחשבת פחותה בחומרתה מעבירת רצח. העונש בגין עבירת הריגה בחוק העונשין נכון להיום עומד על עשרים שנות מאסר.

העונש בגין עבירות הריגה לא חייב להיות העונש המקסימלי הקבוע בחוק העונשין

אף שחוק העונשין מגדיר רף ענישה גבוה בגין עבירות הריגה, מן הראוי להזכיר כי קיימת אפשרות שבית המשפט יגזור על הנאשם בעבירת הריגה עונש קל יותר מן העונש המרבי המוגדר בדין הפלילי. זאת כתלות בנסיבות האירוע הספציפיות וברקע האישי והפלילי של הנאשם בעבירת ההריגה.

בעזרת ייצוג מעורך דין פלילי מנוסה ובקיא בייצוג חשודים ונאשמים בתיקי הריגה, ניתן להציג את נסיבות המקרה באופן שיסייע לכם למצות את זכויותיכם ולצמצם את השלכות המקרה על חייכם.

עורך דין פלילי מיומן – המפתח להקלה בעונש בגין עבירות הריגה

תיקים פליליים הנוגעים לעבירות הריגה ידועים כמקרים מורכבים שיש לטפל בהם בזהירות מרבית על מנת להימנע מהחמרת מצבם של הנוגעים בדבר. עם זאת, בכוחו של עורך דין פלילי מנוסה, לסייע לחשודים ונאשמים העומדים בפני הליכים פליליים בתיקי עבירות הריגה, להשתמש בידע המשפטי שלו ובהיכרותו עם מנגנוני האכיפה והמערכת המשפטית, על מנת להטות את כף המאזניים לטובת מיוצגיו.

זומנתם לחקירה משטרתית בחשד למעורבות בעבירת הריגה? עומדים בפני הגשת כתב אישום בגין ביצוע עבירת הריגה? פנו להתייעצות מקדימה עם עורך דין פלילי מנוסה על מנת שתוכלו לצאת מהתסבוכת אליה נקלעתם כשידכם על העליונה.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי, והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו"ד פלילי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו
מידע נוסף
עורך דין עבירות רצח

אין עוררין על כך שבדין הפלילי בישראל עבירות רצח נחשבות כעבירות החמורות ביותר. הדבר נכון לא רק בארץ אלא בכל המדינות המתוקנות בעולם המודרני. לאור

רצח מדרגה ראשונה – עונש

רצח מדרגה ראשונה פירושו גרימה למותו של אדם בכוונה תחילה. חוק העונשין בישראל מתייחס לעבירת רצח בכוונה תחילה בחומרה המרבית שהדין הפלילי מאפשר, והעונש הקבוע

עבירות רצח בדין הפלילי בישראל

עבירת רצח היא עבירה פלילית שעניינה גרימת מותו של הזולת בכוונה תחילה. מסיבה זו עבירת רצח נחשבת כאחת מן העבירות החמורות ביותר בחוק העונשין הישראלי.

עורך דין עבירות הריגה

עבירות הריגה היו עד לפני קצת יותר משנה תחום מעורפל שהעמיד את בית המשפט בפני גבולות דקים מאוד שיש להכריע ביניהם. בחודש יוני בשנת 2019,

עורך דין גרימת מוות ברשלנות

גרימת מוות ברשלנות היא עבירה פלילית לכל דבר ועניין. מי שהורשע בעבירה מהסוג האמור עלול לבלות מספר לא מבוטל של שנים מאחורי סורג ובריח. בעשורים

דני-אורדן-רקע-תכלת
עו"ד דני אורדן - זמין לייעוץ
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו
או השאירו פרטים בטופס: