ניצול קטינים למעשה זנות

תופעת הזנות בישראל היא תופעה חמורה בפן החוקי, המשפטי וכמובן גם המוסרי. זאת לאור העובדה שמלבד הפגיעה בחירותם ובגופם של “העוסקים במלאכה”, תעשיית הזנות מהווה כר פורה גם לעבירות פליליות מסוגים רבים ונוספים, כגון עבירות אונס, עבירות מין, עבירות אלימות, עבירות סמים, עבירות הלבנת הון, וכיוצא באלו.

מסיבה זו בדין הפלילי בישראל קבועים עונשים חמורים בצידן של עבירות מין הקשורות בהדחה למעשי זנות ומעשי סרסרות, כאשר חומרת העונשים עולה ככל שמדובר על ניצול קטינים למעשה זנות.

 

על חומרתן הרבה של עבירות ניצול קטינים למעשה זנות

ניצול קטינים למעשה זנות זו עבירה פלילית שנחשבת חמורה אף יותר מניצול של בגירים למעשי זנות. זאת מפאת הפגיעה בנפשם של ילדים ובני נוער שהעיסוק במעשי זנות עלולה לגרום, ופוטנציאל הנזק העצום במצבם האישי, הכלכלי והחברתי בשל כך.

 

כיצד מתייחס החוק בישראל לניצול קטינים למעשה זנות?

בסוף שנת 2018 אושרה בכנסת הצעת החוק לאיסור צריכת זנות. חוק זה, הידוע גם בתור “החוק להפללת הלקוח”, נכנס לתוקף החל מיולי 2020, ובעקבותיו רשאיות רשויות האכיפה בישראל להטיל כיום קנסות על צרכנים של שירותי זנות, לרבות על מי שנמצאים במקומות המיועדים למעשי זנות.

עד שחוק זה נכנס לתוקף, למעשה לא היה בחקיקה בישראל איסור חד משמעי על צריכתם של שירותי מין בתמורה לכסף. חוק זה, מתיר אם כן, להשית סנקציות כספיות על צרכני שירותי הזנות בישראל. אולם החריג לעניין זה היה סעיף 203 ג’ בחוק העונשין בו נקבע איסור גורף על צריכת שירותי זנות מקטינים.

ההוראות הקבועות בסעיף זה, קובעות שלקוח שצרך שירותי זנות מקטין צפוי לעונש מאסר מרבי של עד 5 שנים. כלומר, סוגיות האיסור של ניצול קטינים למעשה זנות מעולם לא היתה נתונה במחלוקת.

 

ניצול קטינים למעשה זנות – מי נושא באחריות הפלילית?

בניגוד לעבירות פליליות מסוגים אחרים, שבהן נטל ההוכחה בהליך המשפטי מונח על כתפי התביעה, היינו – על המדינה, בעבירות שעניינן קבלת שירותי זנות מקטינים, נטל ההוכחה מוטל על הצרכן. בסעיף 203 ד’ בחוק העונשין נקבע בזו הלשון:

“הטוען שלא ידע את גילו של האדם שבו או שלגביו נעברה עבירה לפי סימן זה – עליו הראיה”. פירוש הדבר הינו שאי ידיעת גילו של הקטין שסיפק שירותי מין, אינה פוטרת את הנאשם מאחריות פלילית למעשיו או מהעונש על ניצול קטינים למעשה זנות.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

רף הענישה במקרים של סרסרות והדחת קטינים למעשה זנות

בחוק העונשין קבועים כאמור עונשים מחמירים בגין עבירות מין שיש בהן משום ניצול אדם למעשה זנות, ובכללן:

  • הבאה למעשי זנות
  • הדחה לעיסוק בזנות
  • עבירות סרסרות

 

העונשים בצידן של עבירות מסוג זה הם כבדים ונעים בין חמש ועד 16 שנים מאחורי סורג ובריח. אולם במקרים שבהם מדובר על ניצול קטינים למעשה זנות, רף הענישה מחמיר אף יותר.

לצורך העניין במקרה בו בוצעה עבירת מין שעונש בצידה הוא חמש שנות מאסר, במקרה שמדובר בקטין הענישה יכולה להגיע גם לשבע שנים. בעבירת מין שהעונש בצידה הוא שבע שנות מאסר רף הענישה יכול לעלות גם לעשר שנים, וכן הלאה. החמרה זו רלוונטית עבור עבירות מין בקטינים שטרם מלאו להם 14 שנים.

 

העונש לצרכני שירותי זנות מקטינים

מעבר לאיסור על ביצוע עבירות של הבאה לזנות ועבירות סרסרות, בדין הפלילי בישראל קיים איסור חמור אף על צריכת שירותי זנות מקטינים מכל סוג ובכל תצורה שהיא. אדם שיורשע בניצול קטינים למעשה זנות מצד הצרכן, צפוי לעונש של עד שלוש שנות מאסר בפועל. כאמור, אי ידיעת גילו של הקטין אינה פוטרת את הנאשם מאחריות פלילית וגם לא מעונש, ומכאן שנטל ההוכחה מוטל על הצרכן.

 

ניצול קטינים למעשה זנות והחזקת מקום לטובת מעשי זנות

מעבר לאיסור על הבאת קטין לעיסוק בזנות, סרסרות בקטינים וצריכת שירותי זנות מקטין, קיים גם איסור על החזקת מקום לשם מעשי זנות, בין אם מדובר במקום בו מתבצע ניצול קטינים למעשה זנות ובין אם מדובר בבגירים.

מי שיורשעו בעבירה מסוג זה, עומדים בפני עונש מאסר של עד חמש שנים, כאשר גם בגין השכרת מקום למטרת זנות ניתן עונש מאסר (אולם לרוב מדובר בחצי שנת מאסר בפועל שניתן לבטלה במקרה בו מוכח שהמשכיר לא היה מודע לשימוש הפלילי שנעשה בנכס שבבעלותו).

יתר על כן, חל איסור על מתן אפשרות לקטין להתגורר או לבקר בתכיפות בבתי בושת מטעמם של אנשים שתחת השגחתם או משמורתם הקטין נמצא. העונש במקרה של הרשעה בעבירות מסוג זה עשוי להגיע גם לשלוש שנות מאסר.

 

גם פרסום של חומרי תועבה ותיעוד של מעשה זנות של קטינים הוא עבירה פלילית

בנוסף לאמור לעיל, חל איסור אף על פרסום שירותי זנות של קטינים ומעשי זנות של קטינים. העונש הצפוי למי שיורשע בעבירות מסוג זה יכול להגיע עד חמש שנות מאסר, או לחילופין לתשלום של קנסות גבוהים, כאשר במקרים שבהם יוכח שהפרסום בוצע בשם חברה מסוימת, גובה הקנס עלול גם להיות מוכפל.

בהקשר זה מן הראוי להזכיר שאין משמעות לשאלת מיקומם הגיאוגרפי של הקטינים (אם חיים בישראל או לא). בפועל, חל איסור דומה גם על פרסום של שירותי זנות שמסופקים בידי בגירים, אולם רף הענישה במקרים אלו נמוך יותר ונע בין תשלום קנסות ועד שלוש שנות מאסר בפועל.

כל המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידיעה כללית בלבד, איננו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום פנים ואופן. במידה ונדרשים ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי או ליווי משפטי לטובת טיפול במקרה ספציפי, יש לפנות בהקדם לקבלת סיוע משפטי פרטני של עורך דין פלילי מורשה.

ניצול קטינים למעשה זנות
ניצול קטינים למעשה זנות
רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות זנות
ייבוא זונות לישראל

ייבוא זונות לישראל הוא בין העבירות הפליליות המזעזעות ביותר בפן המוסרי. כשמדובר בייבוא זונות לישראל הכוונה היא לעבירה שבמסגרתה נשים נחטפות, נלקחות, ו/או מאויימות כדי

קרא עוד
שידול לזנות

שידול לזנות נחשב כעבירה פלילית חמורה ביותר במדינת ישראל. זוהי תופעה אשר גורמת לפגיעה חמורה בגוף, בנפש ובצנעת הפרט ופרטיותם של קורבנותיה. לכן העונש הקבוע

קרא עוד
השכרת מקום לטובת מעשי זנות

השכרת מקום לטובת מעשי זנות, מוגדרת בחוק העונשין הישראלי בתור עבירה פלילית שתכליתה הינה ניהול או החזקתו של מקום למטרת עיסוק בזנות. החוק איננו מבחין

קרא עוד
עבירת סרסרות

עבירת סרסרות הינה עבירה פלילית אשר משמעותה היא להנות מזנות של אדם אחר, אם באמצעות שידול, תמיכה, תיווך בין גורמים שונים, ניהול עסק התומך בזנות

קרא עוד
עורך דין עבירות זנות ותועבה

עורך דין עבירות זנות ותועבה הינו עורך דין פלילי המתמחה בייצוג נאשמים בתיקים פליליים העוסקים באספקת שירותי מין בתמורה לתשלום כספי או טובות הנאה מכל

קרא עוד