עצור? גזור ושמור! מדריך הכיס שיעשה לכם סדר בסוגי המעצרים בישראל

בישראל קיימים סוגי מעצרים שונים, ולכל אחד מהם – הוראות והגבלות משלו. חלקם מחייבים אישור שופט – וחלקם כלל לא; חלקם קצרים ולא עולים על 24 שעות – וחלקם יכולים להימשך חודשים על גבי חודשים; וחלקם – יכולים להיעשות גם לאחר שבית משפט קבע כי אין להטיל עליכם מאסר!

אם נעצרתם, חשוב לדעת באיזה מעצר מדובר – כדי לדעת אילו הגבלות חלות על המשטרה או על התביעה ועל אורכו החוקי של המעצר, מתי אתם צפויים להשתחרר מהמעצר – ומתי הפרו את זכויותיכם. נחקרתם באזהרה? עומדים להגיש נגדכם כתב אישום? אתם עלולים למצוא את עצמכם במעצר. מדריך זה יעשה לכם סדר בסוגי המעצרים המרכזיים בהם אתם עלולים להיות – ובזכויות שלכם בכל אחד מהם.

 

מעצר ימים ראשוני – ללא צו שופט

סעיף 23 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ”ו-1996

 • מה זה? מעצר ללא צו שופט, לצרכי חקירה ולפני הגשת כתב אישום.
 • כמה זמן? עד 24 שעות במעצר שוטר, ועד 48 שעות באישור קצין משטרה כשנדרשת פעולת חקירה דחופה.
 • מתי? שוטר מוסמך לעצור אדם ללא צו שופט באחד מ-3 המקרים הבאים:

 

 1. התנגדות לעיכוב – השוטר ביקש תחילה לעכב את האדם, אך הוא התנגד לעיכוב, והמעצר יאפשר לקיים את מטרת העיכוב. דוגמה – בעת חיפוש בביתך באישור צו שופט, השוטר העורך את החיפוש מבקש לערוך עליך חיפוש חוקי ואתה מסרב. בתום החיפוש בבית, השוטר עוצר אותך ומביא אותך לתחנת המשטרה כדי לערוך את החיפוש לו סירבת.
 1. חשד לביצוע עבירה ועילת מסוכנות/שיבוש – מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:

א. לשוטר יסוד סביר לחשוד שהעצור עבר עבירה בת מעצר (עבירה שהעונש המקסימלי שניתן להטיל בגינה עולה על 3 חודשי מאסר);

וגם

ב. העצור מסוכן לביטחון הציבור, המדינה או הפרט;

 •  קיים חשש שהעצור ישבש הליכי חקירה או משפט אם ישוחרר;
 • העצור משוחרר בערובה ויש יסוד סביר שהוא הפר את תנאי השחרור או שהוא עומד להימלט;
 • העצור עבר עבירה שדינה מאסר עולם או מוות / עבירת סמים שאינה שימוש בסם או החזקה לשימוש עצמי / עבירת אלימות במשפחה / עבירת ביטחון המנויה בסעיף 35(ב) לחוק.
 1. עבירות ספציפיות – העצור ביצע בפני שוטר או חשוד בביצוע אחת העבירות הבאות:

א. העצור עבר בפני השוטר עבירת תעבורה עבירה מרשימת העבירות המנויות בסעיף 62 לפקודת התעבורה, כאשר הרכב אינו מזוהה או כאשר הנהג מסרב       להזדהות או להציג רשיונות;

ב. חשד להחזקה או העברה של רכוש גנוב או בלתי חוקי;

ג. העצור מסרב להתפזר לאחר פיזור התקהלות בלתי חוקית במקום ציבורי, דוגמת הפגנה;

ד. העצור מחזיק כלי נשק (חם או קר) במקום התקהלות בלתי חוקית;

ה. יש חשד שהעצור יסית להפרת סדר במקום התקהלות בלתי חוקית.

שימו לב – ככלל, מעצר ראשוני ללא צו שופט, ללא תלות בסוג המעצר, לא יעלה על 24 שעות. רק בנסיבות חריגות, למשל במקרה של עבירת ביטחון או צורך בפעולות חקירה דחופות, תקופת המעצר הראשוני יכולה להיות ארוכה יותר.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

מעצר ימים בצו שופט – שיבוש הליכי משפט ומסוכנות לציבור

סעיפים 13-14 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ”ו-1996

 • מה זה? מעצר בצו שופט, לפני הגשת כתב אישום, שמטרתו למנוע שיבוש דין או סכנה לציבור.
 • כמה זמן? עד 15 ימים, וניתן להאריכו ב-15 ימים בכל פעם עד תקופה של 75 ימים באישור בית משפט. ניתן להאריך ב-15 ימים נוספים, ולכל היותר עד 90 ימים, באישור בית המשפט העליון.
 • מתי? שופט יתן צו למעצר באחד מהמקרים הבאים:

 

 1. חשד לביצוע עבירה ועילת מסוכנות/שיבוש – מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:

א. קיים יסוד סביר לחשוד שהעצור עבר עבירת פשע או עוון, שהעונש המקסימלי שניתן להטיל בגינה עולה על 3 חודשי מאסר וגם;

ב. העצור מסוכן לביטחון הציבור, המדינה או הפרט; או קיים חשש שהעצור ישבש הליכי חקירה או משפט אם ישוחרר;

 1. נמלט ממאסר או מעצר – העצור נמלט ממשמורת חוקית – מאסר או מעצר – והמעצר דרוש כדי להשיבו למשמורת.

 

מעצר ימים בצו שופט – לצרכי חקירה

סעיף 13(א)(3)  לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ”ו-1996

 • מה זה? מעצר בצו שופט, לפני הגשת כתב אישום כדי לקיים הליכי חקירה.
 • כמה זמן? עד 5 ימים, וניתן להאריכו עד ל-15 ימים לכל היותר.
 • מתי? כאשר המשטרה מבקשת לערוך פעולות חקירה שניתן לבצע רק כאשר הנחקר במעצר.

 

שימו לב – במעצר ימים, אם ניתן להסתפק בחלופת מעצר, למשל באמצעות שחרור בערבות, על השופט להעדיף את חלופת המעצר על פני המעצר.
שימו לב – במעצר ימים, כל דיון בהארכת מעצר יתקיים בפני העצור או עורך דינו.

 

מעצר על-פי הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום

סעיף 17(ד) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ”ו-1996

 • מה זה? מעצר בצו שופט, לפני הגשת כתב אישום ולאחר שהסתיימה החקירה.
 • כמה זמן? עד 5 ימים, ללא  הארכות.
 • מתי? כאשר המשטרה מסיימת לחקור את החשוד, וכל עוד לא הגישה כתב אישום, עליה לשחרר את החשוד ממעצר. עם זאת, אם בתום החקירה הצהיר התובע כי הוא מתכוון להגיש כתב אישום נגד החשוד ושניתן לבקש מעצר עד תום ההליכים – בית המשפט יכול להאריך את מעצר הימים ב-5 ימים נוספים.

 

מעצר עד תום ההליכים

סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ”ו-1996

 • מה זה? זהו המעצר הארוך ביותר, שיכול להימשך מרגע הגשת כתב האישום ועד מתן הכרעת הדין (בזיכוי) או גזר הדין (בהרשעה). מעצר זה נעשה בצו שופט, ובאופן עקרוני – ניתן להאריכו ללא הגבלה על תקופת המעצר המצטברת.
 • כמה זמן? צו למעצר עד תום ההליכים ניתן לאחר הגשת כתב האישום והוא חל אוטומטית על כל משך ההליך המשפטי, ללא צורך במתן הארכות תקופתיות. זאת למעט מספר חריגים בהם ישוחרר העצור לפני סיום המשפט:

 

 1. חלפו 30 ימים מהגשת כתב האישום והמשפט טרם החל;
 2. חלפו 60 ימים מהגשת כתב האישום והמשפט טרם החל – לבקשת הנאשם או סניגורו;
 3. חלפו 9 חודשים מיום הגשת כתב האישום, ללא הכרעה. לאחר 9 חודשים, בית המשפט העליון יכול להאריך את תקופת המעצר בתקופות נוספות בנות 90 או 150 ימים בכל פעם, ללא הגבלה.

 

מתי? בהתקיים לפחות אחד מ-3 התנאים הבאים, ובכפוף לזכויות הנאשם במעצר עד תום ההליכים:

 1. מסוכנות – קיים חשש שהעצור מסוכן לביטחון הציבור, המדינה או הפרט;
 2. שיבוש – קיים חשש שהעצור ישבש הליכי חקירה או משפט או ינסה להימלט אם ישוחרר;
 3. עבירות חמורות – העצור עבר עבירה שדינה מאסר עולם או מוות / עבירת סמים שאינה שימוש בסם או החזקה לשימוש עצמי / עבירת אלימות במשפחה / עבירת ביטחון המנויה בסעיף 35(ב) לחוק / נאשם בעבירת אלימות חמורה, אכזרית במיוחד או תוך שימוש בנשק.

 

זכויות הנאשם: כיוון שמדובר במעצר לתקופה ארוכה במיוחד, ההחלטה על מעצר נאשם עד תום ההליכים מוגבלת גם באמצעות זכויות נוספות המוקנות לנאשם:

 1. זכות עיון בכל חומרי החקירה לנאשם ולסניגורו;
 2. זכות ליצוג – לא ניתן להורות על מעצר עד תום ההליכים של נאשם שאינו מיוצג, אלא אם הודיע על רצונו שלא להיות מיוצג;
 3. על התביעה לעמוד ברף ראייתי משמעותי – לספק “ראיות לכאורה” לכך שהנאשם אשם בעבירה המיוחסת לו;
 4. זכות ערעור על ההחלטה לעצור עד תום ההליכים;
 5. הגשת בקשה לעיון חוזר בהחלטת בית המשפט אם השתנו הנסיבות, התגלו עובדות חדשות או לאחר שחלף זמן משמעותי מהחלטת המעצר המקורית;

 

שימו לב – כאשר מדובר במעצר בפיקוח אלקטרוני (“מעצר בית”), תקופות המעצר המקסימליות ארוכות יותר – עד פי 2.

 

מעצר לצורך ערעור על זיכוי / גזר דין ללא מאסר

סעיף 22 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ”ו-1996

 • מה זה? מעצר בצו שופט, לאחר שניתנה הכרעת דין ללא מאסר והמדינה מבקשת להגיש ערעור ולבקש מאסר בפועל.
 • כמה זמן? עד 72 שעות, ללא הארכות.
 • מתי? אך ורק בהתקיים כל התנאים הבאים:

 

 1. הנאשם הורשע;
 2. עד הכרעת הדין, הנאשם שהה במעצר עם תום ההליכים;
 3. התובע הודיע שבכוונתו להגיש ערעור ולבקש מאסר בפועל;
 4. חשש הימלטות של הנאשם אם ישוחרר.

 

שימו לב – מעצר זה הוא מעצר קצר, שחל על תקופת הביניים שבין הכרעת הדין להגשת הערעור. לאחר הגשת הערעור, התובע יכול לבקש מבית המשפט להורות על מעצר עד תום הליך הערעור, בדומה למעצר עד תום ההליכים בהליך העיקרי.

 

טבלאות שימושיות לעצור – גזור ושמור!

זכותון לעצור

בכל מעצר – גם במעצר של 24 שעות – זכותכם להיוועץ עם עורך דין!
נעצרתם ועדיין לא ראיתם שופט? יש לשחררכם לאחר 24-48 שעות!
הובאתם בפני שופט להארכת מעצר? זכותכם להיוועץ עם עורך דין לפני הדיון
דיון בהארכת מעצר – זכותכם לנכוח בדיון בעצמכם או באמצעות עורך דין
לפני הגשת כתב אישום, יש להביאכם לפני שופט להארכת מעצר בכל 15 ימים לכל היותר

(להוציא חריג באישור היועמ”ש – 30 ימים)

בקשו להסתפק בחלופת מעצר דוגמת שחרור בערובה – על בית המשפט להעדיף חלופה על פני מעצר בפועל
נעצרתם עד תום ההליכים? זכותכם לערעור על ההחלטה לערכאה גבוהה יותר או לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר
להתייעצות ושמירה על זכויותיכם התייעצו עם עורך דין פלילי עו”ד אסף אורון – 077-803-5236

 

תקופות המעצר המותרות לפי סוג מעצר

סוג מעצר תקופת מעצר ראשונה תקופות הארכה מותרות מי מאשר הארכה? מקסימום ימי מעצר
לפני כתב אישום מעצר ראשוני בידי שוטר 24 שעות 24 שעות נוספות קצין משטרה 48 שעות
לפני כתב אישום מעצר ימים 15 ימים 15 ימים לתקופה ערכאת הדיון 75 ימים
ביהמ”ש העליון 90 ימים
לפני כתב אישום מעצר לצרכי חקירה 5 ימים 5 ימים ערכאת הדיון 15 ימים
לפני כתב אישום מעצר לצורך הגשת אישום 5 ימים ללא הארכות
לאחר כתב אישום מעצר עד תום ההליכים 9 חודשים 90/150 ימים ביהמ”ש העליון ללא הגבלה
לאחר הכרעה מעצר לערעור 72 שעות ללא הארכות
זכותכם להיות מיוצגים בדיון על הארכת מעצר! עו”ד אסף אורון – 077-803-5236

 

מעצרים שחייבים צו שופט

מעצרים ללא צו שופט מעצרים שחייבים צו שופט מעצר שמחייב צו שופט עליון
מעצר ראשוני בידי שוטר – עד 48 שעות מעצר ימים מטעמי מסוכנות / שיבוש – עד 75 ימים הארכת מעצר ימים מעל 75 ימים

מעצר ימים לצרכי חקירה – עד 15 ימים
מעצר לצרכי הגשת כתב אישום – עד 5 ימים
מעצר עד תום ההליכים – עד 9 חודשים הארכת מעצר עד תום ההליכים מעל 9 חודשים
מעצר לצורך הגשת ערעור – עד 72 שעות

 

אדם אזוק באזיקים

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא פלילי
סגירת תיק פלילי

סגירת תיק פלילי היא הליך משפטי חיוני עבור כל מי שעבר חקירה במשטרה, גם אם לא הוגש נגדו כתב אישום. תהליך זה נועד למזער את

קרא עוד
חקירה פלילית

חקירה פלילית היא הליך רגיש ומורכב, בו נאלץ אדם להתמודד עם חשדות כבדי משקל לביצוע עבירה פלילית, תוך כדי חשיפה לסמכויות אכיפה נרחבות של רשויות

קרא עוד
עורך דין פלילי בירושלים

ההליך הפלילי הוא מטבעו, אחד המצבים המשפטיים המורכבים והמלחיצים ביותר עבור כל אדם באשר הוא. לכן אם אתם ניצבים בפני חקירה, כתב אישום או משפט

קרא עוד
סחיטה מינית באינסטגרם

אינסטגרם – הפלטפורמה הפופולרית ברשת לשיתוף תמונות וסרטונים, הפכה בשנים האחרונות גם לזירת פשע דיגיטלית. התופעה של סחיטה מינית ברשתות החברתיות, הידועה גם במונח “סקסטורשן”

קרא עוד
סחיטה באיומים בגירושין

הליך גירושין, ידוע ככזה הטומן בחובו רגשות קשים, מתחים וכאב רב. במקרים קיצוניים, רגשות אלו עלולים להוביל להתנהגויות פוגעניות, ביניהן סחיטה באיומים בגירושין. עבירה זו,

קרא עוד
סחיטה באיומים ברשת

העולם הדיגיטלי פתח צוהר לאפשרויות חדשות, אך גם חשף אותנו לסכנות חדשות. אחת מהן היא סחיטה באיומים ברשת, תופעה רחבה ומתרחבת שמשפיעה על אנשים מכל

קרא עוד