עורך דין עבירות שוחד

“שוחד”, כהגדרתו, הינו טובת הנאה כספית או אחרת הניתנת לאדם בעל תפקיד או סמכות, לשם השגת תועלת כלשהי. כאשר מדובר על אדם שהיה מעורב בביצוע עבירות שוחד, לרוב הכוונה הינה לעובד במגזר הציבורי או לגורם פוליטי. השוחד ניתן על פי רוב על מנת שמקבלו יעשה שימוש במעמד ובסמכות הנתונה בידיו, על מנת לקדם את האינטרסים של נותן השוחד.

אף שטקטיקת פעולה זו הפכה מקובלת מאוד במדינת ישראל, חשוב לדעת כי מתן שוחד או קבלת שוחד נחשבים כעבירות פליליות לכל דבר ועניין. עבירות אלו נושאות בצידן עונשים כבדים ולכן חשוב להכיר את משמעותן. במאמר זה נסביר מהן עבירות שוחד וכיצד עורך דין עבירות שוחד יכול לסייע לחשודים ונאשמים בעבירות מסוג זה.

 

לפני הכל – מהן עבירות שוחד?

עבירות שוחד הינן עבירות פליליות כאמור, אשר במסגרתן מוענקים כספים או טובות הנאה לשלוח ציבור. זאת בתמורה לכך שאותו אדם יבצע פעולות מסוימות, כמו לזרז או לעכב את הטיפול בהליכים מסוימים, לשבש אותם או למנוע אותם.

למרות שיש מי שיטען כי עבירות שוחד דווקא מסייעות לייעול פעולת המנגנון הציבורי, הלכה למעשה – בטווח הרחוק יותר ניכר כי עבירות שוחד למעשה גורמות לניוון של המנגנונים הללו, ולפגיעה חמורה ביכולתו של הציבור בישראל לבטוח בנבחריו ובמוסדות השלטון.

 

על שאיפת המחוקק להילחם בתופעת השוחד בישראל

היות והשמירה על הסדר הציבורי נמצאת בראש מעייניה של מדינת ישראל (ככל מדינה אחרת), הדין הפלילי מכוון ליצירת רתיעה בסיסית בקרב הציבור מפני מעורבות בעבירות שוחד – הן מהצד הנותן והן מהצד המקבל. זאת מתוך הבנה שהכשרתה של התנהגות מונחית אינטרסים שכזו במגזר הציבורי, מהווה “מדרון חלקלק” מבחינה חוקית ומוסרית, אשר עלול לדרדר את החברה הישראלית בכללותה למצב של כאוס.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

מי זקוק לשירותיו של עורך דין עבירות שוחד?

הדין הפלילי בישראל אינו מגדיר באופן גורף וחד משמעי אילו אנשים נחשבים כעובדי ציבור. לכן קיימות פרשנויות שונות לעניין זה, בהן מוכללים, בין היתר, עובדי מגזרים כגון: שרי ממשלה, חברי כנסת, עובדי מדינה, סוהרים, שוטרים, שופטים, ראשי ערים, ראשי מועצה, רבנים, שופטי כדורגל וכן הלאה.

כמובן, מדובר ברשימה חלקית בלבד, כאשר בפועל – גם מי שמועסק כעובד של חברת אבטחה פרטית שבמסגרת העסקתו אמון על אבטחת לשכתו של שר ממשלה, ייחשב אוטומטית בתור עובד ציבור מן המניין, ללא קשר לגורם האחראי לשלם את שכרו.

כלומר, מבחינת החוק – אדם כזה יחשב כעובד ציבור רק בהקשר לעבירות שוחד שיוחסה לו מעורבות בהן כחלק מתפקידו בלשכת השכר ואם נטילת או מתן השוחד בוצעו בהקשר לתפקיד שלו, על פי הגדרת מאפייני העבירה בסעיף 290 לחוק העונשין.

כך או כך – אזרח שניצל את מעמדו כשלוח ציבור או עובד המספק שירותים ציבוריים, לשם קבלת כספים או טובות הנאה בתמורה למתן שירותים “מתחת לשולחן” ולפנים משורת הדין לבעלי אינטרסים, עשוי למצוא את עצמו מסובך באישומים פליליים ונזקק לשירותיו של עורך דין עבירות שוחד.

 

האם רק פוליטיקאים נעזרים בשירותיו של עורך דין עבירות שוחד?

לא זאת בלבד שעבירות שוחד חלות גם מחוץ לזירה הפוליטית ולמגזר הציבורי, אלא שעבירות מסוג זה, הפכו לנגע אמיתי שפשט כבר מזמן מחוץ לעולמם של הפוליטיקאים, וכיום הן נפוצות מאוד אף בתחום העסקים. לצורך העניין, מקרי שוחד מתקיימים גם בחברות אשר הונפקו בבורסה, תאגידים מסחריים וקונצרנים ענקיים.

כלומר, בכל מקום בו הכסף משחק תפקיד בולט – קיים בהחלט הסיכוי לכך שיעשו ניסיונות שוחד על ידי מי שינסה להטות את הכף לטובתו ולקדם את ענייניו בדרכים עקלקלות.

 

מדוע הטיפול בתיקי שוחד הוא תת התמחות ספציפית בתחום עריכת הדין?

חוק העונשין בישראל מתייחס לפעולה של מתן טובות הנאה או העברה של כספים מיד ליד בתור עבירת שוחד, במידה ובמעשה באו לידי ביטוי מודעות מצד מקבל הכספים או טובות ההנאה לכך שהנתינה נעשית בתמורה לביצוע פעולה הקשורה למילוי תפקידם לטובת מעניק הכספים או טובות ההנאה.

זאת לצד מודעות של הצד הנותן לעובדה שהענקת הכספים או טובות ההנאה, נעשית בהקשר ישיר למילוי תפקידו של הצד המקבל. גם העלמת עין מכוונת הנעשית במסגרת “עסקת חליפין” מסוג זה תיחשב בגדר עבירת שוחד, ואף מקרה בו הענקת השוחד או נטילת השוחד לא הושלמו, עדיין מדובר יהיה בעבירת שוחד לכל דבר ועניין בראי החוק.

מאחר ובאישומי שוחד קיים מרכיב נסיבתי חזק, ולעיתים קרובות – מתברר כי מראית עין עלולה להטעות, הרי שקבלת סיוע משפטי מידיו של עורך דין ייעודי לתחום עבירות השוחד – יבטיח כי יש מי שידע לשאול את השאלות הנכונות לטובת הלקוח.

 

באילו מקרים עורך דין עבירות שוחד יכול לסייע?

בחוק העונשין קבועים עונשים מחמירים בגין עבירות שוחד לסוגיהן. היה ואתם נחשדים או נאשמים בביצוע עבירות שוחד בכל אחד מן התרחישים שיפורטו להלן, מן הראוי לפנות להתייעצות מול עורך דין עבירות שוחד בהקדם:

קבלת שוחד – עובד ציבור (כולל עובד חברה האחר לספק שירות לציבור) המקבל שוחד בתמורה לביצוע פעולה הנוגעת לתפקידו, עומד בפני עונש מאסר בן 10 שנים או לחילופין צפוי לשלם קנס על פי הפירוט שלהלן (הגבוה מביניהם) כמוגדר בחוק:
פי 5 מן הקנס האמור בסעיף 61 (א) (4), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד – פי 10 מן הקנס האמור בסעיף  61(א) (4).
פי 4 משווי טובת ההנאה שהשיג או שהתכוון להשיג על ידי העבירה.
הענקת שוחד – אדם שהעניק שוחד לעובד ציבור על פי הגדרתו בסעיף 290 (ב) לחוק העונשין בתמורה לביצוע פעולה הנוגעת לתפקידו, עומד בפני עונש מאסר בן 7 שנים או לחילופין צפוי לשלם קנס כמפורט בסעיף 290 (א) לחוק העונשין.
הענקת שוחד לעובד ציבור זר – אדם שהעניק שוחד לעובד ציבור זר בתמורה לביצוע פעולה הנוגעת לתפקידו, על מנת לקדם את ענייניו במישור העסקי דינו – עומד בפני עונש מאסר בן 7 שנים.
תיווך בשוחד – אדם אשר קיבל לידיו סכום כסף, שווה ערך לכסף, שירות מסוג שהוא, או טובות הנאה מכל סוג אחר כדי לשחד צד שלישי – דינו כמי שנטל שוחד: עונש מאסר בן 10 שנים.
שוחד בתחרות – אדם שנתן או נט שוחד על מנת להשפיע על מהלכן, תוצאותיהן או עצם קיומן של תחרויות ספורטיביות או מכל סוג אחר, המייצרות עניין ציבורי, יידון לעונש מאסר בן 3 שנים.
ניסיון מתן שוחד – גם מקרה בו הצעת השוחד של פלוני נענתה בשלילה, עדיין יחשב מבחינת החוק, בתור עבירה פלילית של ניסיון למתן שוחד. מציע השוחד דינו כמי שנתן שוחד בפועל: עונש מאסר בן 7 שנים.
ניסיון קבלת שוחד – אדם שניסה ליטול שוחד מאדם אחר, דינו כמי שנטל שוחד: עונש מאסר בן 10 שנים.
ניסיון תיווך לקבלת שוחד – לפי החוק גם אדם אשר ניסה לקבל לידיו סכום כסף, שווה ערך לכסף, שירות מסוג שהוא, או טובות הנאה מכל סוג אחר כדי לשחד צד שלישי:  דינו כמי שנטל שוחד: עונש מאסר בן 10 שנים.

 

“מישהו שלח לי מתנות קטנות” – מתי קבלת טובות הנאה הופכת לניגוד עניינים?

אנשים רבים בישראל תוהים אם החלפת מתנות עם נציגי ציבור נחשבים כעבירה פלילית של ממש, במידה והפעולה נעשית כ”מחווה של רצון טוב” ומתוך הסכמה הדדית. אף שאנו אוהבים לקרוא לנוהג של החלפת מתנות בשם המכובס “ערבות הדדית” – הרי שבפועל, מעשה השוחד מזהם את המגזר הציבורי בעשייה נגועה בשיקולים אישיים.

כאשר מתנה ניתנת לעובד ציבור שלא כאקט של אמירת תודה כלאחר יד על שירות יוצא מן הכלל, אלא במסגרת עסקת חליפין בין הצדדים או ככלי לקידום אינטרסים של מעניק השי – הרי שמדובר באופן חד משמעי בניגוד עניינים שעלול להתפרש כמתן שוחד. החוק הפלילי בישראל מתייחס לעבירות שוחד בחומרה רבה, היות ומעשים מסוג זה נותנים פתח לניצול לרעה של הסמכות הניתנת בידי עובדי ציבור וגורמים נזק חמור מאוד לאמון הציבור במערכת השלטון.

 

על חשיבות הייצוג המשפטי לחשודים ונאשמים בביצוע עבירות שוחד

המורכבות הרבה הכרוכה בטיפול בתיקים פליליים הנוגעים לעבירות שוחד, מחייבת מעורבות של עורך דין עבירות שוחד עם ניסיון ענף בתחום של עבירות שוחד וצווארון לבן.

זאת על מנת שהחשדות או האישומים לא יסלימו לכדי עונשי מאסר חמורים. בכוחו של עורך דין פלילי המנוסה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות שוחד, לבחון את הנסיבות ובסיס הראיות בתיק של מיוצגיו, ולמצוא דרכים לבטל אישומים חסרי בסיס, ולצמצם את חומרת הדין במקרה של הרשעה.

לכן במקרה בו זומנתם לחקירה משטרתית בחשד לביצוע עבירות שוחד מכל סוג ומין, או שהוגש כנגדכם כתב אישום בגין עבירות שוחד שלכאורה ביצעתם (הן מהצד המקבל והן מהצד המעניק), חשוב לפנות בהקדם האפשרי לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין עבירות שוחד.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי, והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

עורך דין עבירות שוחד

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
שאלות ותשובות בנושא עורך דין עבירות שוחד

עבירת השוחד זוהי עבירה שבמסגרתה עובד ציבור מקבל כספים או טובות הנאה כלשהן, בשל מעמדו וכוח ההשפעה שלו, ובמטרה לקדם את ענייניו של האדם שהעניק לו את השוחד. שליח הציבור שלוקח את השוחד מפר את חובת האמון שלו לציבור, ולכן ניתן להשית עליו עונש.

המחוקק בישראל מעוניין באופן מובהק להילחם ולמנוע את התופעה שבה נבחרי ציבור מקבלים או נותנים שוחד. מעבר לחוסר המוסריות ואיבוד אמון הציבור בשליחי הציבור, המחוקק מעוניין להרתיע את הציבור מלבצע עבירות שוחד, ולכן מטיל עונשים גבוהים על עבירות אלו ומביא אותם לידיעת הציבור.

בחוק הפלילי לא ניתן למצוא הגדרה חד משמעית וגורפת שקובעת מי הוא עובד ציבור לצורך עבירות שוחד. עובדי ציבור יכולים להיות הגורמים המובנים מאליהם, כמו למשל חברי כנסת, שרים, שופטים, ראשי ערים ועובדי מדינה, אך יכולים להיחשב בהגדרה זו גם עובדים שאינם עובדי מדינה אך עבודתם קשורה לכספי ציבור למשל.

עורך דין פלילי שמתמחה בעבירות שוחד הוא איש המקצוע שאליו יש לפנות כאשר אדם חשוד במתן או לקיחת שוחד. עורך הדין יוכל להשתמש במומחיותו ובניסיונו על מנת להפחית מחומרת העבירה ומחומרת העונש שהחשוד עלול לקבל במידה ויורשע, וידע כיצד להילחם עבור לקוחותיו על מנת להימנע מהרשעה פלילית.

מידע נוסף בנושא עבירות שוחד
העונש על האזנות סתר

האזנת סתר אסורה כוללת כל הקלטה או העתקה של שיחה ללא ידיעת האנשים הנמצאים בתוכה. מותר לאדם להקליט כל שיחה בה הוא משתתף והדבר לא

קרא עוד
עבירות ניסיון לקבלת שוחד

כאשר אדם בישראל מבקש מזולתו לקבל כספים, שירותים או טובות הנאה בעלות שווי כספי, וזאת בתמורה לכך שיבצע פעולות מסוימות או ימנע מהן, במסגרת מעמדו

קרא עוד
עבירות תיווך בשוחד

עבירות תיווך בשוחד הן עבירות פליליות לכל דבר ועניין שעונשים חמורים בצידן. תיווך בשוחד אסור על פי חוק בישראל ונושא עונשים זהים לאלו הקבועים בחוק

קרא עוד
עבירת סיוע לשוחד

עבירות שוחד – הגם שאינן מערבות במרבית המקרים מרכיב של אלימות פיזית, המאפיין רבים מסוגי העבירות הפליליות האחרות הנוגעות לקבלת כספים בדרכים לא חוקיות, נחשבות

קרא עוד
עבירות ניסיון למתן שוחד

עבירות של שוחד הן עבירות המערערות את הביטחון שיש לנו כציבור, באמינות של נבחרי הציבור או באופן כללי – באנשים בעלי השפעה. לרוב, אנשים המקבלים

קרא עוד