עורך דין עבירות צווארון לבן

כשחושבים על עבריינות רבים מזהים אותה באופן אוטומטי עם אלימות, לעיתים אלימות קשה. גם הדימוי של העבריין בתפיסה הכללית הוא של אדם שנראה אגרסיבי, מדבר ומתנהג באגרסיביות גלויה ובאופן כוחני. זאת, כאשר המטרה שלו היא להשרות פחד ותחושת חשש ורתיעה על קורבנות פוטנציאליים.

ואולם במהלך המאה העשרים נוצר מושג חדש – עבירות צווארון לבן. בשורות להלן נעמוד על המשמעות של עבירות צווארון לבן ומה מבדיל אותן מסוגים אחרים של עבירות. בנוסף, נרחיב את היריעה באשר לתפקידו של עורך דין עבירות צווארון לבן – עורך דין פלילי המתמחה בהגנה על נאשמים בעבירות מהסוג הזה.

מהן, אם כן, עבירות צווארון לבן? מה בין עבירות כאלה לשאר הסוגים של עבירות פליליות בישראל? אילו סכנות נובעות מעבירות צווארון לבן? מהן הדרכים להילחם בעבירות מהסוג האמור ביעילות? מה תפקידו של עורך דין עבירות צווארון לבן? להלן התשובות.

 

מהן עבירות צווארון לבן – קצת רקע היסטורי

המושג “עבירות צווארון לבן” עוסק בכלל הפעולות העברייניות המתבצעות או כאלה שעלולות להתבצע על ידי מי שהם בעלי “צווארון לבן” – כלומר לובשי חליפות, אשר בעת שהמושג הזה הגיח לאוויר העולם, החולצות שהם לבשו מתחת למקטורן היו לבנות ורק הצווארון הלבן שלהן היה חשוף לעיני המתבונן. את המושג הקולע הזה טבע בזמנו סוציולוג מפורסם ורב זכויות בשם אדווין סאתרלנד, לקראת אמצע המאה שעברה.

באופן טבעי, עבירות מהסוג האמור לעיל הן עבירות כלכליות מעיקרן. מאפיין נוסף של העבירות הללו הוא שהן אינן מלוות באלימות כלל ועיקר, ומהותן היא בדרך כלל הונאה. גניבת הכספים מתבצעת במחשכים, תוך כדי העברת כספים מחשבון אחד למשנהו ללא כל אלימות.

רכישה או מכירה של מניות תוך שימוש במידע פנימי אסור, גם היא עבירת צווארון לבן. בכלל העבירות הללו לא מעורבת אלימות, אבל הן עלולות לגרום להפסדים עצומים לאנשים או לעסקים שמהם נגנבו הכספים. עבריינית הצווארון הלבן המפורסמת ביותר בישראל מאז ומעולם היא אתי אלון, שהעלימה לאורך שנים מיליונים רבים של שקלים. אם לדייק – 254,199,600 ₪ והודתה במעשיה בשנת 2002.

המאורע הזה הוכיח גם לספקנים ביותר, כי עבריין צווארון לבן יכול להרוס עסק ולמוטט אותו. אילולי התערבה המדינה, היו כל לקוחות הבנק למסחר מפסידים את כל החסכונות שלהם. מנגד, המקרה הזה הוא גם הוכחה מצוינת לטענה הגורסת כי העדר ניהול תקין או שגיאות ניהוליות, יוצרות פרצות שעלולות לקרוא לגנב.

 

ההבדל בין עבירות צווארון לבן לבין עבירות אחרות

ההבדל בין עבירות צווארון לבן לבין שאר סוגי העבירות הפליליות, טמון בעובדה שהעבירות הללו אינן מלוות בדרך כלל באלימות ולכל הפחות לא תוך כדי ביצוע העבירה. גם אם בעל עסק שמנהל החשבונות שלו גנב ממנו כספים במרמה נוקט כנגדו אלימות, הרי שמדובר בעבירה אחרת שהיא תקיפה.

מרבית עבירות הצווארון הלבן הן עבירות שביצעו עובדים בארגון כנגד הארגון שבו עבדו, או כנגד לקוחות של אותו הארגון או שותפים עסקיים שלו. זאת, במסגרת שגרת העבודה שלהם וכחלק ממנה.

לעיתים מזומנות מזהה עבריין צווארון לבן פרצה הנובעת מניהול לא תקין או מהעדר תשומת לב של הממונים המאפשרת לו למשוך כספים מהארגון ללא פיקוח, או לחילופין לייצר רווחים עבור עצמו מכספי הארגון. בשורות דלעיל נסקר רק חלק מזערי ממגוון אפשרי ענק של עבירות צווארון לבן.

העלייה בחשיבותן של מערכות מחשב הגדילה אמנם את האפשרויות לפקח על הפעילות העסקית, אבל במקביל הגדילה גם את מגוון האפשרויות הפתוחות בפני עבריין פוטנציאלי.

מנגד, סוגים אחרים של עבריינות כרוכים לרוב באלימות ובאגרסיביות ועובר העבירה עלול לגרום נזק פיזי של ממש לקורבן. בכל מקרה, מבצע עבירת צווארון לבן או הנאשם בה זקוק לשירותיו הטובים של עורך דין פלילי. עורך דין עבירות צווארון לבן, לפיכך, מייצג עברייני צווארון לבן שהם למעשה עבריינים פליליים.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

הסכנות הנובעות מעבירות צווארון לבן

כאמור, עבירות צווארון לבן הן ביסודן עבירות כלכליות ופיננסיות. הסכנה הממשית בעבירות מהסוג האמור, טמונה בעובדה שבדרך כלל מדובר בסכומי כסף גבוהים מאד המושגים במרמה ועוברים לחשבונות בנק או למקומות שבהם קשה לעקוב אחריהם.

אם חלילה מתקיימת השקה בין עבירות צווארון לבן לבין פעילות עבריינית פלילית אחרת, או חלילה פעילות טרור, הדבר יכול להפוך לבעיה רצינית עבור רשויות אכיפת החוק או הממונים על הביטחון. ואכן, מדינת ישראל מקדישה מאמצים ניכרים על מנת למנוע, או לכל הפחות לצמצם ככל האפשר את אפשרויות ההשקה שבין עבריינות צווארון לבן לבין טרור מצד אחד ועבריינות אלימה שעלולה לסכן חיי אדם מצד שני.

סכנה נוספת נובעת מההשפעה השלילית של העבריינות על מצבן הכספי של חברות וגופים עסקיים, מה שעלול להביא להפסקת פעילותם ולמצב שבו העובדים במקום, רובם ככולם, מאבדים את מקומות העבודה שלהם.

 

איך נלחמים בעבירות צווארון לבן

מניעת עבירות צווארון לבן היא הדרך הטובה ביותר להילחם בהן והיא קשורה קשר הדוק בניהול תקין של עסקים, תאגידים וגופים ממשלתיים. כללי ניהול חשבונאי תקין של עסקים קיימים מזה זמן, ומשתנים מעת לעת בהתאם לנסיבות ולמקרים של עבריינות צווארון לבן המתגלים מעת לעת.

ככלל, על פי הכללים חייבת כל פעילות בעסק להיות מתורגמת למסמך חשבונאי ואין לבצע פעולה פיננסית בלא רישום. בנוסף, מנסה כל עסק המנוהל בצורה תקינה לצמצם את הצמתים המאפשרים לאדם יחיד לשלוט על משאבים מרובים בלא כל פיקוח. במילים אחרות – על כל פעולה בעסק בסכומים משמעותיים מפקח יותר מאדם אחד.

 

מהו עורך דין צווארון לבן ומה התפקיד שלו?

עורך דין עבירות צווארון לבן הוא בעצם עורך דין פלילי, אשר תחומי ההתמחות שלו משיקים לתחומים בהם עלולות להתבצע עבירות מהסוג האמור. כאשר עורך דין המייצג אדם שנאשם בעבירות צווארון לבן, הוא עשוי לפעול לטובת מרשו בשני תחומים: הראשון – הפרכת ההאשמות או לכל הפחות הטלת אחריות גם על הגורמים המפקחים או האחראים על העבריין.

העדר מנהל תקין, מבנה לא נכון של ההיררכיה בעסק וסמכויות החורגות מהגדרת התפקיד של מבצע העבירה אמנם לא יפחיתו מאשמתו של העבריין, אבל הן עשויות בהחלט לתרום להפחתת חומרת העבירה. המישור השני שבו יפעל עורך דין פלילי המייצג נאשם בעבירות צווארון לבן, יהיה שימוש בכל האמצעים ובכל הטיעונים הקיימים, על מנת לנסות ולמתן את גזר הדין לטובת מרשו.

 

מי זקוק לשירותיו של עורך דין צווארון לבן?

חשדות או אישומים בגין עבירות צווארון לבן מעצם היותם פליליים, עלולים להוביל לפגיעה בלתי הפיכה בשמו הטוב, במצבו הפיננסי ובאיכות חייו של הנאשם. לכן, במידה וזומנתם לחקירה בגין עבירת צווארון לבן או שאתם ניצבים בפני הגשת כתב אישום בגין עבירת צווארון לבן, חשוב ביותר לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין צווארון לבן, בהקדם האפשרי.

גם אם ברצונכם לחקור חשד לעבירות מסוג זה בארגון אליו אתם משתייכים – דעו כי סיוע מעורך דין צווארון לבן, חשוב ביותר לקידום של ההליכים המשפטיים המורכבים הללו והימנעות מטעויות כבדות משקל.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי, והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

עורך דין עבירות צווארון לבן

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
מידע נוסף בנושא עבירות צווארון לבן
העונש על האזנות סתר

האזנת סתר אסורה כוללת כל הקלטה או העתקה של שיחה ללא ידיעת האנשים הנמצאים בתוכה. מותר לאדם להקליט כל שיחה בה הוא משתתף והדבר לא

קרא עוד
מהו חוק הגנת הפרטיות?

חוק הגנת הפרטיות מתבסס על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו המעניק לכל אדם באשר הוא את הזכות לפרטיות מוגנת. הפגיעה בפרטיות מהווה עוולה נזיקית אשר

קרא עוד
עבירות צווארון לבן – עונש

עבירות צווארון לבן הינן סוגים של עבירות פליליות המתבצעות במטרה לקצור רווח בדרכים בלתי חוקיות שאינן מוסריות. חרף העובדה שהיסטורית, עבירות הצווארון הלבן נחשבו לעבירות

קרא עוד
עורך דין הפרת אמונים

בתקשורת הישראלית נשמע חדשות לבקרים הביטוי “מרמה והפרת אמונים”. זאת, בהקשר לבעל תפקיד המועל לכאורה בתפקידו ומפר את האמון שציבור הבוחרים נתן בו, כמו גם

קרא עוד
עורך דין מידע פנים

אחד התנאים החשובים המאפשרים מסחר הוגן בניירות ערך, היא הוגנות במסחר ומתן אפשרות לכל אדם המעוניין לרכוש או למכור ניירות ערך, לעשות זאת בתנאים אשר

קרא עוד