עבירת חבלה חמורה

חבלה חמורה הינה עבירה פלילית אשר בגינה עלולים מבצעי העבירה להיכלא מאחורי סורג ובריח למשך תקופה ממושכת. מהי גרימת חבלה בעצם? אילו סוגים של עבירות חבלה קיימים, כיצד נקבעת דרגת החומרה של עבירת חבלה? ואילו אפשרויות פעולה פתוחות בפני עו”ד פלילי בבואו לייצג לקוח שנאשם בעבירת חבלה חמורה? בשורות שלהלן נדון בהרחבה בסוגיות אלו.

 

מהי גרימת חבלה על פי הדין הפלילי?

גרימת חבלה משמעותה פגיעה פיזית של אדם בזולתו, הפוגעת בגופו של הקורבן. כאשר עקב פגיעה זו סובל הנפגע מחבלה בגופו, העונשים הקבועים בדין הפלילי הם מחמירים. הזכות לביטחון אישי היא בין זכויות היסוד השמורות לכל אדם בכל מדינה מפותחת ומתוקנת פגיעה בזכות זו נחשבת כעבירה פלילית בדרגת חומרה גבוהה.

 

הצידוק לחומרת הענישה בגין עבירות חבלה

פגיעה בזולת היא פעולה שקשה להצדיקה, גם במקרים שבהם היא מתבצעת על רקע עוול מסוים שגרם אדם אחר למי שפגע בגופו. המחוקק בישראל שואף להניא אנשים מפני לקיחת החוק לידיהם, ולכן גם כאשר עבירת חבלה חמורה (או קלה) מתבצעת בנסיבות שלכאורה מצדיקות את התקיפה של הנפגע, נדרש הצד הפוגע לעמוד לדין על מעשיו.

למותר לציין כי בעבירת חבלה חמורה, בדומה לכל עבירה פלילית אחרת, מי שנמצא בתפקיד התביעה היא מדינת ישראל עצמה, ולא קורבן העבירה. אולם במקביל להליכים המשפטיים שעשויים להיפתח בבית דין פלילי יוזמת המדינה כנגד אדם שתקף את חברו, רשאי נפגע התקיפה גם לפעול להגשת תביעת נזיקין אזרחית שבה ידרוש ממי שפגע בו לשלם לו פיצוי כספי בגין הפגיעות שנגרמו לו.

 

מהי עבירת חבלה חמורה?

עבירת חבלה חמורה, היא עבירת תקיפה שמציבה את חייו של המותקף בסכנה או גורמת לפגיעה חמורה באיבר מאיבריו או באחד מחושיו. במקרים של עבירת חבלה חמורה, הקורבן נותר עם מום או נכות קבועים באיברי גופו בחושיו או בעורו. פגיעות מסוג זה נקראות “פגיעות קבע”.

 

עבירת חבלה חמורה – כיצד נקבעת דרגת החומרה של העבירה?

דרגת החומרה של עבירת חבלה, נקבעת כתלות בהיקף הנזק שנגרם לקורבן התקיפה וחומרתו. כלל שהחבלות שנגרמו לנפגע הן חמורות, נרחבות ו / או מורכבות יותר, כך צפויה לעלות גם חומרת סעיפי האישום שייוחסו לתוקף, ובהתאם לכך – גם חומרת העונש שידרש לשאת בו. גם נסיבות ביצוע העבירה וכוונת מבצע העבירה, משפיעות על היכולת לסווג עבירת חבלה בתור עבירת חבלה חמורה.

על מנת לקבוע את דרגת המסוכנות של התקיפה, נאמדים הנזקים שנגרמו לאדם שהותקף, או שעלולים היו להיגרם לו בעתיד אילולא היו מטופלים במועד. אומדן זה מקבל משנה תוקף כאשר הוא מתבצע בגיבוי של חוות דעת של רופא מומחה המשמשת כראייה בתביעה.

 

עבירת חבלה חמורה כעבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש

עבירת חבלה חמורה היא אחת מסוגי עבירות התקיפה המאוגדות בחוק העונשין הישראלי תחת קטגוריית עבירות שנקראת “עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש”. מלבד עבירה זו, ישנן עבירות חבלה מסוגים נוספים בקטגוריה הנ”ל, שדרגת החומרה של כל אחד מהן שונה מזולתה.

עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש היא כל עבירה פלילית שבמסגרתה נגרמה על ידי אדם שתקף את חברו, פגיעה בגופו של המותקף, שהתבטאה בחבלה ממשית, לרבות: שריטות, חבורות, שפשופים, פצעים וכיוצא באלו. העונש על עבירות מסוג תקיפה הגורמת חבלה של ממש שלא בנסיבות מחמירות, נע בין תקופת מאסר של 3 שנים, ועד 6 שנות מאסר, במקרים של תקיפה בצוותא – כתלות בכמות האנשים שהיו מעורבים במעשה התקיפה.

 

סוגים של עבירות חבלה בדרגת חומרה משתנה

להלן סוגי עבירות החבלה מסוג עבירת תקיפה הגורמת חבלה של ממש, המנויות בחוק העונשין:

 

עבירת פציעה

עבירת פציעה היא הסוג הכי פחות חמור במדרג עבירות התקיפה הגורמות חבלה ממשית. עבירת הפציעה עשויה להתבטא בביתור הקרום החיצוני של גוף הנפגע או גרימת בקע בגופו.  (לרבות שטף דם, שריטה, חתכים חיצוניים בגוף הנפגע ועוד). על פי הדין הפלילי בישראל, דינו של אדם שיורשע בעבירת פציעה הוא עד 3 שנות מאסר.

 

עבירת חבלה חמורה

העבירה הבאה בחומרתה במדרג עבירות החבלה היא עבירת חבלה חמורה שבה בחרנו להתמקד במאמר זה. חבלה מסוג זה העבריין עלול לספוג עונש של עד שבע שנים בכלא. חבלה חמורה הינה גרימת נזק של ממש לנפגע מעבר לפצע חיצוני.

אולם ככל שהתוקף נשא באמתחתו נשק קר או חם, הוא צפוי לעונש חמור יותר שיכול להגיע גם ל – 14 שנים מאחורי סורג ובריח.

 

עבירת חבלה בכוונה מחמירה

עבירת חבלה בכוונה מחמירה היא עבירת חבלה בדרגת חומרה גבוהה אף יותר, מקודמתה ברשימה. כאן מדובר בעבירת חבלה חמורה שבוצעה בכוונה מפורשת של התוקף לגרום נזק גופני קבוע למותקף. על כוונה זו מעידים לרוב האמצעים שבהם השתמש העבריין לביצוע העבירה. העונש בגין עבירה זו הוא עד 20 שנות מאסר בפועל.

 

אפשרויות הפעולה של עו”ד פלילי המייצג נאשם בעבירת חבלה חמורה

כאשר אדם נאשם בביצוע עבירת חבלה חמורה, נדרש ייצוג משפטי של עורך דין פלילי מיומן. זאת משום שמדובר בסעיף אישום חמור מאוד שכאמור, העונש בצידו חמור גם הוא. יחד עם זאת, בדרך להרשעת הנאשם בסעיף זה, נדרשת מערכת המשפט להגדיר את חומרת פציעתו של הנפגע.

הרבה תלוי בעניין זה ולכן חומרת העונש שיקבע לנאשם אינה ידועה מראש. בנוסף, כוונתו של הנאשם בביצוע העבירה, היא נושא שיכול להשפיע גם הוא במידה רבה על חומרת העונש שיפסוק לו בית המשפט לו יורשע בביצוע העבירה. בשני ההיבטים הללו, לסיוע המשפטי שמספק עורך הדין שמייצג את הנאשם, ישנה משמעות מכרעת לעניין הכרעת הדין בבית המשפט.

 

כל המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידיעה כללית בלבד, איננו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום פנים ואופן. במידה ונדרשים ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי או ליווי משפטי לטובת טיפול במקרה ספציפי, יש לפנות בהקדם לקבלת סיוע משפטי פרטני של עורך דין פלילי מורשה.

אודות המחברת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

שאלות ותשובות בנושא

עבירת החבלה מתרחשת כאשר אדם פוגע פגיעה פיזית בגופו של אדם אחר. העבירה הופכת מעבירת חבלה לעבירת חבלה חמורה, במידה והפגיעה הפיזית גורמת לפגיעה חמורה בגופו של הקורבן או בחושיו, וכן אם הפגיעה מציבה את הקורבן בסכנת חיים או משאירה בו מום קבוע.

פעמים רבות עבירת החבלה החמורה מגיעה על רקע סכסוך כלשהו בין התוקף למותקף, ואף ייתכנו מקרים בהם לכאורה החבלה קורית על רקע התגרות כלשהי. עם זאת, המחוקק בישראל לא מעוניין שאנשים פרטיים ייקחו את החוק לידיהם ויפגעו בזולת, ולכן הוא קבע עונשים חמורים גם עבור מקרים אלו.

עבירת החבלה החמורה, כשמה כן היא, מתייחסת למצבים שבהם החבלה שנגרמה לקורבן היא “חמורה”. מידת החומרה של החבלה נקבעת לפי היקף הנזק שנגרם לקורבן, לפי נסיבות העניין ולפי חומרת הפגיעה (האם השאירה בקורבן מום קבוע ונזק בלתי הפיך או לא). ככל שהחבלה תהיה חמורה יותר, כך העונש שבצידה יוחמר בהתאם.

עורך דין פלילי יוכל להעניק סיוע וייעוץ משפטי מקצועי לאדם שנאשם בעבירת חבלה חמורה, וכן ייצוג הולם בערכאות המשפטיות. מעבר לכך, עורך הדין יוכל לנסות ולהפחית מחומרת העבירה ומחומרת העונש שעומד בצד העבירה, כתלות בראיות ובנסיבות המקרה, ויציג בפני בית המשפט את הצד של הנאשם בצורה המשכנעת ביותר.

אישה פצועה

מידע נוסף סביב הנושא

כיצד להתמודד עם עבירת אלימות חמורה

אחת הרעות החולות בחברה הישראלית, ולמעשה בכל חברה, זוהי האלימות. אלימות נובעת מטבע האדם, שהוא יצור אמוציונלי לעיתים, וכאשר הוא מאבד את עשתונותיו מכל סיבה

אלימות במשחקי כדורגל

כדורגל הוא ללא ספק הספורט הפופולארי ביותר בישראל. במדינה שתרבות הספורט שלה מוטלת בספק, עדיין מצליחים חלק מהמשחקים להביא אליהם רבבות אנשים, שצמודים אחד לשני

תקיפה בנסיבות מחמירות

עבירות של תקיפה הן די שכיחות, לצערנו, בישראל של השנים האחרונות. החברה הישראלית מפולגת מאוד ולכן, יש הרבה מאוד אירועי תקיפה כאלו ואחרים, כאשר אחדים

איומים בטלפון

איומים הם נושא מפחיד מאוד, ובפרט כשמדובר באיומים המתבצעים מתוך כוונה עבריינית או עסקית, שנועדה לשבש את חייו של אדם אחר ו / או לגרום

תקיפה בידי האחראי

אחריות היא מילה גדולה מאוד שלא מתאימה לכל אחד. במהלך החיים, אנשים מקבלים אחריות על אנשים אחרים, בין אם מתוך בחירה ובין אם מכורח הנסיבות.

תקיפת בן או בת הזוג

היחסים בין בני זוג יכולים להיות מאוד מורכבים לעיתים. אנשים אשר מנהלים מערכת יחסים זוגית חווים הרבה מאוד עליות ומורדות, והאחוז הגבוה של המתגרשים במדינת