עבירות שוד – עונש

עבירת שוד היא עבירת גניבה לכל דבר ועניין אשר במסגרתה מבוצע שימוש בכוח, באמצעים אלימים או באיום באלימות (מפורש או מרומז) לשם ביצוע הגניבה.

לאור העובדה שעבירות שוד מגלמות בחובן פגיעה קשה בזכויות הקניין וגם בזכויות יסוד אחרות של הנפגעים מן העבירה – העונש הקבוע בצידן של עבירות שוד הינו כבד באופן משמעותי לעומת העונש המוטל בגין עבירות גניבה שאינן כוללת מרכיב של הפחדה ואלימות. בשורות הבאות נסביר על עבירות שוד לסוגיהן ונדון בפרוטרוט בעונש הצפוי לעבריינים שהורשעו בביצוע עבירות שוד.

 

מהי עבירת שוד על פי הגדרתה בחוק העונשין הישראלי?

עבירות שוד הן בין העבירות החמורות ביותר בדין הפלילי בישראל וככאלו – הענישה הקבועה בצידן היא חמורה יותר. זאת מעצם היותן עבירות גניבה בנסיבות מחמירות, כשההבדל העיקרי בין עבירות גניבה ובין עבירות שוד נטוע במרכיב האלימות המעורב בביצוע עבירות שוד.

חוק העונשין בישראל מגדיר עבירת שוד בסעיף 402, לפי 2 הקריטריונים הבאים:

1. “הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד – מאסר ארבע עשרה שנים”.

2. “היה השודד מזויין בנשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע, או שהיה בחבורה, או שבשעת השוד או בתכוף לפניו או לאחריו הוא פצע אדם, הכהו או השתמש באלימות אחרת כלפי גופו, דינו – מאסר עשרים שנים”.

כלומר, ניתן לסכם כי עבירת שוד היא בעצם עבירת גניבה אך כזו המבוצעת תוך שימוש באלמנטים של אלימות והפחדה.

 

מדוע העונש על עבירות שוד בישראל חמור מן העונש על עבירות גניבה?

אף שעבירות שוד מאוגדות בחוק העונשין בישראל תחת הפרק המטפל בעבירות רכוש, מי שמבצע עבירת שוד פוגע למעשה לא רק ברכושו של האדם המותקף אלא גם בגופו ואף בחירותו. מסיבות אלו, אף שעבירות שוד מסווגות גם בתור עבירות רכוש בחוק העונשין, מדובר באחת מעבירות האלימות הקשות ביותר והענישה הקבועה בגינן בחוק הינה בהתאם לכך.

היות ובמסגרת עבירות שוד חלה פגיעה בנפש, בזכויות הקניין, הגוף והחירות של הנשדדים, העונש הקבוע בדין הפלילי בישראל על עבירות שוד, הוא חמור באופן דרמטי מהעונשים הקבועים בגין עבירות גניבה מהסוג ה”פשוט” לכאורה, שאינו מערב מרכיבים של אלימות והפחדה.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

עבירות שוד – עונש בהתאם לסוג העבירה

הדין הפלילי בישראל, מבחין בין עבירות שוד משני סוגים:

עבירת שוד “כללית” – היא עבירת גניבה המבוצעת בצורה אלימה. עבירת שוד בנסיבות מחמירות – קטגוריה שמאגדת תחתיה עבירות של שוד מזוין, ביצוע שוד בחבורה וכן פגיעה גופנית בקורבן השוד. העבריין שביצע עבירת שוד בישראל צפוי לעונש שנע בין 14 ל-20 שנים של מאסר בפועל – כתלות בסוג עבירת השוד שבוצעה.

 

באילו מצבים נחשב אדם כמי שחשוד בביצוע עבירת שוד?

אדם אשר גנב רכוש לסוגיו ובמסגרת הגניבה (בסמיכות לביצוע העבירה, במהלכה או לאחריה) ביצע או איים לבצע מעשה אלימות בזולתו או בקניינו על מנת להשיג את הרכוש שנגנב, כדי להשאירו בחזקתו או מתוך מטרה למנוע התנגדות לגניבתו של דבר הערך, או להתמודד עימה – ייחשב בתור אדם שביצע עבירת שוד. אדם שביצע עבירת שוד צפוי לעונש מאסר של עד 14 שנים.

 

מה זה עבירת שוד בנסיבות מחמירות ומה העונש בגין עבירות מסוג זה?

עבריין שביצע עבירת שוד שלוותה במעשי אלימות או הפחדה במסגרת ביצוע השוד – גם אם הדבר תוכנן מבעוד מועד וגם אם המעשה נעשה באופן ספונטני, עשוי להשפט כמי שביצע עבירת שוד בנסיבות מחמירות, וצפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין עבירות שוד בנסיבות מחמירות.

בין הנסיבות שעשויות להפוך עבירת שוד לשוד בנסיבות מחמירות, מתייחס חוק העונשין לשוד שבוצע תוך שימוש בנשק חם, באופן שעלול היה להוביל לפגיעה בנפש ולסכנת נפשות ממשית לזולת בזמן ביצוע השוד, לפניו או לאחריו.

יתרה מכך, גם שוד שהיו מעורבים בו כמה גורמים שחברו יחדיו לשם ביצוע העבירה – או כפי שמתייחס אליו חוק העונשין: “שוד בחבורה” – ייחשב כאירוע שוד בנסיבות מחמירות, ובפרט כאשר קיים יסוד ראייתי שמאפשר להוכיח כי פעולת השוד בוצעה באמצעים אלימים ועירבה פגיעה פיזית בנשדדים או כל אדם אחר באזור זירת האירוע.

לסיכומו שלעניין, אדם שביצע שוד בעודו חמוש בכלי נשק או כל כלי אחר שיש בו כדי לסכן את זולתו או לפגוע בו באופן ממשי, או מי שביצע עבירה של שוד בקבוצה, או שפצע אדם, היכה אותו או הפעיל כוח בכל אמצעי אחר על גופו של זולתו במהלך השוד, בסמיכות אליו או לאחריו – יחשב כמי שביצע שוד בנסיבות מחמירות. אדם שביצע עבירת שוד בנסיבות מחמירות – צפוי לעונש מאסר של עד 20 שנים.

 

עבירות שוד לעומת ניסיון לשוד – האם קיים הבדל בעונש?

לעתים קרובות כשדנים בנושא של עונש בגין עבירות שוד, נשאלת השאלה מה יעלה בגורלו של אדם אשר נאשם בשוד שלא צלח. לצורך העניין, במקרה שבו הנאשם היה מעורב בניסיון לשדוד את זולתו אך למרות הפעלת הכוח או האיום באלימות, לא יצא מזירת האירוע עם קניין גנוב. האם ניתן יהיה לפסוק לאותו עבריין עונש בגין עבירת שוד?  ככלל, התשובה לכך הינה חיובית.

אולם הלכה למעשה – בחוק העונשין נקבע כי במקרה בו אדם מנסה לבצע עבירת שוד שלא השלים, כלומר – ניסיון השוד בוצע, אך העבריין לא נטל עמו רכוש מכל סוג שהוא ביוצאו את זירת הפשע, עונשו יהיה מאסר של 7 שנים, בגין כוונת המעשה ובגין השימוש באלימות או בטקטיקת הפחדה במסגרת האירוע.

עם זאת, תחת נסיבות מחמירות יותר, גם ניסיון שוד שלא צלח, עלול להוביל את העבריין לעונשי מאסר חמורים מכך שיכולים להגיע גם עד 20 שנים מאחורי סורג ובריח.

 

נחשדתם או נאשמתם בביצוע עבירות שוד? עורך דין פלילי הוא הכתובת שלכם

כשאדם נקרא לחקירה משטרתית בגין חשד לביצוע עבירות שוד או במידה ומוגש נגדו כתב אישום בנוגע למעורבות בעבירות שוד, קיימת חשיבות מכרעת לקבלת סיוע משפטי מיידי מעורך דין עבירות שוד הבקיא בדין הפלילי בישראל, מכיר היטב את נהלי החקירה, ומודע לשיקולים השונים המופעלים במסגרת ההליך המשפטי הנהוג בתיקי עבירות שוד.

הכרת הדין הפלילי על כל נדבכיו, עשויה לסייע לביטול החשדות או האישומים המיוחסים לכם, ואף להביא לסגירת התיק במקרים מסוימים. גם במקרה בו הגיע תיק השוד לערכאות משפטיות, חשוב להכיר כי סיוע מטעם עו”ד פלילי בתחום עבירות השוד חשוב למיצוי זכויותיו של הנאשם בהליך הפלילי המתנהל כנגדו ובמקרים רבים יכול לסייע להמתקת העונש בגין עבירות שוד – עד כדי זיכוי מוחלט מאשמה.

לכן אם קיבלתם זימון לחקירה פלילית או משפט בהקשר לחשד לביצוע עבירת שוד, הדבר הראשון שעליכם לעשות הינו לפנות לייעוץ משפטי מקצועי מול משרד עורכי דין מומלץ שידאג לאינטרסים שלכם. בהצלחה!

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
שאלות ותשובות בנושא עבירות שוד – עונש

עבירת השוד היא עבירה שבמסגרתה אדם גונב את כספו או רכושו של אדם אחר, תוך שימוש באיומים, הפעלת כוח או שימוש בנשק או מכשיר שיכול לפגוע בקורבן. עבירת השוד דומה במהותה לעבירת הגניבה, אך היא חמורה ממנה בשל הנסיבות שבה היא נעברת – תוך שימוש בנשק או הפעלת כוח.

במידה והשוד כולל אלמנטים של הפעלת אלימות או איומים לבצע מעשי אלימות כלשהם, העונש על עבירת השוד עומד על ארבע עשרה שנות מאסר. במידה ומדובר בשוד מזוין, שבו במהלך השוד נעשה שימוש בנשק או בכלי שיש בו כדי לפגוע בקורבן העבירה, העונש מוחמר ועומד על עשרים שנות מאסר.

עבירות השוד והגניבה הן עבירות דומות במהותן, כאשר בשתיהן ישנו אדם שגונב כסף או רכוש ששייך לאדם אחר, שלא כדין וללא רשותו. עם זאת, בעבירות שוד ישנו אלמנט נוסף של פגיעה בגופו או בחירותו של הנשדד, ולכן העונש נהפך חמור יותר – ויכול לעמוד גם על עשרים שנות מאסר כאשר מדובר על שוד מזוין.

עבירות שוד בנסיבות מחמירות אלו עבירות בהן השודד מבצע מעשי אלימות או איומים לבצע מעשים אלו, בין אם המעשה נעשה באופן ספונטני ובין אם המעשה תוכנן מראש. עבירות שוד בנסיבות מחמירות יוכל להיחשב גם ביצוע שוד תוך שימוש בנשק חם, וכן ביצוע שוד שמעורבים בו מספר שודדים שחברו יחד לביצוע העבירה.

מידע נוסף בנושא עבירות שוד
שוד מזויין – עונש

עבירות שוד מזוין הינן בין העבירות החמורות ביותר בחוק העונשין הישראלי. שוד מזויין הוא בעצם עבירת גניבה אשר מתבצעת תחת נסיבות מחמירות ביותר, ולכן העונש

קרא עוד
עורך דין עבירות שוד

עבירת שוד, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בשוד מזויין, נמנית עם העבירות הפליליות החמורות ביותר הקיימות בחוק הישראלי. קשה להבין, לפיכך, את ההילה הרומנטית אשר

קרא עוד