תקיפה גורמת חבלה

תקיפה גורמת חבלה היא בגדר עבירה פלילית שהעונש בגינה עשוי להיות גם מאסר לתקופה ארוכה. במאמר זה נסביר אילו מעשים נחשבים כעבירת תקיפה, מהי תקיפה גורמת חבלה בראי החוק, אילו סוגים של עבירות תקיפה גורמת חבלה ישנם ומהם העונשים בגינן, מה הרציונל מאחורי חומרת העונשים על עבירות תקיפה גורמת חבלה, ומהן אפשרויות הפעולה של עו”ד פלילי שמייצג אדם שנאשם בתקיפה גורמת חבלה.

אילו מעשים נחשבים כעבירת תקיפה

עבירת תקיפה היא כל מעשה שבמסגרתו נגרמת פגיעה פיזית של אדם אחד באדם אחר. סוג המעשים שנחשבים כתקיפה מבחינת הדין הפלילי בישראל, מפורט בחוק העונשין בזו הלשון:

“המכה אדם, נוגע בו , דוחפו או מפעיל  על גופו כח בכל דרך אחרת, בין אם במישרין  ובין אם בעקיפין, ללא הסכמתו או תחת הסכמתו אשר הושגה בתרמית – הרי שזו תקיפה: ולעניין הזה, הפעלה של כח – לרבות הפעלת  חום, אור,  חשמל, גז, ריח, וכל דבר ו / או חומר מסוג אחר,  באם הופעלו במידה שיש בה בכדי לגרום לנזק או לאי נוחות”.

במקרים שבהם בעקבות התקיפה סובל הנפגע מחבלה בגופו, נקראים תקיפה הגורמת חבלה ממשית, והעונשים הקבועים בדין הפלילי בגינה הם מחמירים למדי.

 

מהי תקיפה גורמת חבלה בראי החוק?

עבירת תקיפה גורמת חבלה היא כל עבירה פלילית אשר במסגרתה נגרמת בידי אדם שתוקף את חברו, פגיעה בגופו של הצד שהותקף, שמתבטאת בחבלה של ממש, כולל: שריטות, שטפי דם, שפשופים, פצעים וכדומה. העונש בצידן של עבירות מסוג תקיפה גורמת חבלה (למעט נסיבות מחמירות), נע בין 3 שנים ועד 6 שנים של מאסר בפועל, ובמקרים של תקיפה גורמת חבלה שבוצעה בצוותא – כתלות במספר האנשים אשר היו מעורבים בביצוע העבירה.

 

סוגים של עבירות תקיפה גורמת חבלה והעונשים בצידן

להלן סוגי עבירות מסוג תקיפה הגורמת חבלה של ממש, המפורטות במסגרת חוק העונשין:

תקיפה גורמת חבלה
תקיפה גורמת חבלה

פציעה

עבירת פציעה היא הסוג הכי פחות חמור במדרג העבירות של תקיפה גורמת חבלה. עבירת הפציעה עשויה להתבטא בביתורו של הקרום החיצוני בגוף הקורבן או בגרימת בקע בגופו (כולל שטפי דם, שריטות, חתכים בעורו של הנפגע, וכן הלאה). על פי החוק בישראל, העונש בגין עבירת פציעה עומד על עד ל – 3 שנות מאסר.

חבלה חמורה

עבירת חבלה חמורה, היא עבירת תקיפה גורמת חבלה, שגורמת לנזק ממשי לנפגע שהוא מעבר לפגיעה חיצונית. חבלה חמורה שמה את חיי המותקף בסכנה של ממש או גורמת לפגיעה חמורה באיבר מאיבריו או אחד מחושיו. פגיעות מסוג זה נקראות “פגיעות קבע” משום שהן מובילות להיווצרות של מומים או נכות קבועים.

לכן במקרי חבלה מסוג זה העבריין עלול לספוג עונש כבד יותר, של עד 7 שנים במאסר. עם זאת במקרים שבהם הוכח כי הנאשם נשא באמתחתו נשק קר או חם, הוא צפוי לעונש חמור יותר שיכול להגיע גם ל – 14 שנים מאחורי סורג ובריח.

 

חבלה בכוונה מחמירה

עבירת חבלה בכוונה מחמירה היא עבירת תקיפה גורמת חבלה, שדרגת החומרה המיוחסת לה היא גבוהה עוד יותר מקודמתה ברשימה. פה מדובר על עבירת תקיפה גורמת חבלה חמורה, אשר מתבצעת תוך כוונה ברורה מצד האדם התוקף, לגרימת נזק פיזי קבוע לאדם המותקף.

על הכוונה הזו יעידו ברוב המקרים, האמצעים בהם עשה העבריין שימוש במסגרת ביצוע העבירה. העונש המרבי הקבוע בחוק בישראל בגין עבירות חבלה בכוונה מחמירה הינו עד 20 שנות מאסר.

 

מה הרציונל מאחורי חומרת העונשים על עבירות תקיפה גורמת חבלה?

פגיעה בזולת הינה פעולה שקשה מאוד להצדיקה, אף במקרים בהם המעשה נעשה על רקע עוול שגרם אדם לחברו. החוק בישראל שואף להרתיע אנשים מנטילת החוק לידיהם, ומכאן שגם כשעבירת תקיפה גורמת חבלה מבוצעת בנסיבות שלכאורה מספקות צידוק עקרוני למעשה התקיפה, ידרש האדם הפוגע לתת את הדין על מעשיו.

מן הראוי לציין שבעבירת תקיפה גורמת חבלה כמו בכל עבירה פלילית אחרת,בתפקיד התביעה נמצאת מדינת ישראל עצמה, ולא הקורבן. יחד עם זאת, במקביל להליך המשפטי שעשוי להיפתח בבית משפט פלילי ביוזמת המדינה נגד האדם שתקף את חברו, נפגע התקיפה גורמת החבלה רשאי על פי חוק, גם לפעול במסגרת תביעת פיצויים אזרחית שבמסגרתה יוכל לדרוש מהאדם שפגע בו תשלום של פיצוי כספי עבור הנזקים שנגרמו לו.

 

מהן אפשרויות הפעולה של עו”ד פלילי שמייצג אדם שנאשם בתקיפה גורמת חבלה

כאשר אדם נאשם בביצוע עבירה פלילית מקטגוריית תקיפה גורמת חבלה של ממש, דרוש ייצוג משפטי מקצועי מידיו של עו”ד פלילי עתיר ניסיון. זאת היות ומדובר על סעיפי אישום חמורים מאוד שכאמור, העונש בצידם נוטה להיות חמור מאוד אף הוא. עם זאת, בדרך להרשעה של החשוד או הנאשם בסעיפי אישום מסוג זה, עולה הצורך בהוכחה לחומרת פציעתו של הצד הנפגע.

משקל רב מונח על יכולתה של התביעה לספק לבית המשפט תימוכין בעניין הזה, ומכאן שחומרת העונש שייקבע לנאשם איננה עובדה מוגמרת וידועה מראש. יתר על כן, כוונת הנאשם בביצוע עבירת התקיפה, היא כשלעצמה נושא שבכוחו להשפיע במידה לא מבוטלת על חומרת סעיפי האישום שיזקפו לחובתו והעונש שיגזור עליו בית המשפט ככל שיורשע בעבירה המיוחסת לו.

בשני הנושאים הללו, לסיוע המשפטי שעורך דין פלילי מספק ללקוחותיו הנאשמים בתקיפה גורמת חבלה, יש משמעות גדולה ויכולת להשפיע על גזר הדין שינתן בבית המשפט.

 

כל המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידיעה כללית בלבד, איננו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום פנים ואופן. במידה ונדרשים ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי או ליווי משפטי לטובת טיפול במקרה ספציפי, יש לפנות בהקדם לקבלת סיוע משפטי פרטני של עורך דין פלילי מורשה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

שאלות ותשובות בנושא

בגדר עבירת תקיפה הגורמת לחבלה נכנסות כל עבירה פלילית שאדם מבצע כנגד זולתו, אשר גורמת לזולת פגיעה גופנית העולה כדי חבלה של ממש, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף. פגיעות אלו יכולות להיות שריטות, פצעים שונים, שפשופים, שטפי דם ועוד.

בין סוגי העבירות שנמצאות בקטגוריית “תקיפה גורמת חבלה” ניתן למצוא את עבירות הפציעה, עבירת החבלה החמורה ועבירת החבלה בכוונה מחמירה. שלוש עבירות אלו מדורגות מהפחות חמורה אל החמורה ביותר (כלומר, עבירת הפציעה היא הפחות חמורה במדרג ועבירת החבלה בכוונה מחמירה היא החמורה ביותר).

במידה ואדם מואשם בעבירת הפציעה, העבירה הפחות חמורה במדרג, עונשו הצפוי יהיה עד 3 שנות מאסר בפועל. כאשר מדובר על עבירת חבלה חמורה העונש יהיה כבד יותר, ויעמוד על עד 7 שנות מאסר. העבירה החמורה ביותר היא חבלה בכוונה מחמירה, שבגינה הנאשם יישב בכלא עד 20 שנה בפועל.

עורך הדין הפלילי יוכל להעניק לחשוד סיוע וייעוץ משפטי מלא ומקיף, לייצג אותו ואת האינטרסים שלו בערכאות המשפטיות, ולהציג שלל ראיות שתומכות בגרסתו של החשוד – באופן שיוכל להפחית מחומרת המקרה ומחומרת הנסיבות שבהן נעברה העבירה, וכך גם מחומרת העונש הצפוי במידה ויואשם.

אישה מוכה

מידע נוסף סביב הנושא

כיצד להתמודד עם עבירת אלימות חמורה

אחת הרעות החולות בחברה הישראלית, ולמעשה בכל חברה, זוהי האלימות. אלימות נובעת מטבע האדם, שהוא יצור אמוציונלי לעיתים, וכאשר הוא מאבד את עשתונותיו מכל סיבה

אלימות במשחקי כדורגל

כדורגל הוא ללא ספק הספורט הפופולארי ביותר בישראל. במדינה שתרבות הספורט שלה מוטלת בספק, עדיין מצליחים חלק מהמשחקים להביא אליהם רבבות אנשים, שצמודים אחד לשני

תקיפה בנסיבות מחמירות

עבירות של תקיפה הן די שכיחות, לצערנו, בישראל של השנים האחרונות. החברה הישראלית מפולגת מאוד ולכן, יש הרבה מאוד אירועי תקיפה כאלו ואחרים, כאשר אחדים

איומים בטלפון

איומים הם נושא מפחיד מאוד, ובפרט כשמדובר באיומים המתבצעים מתוך כוונה עבריינית או עסקית, שנועדה לשבש את חייו של אדם אחר ו / או לגרום

תקיפה בידי האחראי

אחריות היא מילה גדולה מאוד שלא מתאימה לכל אחד. במהלך החיים, אנשים מקבלים אחריות על אנשים אחרים, בין אם מתוך בחירה ובין אם מכורח הנסיבות.

תקיפת בן או בת הזוג

היחסים בין בני זוג יכולים להיות מאוד מורכבים לעיתים. אנשים אשר מנהלים מערכת יחסים זוגית חווים הרבה מאוד עליות ומורדות, והאחוז הגבוה של המתגרשים במדינת