עורך דין עבירות מין

הדין הפלילי בישראל רואה עבירות מין בחומרה רבה. עבירות מין באות לידי ביטוי במגוון דרכים, בין היתר – במעשים, שיח ומראות מיניים הגורמים לפגיעה קשה בגופם ובנפשם של קורבנות העבירה. עברייני מין בישראל צפויים לעונשים הכבדים הקבועים בחוק, התלויים בחומרת עבירת המין שביצעו, באופיה, במאפיינים של הקורבן, ובנסיבות ביצוע העבירה. נכון להיום, העונש המירבי הקבוע בחוק בצידן של עבירות מין הינו 20 שנות מאסר.

תפקידו של עורך דין עבירות מין הינו לבחון עם מיוצגיו את כל ההיבטים הללו על מנת לסייע להם למצות את זכויותיהם מול מנגנוני האכיפה ומערכת המשפט בתיקי עבירות מין. במאמר זה נפרט על כל המונחים שחשוב להכיר בנושא כאשר פונים לייעוץ משפטי מול עורך דין פלילי.

 

מהן עבירות מין מבחינת החוק בישראל?

המונח “עבירות המין” הינו מונח רחב ביותר, המאגד תחתיו סוגים רבים של עבירות, שכל אחת מהן כרוכה בענישה בדרגות חומרה משתנות. כאשר מדובר בעבירות מין, הכוונה הינה בין היתר לעבירות כמו: עבירות אונס, הטרדות מיניות, מעשי סדום, מעשים מגונים, בעילת קטין בהסכמה, פדופיליה וכן הלאה.

עבירות מין הינן עבירות עם פוטנציאל פגיעה עצום כלפי קורבנותיהן – הן בפן הרגשי והן בפן הגופני. במאמר זה נסביר על עבירות מין לסוגיהן ועל סוגי העונשים הקבועים בצידן.

 

באילו מקרים מטפל עורך דין עבירות מין?

עבירות מין הינן עבירות הקשורות באופן ישיר או עקיף למיניות. אף שבין עבירות המין הידועות ביותר בשיח הציבורי, ישנן עבירות אונס – שעניינן קיום יחסי מין עם אדם אחר בכפייה – מן הראוי לציין כי עבירות מין אינן כוללות בהכרח מגע פיזי ישיר עם גופו של אדם אחר.

לעתים, עבירות מין מערבות הצגה של תמונות, סרטונים או מראות בלתי הולמים לקורבן העבירה, פגיעה מילולית באמצעות שיח מיני או משפיל כלפי אדם אחר או התייחסות בעלת אופי מיני כלפי גופו של אותו אדם. גם שידול של אדם אחר למעורבות בביצוע פעולות בעלות אופי מיני באמצעות מרמה, איומים או הפעלת מניפולציה – נחשב כעבירת מין לכל דבר ועניין.

בקצרה, ישנם סוגים רבים של עבירות הנחשבות כעבירת מין, החל מהטרדה מינית ועד אונס אלים, כאשר המכנה המשותף לכל העבירות הללו הינו עצם היותן כרוכות במעשים מיניים במהותם, המבוצעים בקורבן במישרין או בעקיפין ללא רצונו או בניגוד לטובתו.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

מי זקוק לשירותיו של עורך דין עבירות מין?

כל אדם שביצע עבירה הרשומה כעבירת מין בחוק העונשין של מדינת ישראל, יראה אותו החוק כעבריין מין. פירושו של דבר הינו כי במידה ואדם ביצע פעולה מינית פוגענית כלפי זולתו, הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

הדבר נכון בין אם עניינה של אותה הפעולה היה אילוץ הקורבן להיחשף למראה או תמונה בעלי אופי מיני ללא רצונו, אינוס של הקורבן לעשות בעצמו או בזולתו מעשה בעל אופי מיני, או ניצול מיני של אדם אחר בעזרת ניצול יחסי מרות, הפעלת לחץ, איום, סחיטה, מניפולציה או הבטחות סרק.

במקרים בהם אדם היה מעורב באקט מסוג זה וזומן לחקירה משטרתית או שהוגש כנגדו כתב אישום – מן הראוי לפנות לייעוץ מול עורך דין פלילי המתמחה בתיקי עבירות מין. הדבר נכון כמובן, גם במידה והינכם בצד הנפגע מעבירות מין ומעוניינים להגיש תלונה במשטרה או תביעה כנגד האדם שפגע בכם.

 

באילו סוגי עבירות מין ניתן לטפל משפטית בעזרת עורך דין עבירות מין?

במדינת ישראל, עבירות המין נחלקות לכמה קטגוריות המוגדרות בחוק העונשין הישראלי. להלן סוגי העבירות העיקריים בהן מטפלים עורכי דין עבירות מין:

 

עבירת אינוס

עבירות אינוס, או בשמן הנוסף – עבירות אונס, הן עבירות פליליות שעניינן קיום יחסי מין בכפייה על הזולת בניגוד לרצונו החופשי. אף שעבירות אונס עשויות להתבצע מול נשים או גברים, ההגדרה של אונס בדין הפלילי בישראל מתייחסת למעשי אונס הנעשים כנגד נשים, כאשר עבירות אונס המתבצעות כנגד גברים נחשבות בתור מעשי סדום.

 

מעשה סדום

עבירות מעשי סדום מוגדרות בדין הפלילי בישראל בתור מעשה של החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או לפיו. חוק העונשין קובע כי מגע מיני נחשב כעבירת מעשה סדום, בכל אחד מהמצבים הבאים:

  1. מעשה סדום בקטין: מצב בו המעשה בוצע על נער מעל גיל 14 שטרם מלאו לו 16 שנים.
  2. מעשה סדום בקטין תוך ניצול יחסי מרות: מצב בו המעשה בוצע על נער מעל גיל 16 שטרם מלאו לו 18 שנים, תוך שימוש לרעה בסמכות, מסגרת חינוכית או השגחתית, יחסי מרות או יחסי תלות.
  3. מעשה סדום בבגיר תוך ניצול יחסי מרות: מצב בו המעשה בוצע על אדם מעל גיל 18, תוך ניצול לרעה של יחסי מרות בסביבת העבודה או מסגרת אחרת (שירות צבאי, משטרתי וכן הלאה).

 

עבירת מעשה סדום נחשבת על פי החוק הפלילי בישראל בתור אונס לכל דבר ועניין, ובהתאם לזאת העונשים הקבועים בחוק בגין עבירות אלו זהים לעונשים בגין עבירות אונס.

 

מעשים מגונים

מעשה מגונה מוגדר בתור פעולה המבוצעת לשם גירוי מיני, סיפוק מיני, או השפלה מינית ללא הסכמת הזולת. במסגרת הגדרה זו של מעשה מגונה, למעשה ניתן להכליל מגוון רחב של מעשים והתנהגויות, וביניהם: חשיפת איבר המין בפרהסיה, מגע באיברים מוצנעים, אוננות וכן הלאה.

עם זאת, חשוב לציין כי החוק מבחין בין מעשים מגונים בדרגות חומרה משתנות, כאשר קיים הבדל בהתייחסות העקרונית למעשים מגונים אשר כוללים אקט של מגע מיני בפורום מצומצם, לעומת מעשים מגונים המתבצעים במרחב הפומבי מבלי לכלול מגע ישיר עם הנוכחים.

כאשר מדובר על מעשה מגונה בפומבי, הכוונה לעבירות מין כגון: התערטלות פומבית, תנועות מגונות, שימוש בשפה מינית בוטה – בתנאי שתכליתם של המעשים הינה גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. החוק רואה בחומרה רבה יותר מעשים מגונים מהסוג הראשון (מעשה מגונה שנעשה ישירות מול הקורבן) היות ואלו מגלמים בחובם פגיעה קשה יותר בפרטיות, בגוף ובנפש של הנפגע.

 

הטרדה מינית

הטרדות מיניות עניינן פגיעה המבוצעת על רקע מיני בחופש, בפרטיות, בכבוד ובשוויון הזכויות של הזולת. להטרדה מינית פנים רבות, והיא יכולה להופיע הן בתצורה של ביזוי אדם על רקע מיני או ביצוע מעשה מגונה. החוק למניעת הטרדות מיניות קובע כי הטרדה מינית, היא פעולה הכוללת לפחות אחד מהרכיבים הבאים:

  • מעשה מגונים.
  • דרישה לביצוע אקט מיני בכפייה באמצעות סחיטה באיומים.
  • הצעות מיניות חוזרות ונשנות, תוך התעלמות מבקשת הנפגע לחדול מכך. כשהדבר נעשה בכפוף ליחסי מרות, חינוך, תלות, השגחה או טיפול, בין אם הנפגע הביע את מורת רוחו מן ההצעות הללו וביקש לחדול מהן ובין אם לאו – יחשב הדבר כהטרדה מינית.
  • התייחסות חזרתית למיניות של אדם, אף שאותו אדם ביקש לחדול מכך. כשהדבר נעשה בכפוף ליחסי מרות, חינוך, תלות, השגחה או טיפול, בין אם הנפגע הביע את מורת רוחו מאלו ובין אם לאו – יחשב הדבר כהטרדה מינית.
  • אמירות משפילות לגבי המיניות או הנטיה המינית של אדם מסוים.
  • פרסום של חומרים מצולמים או מוקלטים הנוגעים למיניותו של אדם באופן שעלול לבזות או להשפיל אותו, ללא הסכמתו המפורשת לפרסום החומרים הללו.
  • הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות.

 

בעילה אסורה בהסכמה

קיימים מקרים בהם מעשה בעילה שבוצע בהסכמה הדדית של שני צדדים, נחשב מבחינת החוק הפלילי בישראל כעבירת מין.

כאשר עסקינן בעבירת בעילה אסורה בהסכמה הכוונה הינה בדרך כלל לבעילת קטינה שטרם מלאו לה 14 או 16 שנים, זאת כאשר ניתן להוכיח בבית המשפט כי המעשה בוצע בהסכמתה המלאה. מן הראוי לציין כי גם במקרה בו הקטינה תצהיר על כך שהמגע המיני נעשה מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה, המעשה עדיין ייחשב כעבירת מין בראי החוק.

כאשר מדובר על אישה בוגרת בגיל 18 ומעלה, שיחסי המין עימה קוימו תחת מעטה של מרמה, מניפולציה או הטעיה מכוונת, למשל במקרה של הבטחות שווא או התחזות, מדובר בעבירה המכונה בשם “בעילה אסורה בהסכמה של אישה בוגרת”.

 

באילו מצבים מומלץ לפנות להתייעצות עם עורך דין עבירות מין?

בין אם נפגעת מעבריין מין ובין אם זומנת לחקירה או משפט בעקבות חשד לעבירות מין, חשוב למהר ולפנות בהקדם האפשרי להתייעצות מול עורך דין עבירות מין מנוסה. עורך דין פלילי איכותי יוכל לסייע לכם להיערך באופן יסודי להליך הפלילי מבלי להשאיר “קצוות פתוחים”.

מפאת המורכבות והרגישות הרבה של נושא עבירות המין – חשוב מאוד שיהיה בצד שלכם איש מקצוע שיוכל להגן על האינטרסים שלכם ולסייע לכם במיצוי זכויותיכם מול המנגנון המשפטי והאכיפתי. זכרו כי עורך דין פלילי הוא הגורם שאמון על הכנתכם להליך הפלילי באופן שיאפשר לכם להתמודד כהלכה עם כל תרחיש אפשרי, ולכן – ככל שתקדימו לפנות להתייעצות משפטית, כך תוכלו להניח את הטיפול בתיק מאחוריכם ולהמשיך בחייכם.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי, והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

עורך דין עבירות מין
עורך דין עבירות מין
רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות מין
סחיטה מינית באינסטגרם

אינסטגרם – הפלטפורמה הפופולרית ברשת לשיתוף תמונות וסרטונים, הפכה בשנים האחרונות גם לזירת פשע דיגיטלית. התופעה של סחיטה מינית ברשתות החברתיות, הידועה גם במונח “סקסטורשן”

קרא עוד
סחיטה מינית בפייסבוק

פייסבוק הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. אנו משתמשים בה כדי להתחבר עם חברים ומשפחה, לשתף רגעים מיוחדים, ולצרוך חדשות ומידע. אך לצד היתרונות הרבים, טמונה

קרא עוד
סקסטורשן

סקסטורשן היא תופעה של סחיטה מינית ברשת, שבה אדם מאיים לפרסם תמונות או סרטונים אינטימיים של אדם אחר, אם הנסחט לא יעשה כמבוקשו. מדובר בתופעה

קרא עוד
תקיפה מינית

מתי הטרדה מינית תהיה תקיפה מינית? הטרדה מינית היא מעשה בו אדם אחד פוגע באחר במעשה בעל אופי מיני, כדוגמת כפיית מין, נגיעה ללא הסכמה

קרא עוד
מעשים מגונים

מה נחשב מעשה מגונה? עולם ההטרדות המיניות הוא עולם רחב מאוד ולא רק שמדובר בספקטרום של מעשים גם לחומרת המעשה יש משקל מאוד גדול בשאלה

קרא עוד