עורך דין עבירות אונס ומעשים מגונים

עבירות אונס ומעשים מגונים הינן עבירות מין חמורות הפוגעות בזכותו של הקורבן על גופו, בצנעתו ובכבודו. אנשים רבים בישראל נזקקים לשירותיו של עורך דין עבירות אונס ומעשים מגונים אך אינם בטוחים האם החוק עומד לצידם והאם פניה לקבלת סיוע משפטי מעורך דין פלילי, הינה לגיטימית עבורם.

במאמר זה נסביר מהן עבירות אונס ומעשים מגונים, ומהן האפשרויות העומדות בפניכם במידה ונפלתם קורבן למעשה אונס או מעשים מגונים, או שאתם נחשדים בביצועם.

 

מהי עבירת אונס?

עבירות אונס, או בשמן הרשמי – עבירות אינוס, הינן עבירות פליליות שעניינן בעילה של אישה בכפייה, כלומר – החדרת חפץ או איבר לאיבר מינה של האישה ללא הסכמתה, כאשר אין חשיבות לכך שמבצע העבירה יהיה גבר או אישה.

אף שעבירות אינוס עשויות להתבצע מול נשים או גברים, ההגדרה של אונס בדין הפלילי בישראל מתייחסת למעשי אונס הנעשים כנגד נשים, כאשר עבירות אינוס המתבצעות כנגד גברים נחשבות בתור מעשי סדום (על כך נסביר בהמשך).

 

כיצד מוגדרת עבירת אונס בחוק העונשין?

חוק העונשין קובע כי על מנת שעבירה תיחשב כמעשה אונס, נדרשים להתקיים לפחות 2 התנאים שלהלן:

1. אי הסכמה מצד הקורבן לקיום יחסי מין.

2. בעילה: החדרה של איבר או חפץ לאיבר המין של הקורבן.

 

מן הראוי לציין בהקשר זה כי גם מעשה מרמה ומניפולציה שבוצע כלפי קטינה שאינה מבינה את מהותה של העבירה ובעילה של קטינה שגילה נמוך מ – 14, בין אם המעשה בוצע בהסכמתה ובין אם לא – ייחשבו כעבירת אונס.

כמו כן, גם במקרה של בעילת חסר ישע, קרי: אדם הנמצא במצב של ערפול חושים עקב שימוש בסמים, אלכוהול או תרופות לסוגיהן, או של אדם שאינו בהכרה מלאה ולא נתן את הסכמתו המפורשת והמודעת לביצוע המעשה – יחשבו כולם כעבירת אינוס.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

מהם העונשים הקבועים בחוק בגין עבירות אונס?

העונש הקבוע בחוק העונשין בגין עבירת אינוס הינו 16 שנות מאסר. העונש בגין עבירת אונס שבוצעה בנסיבות מחמירות כמו: קטינה שגילה מתחת ל – 16 שנים, אונס באדם הלוקה במוחו או בנפשו, אונס שבוצע תוך איומים בנשק, אונס שגרם לחבלה או היריון בקורבן, או עבירת אינוס בפרהסיה (אונס קבוצתי או אונס שבוצע בנוכחותם של אנשים אחרים) –  הינו 20 שנות מאסר.

 

מהו מעשה סדום?

עבירת מעשה סדום מוגדרת בדין הפלילי בישראל בתור מעשה של החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או לפיו.

 

כיצד מוגדר מעשה סדום בחוק העונשין?

חוק העונשין קובע כי מגע מיני יחשב כעבירת מעשה סדום, בכל אחד מן המצבים שלהלן:

מעשה סדום בקטין מצב בו המעשה בוצע על נער מעל גיל 14 שטרם מלאו לו 16 שנים.
מעשה סדום בקטין תוך ניצול יחסי מרות מצב בו המעשה בוצע על נער מעל גיל 16 שטרם מלאו לו 18 שנים, תוך שימוש לרעה בסמכות, מסגרת חינוכית או השגחתית, יחסי מרות או יחסי תלות.
מעשה סדום בבגיר תוך ניצול יחסי מרות מצב בו המעשה בוצע על אדם מעל גיל 18, תוך ניצול לרעה של יחסי מרות בסביבת העבודה או מסגרת אחרת (שירות צבאי, משטרתי וכן הלאה).

 

מהם העונשים הקבועים בחוק בגין עבירת מעשה סדום?

עבירת מעשה סדום נחשבת על פי הדין הפלילי בישראל כאונס לכל דבר ועניין, ומכאן שהעונשים הקבועים בחוק העונשין בגין עבירות מסוג זה זהים לעונשים הניתנים בגין עבירות אינוס.

 

מהו מעשה מגונה?

מעשים מגונים מוגדרים בדין הפלילי בישראל כפעולות המבוצעות לשם גירוי מיני, סיפוק מיני, או השפלה מינית ללא הסכמת הזולת. במסגרת הגדרה זו ניתן להכליל מגוון רחב של מעשים והתנהגויות, וביניהם: חשיפת איבר המין בפרהסיה, מגע באיברים מוצנעים, אוננות וכן הלאה.

עם זאת, חשוב לציין כי החוק מבחין בין מעשים מגונים בדרגות חומרה משתנות, כאשר קיים הבדל בהתייחסות העקרונית למעשים מגונים אשר כוללים אקט של מגע מיני בפורום מצומצם, לעומת מעשים מגונים המתבצעים במרחב הפומבי מבלי לכלול מגע ישיר עם הנוכחים.

כאשר מדובר על מעשה מגונה בפומבי, הכוונה לעבירות מין כגון: התערטלות פומבית, תנועות מגונות, שימוש בשפה מינית בוטה – בתנאי שתכליתם של המעשים הינה גירוי, סיפוק או ביזוי מיני. החוק רואה בחומרה רבה יותר מעשים מגונים מהסוג הראשון (מעשה מגונה שנעשה ישירות מול הקורבן) היות ואלו מגלמים בחובם פגיעה קשה יותר בפרטיות, בגוף ובנפש של הנפגע.

 

מהם העונשים הקבועים בחוק בגין עבירות מעשים מגונים?

העונש המירבי בגין מעשה מגונה שבוצע בפומבי בפני אדם שגילו למעלה מ – 16 שנים הינו עד שנת מאסר בודדת. במידה וגילו של הנפגע היה מתחת ל – 16 שנים, צפוי העבריין לעונש של עד 3 שנות מאסר. בגין מעשים מגונים שבוצעו בפרטיות באדם שגילו למעלה מ – 16 שנים, העונש המרבי יהיה 3 שנות מאסר.

במידה וגילו של הקורבן היה מתחת ל – 18 ומעל 14 שנים, כאשר המעשה המגונה בוצע במסגרת יחסי מרות, חינוך, תלות או השגחה, יהיה עונשו של העבריין עד 4 שנות מאסר. במידה ולקורבן המעשה המגונה מלאו 18 שנים, אך נתקיימו יחסי מרות בסביבת העבודה או במסגרת שירות, יידון העבריין לעונש מאסר של עד 4 שנים.

בגין מעשה מגונה שבוצע בפרטיות באמצעות שימוש בכוח או הפעלת לחץ, יחול עונש של עד 7 שנות מאסר. גם על מעשים מגונים שבוצעו באדם הלוקה בנפשו או בשכלו וקטינים מתחת לגיל 14 (גיל ההסכמה הקבוע בחוק) יחול עונש מאסר זה. בגין מעשה מגונה שבוצע בנסיבות מחמירות, כמו מעשים מגונים בקטין בתוך המשפחה, או מעשה מגונה שלווה בהתעללות, איומים בנשק, או בגרימת חבלה – צפוי העבריין לעונש של עד 10 שנות מאסר.

 

נחשדת בביצוע עבירות אונס או מעשים מגונים? זכותך להתייעץ עם עורך דין!

במידה וזומנת לחקירה או למשפט בגין חשד לביצוע עבירות אונס או עבירות מעשים מגונים, יש לפנות במהירות האפשרית לייעוץ משפטי מול עורך דין עבירות עונס ומעשים מגונים, אשר יוכל לסייע לך להיערך לקראת ההליכים הפליליים הצפויים לך.

ההתייעצות מול עורך דין פלילי הבקיא בתיקי עבירות אונס ומעשים מגונים הינה שלב קריטי שאין לוותר עליו אם ברצונך להגיע אל החקירה המשטרתית או לשלב ההליך המשפטי מוכן, ולדעת שיש מי שיגן על זכויותיך וידאג למצותן מול רשויות החוק והמערכת המשפטית.

 

נפגעי אונס או מעשים מגונים – אתם לא חייבים להתמודד עם זה לבד

במקרים רבים, אדם שנפל קורבן למעשה אונס או מעשים מגונים שבוצעו בידי אדם קרוב או מכר, לא תמיד מצליח להתמודד עם החוויה שעבר ולפנות להגשת תלונה במשטרה. חמור מכך – לעתים קרובות, כאשר המשטרה או הפרקליטות מנהלות את ההליך הפלילי, נפגעות זכויותיו של הקורבן והעבריין לא בהכרח נענש במלוא החומרה.

זאת בנוסף לקושי הנפשי העצום של הנפגעים שנדרשים “לחיות מחדש” את הטראומה במסגרת שלבי החקירה וההליכים המשפטיים. מכאן החשיבות הרבה של פניה  מבעוד מועד לסיוע של עורך דין פלילי המתמחה בייצוג נפגעי אונס ומעשים מגונים.

בכוחו של עורך דין עבירות אונס ומעשים מגונים, לדאוג למיצוי ההליכים עם הצד הפוגע ולהבטיח עד כמה שהחוק מאפשר, כי האמת תצא לאור ושיעשה צדק עם הקורבן. במקרים רבים, בהליך אזרחי ניתן גם להשיג פיצויים עבור נפגעי עבירות אונס ומעשים מגונים.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי, והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

עורך דין עבירות אונס ומעשים מגונים

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
מידע נוסף בנושא עבירות מין
סחיטה מינית באינסטגרם

אינסטגרם – הפלטפורמה הפופולרית ברשת לשיתוף תמונות וסרטונים, הפכה בשנים האחרונות גם לזירת פשע דיגיטלית. התופעה של סחיטה מינית ברשתות החברתיות, הידועה גם במונח “סקסטורשן”

קרא עוד
סחיטה מינית בפייסבוק

פייסבוק הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. אנו משתמשים בה כדי להתחבר עם חברים ומשפחה, לשתף רגעים מיוחדים, ולצרוך חדשות ומידע. אך לצד היתרונות הרבים, טמונה

קרא עוד
סקסטורשן

סקסטורשן היא תופעה של סחיטה מינית ברשת, שבה אדם מאיים לפרסם תמונות או סרטונים אינטימיים של אדם אחר, אם הנסחט לא יעשה כמבוקשו. מדובר בתופעה

קרא עוד
תקיפה מינית

מתי הטרדה מינית תהיה תקיפה מינית? הטרדה מינית היא מעשה בו אדם אחד פוגע באחר במעשה בעל אופי מיני, כדוגמת כפיית מין, נגיעה ללא הסכמה

קרא עוד
מעשים מגונים

מה נחשב מעשה מגונה? עולם ההטרדות המיניות הוא עולם רחב מאוד ולא רק שמדובר בספקטרום של מעשים גם לחומרת המעשה יש משקל מאוד גדול בשאלה

קרא עוד