עורך דין הטרדה מינית

במהלך המאה העשרים, ובעיקר החל במחצית המאה הזאת, חלו שינויים משמעותיים ביחסים בין המינים. אחד השינויים הבולטים, הוא היכולת של נשים מכל הגילאים ומכל המגזרים, ליהנות מחופש מלא בתעסוקה, בהשכלה ובאפשרויות הקידום האישי והמקצועי שלהן.

עם התחומים החשובים ביותר שבהם התחוללו השינויים המשמעותיים הללו, ניתן למנות גם את היחסים בין המינים ואת היכולת שמעניק החוק לנשים להגן על עצמן ולמנוע מגברים להפנות אליהן אמירות פוגעניות, או לעשות מעשים או מחוות שעלולות להתפרש כהטרדה או כפגיעה בכבודן, בצנעתן או בגופן.

על רקע השינויים הטקטוניים הללו, שלא נראו כדוגמתם מעולם, נחקק בישראל בשנת 1998 החוק למניעת הטרדה מינית. בשורות להלן נעסוק בנושא של עבירות הטרדה המינית, המשמעות שלהן בראי החוק והמוסר, וההשפעה שעלולה להיות להטרדה מינית על המוטרדים, הן מבחינה נפשית והן מבחינה מקצועית או כלכלית.

מהי הטרדה מינית ומהן המשמעויות של הטרדה כזאת? מהי התרומה של החוק למניעת הטרדה מינית, לשיפור מצבן של נשים בכל התחומים ובכל המקצועות? מהי התרומה של עורך דין הטרדה מינית בדרך למניעת אפליה על רקע מגדרי? עלן כך בשורות הבאות.

 

על הטרדה מינית והמשמעויות שלה

הטרדה מינית היא תופעה שהייתה נפוצה מאוד בעבר, ולמרבה הצער היא נפוצה מאוד גם כיום. זאת, למרות העובדה שעברו יותר מעשרים שנה מאז נחקק החוק למניעת הטרדה מינית בישראל. קשה להניח את האצבע במדויק ולזהות ללא כל ספק מתי התייחסות מסוימת מצד גבר כלפי אישה (או להיפך) הופכת לאקט של הטרדה מינית.

דווקא מקרי הקיצון בעניין זה, עשויים לשקף טוב יותר את התופעה. כאשר אדם מתייחס לגוף או למראה של אישה בהקשרים מיניים ללא הפסקה, גם כאשר אותה אישה הביעה את מורת רוחה מהעניין, מדובר בהטרדה. יתרה מכך, נגיעות שהן לכאורה תמימות במקומות שיש להם משמעות מינית, תיחשב להטרדה אם האישה לא הביעה במפורש את הסכמתה לכך.

עם זאת, דווקא בגבול הדק שבין מחמאה להטרדה, עלולות להתעורר מחלוקות במקרה שאישה מחליטה להגיש תביעה כנגד אדם אשר מטריד אותה מינית.

עורך דין פלילי המתמחה בתחום עבירות מין בכלל ותלונות על הטרדה מינית בפרט, ובמיוחד בהקשר של הטרדה מינית במקום העבודה, יכול לרדת לחקר העניין, להפריד בין המוץ לתבן ולהתמקד באפשרות להוכיח שאמירות או מעשים של עמית לעבודה או של מנהל או גורם אחראי, אכן יתפרשו ויוכחו כהטרדה. מצד שני, יש להימנע ככל האפשר מעשיית עוול לאדם, אשר הכוונות שלו היו תמימות לחלוטין והוא נתבע על לא עוול בכפו בגין הטרדה מינית.

 

החוק למניעת הטרדה מינית וההשפעה שלו על מעמדן של נשים בישראל

החוק למניעת הטרדה מינית שנחקק במדינת ישראל, כאמור לעיל, בשנת 1998, השפיע כמעט מיד עם כניסתו לתוקף על ההתייחסות של גברים כלפי נשים. זאת, הן במקום העבודה והן במקומות ציבוריים. מטרת החוק היא למנוע השפלה של נשים והחפצה שלהן, בנוסף לפגיעה של התייחסות מינית בלתי הולמת בהתייחסות של כלל העובדים במקום העבודה לרמה המקצועית של המוטרדת.

החוק מאפשר לפרש מעשים או אמירות של אנשים הנמצאים או עשויים להימצא ביתרון מבחינת הדירוג במקום העבודה כלפי נשים הנמצאות תחת אחריותם, כהטרדה מינית. הפרשנות המחמירה של מעשים מבזים או אמירות פוגעניות, עלולה להיות סחיטה באיומים או מעשים מגונים – שתי האשמות פליליות שהרשעה בהן עלולה לשלוח את העבריין לכלא לתקופה ארוכה למדיי.

מאז נכנס החוק למניעת הטרדה מינית לתוקפו, חל שיפור ניכר במעמדן של נשים במקומות עבודה בישראל ובמגוון רחב של תחומים. גם השיח הציבורי בנושא הטרדה מינית ובפרט במקום העבודה, הולך ומתעצם – וכתוצאה מכך הנכונות של נפגעי ונפגעות ההטרדה המינית בישראל לדווח על העוול שנעשה להן ולפנות להליכים פליליים, הולכת וגדלה.

עם זאת, תהליך הלימוד של החוק ושל המגבלות שלו נמצא עדיין בעיצומו. עורך דין פלילי המתמחה בתחום של תביעות הטרדה מינית, יכול לסייע גם במקרים מורכבים של הטרדה מינית שנמצאים מבחינת החוק על קו התפר שבין העדר רגישות והטרדה, וגם במקרים של מחוות או אמירות, אשר התפרשו שלא כהלכה.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

עורך דין פלילי והתרומה שלו למניעת אפליית נשים על רקע מגדרי

כאמור, החוק למניעת הטרדה מינית נועד בראש ובראשונה לחזק את מעמדן של נשים במקומות העבודה, במוסדות לימודיים ואקדמיים, בצבא, בשירות המדינה ובכל מקום שבו אפליה על רקע מגדרי עלולה להשפיע על מהלך חייה האקדמיים והמקצועיים של אישה.

באופן טבעי, מתקיימים מתחים מסוימים על רקע של אינטראקציה בין גברים לבין נשים במקומות עבודה רבים. עם זאת, כיוון שמשום היותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית אי אפשר לכפות הפרדה מגדרית בכל מקום, החוק למניעת הטרדה מינית נועד לווסת את המתחים הללו ולמנוע מהם לגלוש ליחסים המקצועיים ולהשפיע על המעמד של נשים.

עורך דין הטרדה מינית מתרגם את האירועים ואת מערכת היחסים שנוצרה בין גברים ונשים במסגרת הנסיבות הנתונות לשפה משפטית, מה שמאפשר להבחין בין התנהגות ראויה הכוללת מחמאות או מחוות שאין בהן פסול בראי החוק, לבין התנהגות פסולה ופוגענית, שבהיותה נתקלת בסירוב מצד הקורבן היא עלולה לגרום למבצע העבירה להתנכל לו ולמנוע ממנו, במקרים מסוימים, את האפשרות להתקדם מבחינה מקצועית.

 

כיצד יכול עורך דין פלילי לסייע לנפגעי הטרדה מינית?

עורך דין פלילי איכותי עשוי לסייע לקורבנות של הטרדה מינית למצות את הדין עם המטרידים. מנגד, עו”ד הטרדה מינית יכול באותה המידה לסייע לאדם שכנגדו הוגשה תביעה על לא עוול בכפו להיחלץ ממנה בשלום.

עצם העובדה שיש הרבה שטחים אפורים, כלומר מחוות, אמירות ומעשים שלגביהם אין הגדרה ברורה וחד משמעית מבחינה חוקית, ואין קביעה אם הם הטרדה מינית או לא, מבטיח שגם בעתיד הנראה לעין תימשך אי הוודאות. יחד עם זאת, מגמת השיפור המתמיד במעמדן של נשים בישראל והכרה בזכויותיהן, עתידה גם היא להימשך.

 

מה חשוב לדעת בפניה לייעוץ מול עורך דין הטרדה מינית?

עורך דין פלילי המתמחה בתחום של תיקי הטרדה מינית, חייב בראש ובראשונה להיות אדם רגיש, המבין את ההשפעה של מעשים ואמירות בלתי ראויים הן על מצבם הנפשי של הנפגעים והן על מעמדם המקצועי במקום העבודה. בנוסף, עו”ד פלילי כאמור חייב גם להכיר את החוק ואת התקדימים שנוצרו בפסיקה בתביעות מסוג זה. זאת, במטרה למנוע ככל יכולתו הגשת תביעות שווא מצד אחד, או הימנעות שלא במקומה מהגשת תביעה במקרה של הטרדה מינית בוטה מצד שני.

בכל מקרה, עורך הדין הפלילי חייב ללמוד היטב את פרטי המקרה של מיוצגיו ולהבין אותו לאשורו. זאת, כיוון שלעיתים קרובות מדובר על עבירה שנעברה בין אנשים המכירים איש את רעהו מזה תקופה ארוכה, מה שעלול לעורר את החשד שהתביעה משמשת כאמצעי נקם על רקע מחלוקת אישית או ככלי להשגת תועלת אישית או מקצועית.

זה המקום להדגיש שלמרות שמרבית התביעות מוגשות כנגד גברים, יש גם לא מעט מקרים של הטרדה מינית שאותה מבצעות נשים. אם יש לכם עניין להרחיב את הידע שלכם בנושא ואם יש לכם צורך בשירותיו המקצועיים של עורך דין פלילי המתמחה במקרי הטרדה מינית, מומלץ לפנות לייעוץ מקדים כבר בשלב מוקדם של ההליכים.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי, והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

עורך דין הטרדה מינית
עורך דין הטרדה מינית
רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות מין
סחיטה מינית באינסטגרם

אינסטגרם – הפלטפורמה הפופולרית ברשת לשיתוף תמונות וסרטונים, הפכה בשנים האחרונות גם לזירת פשע דיגיטלית. התופעה של סחיטה מינית ברשתות החברתיות, הידועה גם במונח “סקסטורשן”

קרא עוד
סחיטה מינית בפייסבוק

פייסבוק הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. אנו משתמשים בה כדי להתחבר עם חברים ומשפחה, לשתף רגעים מיוחדים, ולצרוך חדשות ומידע. אך לצד היתרונות הרבים, טמונה

קרא עוד
סקסטורשן

סקסטורשן היא תופעה של סחיטה מינית ברשת, שבה אדם מאיים לפרסם תמונות או סרטונים אינטימיים של אדם אחר, אם הנסחט לא יעשה כמבוקשו. מדובר בתופעה

קרא עוד
תקיפה מינית

מתי הטרדה מינית תהיה תקיפה מינית? הטרדה מינית היא מעשה בו אדם אחד פוגע באחר במעשה בעל אופי מיני, כדוגמת כפיית מין, נגיעה ללא הסכמה

קרא עוד
מעשים מגונים

מה נחשב מעשה מגונה? עולם ההטרדות המיניות הוא עולם רחב מאוד ולא רק שמדובר בספקטרום של מעשים גם לחומרת המעשה יש משקל מאוד גדול בשאלה

קרא עוד