עבירות פדופיליה – העונשים

אחד הנושאים היותר מעוררי חלחלה בקרב הציבור הישראלי ובעולם בכלל, הוא הנושא של עבירות פדופיליה. עבירות פדופיליה נתפסות בציבור בתור עבירות חמורות מאין כמוהן, היות ומדובר כאן על ניצול מיני של קטינים, כלומר – ילדים ובני נוער אשר מפאת גילם הצעיר נחשבים כחסרי ישע ונעדרי יכולת להפעיל שיקול דעת שווה ערך לזה של אדם בוגר, לא כל שכן להיאבק בניצול מיני לסוגיו.

במאמר זה נסביר כיצד מתייחס הדין הפלילי בישראל לנושא של עבירות פדופיליה לסוגיהן, איזה עונש צפוי לעברייני מין המבצעים עבירות פדופיליה בילדים ובני נוער, ומה תפקידו של עורך דין פלילי לעניין הטיפול בעבירות פדופיליה.

 

פדופיליה – האם מדובר על מונח משפטי?

אנשים רבים במדינת ישראל בפרט ובעולם בכלל, רגילים להתייחס אל המונח “פדופיליה” בתור הגדרה פלילית למעשי פשע ועבירות מין המופנות כלפי ילדים צעירים. חשוב בנקודה הזו לעצור ולהבהיר כי לפני הכל, המושג “פדופיליה” הוא מונח השגור בשפה הרפואית והפסיכיאטרית.

 

מהי בעצם פדופיליה ומי נחשב כפדופיל?

כאשר נסתכל על המונח “פדופיליה”, נמצא שההגדרה הרפואית מצביעה עליה בתור הפרעה של עוררות מינית. ההפרעה באה לידי ביטוי באמצעות משיכה מינית של אנשים מבוגרים, קרי – הפדופילים, כלפי ילדים בגילאי 13 ומטה. על מנת שניתן יהיה להגדיר אדם מסוים בתור פדופיל, צריכה להיות מוכחת המשיכה המינית שלו בתור משיכה שבאה לידי ביטוי בעיקר כלפי ילדים, ולמשך פרק זמן ממושך.

חשוב לציין זאת, היות ואמצעי התקשורת השונים נוטים להשתמש בהגדרה של פדופיל לצד הגדרות כמו עבריין מין, אולם מבחינה רפואית פסיכיאטרית – יש בין שתי ההגדרות הללו הבדלים גדולים שהדין הפלילי נדרש לתת עליהם את הדעת – כפי שנסביר בשורות הבאות.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

מהו גיל ההסכמה במונחים משפטיים?

גיל ההסכמה הוא מונח משפטי המתייחס לגיל החוקי שבו ייחשב הפרט כבוגר דיו כדי לקבל החלטות בנוגע להסכמה או חוסר הסכמה לקיום יחסי מין עם אדם אחר.

להבדיל ממדינות מסוימות בעולם בהן גיל ההסכמה הקבוע בחוק הוא על פי רוב בטווח שבין גיל 14 לגיל 18, הרי שהמונחים המשפטיים של מדינת ישראל אינם מגדירים גיל אחד ספציפי בתור “גיל ההסכמה”. בישראל כל מקרה של עבירות פדופיליה נבחן לגופו, ומדובר כאן על טווח גילאים רחב יותר שנע בין גיל 14 לגיל 21.

כל זאת בהתאם, כמובן, לסוג העבירה – אונס, מעשי סדום ועוד. במובן של גיל ההסכמה – היות והפדופיליה מוגדרת בתור משיכה מינית לילדים שנמצאים מתחת לגיל 13 וגיל ההסכמה מוגדר בתור לפחות גיל 14 – נוצר כאן מצב שכל עבירה מינית שבוצעה כלפי ילדים, תיחשב בתור עבירה פלילית בראי החוק.

 

על ההתייחסות של מערכת המשפט אל עבירות פדופיליה

היות ופדופיליה מוגדרת בתור הפרעה נפשית פסיכיאטרית, ההתייחסות אל מעשיהם של עברייני מין בקטינים שנויה במחלוקת בחוגים מסוימים.

בזמן שחלק מאנשי המקצוע מוצאים מקום חומל ומוחל כלפי פדופילים, ומאמינים בצורך בכלים שיקומיים לטיפול בעבריינים מסוג זה, מן הראוי לציין כי הגישה הרווחת כלפי פדופילים היא מחמירה ומוכוונת לטיפול בפדופילים במלוא חומרת הדין, היות וקיימת סכנה במתן גושפנקא חוקית למצב בו הפרעה נפשית של אדם אחד תצדיק פגיעה בנפשם הרכה של ילדים או בחסרי ישע בכלל.

מערכת המשפט בישראל,אם כן, מזדהה מאוד עם גישה זו, ועושה מאמץ ניכר למצות את הדין מול הנאשמים בעבירות פדופיליה.

 

איזה עונש צפוי לאדם שהורשע בביצוע עבירות פדופיליה מסוג מעשים מגונים?

בדין הפלילי בישראל, עבירות פדופיליה תחת הקטגוריה של עבירות “מעשים מגונים”, מטופלות במסגרת סעיפים מספר 348 ו – 349 לחוק העונשין. מעשה מגונה מוגדר בתור פעולה הנעשית במטרה להגיע לכדי סיפוק, גירוי או ביזוי מיני ללא הסכמה של אחד מהצדדים. סעיף 349 מטפל במעשים מגונים שנעשו בצורה פומבית, ואילו סעיף 348 מטפל במעשים מגונים שנעשו כלפי הקורבן לרבות מגע מיני ישיר עימו.

בהקשר זה מן הראוי לחדד שבכל תרחיש שבו גילו של הקורבן מתחת ל – 14 שנים, הוא אינו בגיל ההסכמה החוקי שמאפשר לו להסכים לאקט המיני מדעת. פירוש הדבר הינו כי כל פעולה הנעשית לשם הגעה לסיפוק, גירוי או ביזוי מיני מול קטין שגילו מתחת לגיל 14, בין אם בוצעה לכאורה בהסכמת הקטין ובין אם לאו – תיחשב מבחינת החוק כמעשה מגונה בקטין, שהעונש הקבוע בגינו בדין הפלילי הינו חמור ביותר.

העונש הקבוע בחוק העונשין בגין ביצוע מעשים מגונים בקטין, הוא כדלהלן:

  1. במידה וגיל הקורבן הוא מתחת לגיל 18 אך גבוה מגיל 14 – העונש המקסימלי הינו 4 שנות מאסר.
  2. במידה וגיל הקורבן הוא מתחת לגיל 14 – העונש המקסימלי יהיה 7 שנות מאסר.
  3. במידה וגיל הקורבן הוא מתחת לגיל 16 – תחשב העבירה כעבירת מעשים מגונים בנסיבות מחמירות שהעונש המירבי בגינה הינו עד 10 שנות מאסר.

 

מהו העונש בגין עבירות פדופיליה מסוג מעשה מגונה בפומבי?

הענישה בגין מעשה מגונה בפומבי, כאשר מדובר בעבירות פדופיליה – היא פחות מחמירה מאשר הענישה בגין מעשים מגונים שבוצעו בחדר חדרים עם הקורבן באופן ישיר. העונש המרבי הצפוי למי שביצע עבירה מסוג זה בנוכחות קטינים מעל לגיל 16 הינו שנת מאסר בודדת, ובמידה וגיל הנפגעים היה מתחת ל – 16 שנים, יהיה העונש המרבי שלוש שנות מאסר.

 

איזה עונש צפוי לאדם שהורשע בביצוע עבירות פדופיליה מסוג בעילה אסורה בהסכמה?

סעיף 346 לחוק העונשין קובע כי עבירת בעילה אסורה בהסכמה פירושה קיום יחסי מין שבמסגרתם מבוצעת החדרה של איבר מאיברי הגוף, או גוף זר מכל סוג, אל איבר מינה של אישה.

מתוקף הגדרתה של עבירה זו ניתן להבין כי תנאי סף לסיווג עבירה בקטגוריה זו הינו כי יחסי המין, קרי – מעשה הבעילה, בוצע תחת הסכמתה של הנפגעת לקחת במעשה חלק. זאת מאחר ובמידה ויחסי המין קוימו ללא הסכמתה – היתה העבירה מסווגת כמעשה אינוס מבחינת החוק.

עם זאת בהתחשב בעובדה שישנו הפרש גילאים משמעותי בין הצדדים באקט מיני מסוג זה, הרי שהאינטראקציה ביניהם מלכתחילה נחשבת לאי שוויונית בראי החוק, ומכאן שהמחוקק שואף לייצר רתיעה בסיסית בקרב הציבור מפני אלו. העונש המרבי הקבוע בחוק העונשין בגין עבירת בעילה אסורה בהסכמה עם קטינה, הוא 5 שנות מאסר. זאת לעומת העונש הקבוע בחוק העונשין בגין בעילה אסורה בהסכמה של אישה מגיל 18 ומעלה.

 

האם אדם בן 18 שקיים יחסי מין בהסכמה עם נערה מעל גיל 14 יחשב כפדופיל מבחינת החוק?

חשוב לשים לב בהקשר זה, כי היה וגיל הקטינה הינו בין 14 ו – 16 שנים, באם המעשה בוצע תחת הסכמתה המלאה לכאורה וללא אלמנט של ניצול, והפרש הגילאים בינה ובין הנאשם בביצוע העבירה אינו עולה על 3 שנים – יתכן כי בית המשפט יקל בעונשו של הנאשם ואף יזכה אותו.

סייגים אלו בחוק קיימים כדי להחריג בני נוער הבוחרים לקיים יחסי מין, באופן שלא ייחשבו כעברייני מין. עם זאת, במידה וגילה של הקטינה הינו מתחת ל – 14 שנים, תיחשב העבירה מבחינת החוק כאונס לכל דבר ועניין.

 

איזה עונש צפוי לאדם שהורשע בביצוע עבירות פדופיליה מסוג אונס קטינה?

במידה וגיל הקטינה נמוך מגיל 14 – מבחינה חוקית היא תיחשב כמי שטרם הגיעה לגיל ההסכמה, מה שאומר שלא יכולה היתה להסכים מדעת לקיומם של יחסי המין עם הבגיר. בסעיף 345 לחוק עונשין נקבע כי על מנת שניתן יהיה להרשיע אדם בביצוע עבירת פדופיליה מסוג אונס קטינים, נדרשים להתקיים 2 תנאי הסף הבאים:

  1. היעדר הסכמה מצד הקורבן (כאמור – סעיף זה תקף בקטינים בני 14 ומטה באופן אוטומטי).
  2. מעשה בעילה כפי שהוגדר בהקשר של עבירת פדופיליה מסוג בעילה אסורה בהסכמה.

 

מן הראוי לציין בהקשר זה, כי גם במקרה בו הקטינה הביעה רצון והסכמה מלאה לכאורה לקיום יחסי המין עם הבגיר, ואף יזמה אותם – מבחינת הדין הפלילי בישראל עדיין יחשב מעשה הבעילה כעבירת אינוס בהינתן וגילה מתחת ל – 14 שנים, קרי – גיל ההסכמה הקבוע בחוק.

לפיכך צפוי מי שקיים יחסי אישות עם קטינה בת פחות מ – 14 לעונשים הקבועים בחוק בגין עבירות אונס, שהם בין 16 ועד 20 שנות מאסר – כאשר מדובר בעבירת אונס שבוצעה בנסיבות מחמירות.

 

איזה עונש צפוי לאדם שהורשע בביצוע עבירות פדופיליה מסוג פרסום והחזקה של חומרי תועבה פדופיליים?

בחוק העונשין נקבע איסור על החזקה של חומרי תועבה המציגים קטינים שגילם מתחת ל – 18 שנים. הכוונה בהקשר זה הינה להחזקת חומרי תועבה שלא באופן אקראי או בתום לב. העונש בגין עבירה זו הינו שנת מאסר בודדת. יתרה מכך, בגין פרסום של חומרי תועבה פדופיליים (קרי: תמונות ו / או סרטונים מיניים המציגים קטינים), צפוי לנאשם עונש מאסר של 5 עד 7 שנים.

 

מה תפקידו של עורך דין פלילי לעניין הטיפול בעבירות פדופיליה?

כפי שהסברנו במאמר זה, עבירות מין מסוג של החזקת חומרי תועבה שמופיעים בהם קטינים, בעילה אסורה בהסכמה, מעשים מגונים בקטינים ומעשי אונס – נחשבים כולם כעבירות פדופיליה, כאשר הם מערבים קטינים. החוק מטפל בחומרה רבה בעבירות מסוג זה כאשר עונש המקסימלי בגין עבירות פדופיליה יכול להגיע גם עד 20 שנות מאסר.

מסיבה זו, במידה ואתם או אדם קרוב אליכם מתמודדים עם הליך פלילי שעניינו עבירות פדופיליה, הצעד הכי חשוב שתוכלו לעשות הוא לשכור את שירותיו של עורך דין מקצועי ומנוסה, אשר יוכל לייעץ ולסייע לכם בחקירה המשטרתית ובהתנהלותכם אל מול המערכת המשפטית, כדי להביא את הטיפול בתיק הפלילי בו אתם מעורבים לסיומו במינימום זמן ומינימום נזקים.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי, והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות מין
סחיטה מינית באינסטגרם

אינסטגרם – הפלטפורמה הפופולרית ברשת לשיתוף תמונות וסרטונים, הפכה בשנים האחרונות גם לזירת פשע דיגיטלית. התופעה של סחיטה מינית ברשתות החברתיות, הידועה גם במונח “סקסטורשן”

קרא עוד
סחיטה מינית בפייסבוק

פייסבוק הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו. אנו משתמשים בה כדי להתחבר עם חברים ומשפחה, לשתף רגעים מיוחדים, ולצרוך חדשות ומידע. אך לצד היתרונות הרבים, טמונה

קרא עוד
סקסטורשן

סקסטורשן היא תופעה של סחיטה מינית ברשת, שבה אדם מאיים לפרסם תמונות או סרטונים אינטימיים של אדם אחר, אם הנסחט לא יעשה כמבוקשו. מדובר בתופעה

קרא עוד
תקיפה מינית

מתי הטרדה מינית תהיה תקיפה מינית? הטרדה מינית היא מעשה בו אדם אחד פוגע באחר במעשה בעל אופי מיני, כדוגמת כפיית מין, נגיעה ללא הסכמה

קרא עוד
מעשים מגונים

מה נחשב מעשה מגונה? עולם ההטרדות המיניות הוא עולם רחב מאוד ולא רק שמדובר בספקטרום של מעשים גם לחומרת המעשה יש משקל מאוד גדול בשאלה

קרא עוד