חייל/ת עם רישום פלילי? כך תמחקו אותו

חיילות וחיילים רבים שהסתבכו בפלילים לפני גיוסם לצה”ל יכולים להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי שלהם – ולהשתחרר בתום שירותם הצבאי לא רק מצה”ל, אלא גם מהעבר הפלילי שלהם. כיצד ניתן לעשות זאת? במאמר הבא.

 

מה זה רישום פלילי?

המרשם הפלילי במשטרת ישראל כולל מידע על העבר הפלילי שלכם, וכולל בין היתר הרשעות בעבירות מסוימות, צווי מבחן, החלטות על אי-כשירות לעמידה לדין, ועוד. רישום פלילי, גם כזה שנוצר לקטינים, יכול ללוות את בעל הרישום משך שנים רבות לאחר ההרשעה ולאחר שסיים לרצות את עונשו. מטעם זה, רישום פלילי של חיילים, אף שנוצר עוד טרם גיוסם לצה”ל, עלול להישאר במרשם הפלילי גם לאחר שסיימו את שירותם הצבאי.

הרישום הפלילי עלול לפגוע ביכולתו של החייל המשוחרר להתחיל את חייו כאדם בוגר משוחרר מכבלי עברו הפלילי, שעלול להמשיך ולרדוף אותו כשהוא עושה את צעדיו הראשונים בחיי האזרחות. לעוד מידע על רישום פלילי ומשמעויותיו, ראו: רישום פלילי – מורה נבוכים

 

לא סוף העולם – אפשר וכדאי למחוק רישום פלילי במהלך השירות הצבאי!

שירות צבאי נתפס, בעיני המדינה וצה”ל, כצעד משמעותי המעיד על נכונותו של החייל לתקן את דרכיו ולשוב את המוטב. לכן, קיימת אפשרות לחייל צה”ל בעל רישום פלילי להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי שלו לנשיא המדינה, במסלול שונה – ומועדף! –  מבקשות המחיקה הרגילות .

אך לאחרונה הפציר נשיא המדינה, יצחק הרצוג, בחיילי ובחיילות צה”ל בעלי עבר פלילי להגיש בקשת מחיקה, והביע נכונות לאשר בקשות מחיקת רישום פלילי של חיילים. לכן, כדאי מאוד לנצל הזדמנות זו, שסיכויי הצלחתה גדולים יותר, ולהגיש בקשה למחיקת רישום פלילי במהלך השירות הצבאי.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

תהליך הגשת בקשה למחיקת רישום פלילי לפני גיוס

אף שניתן להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי של חייל צה”ל ישירות לנשיא המדינה, עדיף לבחור במסלול הייחודי לחיילים – ולהגיש את הבקשה דרך מפקדו של החייל. המפקד מעביר את הבקשה לוועדה מיוחדת שתפקידה להמליץ לנשיא המדינה האם לקבל את בקשת החייל ולמחוק את רישומו הפלילי, או שמא לדחות את הבקשה ולהותיר את הרישום הפלילי על כנו.

 

תנאים להגשת בקשה למחיקת רישום פלילי מלפני הגיוס

כדי להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי לוועדה, צריך לעמוד במספר תנאים מצטברים:

 • הרישום הפלילי נוצר לפני הגיוס לצה”ל;
 • החייל צפוי להשלים שירות חובה בן 18 חודשים לכל הפחות;
 • הבקשה הוגשה בטווח שבין 6 חודשים לפני מועד השחרור הצפוי, ולא יאוחר מ-3 חודשים לפני מועד זה.

 

שימו לב! יש חלון הזדמנות צר בן 3 חודשים בלבד במהלכו ניתן להגיש את הבקשה. אם אתם עומדים בתנאים להגשת בקשה למחיקת רישום פלילי לפני גיוס, אל תתמהמהו – ופעלו להגישה בהקדם!

 

שיקולי הועדה – מתי תמליץ למחוק רישום פלילי לפני גיוס

עמידה בתנאים שמפורטים מעלה אינה מבטיחה כי בקשתכם למחיקת רישום פלילי תתקבל – אלא, מדובר בתנאי סף שבלעדיהם לא תוכלו להגיש את הבקשה כלל. אם עמדתם בהם והגשתם בקשה, הועדה תבחן אותה ותחליט האם לקבל את הבקשה בהתאם למספר קריטריונים, ביניהם:

 1. החייל התגייס לפני שמלאו לו 23 שנים;
 2. לחייל אין הרשעות נוספות מזמן שירותו הצבאי בבית בדין צבאי או בית משפט אזרחי;
 3. מיעוט הרשעות בבית דין משמעתי בעת שירותי הצבאי;
 4. מיעוט ימי מחבוש להם נידון החייל בעת שירותו הצבאי;
 5. החייל לא הורשע בעבירת משמעת של נפקדות שעולה על 14 ימים;
 6. נסיבות הגיוס, אופי השירות הצבאי ומשכו;
 7. חוות דעת מאת מפקדיו של החייל לאורך שירותו הצבאי;
 8. גיליון ההתנהגות של החייל;
 9. סוג הרישום הפלילי והעבירות הפליליות בעברו של החייל; ועוד.

 

ככלל, אם חייל עומד בקריטריונים אלו – על הועדה לקבל את בקשתו ולהמליץ על מחיקת הרישום הפלילי. רק כשקיימים טעמים מיוחדים לכך, יכולה הועדה לדחות בקשת חייל שעומדת בכל התנאים לעיל.

 

אני רוצה להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי לפני גיוס. איך מגישים?

אם אתם עומדים בתנאי ההגשה לעיל, יש תחילה לפנות למפקד וליחידת הת”ש שלכם ולעדכן אותם כי ברצונכם להגיש בקשה כזו. אף שהמפקד הוא שמגיש את הבקשה בשמו של החייל – האינטרס בהצלחת הבקשה, והכח להשפיע על סיכויי קבלתה, הוא שלכם, ושלכם בלבד! לכן יש להכין בקשה חזקה, מפורטת, ומנומקת היטב, שאותה יעביר המפקד לוועדה.

 

בקשה טובה ורצינית – סיכויים גדולים יותר למחיקת הרישום הפלילי

הוועדה דנה בבקשת החייל בראש ובראשונה, על בסיס הבקשה והמסמכים שצורפו לה. כמו כן, הוועדה יכולה להזמין את החייל להופיע בפניה טרם תיתן החלטתה. לאור המשקל הרב שיש לבקשה המונחת בפני הועדה ולעדות החייל בפניה, יש להתייחס להכנת הבקשה בכובד ראש, כך שהבקשה שתוגש תהיה בקשה חזקה ומשכנעת, שמתכתבת עם שיקולי הועדה, ושתגדיל את הסיכוי שבקשת החייל למחיקת רישום פלילי תתקבל.

לאחר שהועדה דנה בבקשת החייל ונותנת את המלצתה, היא מעדכנת בכך את החייל בהודעה רשמית. אם הועדה ממליצה למחוק את הרישום הפלילי מלפני הגיוס, הבקשה מועברת על-ידי הועדה לנשיא המדינה, שמחליט האם לקבל את המלצות הועדה ולמחוק את הרישום הפלילי.

 

הגשתי בקשה – אך הוועדה דחתה אותה. יש מה לעשות?

בהחלט! אם הועדה דחתה את בקשתכם והודיעה כי לא תמליץ לנשיא המדינה למחוק את הרישום הפלילי שלכם, עומדות בפניכם 2 אפשרויות:

 1. הגשת בקשה למחיקת רישום פלילי ישירות לנשיא המדינה, ללא המלצה הוועדה. במקרה זה, הגשת הבקשה דומה לכל בקשת מחיקה שבעל רישום פלילי, חייל או אזרח, רשאים להגיש. למידע נוסף קראו: עבר נקי – זה אפשרי: כל מה שצריך לדעת על מחיקת רישום פלילי.
 2. הגשת בקשה נוספת לוועדה, לעיון חוזר בהמלצותיה.

 

עיון חוזר בהמלצת הועדה למחיקת רישום פלילי לפני גיוס

הוועדה דחתה את בקשתכם? אם אתם עומדים בתנאים הבאים, תוכלו לפנות לוועדה בבקשה שתעיין בשנית בבקשתכם:

 1. החייל התגייס לפני שמלאו לו 23 שנים;
 2. לחייל אין הרשעות נוספות מזמן שירותו הצבאי בבית בדין צבאי או בית משפט אזרחי;
 3. מיעוט הרשעות בבית דין משמעתי בעת שירותי הצבאי;
 4. מיעוט ימי מחבוש להם נידון החייל בעת שירותו הצבאי;
 5. החייל לא הורשע בעבירת משמעת של נפקדות שעולה על 14 ימים.

 

בקשה לעיון חוזר צריכה להיות מנומקת היטב, ומשכנעת במיוחד – הועדה כבר דנה בבקשתכם פעם אחת, שקלה את שיקוליה והחליטה לדחות אותה. כעת, עליכם לשכנע את הועדה מדוע עליה לשנות את עמדתה בעניינכם. לכן, מומלץ להסתייע באיש מקצוע בעל ניסיון בבקשות כגון אלו, כדי להגדיל את סיכויי הצלחתה.

 

השחרור מתקרב? זה הזמן להשתחרר גם מהעבר הפלילי שלכם

כל בני הנוער עושים טעויות – לא סתם מכנים את גיל הנעורים “טיפש-עשרה”. אם אתרע מזלכם והטעות שלכם הסתיימה ברישום פלילי, השחרור המתקרב הוא הזדמנות טובה עבורכם להשתחרר גם מטעויות העבר, להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי שלכם  – ולפתוח דף חדש בחיי האזרחות.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
שאלות ותשובות בנושא חייל/ת עם רישום פלילי? כך תמחקו אותו

בקשות למחיקת רישום פלילי לפני גיוס ניתן להגיש לוועדה הצבאית שדנה בהם החל מ-6 חודשים לפני השחרור ולא יאוחר מ-3 חודשים לפני השחרור. לכן, במקרה שלך – תוכל להגיש את הבקשה רק בעוד 4 חודשים. עם זאת, מאחר שמדובר בחלון הזדמנות קצר של 3 חודשים להגשת הבקשה, מומלץ לעדכן את המפקדת שלך ברצונך להגיש בקשה כזו ולהתחיל לעבוד על הבקשה כבר עכשיו.

בהחלט כן. גם חיילים שעברו עבירות משמעות יכולים להגיש בקשה לועדה, והיעדר עבירות משמעת אינו תנאי סף להגשת בקשה – אלא רק אחד מני קריטריונים רבים על בסיסם שוקלת הועדה את בקשתכם ונותנת את המלצתה. לצד זאת, המקרה המתואר לא אמור למנוע מהועדה לקבל את בקשתכם – לפי כללי הועדה, הרשעה על נפקדות שמניין ימיה קטן מ-14 ימים, וחייל שנשפט ללא יותר מ-35 ימי מחבוש ב-2 שנות השירות הראשונות שלו, אינה טעם לדחיית בקשה למחיקת רישום פלילי של חייל.

אפילו שנותרו פחות מ-3 חודשים לשירותך הצבאי, עדיין ניתן להגיש בקשה – אך צריך לקבל על כך אישור מיוחד מיו”ר הועדה, שיבחן האם הנסיבות בגינן הגשת את הבקשה באיחור מצדיקות לקבלה לבחינת הועידה על אף האיחור. בנסיבות אלו מומלץ לא להשתהות ולהגיש מוקדם ככל הניתן את הבקשה כדי למנוע עיכובים נוספים.

מידע נוסף בנושא פלילי
סגירת תיק פלילי

סגירת תיק פלילי היא הליך משפטי חיוני עבור כל מי שעבר חקירה במשטרה, גם אם לא הוגש נגדו כתב אישום. תהליך זה נועד למזער את

קרא עוד
חקירה פלילית

חקירה פלילית היא הליך רגיש ומורכב, בו נאלץ אדם להתמודד עם חשדות כבדי משקל לביצוע עבירה פלילית, תוך כדי חשיפה לסמכויות אכיפה נרחבות של רשויות

קרא עוד
עורך דין פלילי בירושלים

ההליך הפלילי הוא מטבעו, אחד המצבים המשפטיים המורכבים והמלחיצים ביותר עבור כל אדם באשר הוא. לכן אם אתם ניצבים בפני חקירה, כתב אישום או משפט

קרא עוד
סחיטה מינית באינסטגרם

אינסטגרם – הפלטפורמה הפופולרית ברשת לשיתוף תמונות וסרטונים, הפכה בשנים האחרונות גם לזירת פשע דיגיטלית. התופעה של סחיטה מינית ברשתות החברתיות, הידועה גם במונח “סקסטורשן”

קרא עוד
סחיטה באיומים בגירושין

הליך גירושין, ידוע ככזה הטומן בחובו רגשות קשים, מתחים וכאב רב. במקרים קיצוניים, רגשות אלו עלולים להוביל להתנהגויות פוגעניות, ביניהן סחיטה באיומים בגירושין. עבירה זו,

קרא עוד
סחיטה באיומים ברשת

העולם הדיגיטלי פתח צוהר לאפשרויות חדשות, אך גם חשף אותנו לסכנות חדשות. אחת מהן היא סחיטה באיומים ברשת, תופעה רחבה ומתרחבת שמשפיעה על אנשים מכל

קרא עוד