בדיקות פליליות

אנשים רבים בישראל מעוניינים בנסיבות שונות, לערוך בדיקות פליליות, שעניינן בירור הרישום הפלילי שנצבר לחובתו של הפרט. במאמר זה נסביר מהו רישום פלילי והיכן הוא נמצא, מה חשיבותו של הרישום הפלילי, למי יש גישה אליו באמצעות בדיקות פליליות, איך מבצעים בדיקות פליליות, והאם הדרישה לביצוען מצד מעסיקים היא בכלל דרישה לגיטימית. חשוב לקרוא ולהכיר.

 

מהו רישום פלילי והיכן הוא נמצא?

רישום פלילי הוא תיעוד של ההיסטוריה הפלילית של כל אזרח ותושב במדינת ישראל, והוא נשמר במאגר מידע שנקרא המרשם הפלילי.

מי יכול לבצע בדיקות פליליות ולגשת לרישום הפלילי של הנבדק?

מדובר במידע חסוי, ולכן גישה לרישום הפלילי ניתנת אך ורק לבעל הרישום עצמו. זאת למעט במקרה של גופים ספציפיים (בעיקר בתחום הבטחוני) שלהם יש הרשאה לביצוע בדיקות פליליות וקבלת מידע בנוגע לקיומו או היעדרו של רישום פלילי לאדם מסוים, ישירות מול משטרת ישראל.

האם הדרישה לבצע בדיקות פליליות מצד מעסיקים היא לגיטימית?

אף שמעבידים רבים במדינת ישראל נוהגים לדרוש ממועמדים לעבודה אצלם, להציג בפניכם תדפיס של בדיקות פליליות שנקרא “תעודת יושר”, קרי – מסמך המעיד על הימצאו של רישום פלילי לגבי המועמד או היעדר רישום כזה, אין מדובר על דרישה לגיטימית כלל ועיקר.

למעשה – התניית קבלה למקום עבודה מסוים בביצוע בדיקות פליליות, היא כשלעצמה עבירה על החוק בישראל. כאמור, הרישום הפלילי והמידע שמתועד בו, הינם חסויים, ולכן אין כל לגיטימציה למתן גישה למידע זה למעסיקים.

בדיקות פליליות
בדיקות פליליות

בדיקות פליליות ורישום פלילי – מה חשיבותם?

כאשר לאדם יש רישום פלילי, עשויות להיות לכך השלכות לא מעטות על החיים שלו – הן במישור האישי, הן בפן הכלכלי והמקצועי, והן בהיבטים חברתיים. למשל, אדם שמחפש עבודה ויש לו רישום פלילי עלול להיתקל בדחיות רבות מצד מעסיקים.

למרות שמדובר, כאמור לעיל, בדרישה שאינה חוקית מצד המעסיק, עדיין מדובר בדרישה שכיחה למדי, שמקשה על אנשים רבים שמעוניינים להשתלב מחדש בשוק העבודה ולהתפרנס בכבוד. מסיבה זו, אנשים רבים בוחרים לפנות למשטרה בבקשה לביצוע מחיקת רישום פלילי.

כאשר בקשה זו מאושרת, במקרים שבהם מדובר על עבירות זניחות יחסית שבוצעו בעברו הרחוק של בעל הרישום, יש בעצם מחיקת התיעוד הנ”ל כדי לאפשר לאדם לפתוח דף חדש ונקי בחייו הבוגרים ולשפר את איכות חייו באופן ממשי.

איך מבצעים בדיקות פליליות

אדם אשר מעוניין בביצוע בדיקות פליליות עבור עצמו, יכול לעשות זאת על ידי הגעה לכל אחת מתחנות המשטרה בארץ באופן אישי, והצגת תעודת הזהות שלו ואישור על תשלום אגרת טיפול. לאחר מכן, התחנה תפיק עבור מזמין הבדיקה הפלילית תדפיס של הרישום הפלילי שלו.

כאשר לאדם שמעוניין לבצע בדיקות פליליות אין אפשרות להגיע בעצמו למשטרה לשם כך, באפשרותו לשלוח בשמו אדם אחר שסיפק לו ייפויי כוח לשם קבלת הרישום הפלילי שלו, בכפוף למספר תנאי סף שאותם נפרט בהמשך.

איזה מידע מתקבל בביצוע בדיקות פליליות מול המשטרה?

כאשר אדם פונה לביצוע בדיקות פליליות עבור עצמו, הוא מקבל כאמור תדפיס מהמשטרה, ובו מופיעים כלל הרישומים הפליליים שתועדו בהיסטוריה הפלילית שלו, במידה וישנם כאלו.

הכוונה היא לתיעוד של כל ההרשעות הפליליות של אותו אדם לצד תיעוד משטרתי של תיקי חקירה שהיה מעורב בהם. לעומת זאת, במידה ולא קיים אף רישום פלילי עבור אותו אדם, הוא יקבל דף שמכיל אך ורק את הפרטים האישיים שלו.

מבנה הרישום הפלילי שמתקבל בביצוע בדיקות פליליות

כאשר מבצעים בדיקות פליליות, מתקבל תדפיס שנראה כך:

  1. דף פתיח – זהו הדף הראשון ברישום הפלילי שמתקבל בביצוע בדיקה פלילית, ובו מופיעה תעודת יושר של משטרת ישראל, שהיא זהה עבור כל אדם, בין אם קיים תיעוד פלילי הנוגע להרשעות ותיקים שנפתחו כנגדו ובין אם לאו.
  2. תדפיס מפורט – דפי ההמשך ובהם הרישומים הפליליים של בעל המידע, אם אכן קיימים כאלו.

במידה וקיבלתם רק את הדף הראשון שהוא דף הפתיח, פירוש הדבר הינו שלא נצברו רישומים פליליים או משטרתיים לגביכם.

מה ההבדל בין רישום פלילי ורישום משטרתי בבדיקות פליליות?

כאשר לאדם יש היסטוריה פלילית שמופיעה במסגרת התדפיס המפורט ברישום הפלילי שלו, היא מכילה 2 סוגי מידע פלילי לגביו כדלקמן:

  1. רישומים פליליים: אלו הן הרשעות בהליכים פליליים שנפתחו כנגד בעל המידע וההחלטות שבית המשפט קיבל בתיקים שנפתחו כנגד הנאשם ונסגרו.
  2. רישומים משטרתיים: אלו הם הליכי חקירה פתוחים שעדיין מתנהלים כנגד החשוד וממתינים לבירור הדין, או חקירות משטרתיות שנסגרו.

מהם התנאים לביצוע בדיקות פליליות באמצעות ייפוי כוח?

כאמור, כל המידע המופיע במרשם הפלילי של אזרחי ישראל, הוא בגדר מידע חסוי. זאת מתוך שאיפה של המדינה לשמור על צנעת הפרט וכבוד האדם. מכאן שבדיקות פליליות ניתנות לדרישה אישית בלבד, אלא אם המבקש דאג מראש לספק ייפוי כוח למטרה זו לאדם אחר.

להלן תנאי הסף שיש לעמוד בהם במצטבר כדי שהמשטרה תאפשר למיופה כוח לקבל רישום פלילי עבור אדם אחר:

בדיקות פליליות על ידי מיופה כוח כשבעל המידע אינו יכול להגיע בעצמו

ניתן לבצע בדיקות פליליות ולקבל אישור על רישום פלילי דרך מיופה כוח, בהתקיים נסיבות שבהן אין לבעל המידע יכולת להגיע לתחנת המשטרה בכוחות עצמו. לדוגמא, כאשר בעל המידע חולה, רתוק למיטתו וללא יכולת ניידות, משרת במילואים, נמצא בחו”ל ועוד.

זהותו של מיופה הכוח

מיופה הכוח הנשלח לבצע בדיקות פליליות מטעם זולתו, חייב להיות קרוב משפחתו של מבקש המידע או עורך דינו. על מיופה הכוח להציג תעודת זהות של המבקש וטופס יעודי עם ייפוי כח לעניין הבדיקות הפליליות וקבלת הרישום הפלילי.

מיופה הכוח נדרש לחתום על התחייבות

קבלת הרישום הפלילי מותנית בכך שמיופה הכוח יחתום טופס התחייבות שבו מתועדת הסכמתו לכך שהמידע שיועבר לידיו לא ימסר לצד שלישי – קרי, אף אדם או גורם מלבד בעל המידע עצמו.

האם הרישום הפלילי שמתקבל בבדיקות פליליות הוא בר מחיקה?

אכן. ניתן לפנות בבקשה למחיקת רישום פלילי לגורמים הרלוונטיים, בהתאם לגורם שאחראי לרישום המדובר (הפרקליטות / המשטרה). לצורך העניין, במקרים של הרשעות שמופיעות במרשם הפלילי, מחיקת הרישום מצריכה הגשה של בקשה לנשיא המדינה.

לעומת זאת, עבור ביטול רישום של תיקי חקירה משטרתיים שנסגרו עקב מחסור בראיות או העדר עניין לציבור, מחיקת הרישום תתבצע על ידי הגשה של בקשה לגורם שהחליט על סגירת התיק, לשינוי העילה לסגירת התיק לסגירה בעילה של היעדר אשמה. מנגד, כאשר מדובר בבקשה למחיקת רישום משטרתי, הבקשה תוגש לגורמים הרלוונטיים במשטרת ישראל.

בשורה התחתונה

כאשר עולה הצורך בעקבות ביצוע בדיקות פליליות, להגשת בקשה למחיקתם או ביטולם של רישומים פליליים או משטרתיים, הגורם שכדאי להיעזר בו הוא עורך דין פלילי שמתמחה בנושא של בדיקות פליליות ומחיקת / ביטול רישום פלילי / משטרתי.

כל המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידיעה כללית בלבד, איננו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום פנים ואופן. במידה ונדרשים ייעוץ משפטי, ייצוג משפטי או ליווי משפטי לטובת טיפול במקרה ספציפי, יש לפנות בהקדם לקבלת סיוע משפטי פרטני של עורך דין פלילי מורשה.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא בדיקות פליליות
האזנות סתר

האזנות סתר כוללות, הקלטה, הקשבה, פיקוח או קליטה של שיחות בין צדדים שונים כאשר זו נעשית ללא ידיעתם או הסכמתם של מי מהצדדים. על פי

קרא עוד
בדיקות שתן

בעשורים האחרונים הפכה תופעת השימוש בסמים במדינת ישראל, שכיחה מאי פעם. גם אזרחים מהשורה החלו לצרוך סמים במינונים גבוהים מכפי שנהוג היה בעבר. על רקע

קרא עוד
בדיקות סמים

בדיקות סמים הן הליכים שגרתיים למדי אשר מתבצעים במסגרת מאמצי האכיפה של רשויות החוק במדינת ישראל. לתוצאות המתקבלות בבדיקות סמים עלולות להיות מגוון השלכות, כאשר

קרא עוד
בדיקת פוליגרף

בדיקת פוליגרף הינה מבדק שמתבצע באמצעות מכשיר שמסוגל לקלוט ולפענח תגובות בגוף הנבדק שאינן רצוניות. התנודות הבלתי רצוניות במדדים הנבדקים במסגרת בדיקת פוליגרף, מאפשרות לבודק

קרא עוד