קיצור והקלה בעונש מאסר עולם

גם אם נשפטתם למאסר עולם, אינכם חייבים להשלים עם הגזרה – ניתן וכדאי להגיש בקשה לקציבת מאסר העולם לתקופה מוגדרת או להקלה בעונש.

 

מהו מאסר עולם?

לאחר מתן פסק דין מרשיע, השופט גוזר את דינו של המורשע – וקובע את העונש שהמורשע יצטרך לשאת בגין ביצוע העבירה.

לרוב, החוק מגביל את העונש שהשופט יכול לתת, וכשמדובר בעונשי מאסר – אלו לרוב מוגבלים בתקופה קצובה מקסימלית. למשל – על עבירת הגניבה ניתן להטיל עונש מאסר לתקופה קצובה של עד 3 שנים, על עבירת הסתה לאלימות ניתן להטיל עונש מאסר לתקופה קצובה של עד 5 שנים, וכיוצא בזאת. לעומתם, מאסר עולם הוא עונש מאסר שמוטל על המורשע ושאינו קצוב לתקופה מסוימת – ולכן, על פניו, אין למאסר מועד סיום קבוע מראש.

 

כל מאסר עולם הוא מאסר לתקופה בלתי מוגבלת?

תלוי אם מדובר במאסר עולם חובה או שאינו חובה.

 

מאסר עולם חובה

בעבירות אלו, העונש היחיד ששופט רשאי להטיל על המורשע הוא מאסר לתקופה שאינה קצובה. אחת העבירות שמבצעה ידון לעונש מאסר עולם חובה היא עבירת הרצח בנסיבות מחמירות (סעיף 301א לחוק העונשין).

אף ששופט שדן בעבירה שדינה מאסר עולם חובה מוגבל ואינו רשאי לקצוב את עונשו של המורשע לתקופה מוגבלת – מי שנידון למאסר עולם יכול להביא להקלה בגזר דינו ולקציבת תקופת מאסרו, באמצעות פניה לנשיא המדינה ולועדת השחרורים המיוחדת. מאסר עולם חובה ניתן לקצוב לתקופה מינימלית של 30 שנה – ולא פחות מכך.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

מאסר עולם שאינו חובה

בעבירות שדינן מאסר עולם שאינו חובה, בית המשפט יגזור את עונשו של המורשע לתקופה של עד 20 שנה. לכן, למרות שהעונש נקרא “מאסר עולם”, למעשה אין מדובר במאסר לתקופה שאינה מוגבלת, והשופט יכול לקצוב את העונש בעצמו – מבלי שהמורשע יידרש לפנות בעצמו בבקשה מיוחדת לקציבת תקופת המאסר.

כמובן שגם אם נגזר עליכם מאסר עולם שאינו חובה ונקצב עונשכם, אתם עדיין יכולים להגיש בקשה להקלה בעונש, לקיצור תקופת המאסר שנקצבה בגזר הדין ולשחרור על תנאי – באמצעות הגשת בקשה לוועדת השחרורים “הרגילה”. מומלץ להיוועץ לשם כך עם עו”ד לתחום הפלילי, כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה של בקשתכם.

 

הגשת בקשה לקיצור מאסר עולם חובה

ההחלטה על הקלה במאסר עולם היא חלק מסמכויות החנינה של נשיא המדינה, ונשיא המדינה הוא שמחליט האם לקצוב את עונשו של אסיר העולם, או לא. נשיא המדינה מקבל את החלטתו לאחר שביקש את המלצתה של ועדת השחרורים המיוחדת.

אסיר עולם, בין אם נידון למאסר עולם אחד או יותר, יכול להגיש בקשה לוועדת השחרורים המיוחדת, ובה יבקש מהוועדה להמליץ לנשיא לקצוב את עונשו. כמו כן, אסיר שהגיש בקשה בעבר והתקבלה בקשתו, אך עונשו נקצב לתקופה שעולה על 30 שנה – יכול להגיש בקשה נוספת ובה יבקש מהוועדה להמליץ לנשיא לקצוב את עונשו למינימום האפשרי – 30 שנה.

 

תנאים מקדימים להגשת בקשה לקיצור מאסר עולם

אסיר עולם, שנידון למאסר עולם אחד לכל היותר, זכאי להגיש בקשה לקציבת תקופת מאסרו לאחר שריצה 7 שנים מעונשו. במידה ואסיר העולם נידון למספר מאסרי עולם, הוא זכאי להגיש בקשה רק לאחר שחלפו 15 שנים מאחד התאריכים הבאים (המוקדם מביניהם):

  • תחילת ריצוי עונש המאסר;
  • מועד גזר הדין האחרון במסגרתו הוטל עליו מאסר עולם נוסף.

 

אם עדיין לא ריציתי 7 שנים ממאסר העולם – יש מה לעשות?

לוועדת השחרורים המיוחדת סמכות לפנות בכל עת לנשיא המדינה ולהמליץ לו להקל בעונשו של אסיר עולם – גם אם טרם חלפו 7 שנים מיום מאסרו של אסיר עולם אחד (או 15 שנים במקרה של מספר מאסרי עולם).

 

מה משפיע על סיכויי הצלחת בקשה לקיצור מאסר עולם?

ועדת השחרורים המיוחדת תשקול שיקולים מגוונים הנוגעים לעבירה ולאסיר בבואה להכריע בבקשה לקיצור מאסר עולם:

  • מהי העבירה שבוצעה ושבגינה נגזר עונש מאסר העולם;
  • נסיבות ביצוע העבירה;
  • תוצאות העבירה;
  • ונסיבותיו האישיות של האסיר.

 

לשיקולים אלו השפעה כפולה: האחת, הם שיכריעו האם הועדה תמליץ לנשיא המדינה על קציבת העונש של האסיר המבקש; השניה – חשובה לא פחות – אלו ישפיעו על מידת ההקלה עליה הועדה תמליץ, כלומר – על אורך תקופת המאסר שהנשיא יקצוב לאסיר.

שימו לב כי רק במקרים חריגים תתיר הועדה לאסיר לטעון את טענותיו בפניה – ולרוב הועדה נותנת את המלצתה על סמך הבקשה הכתובה בלבד! מטעם זה, קיימת חשיבות גדולה לבקשה עצמה ולתוכנה.

 

לא קיבלו את בקשתי להקלה במאסר עולם – מה עכשיו?

אם ועדת השחרורים המיוחדת החליטה שלא להמליץ לנשיא המדינה לקצוב את מאסר העולם של האסיר המבקש, ברירת המחדל היא כי עליה לדון בבקשתו בכל שנתיים. במקרה שקיימים טעמים מיוחדים – הועדה יכולה לדון בשנית בבקשת אסיר העולם גם לפני שחלפו 2 שנים ממועד החלטתה לדחות את בקשתו. כמו כן, ניתן להגיש גם עתירה מנהלית נגד החלטות הוועדה מיד לאחר קבלת החלטתה, אם אתם חושבים כי נפל בה פגם מינהלי.

 

מאסר עולם – יש מה לעשות עם זה

אסיר עולם שנשפט למאסר עולם לא חייב לחיות כל חייו בין כתלי הכלא – הגשת בקשה טובה ומשכנעת לוועדת השחרורים המיוחדת תביא לקיצור את מאסר העולם, ותאפשר גם לאסיר עולם לשוב לחיק משפחתו ולחיות את חייו כאדם חופשי ששילם את חובו לחברה.

מאמר זה סקר בקצרה את התנאים להגשת הבקשה וההליך לה, באופן כללי – אך כל אסיר ונסיבותיו-הוא, וטרם הגשת הבקשה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין בעל נסיון בהגשת בקשות דומות שיוכל “לתפור” בקשה מדוייקת למידות האסיר, שתגדיל את סיכויי קבלתה – ותביא לקציבת עונש המאסר לתקופה קצרה ככל הניתן.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
שאלות ותשובות בנושא קיצור והקלה בעונש מאסר עולם

בקשה לקציבת עונש מאסר של אסיר עולם שנושא במאסר עולם אחד בלבד, ניתן להגיש לאחר חלוף 7 שנים מיום שהחל האסיר לרצות את עונשו. עם זאת, וועדת השחרורים המיוחדת רשאית, במקרים מיוחדים, להמליץ על קיצור עונשו של אסיר עולם בכל עת – וגם לפני שחלפו 7 שנים מיום שהחל לרצות את עונשו

ככלל, הועדה אינה שומעת את האסירים שהגישו את הבקשה, והיא מחליטה על המלצתה לנשיא המדינה על סמך בקשתם הכתובה ותו לא. לכן, אין לאסיר זכות להופיע בפני הועדה לפני שזו תיתן את המלצתה לנשיא. עם זאת, אסיר המבקש להשמיע את טענותיו בפני הועדה יכול להגיש בקשה לעשות כן, ובמקרים חריגים הועדה יכולה לאפשר לאסיר להשמיע את טענותיו בפניה גם בעל-פה.

ככלל, נשיא המדינה רשאי לקצוב את עונשו של אסיר עולם לתקופה של תפחת מ-30 שנים. לכן, במקרה זה, משהתקופה הקצובה היא ארוכה יותר, ניתן להגיש בקשה נוספת לוועדת השחרורים המיוחדת ולבקש לקצוב את העונש לתקופה קצרה יותר – אך שימו לב כי זו לא תפחת מ-30 שנים גם אם בקשתכם תתקבל.

באופן עקרוני אין הליך ערעור על החלטות וועדת השחרורים המיוחדת, אך ככל גוף מנהלי – ניתן להגיש ערר מינהלי על החלטתה. כמו כן, גם אם נדחתה בקשתכם/ן, הבקשה תבחן אותה שוב בכל שנתיים.

מידע נוסף בנושא פלילי
סגירת תיק פלילי

סגירת תיק פלילי היא הליך משפטי חיוני עבור כל מי שעבר חקירה במשטרה, גם אם לא הוגש נגדו כתב אישום. תהליך זה נועד למזער את

קרא עוד
חקירה פלילית

חקירה פלילית היא הליך רגיש ומורכב, בו נאלץ אדם להתמודד עם חשדות כבדי משקל לביצוע עבירה פלילית, תוך כדי חשיפה לסמכויות אכיפה נרחבות של רשויות

קרא עוד
עורך דין פלילי בירושלים

ההליך הפלילי הוא מטבעו, אחד המצבים המשפטיים המורכבים והמלחיצים ביותר עבור כל אדם באשר הוא. לכן אם אתם ניצבים בפני חקירה, כתב אישום או משפט

קרא עוד
סחיטה מינית באינסטגרם

אינסטגרם – הפלטפורמה הפופולרית ברשת לשיתוף תמונות וסרטונים, הפכה בשנים האחרונות גם לזירת פשע דיגיטלית. התופעה של סחיטה מינית ברשתות החברתיות, הידועה גם במונח “סקסטורשן”

קרא עוד
סחיטה באיומים בגירושין

הליך גירושין, ידוע ככזה הטומן בחובו רגשות קשים, מתחים וכאב רב. במקרים קיצוניים, רגשות אלו עלולים להוביל להתנהגויות פוגעניות, ביניהן סחיטה באיומים בגירושין. עבירה זו,

קרא עוד
סחיטה באיומים ברשת

העולם הדיגיטלי פתח צוהר לאפשרויות חדשות, אך גם חשף אותנו לסכנות חדשות. אחת מהן היא סחיטה באיומים ברשת, תופעה רחבה ומתרחבת שמשפיעה על אנשים מכל

קרא עוד