עבירת סחיטה באיומים – עונש

עבירת סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שמשמעה איום בפגיעה באדם באופן בלתי חוקי ובמטרה להפעיל על אותו אדם לחץ לבצע או להימנע מביצוע מעשה שיש לו סמכות לבצעו. עבירת סחיטה באיומים נושאת בצידה עונש של 7 עד 9 שנות מאסר.

במאמר זה נדון במהותן של עבירות סחיטה באיומים, בעונשים הקבועים בצידן של עבירות אלו, ובאופן בו סיוע מעורך דין פלילי המתמחה בתיקי סחיטה באיומים יכול להשפיע על הענישה בפועל.

 

עבירת סחיטה באיומים – זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו

סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שכיחה יחסית שפוגעת באנשים רבים בישראל: החל מעובדי ציבור ופוליטיקאים ועד אנשים “רגילים” מן היישוב. סחיטה באיומים מוגדרת בחוק העונשין בתור עבירה פלילית שנועדה לכפות על אדם מסוים לעשות מעשה מסוים או להימנע מעשייתו, בעזרת איום מפורש או מרומז מטעם האדם שמפעיל את אמצעי הסחיטה.

 

כיצד סחיטה באיומים מתבצעת?

פעולות סחיטה באיומים מתבצעות לעתים בצורה מילולית – כלומר בעל פה, בכתב, באמצעים פיסיים או באמצעות אלימות גופנית, פגיעה ברכוש, או פגיעה בחירות של הצד הנסחט. סחיטה באיומים יכולה להתבצע באמצעות איום לפגיעה בפרנסתו של אדם, בשם הטוב שלו או בפרטיות שלו.

לעתים קרובות משתמשים המאיימים באיום לפרסם חומרים אינטימיים הנוגעים לנסחט, לבני משפחתו או מידע רגיש אחר שאינו לפרסום ונוגע לנסחט במישרין או בעקיפין. זאת במטרה להניע את הנסחט לפעול על פי הדרישות שהוצבו לו, למרות שהדבר נעשה בניגוד לרצונו.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

אילו פעולות נחשבות מבחינת החוק כעבירות סחיטה באיומים?

חוק העונשין מגדיר באמצעות סעיף 428 מהן הפעולות שעלולות להיחשב בתור עבירת סחיטה באיומים: איום בעל פה, בכתב או במעשה, לפגיעה בניגוד לדין בכל אחת מזכויותיו של אדם: בחירותו, בקניינו הפרטי, בפרנסתו, בפרטיות שלו, בשמו הטוב, בגופו, בבטחונו או בשלומו של אדם אחר. יום בפרסום או בהסתרת מידע באופן המטיל מורא על הזולת.

הדין הפלילי בישראל רואה בפעולות אלו מאפיין המעיד על ביצוע עבירת סחיטה באיומים, כאשר הן מבוצעות מתוך מטרה לדרבן אדם לבצע מעשה שזכותו לעשות או להימנע ממנו – לטובת קידום האינטרסים של הסוחט.

 

מהו העונש הקבוע בחוק בגין עבירות סחיטה באיומים?

סחיטה באיומים הינה עבירה פלילית שעונשה הוא 7 שנות מאסר. היה והאדם שכנגדו הוצב האיום הגיע לכדי ביצוע של הפעולה שהופעל עליו לחץ לבצע, צפוי המאיים לעונש מאסר של עד 9 שנים.

 

האם איומים ללא מרכיב של סחיטה גוררים עונש זהה?

החוק הפלילי בישראל מתייחס לעבירת איומים כתרחיש אשר במסגרתו אדם חותר להפחיד אדם אחר. להבדיל, כאשר מדובר בעבירה של סחיטה באיומים – הטלת המורא על הקורבן נעשית מתוך שאיפה לגרום לו לבצע או להימנע מביצוע פעולה ספציפית על פי דרישותיו של המאיים.

המכנה המשותף בין שתי העבירות הללו, אם כן, הוא בעצם השימוש שנעשה באיום בתור אמצעי להפחדת הנפגע. העונש המוגדר בחוק העונשין הישראלי בצידן של עבירות איומים לכשעצמן, עומד על שלוש שנות מאסר.

אף על פי כן, במקרה בו הצד המאיים הוא בעל רישום פלילי נקי, ועבירת האיומים הינה העבירה הראשונה שביצע אי פעם – ייתכן בהחלט כי גזר הדין שיוטל עליו יהיה מאסר על תנאי בלבד, ובמקרים מסוימים יתכן אף כי התיק יבוטל ללא ענישה מכל סוג שהוא.

 

מתי מגישים תלונה על עבירת איומים ומתי על עבירות סחיטה באיומים?

במקרים מסוימים מתקבלת ההחלטה על הגשת כתב אישום בגין עבירת סחיטה באיומים ובמקרים אחרים – תוגש תביעה בגין עבירת איומים בלבד. נשאלת אם כן השאלה – מה ההבדל בין שני סוגי העבירות הללו ומתי קיים צידוק להגשת כל אחד מסוגי כתבי האישום הנ”ל.

לעניין זה, מן הראוי להכיר את ההבדל העיקרי בין עבירות איומים לבין עבירות של סחיטה באיומים. המכנה המשותף בין 2 סוגי העבירות הללו הינו עצם השימוש באיום ככלי שנועד להטיל פחד על האדם המאוים.

אולם ההבדל ביניהן טמון בעובדה שעבירת איומים נעשית לשם הפחדתו של הקורבן גרידא, בעוד שעבירות של סחיטה באיומים נועדו להביא את האדם המאוים לכדי ביצוע מעשים מסוימים (או הימנעות מהם) על פי רצונו של הנאשם. כלומר ניתן לזהות בעבירות מסוג סחיטה באיומים מרכיב נלווה של מניפולציה מצד הנאשם כלפי קורבן העבירה.

 

מה ההבדל בין איום ובין אזהרה וכיצד החוק מבדיל בין השניים?

בהקשר לענייננו, מן הראוי לציין שקיים שוני מבחינת החוק בין מקרה של איום ובין אזהרה. החוק מבדיל בין השניים על פי מידת השליטה הנתונה בידי הנאשם על מימוש האיום.

דהיינו, ככל שקיים קשר ישיר ומובהק בין קיומו של האיום ובין הנאשם והיכולת שלו להביא את האיום לכדי מימוש בפועל, כך ניתן להוכיח כי לא מדובר באזהרה אם כי באיום. מנגד, במקרה שבו פלוני מאיים שינקוט בפעולה משפטית או אחרת כפי שמתיר לו החוק, כנגד אדם אחר – ניתן לומר כי אין עסקינן בעבירה פלילית אלא באזהרה.

מטבע הדברים, בעניינים מסוג זה ישנה חשיבות לבחינה מעמיקה של ההקשר הספציפי אשר בו התרחשו האירועים והאופן בו המידע עבר בין הצדדים.

יתרה מכך, בידיו של בית המשפט נתונה הסמכות להכריע אם האמירות שנתפסו על ידי פלוני בתור אקט של איום או הפחדה, ניתנות לפירוש באופן אחר לאור העובדה שמדובר בפרשנות סובייקטיבית מצד הקורבן. תפקידם של הגורמים המשפטיים המטפלים בכתב האישום הוא להכריע בסוגיות אלו.

 

כיצד סיוע מעורך דין פלילי בתיק סחיטה באיומים יכול להשפיע על העונש?

היה וזומנת לחקירה משטרתית בגין חשד לעבירת סחיטה באיומים, או שהוגש כנגדך כתב אישום בשל כך, מן הראוי לדרוש את מימוש זכותך להתייעץ עם עורך דין פלילי שתחום מומחיותו הוא עבירות סחיטה באיומים? מדוע ישנה חשיבות כה רבה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין פלילי? התשובה לשאלה זו הינה שלנוכח האופן בו עבירות סחיטה באיומים נתפשות בעיני גורמי האכיפה והמערכת המשפטית בישראל – צפוי העבריין שיורשע בעבירות מסוג זה לעונשים חמורים.

אולם בעזרת קבלת סיוע וליווי משפטי ממשרד עורכי דין פליליים מתחום עבירות הסחיטה והאיומים, ניתן לנסות ולהקדים תרופה למכה ולהגדיל את הסיכוי לזיכוי או לצמצום העונש שיוטל על הנאשם.

הדבר תקף גם במקרה בו נפגעתם מעבירות סחיטה באיומים, ואתם מעוניינים לפתוח בהליכים פליליים כנגד הגורם שסחט אתכם. גם במסגרת הגשת תביעה בגין עבירות סחיטה ואיומים לפרקליטות, ישנה חשיבות מרובה לקבלת סיוע מעורך דין פלילי.

המורכבות הרבה של עבירות סחיטה באיומים – גם מצידם של החשודים בביצוע העבירה וגם מהצד של הנפגע, מחייבת מעורבות של עורך דין פלילי מנוסה וותיק עם היסטוריה של הצלחות בתיקי עבירות סחיטה באיומים. זאת כדי להבטיח שהתביעה לא תידחה על הסף בשל כשל ראייתי או העדר ביסוס מספק לטענות התובע או ההגנה.

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי, והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
שאלות ותשובות בנושא עבירת סחיטה באיומים – עונש

עבירת סחיטה באיומים הינה עבירה פלילית שמשמעותה איום בפגיעה באדם באופן בלתי חוקי במטרה להפעיל עליו לחץ לבצע או להימנע מביצוע מעשה שבתוקף סמכותו עליו לבצע.

עבירת סחיטה באיומים נושאת בצידה עונש של 7 עד 9 שנות מאסר. במאמר זה נדון במהותן של עבירות סחיטה באיומים, בעונשים הקבועים בצידן של עבירות אלו, ועוד.

עבירות סחיטה באיומים יכולות לבוא ביטוי בצורה מילולית, בכתב, באמצעים פיסיים או באמצעות אלימות גופנית, פגיעה ברכוש, או פגיעה בחירות של הצד הנסחט.

קבלת סיוע וליווי משפטי ממשרד עורכי דין פליליים מתחום עבירות הסחיטה והאיומים, מסייעות להקדים תרופה למכה ולהגדיל את הסיכוי לזיכוי או לצמצום העונש שיוטל על הנאשם.

מידע נוסף בנושא עבירות סחיטה באיומים
איך להתמודד עם סחיטה ברשת?

בעידן שנשלט על ידי המדיה החברתית, נשאלת השאלה איך להתמודד עם סחיטה ברשת לעיתים קרובות. לצערנו הרב, האיום של סחיטה מקוונת הפך למציאות נפוצה ומדאיגה

קרא עוד
סחיטה אלקטרונית

סחיטה אלקטרונית היא עבירה פלילית שהפכה נפוצה להפליא עם התפתחות האינטרנט וערוצי המדיה החברתית. למרבה הצער, ההשלכות של סחיטה ברשת – ובפרט של סחיטה מינית

קרא עוד
סחיטה ברשת

העולם המודרני הביא להתפתחות של תקשורת ויכולות דיגיטליות חדשות, אך במקביל גם הגביר את הסכנה לפגיעה בפרטיות האישית ובמיוחד בפרטיות המינית של הפרט. כתוצאה מכך,

קרא עוד
מהו חוק הגנת הפרטיות?

חוק הגנת הפרטיות מתבסס על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו המעניק לכל אדם באשר הוא את הזכות לפרטיות מוגנת. הפגיעה בפרטיות מהווה עוולה נזיקית אשר

קרא עוד
האזנות סתר

האזנות סתר כוללות, הקלטה, הקשבה, פיקוח או קליטה של שיחות בין צדדים שונים כאשר זו נעשית ללא ידיעתם או הסכמתם של מי מהצדדים. על פי

קרא עוד