חיפוש לא חוקי של המשטרה – דעו את זכויותיכם!

חיפוש הוא אחד מכלי החקירה המרכזיים הנתונים בידי המשטרה. לצד זאת, מדובר באמצעי חקירה פולשני, שיכולת המשטרה להפעילו מוגבלת ומוגדרת בחוק, וחיפוש שלא עומד בגבולות שקבועים בחוק הוא חיפוש לא חוקי. חוקיות החיפוש תשפיע על ההליך המשפטי שמבקש להתבסס על ממצאי החיפוש והראיות שהושגו במהלכו – וראיה שהושגה בחיפוש לא חוקי עלולה להיפסל.

לכן חשוב מאוד לכל אדם, ובפרט למי שחשוד בביצוע עבירה ועלול לעמוד בפני כתב אישום, לדעת את זכויותיו בעת חיפוש משטרתי. רשימה זו תעשה לכם סדר בעולם הסבוך והמורכב של חיפוש לא חוקי – ובזכויות שלכם במקרה שבוצע בכם חיפוש לא חוקי על-ידי המשטרה.

 

הסכמה מדעת – והשלכותיה על חוקיות החיפוש

מושג שחוזר לא אחת בהקשר של חיפוש משטרתי וחוקיותו הוא המושג “הסכמה מדעת”. הסכמה מדעת אינה אך בקשת רשותו של האדם שבביתו או על גופו עורכים את החיפוש – אלא, ההסכמה צריכה להיעשות תוך יידוע מושא החיפוש בזכויותיו, ובפרט – בזכותו לסרב לעריכת החיפוש.

חשוב לשים לב שיש מקרים בהם המשטרה רשאית לערוך את החיפוש תוך הפעלת כוח סביר או בכפייה, גם ללא קבלת הסכמה – אך עדיין, בחלק גדול מהמקרים, על עורך החיפוש לכל הפחות לבקש את הסכמת מושא החיפוש תחילה, או שהחיפוש יוגדר כחיפוש לא חוקי.

 

פרי העץ המורעל? לא בישראל! חיפוש לא חוקי לא יביא לפסילה אוטומטית של ראיה

בניגוד למה שנהוג לחשוב (ולמה שבדרך כלל אפשר לראות בסדרות הטלוויזיה האמריקאיות…), ראיה שהושגה בחיפוש לא חוקי אינה נפסלת באופן אוטומטי – וההחלטה האם מדובר בראיה קבילה שניתן להשתמש בה בהליך משפטי נתונה בידיו של בית המשפט . במידה והוגש נגדכם כתב אישום בהתבסס על ראיות שהושגו בחיפוש לא חוקי, יש לבקש מבית המשפט הדן בעניינכם לפסול את הראיה מהטעם שזו הושגה באופן בלתי חוקי.

בבואו להחליט האם לפסול את הראיה שמקורה בחיפוש לא חוקי או להתיר את השימוש בה, השופט ישקול קריטריונים שונים, ביניהם:

 • חומרת אי-החוקיות של החיפוש שהביא למציאת הראיה;
 • עד כמה השפיע החיפוש הלא חוקי על השגת הראיה (והאם ניתן היה להשיגה גם ללא עריכת החיפוש הלא-חוקי);
 • ועד כמה תשפיע פסילת הראיה על ההליך המשפטי.

לעתים קרובות, ראיות שהושגו בחיפוש הן ראיות מרכזיות ומשמעותיות, שמהוות לא אחת ראיית מפתח שעתידה להכריע את גורל התיק – ואת גורל הנאשם. אם אתם חושדים שראיית תביעה במשפטכם הושגה בחיפוש לא חוקי – התייעצו עם עו”ד מומחה בתחום על האפשרויות העומדות בפניכם להביא לפסילתה.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

סוגי חיפושי המשטרה השונים – ודרישות החוקיות לכל חיפוש

כיוון שלכל סוג של חיפוש יש הגבלות שונות, הקריטריונים הדרושים כדי להפוך חיפוש לחוקי או ל-לא חוקי תלויים גם בסוג החיפוש – לכן, חשוב להכיר את הסוגים השונים כדי להבין לאיזה חיפוש אתם נתונים, ובהתאם – האם הוא חוקי או לא.

סוגי החיפושים הכי נפוצים הם חיפוש ברכב, חיפוש בבית ובמקום, חיפוש על הגוף, חיפוש בגוף – חיצוני או פנימי, וחיפוש בחומר מחשב (כולל טלפונים ניידים!).

 

חיפוש לא חוקי ברכב

שוטר יכול לערוך חיפוש ברכב רק באחד המקרים הבאים:

 • איתור ראיה לביצוע עוון או פשע בעבר – לשוטר יסוד סביר לחשוד שחיפוש ברכב נחוץ לאיתור מבצע, קורבן או ראיה של עבירה בת מעצר (עבירה שהיא עוון או פשע – שהעונש המקסימלי בגינה הוא לכל הפחות 3 חודשי מאסר).
 • חשש לביצוע עבירת עוון או פשע בעתיד – לשוטר קיים חשש שעומדת להתבצע עבירה בת מעצר, או שקיימת הסתברות גבוהה שעומדת להתבצע עבירה כזו.

 

חיפוש לא חוקי בבית או במקום

ככלל, שוטר רשאי לערוך חיפוש בבית או במקום (למשל – מקום עבודה) רק אם בידו צו חיפוש חתום על-ידי שופט, ובנוכחות שני עדים.

לכלל זה קיימים מספר חריגים, שבהתקיים אחד מהם ניתן לערוך חיפוש במקום גם באופן דחוף ומיידי, ללא צו חיפוש:

 • יש יסוד להניח שבמקום מבוצע פשע, או שבוצע שם פשע לאחרונה (שימו לב – לא כל חשד לביצוע עבירה יכשיר את החיפוש, אלא חשד לביצוע עבירת פשע בלבד – עבירה שדינה למעלה מ-3 שנות מאסר);
 • אדם הנמצא במקום פנה לעזרת המשטרה וגם קיים יסוד להניח שמבוצעת שם עבירה כלשהי ;
 • תופש הבית או המקום פנה לעזרת המשטרה;
 • שוטר שרודף אחרי אדם שנמלט ממעצר או ממשמורת חוקית (מאסר), ויש חשד שהנמלט נמצא במקום.

 

כמו כן, ניתן לערוך חיפוש בבית או במקום גם ללא צו חיפוש ומבלי שהתקיים אחד החריגים לעיל – אם ניתנה הסכמה מדעת לעריכת החיפוש. שימו לב – בהיעדר הסכמה מדעת או צו חיפוש, ובמידה ולא מתקיים אף אחד מהחריגים לעיל, השוטר אינו רשאי לערוך חיפוש בביתכם, ובמידה וכן נערך חיפוש – מדובר בחיפוש לא חוקי.

 

חיפוש לא חוקי על הגוף

חיפוש על הגוף הוא חיפוש שנעשה על פני הגוף (שאינו פולשני כחיפוש בגופו של אדם), בבגדים (למשל בכיסיו של אדם) ובכלים – תיקים, מזוודות וכו’. זהו החיפוש הכי פחות פולשני ופוגעני, והמשטרה רשאית לבצעו ביד רחבה יחסית, ותחת הגבלות ודרישות מעטות לעמידה בדרישת החוקיות:

כשמדובר בעצור, המשטרה רשאית לערוך חיפוש על גופו של העצור, ללא מגבלות וללא בקשת הסכמת מושא החיפוש, ומבלי להידרש לשם כך בצו חיפוש; גם במקרה שאדם נמצא במקום שעורכים בו חיפוש, ויש יסוד סביר לחשוד שאותו אדם מסתיר את החפץ שהמשטרה מחפשת – המשטרה רשאית לערוך חיפוש על גופו ובכליו, ללא בקשת הסכמתו, וללא צו.

שימו לב – אם אתרע מזלכם ואתם נמצאים במקום בו עורכים חיפוש, אך אין בידי המשטרה יסוד סביר לחשוד כי בידכם החפץ אותו מחפשים – המשטרה אינה רשאית לערוך חיפוש על גופכם ללא הסכמתכם מדעת. בהיעדר חשד סביר, ובהיעדר הסכמתכם – החיפוש אינו חוקי.

 

חיפוש לא חוקי בתוך הגוף

חיפוש בגוף הוא החיפוש הפולשני והפוגעני ביותר ששוטר רשאי לערוך, ולכן – גם המוגבל ביותר. במקרים אלו, סירוב של חשוד לביצוע פעולת החיפוש בגופו עלולה לשמש חיזוק לראיות התביעה – ולכן, יש לבחון היטב את צעדיכם לפני שאתם מסרבים לעריכת חיפוש בגופכם.

חיפוש בגוף נחלק לשני מקרים – חיפוש חיצוני או חיפוש פנימי – ולכל אחד מהם דרישות שונות שיש לעמוד בהן – או שהחיפוש מוגדר כחיפוש לא חוקי והראיות שהושגו במסגרתו יכולות להיפסל.

 

חיפוש חיצוני בלתי חוקי בגופו של חשוד

חיפוש חיצוני בגוף כולל פעולות דוגמת:

 

חיפוש חיצוני בגוף ניתן לערוך רק בהתקיים כל התנאים הבאים:

 1. מושא החיפוש חשוד בביצוע עבירה;
 2. קיים יסוד סביר לחשוד שבגוף החשוד יש ראיה לביצוע עבירה, או ראיה שקושרת את החשוד לעבירה;
 3. עורך החיפוש ביקש את הסכמת החשוד.

 

כמו כן, ולהוציא מקרים דחופים חריגים, יש לערוך את החיפוש בפרטיות, כאשר עורך החיפוש הוא בן מינו של החשוד, ובמידה וקיים חשש שהחיפוש יפגע בבריאות החשוד – רק לאחר קבלת אישור רופא לעריכת החיפוש. פעולת חיפוש חיצוני בגוף שנערכה מבלי שהתקיימו כל התנאים המחייבים לעיל – דינה חיפוש בלתי חוקי, והראיות שהושגו במסגרתה עלולות להיפסל לשימוש בבית משפט.

 

חיפוש פנימי בלתי חוקי בגופו של חשוד

פעולות החיפוש הבאות מוגדרות בחוק כפעולות חיפוש פנימיות בגופו של אדם:

 • בדיקת דם;
 • בדיקת הדמיה באמצעות מכשירים דוגמת אולטרסאונד או MRI;
 • בדיקות רנטגן;
 • סריקה מכל סוג המדמה את פנים הגוף;
 • בדיקה גניקולוגית;
 • דגימת דם מזערית.

 

חיפוש פנימי בגוף הוא חיפוש חוקי רק בהתקיים כל התנאים הבאים:

 1. מושא החיפוש חשוד בביצוע עבירה מסוג פשע (שדינה מאסר של למעלה מ-3 שנים);
 2. קיים יסוד סביר לחשוד שבגוף החשוד יש ראיה לביצוע עבירת פשע, או ראיה שקושרת את החשוד לעבירה כזו;
 3. עורך החיפוש ביקש וקיבל את הסכמת החשוד;
 4. התקבל אישור רופא שאין מניעה בריאותית לעריכת החיפוש לאחר ששוחח עם החשוד.

 

(בדיקת דם ניתן לערוך גם במקרים של עבירה מסוג עוון – שדינה מאסר של למעלה מ-3 חודשים) פעולת חיפוש פנימי בגוף שנערכה מבלי שהתקיימו כל התנאים המחייבים לעיל – דינה חיפוש בלתי חוקי, והראיות שהושגו במסגרתה עלולות להיפסל לשימוש בבית משפט.

 

חיפוש בגוף בהיעדר הסכמת החשוד – לא בהכרח חיפוש בלתי חוקי!

אף שעורך החיפוש חייב לבקש את הסכמת החשוד לעריכת חיפוש בגופו, הוא אינו חייב לקבלה לשם עריכת החיפוש – ובמקרים מסוימים ניתן לערוך חיפוש בגופו של חשוד בכפייה ואף תוך הפעלת כח סביר, מבלי שהחיפוש יחשב לחיפוש לא חוקי. כך למשל, במקרה של חיפוש חיצוני, באישור קצין משטרה, ניתן ליטול טביעות אצבעות או דגימת שיער ראש או חומר המצוי על פני העור של החשוד ללא קבלת הסכמתו, ותוך הפעלת כח סביר על החשוד.

חיפוש פנימי בגופו של חשוד ניתן לבצע בכפייה רק לאחר קבלת צו בית משפט המתיר את החיפוש, למעט במקרים חריגים מאוד. נחשדתם בעבירה ובוצע בכם חיפוש בגוף ללא הסכמתכם? בדקו בחוק זה האם מדובר בחיפוש לא חוקי בכפייה והיוועצו עם עו”ד פלילי מומחה בתחום.

 

חיפוש לא חוקי בחומר מחשב ובטלפון נייד

בשנים האחרונות הולכת וגוברת חשיבותן של ראיות המחשב, ובפרט – ראיות מטלפונים ניידים של חשודים. חיפוש במחשבים או בטלפונים ניידים נחשבת לפעולה חודרנית במיוחד, ובהתאם – יש לבצעה רק לאחר קבלת צו שופט המתיר את עריכת החיפוש.

חשוב לשים לב שגם קבלה של הסכמה מדעת לא בהכרח “תכשיר” חיפוש שנעשה ללא צו בטלפון נייד – ושאלה זו, אף שהועלתה בפני בית המשפט מספר פעמים, טרם הוכרעה (רע”פ 9446/16 לכן, גם אם נתתם הסכמתכם לעריכת חיפוש בטלפון הנייד שלכם – יתכן שמדובר בחיפוש לא חוקי שעלול להביא לפסילת הראיות שהופקו במהלכו מהנייד שלכם.

 

בוצע בכם חיפוש לא חוקי? עמדו על זכותכם!

זכרו – לא בכל מקרה המשטרה רשאית לערוך חיפוש בחפציכם ובביתכם, וככל שהחיפוש פולשני ופוגעני יותר – כך עולה הסיכוי שנדרשת הסכמתכם לעריכתו, וזכותכם לסרב לכך.

במידה ואתם חושדים כי בוצע בכם חיפוש לא חוקי, ניתן לפעול לפסילת הראיות שהושגו במסגרתו כדי שאלו לא ישמשו נגדכם בבית משפט. אם מדובר בראיה מרכזית בתיק, פסילתה אף יכולה לשמוט את הקרקע תחת האישום ולהביא לביטולו כבר בשלבים ראשוניים של ההליך המשפטי או לזיכוי הנאשם.

 

חוקים שכדאי להכיר – חיפוש לא חוקי

פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ”ט-1969

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), תשנ”ו-1996

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ”ו-1996

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
שאלות ותשובות בנושא חיפוש לא חוקי של המשטרה – דעו את זכויותיכם!

ראיית הסמים נמצאה במסגרת חיפוש על גופך, במהלך חיפוש במקום העבודה. ככלל, ניתן לערוך חיפוש על גופו של אדם הנמצא במקום בו נערך חיפוש רק אם התקבלה הסכמתו מדעת או שיש יסוד סביר לחשד שהוא מסתיר את החפץ שמחפשים – במקרה זה, ראיות להלבנת הון, שלא סביר שימצאו בכיסי העובדים. בנסיבות אלו, נראה כי מדובר בחיפוש לא חוקי, ויתכן שבית משפט יפסול את ראיית הסמים שהושגה במהלכו.

חיפוש בטלפון נייד הוא חיפוש בחומר מחשב, וניתן לבצעו רק לאחר קבלת צו שופט. משלא ניתן צו שופט במקרה זה, מדובר בחיפוש לא חוקי. אף שהשוטרים יכולים להביא את צילומי המסך כראיה בהליך משפטי נגדך, ניתן לבקש מבית המשפט שישקול לפסול את הראיה שהושגה באמצעים פסולים.

מידע נוסף בנושא פלילי
סגירת תיק פלילי

סגירת תיק פלילי היא הליך משפטי חיוני עבור כל מי שעבר חקירה במשטרה, גם אם לא הוגש נגדו כתב אישום. תהליך זה נועד למזער את

קרא עוד
חקירה פלילית

חקירה פלילית היא הליך רגיש ומורכב, בו נאלץ אדם להתמודד עם חשדות כבדי משקל לביצוע עבירה פלילית, תוך כדי חשיפה לסמכויות אכיפה נרחבות של רשויות

קרא עוד
עורך דין פלילי בירושלים

ההליך הפלילי הוא מטבעו, אחד המצבים המשפטיים המורכבים והמלחיצים ביותר עבור כל אדם באשר הוא. לכן אם אתם ניצבים בפני חקירה, כתב אישום או משפט

קרא עוד
סחיטה מינית באינסטגרם

אינסטגרם – הפלטפורמה הפופולרית ברשת לשיתוף תמונות וסרטונים, הפכה בשנים האחרונות גם לזירת פשע דיגיטלית. התופעה של סחיטה מינית ברשתות החברתיות, הידועה גם במונח “סקסטורשן”

קרא עוד
סחיטה באיומים בגירושין

הליך גירושין, ידוע ככזה הטומן בחובו רגשות קשים, מתחים וכאב רב. במקרים קיצוניים, רגשות אלו עלולים להוביל להתנהגויות פוגעניות, ביניהן סחיטה באיומים בגירושין. עבירה זו,

קרא עוד
סחיטה באיומים ברשת

העולם הדיגיטלי פתח צוהר לאפשרויות חדשות, אך גם חשף אותנו לסכנות חדשות. אחת מהן היא סחיטה באיומים ברשת, תופעה רחבה ומתרחבת שמשפיעה על אנשים מכל

קרא עוד