עורך דין עבירות זיוף

עבירות זיוף נחשבות כעבירות פליליות שהחוק בישראל רואה בחומרה רבה. עבירות זיוף נוגעות הן לזיוף חתימות ומסמכים פורמליים כדוגמת דרכונים, תעודות זהות או רישיונות נהיגה מזויפים, והן לזיוף של שטרות כסף ומוצרים ממגוון סוגים. בעידן האינטרנט זייפנים רבים עושים שימוש באמצעים ממוחשבים לצורך זיוף של שלל מסמכים רשמיים ואסמכתאות.

העונשים הקבועים בדין הפלילי בישראל בצידן של עבירת זיוף נעים בין שנה ל – 7 שנות מאסר. לכן אדם שזומן לחקירה משטרתית בגין חשד לעבירות זיוף, או מי שנאשם בעבירות מסוג זה – מוטב לו שיפנה לקבלת ייעוץ משפטי מיידי מטעם עורך דין פלילי המתמחה בנושא. במאמר זה נסביר מהן עבירות זיוף וכיצד עורך דין עבירות זיוף יכול לסייע לחשודים ונאשמים בעבירות זיוף. 

 

מי זקוק לשירותיו של עורך דין עבירות זיוף?

פעולות רבות הנוגעות ליצירת העתקים ושכפולים, נחשבות כעבירות פליליות שנכנסות לקטגוריה של עבירות זיוף בחוק העונשין הישראלי.

בין אן מדובר בפעולה של זיוף שטרות כסף, זיוף מסמכים, זיוף מטבעות, זיוף חתימות, זיוף בידי עובדי ציבור ועוד – חשוב לדעת כי רשויות החוק והמשפט בישראל רואות בעבירות זיוף עבירות ברמת חומרה גבוהה ולכן הענישה על עבירות אלו כוללת עונשי מאסר ממושכים, לתקופה שנעה בין שנה לבין שבע שנים. אדם הנאשם או נחשד בביצוע אחת מן הפעולות המוגדרות בחוק העונשין הישראלי כעבירת זיוף – עשוי להזדקק לשירותיו של עורך דין עבירות זיוף כדי לצאת מן התסבוכת החוקית אליה נקלע.

 

מהן עבירות זיוף בראי החוק בישראל?

חוק העונשין הישראלי כולל מספר סעיפים העוסקים בנושא של עבירות זיוף. אחד מהסעיפים הללו, הוא סעיף 414 שבו מוגדר המושג זיוף ב – 3 אופנים:

1. “עשיית מסמך הנחזה להיות את אשר איננו, והוא עשוי להטעות” – הגדרה זו מתייחסת ליצירה של מסמך יש מאין לשם הטעיה לטובת קידום מטרותיו של אדם.

2. “שינוי מסמך – לרבות הוספת פרט או השמטת פרט – בכוונה לרמות, או ללא סמכות כדין ובאופן הנחזה כאילו נעשה השינוי בסמכות כדין” – הגדרה זו מתייחסת לעריכת שינויים במסמך קיים, למשל: שינוי תאריך, פרטים אישיים, תמונה, סכום כספי, וכדומה על פי אופיו של המסמך.

3. “חתימת מסמך בשם פלוני ללא סמכות כדין, או בשם מדומה, באופן העשוי להיחזות כאילו נחתם המסמך בידי פלוני” – הגדרה זו מתייחסת למסמך מקורי או מועתק ללא חתימת מקור, שבמסגרתו אדם העתיק את החתימה לשם מימוש מטרותיו. למשל: זיוף חתימה על גבי צוואה או מסמכים רפואיים, וכן הלאה.

לעניין החוק מוגדר מסמך בתור כל תעודה בכתב או באמצעי אחר. קרי, ההגדרה החוקית מכסה גם מסמכים דיגיטליים, תעודות זהות, דרכונים, שטרות ועוד.

 

איזה עונש צפוי לאדם אשר הורשע בביצוע עבירות זיוף?

הענישה המרבית הקבועה בחוק העונשין בגין עבירות זיוף – כאשר העבירה בוצעה לשם הזיוף בלבד ולא למטרת השגת דבר במרמה, הינה שנת מאסר אחת. עם זאת, ברוב המקרים מבוצעת עבירת הזיוף מתוך כוונה של השגת דבר במרמה (כסף, רכוש, נדל”ן, וכדומה). במקרים שכאלו, העונש המרבי שקבוע בחוק הינו שלוש שנות מאסר. האם עבירת הזיוף בוצעה תחת נסיבות מחמירות, עלולה הענישה להגיע גם עד חמש שנות מאסר.

 

מהן עבירות זיוף בנסיבות מחמירות?

כאשר מתייחסת התביעה לעבירת זיוף בתור עבירת זיוף בנסיבות מחמירות, נלקחים בחשבון בין השאר היקף המרמה, סכומי הכסף בהם עסקינן, הנזקים שנגרמו בפועל (או עלולים היו להיגרם) בעקבות פעולת הזיוף, חומרת הפגיעה באמון, וכן הלאה.

באופן טבעי, ככל שנסיבות המקרה מתבררות כחמורות יותר, כך יוחמר העונש שצפוי בית המשפט להטיל על העבריין שהורשע בעבירת הזיוף. הגדרתה של עבירת זיוף בתור עבירת זיוף שבוצעה בנסיבות מחמירות נתונה בסופו של דבר לשיקול דעתה של התביעה האחראית על הבנייה וההגשה של כתב האישום הנוגע לעבירת הזיוף. מכאן שמעורבות של עורך דין עבירות זיוף שייצג את אינטרסיו של הנאשם בתיק זיוף הינה קריטית.

 

מהו זיוף בידי עובד ציבור ומדוע הוא נחשב לעבירה כה חמורה מבחינת החוק?

זיוף בידי עובדי ציבור, הוא עבירת זיוף בה מעורב עובד ציבור כדוגמת פקיד ממשל, שוטר, עובד מדינה, עובד עירייה, מנהל מוסד ציבורי, וכל בעל תפקיד שמכהן בתור נבחר ציבור או נושא משרה במגזר הציבורי. החוק במדינת בישראל רואה בחומרה עבירות זיוף שבוצעו בידי בעלי תפקידים ציבוריים, ולכן העונשים על זיוף בידי עובדי ציבור, הם חמורים אף יותר מאלו הקבועים בחוק בגין עבירות זיוף שבוצעו בידי כל אזרח אחר.

ההיגיון בהחמרת הענישה לעובדי ציבור הינו שמדובר באנשים המייצגים את מוסדות המדינה, ואשר מתוקף תפקידם נהנים מאמון ציבורי, וגישה לחומרים רגישים. לפיכך, במקרה בו עובד ציבור מבצע עבירת זיוף הוא בעצם פוגע באמון הציבור, בהליך התקין ובסדר הטוב במדינה כמכלול.

 

כיצד החוק מטפל באישומים של זיוף בידי עובד ציבור?

כאשר עובד ציבור מורשע בגין עבירה של זיוף מסמכים שהיה אחראי על יצירתם או שמירתם, או כאלו שהיתה לו גישה אליהם מעצם תפקידו – הוא צפוי למאסר של 3 שנים ואף לתשלום קנס כספי גבוה. יתרה מכך, במידה ועובד הציבור ביצע את עבירת הזיוף מתוך כוונה לקבל תמורה כלשהיא, הוא צפוי לעונש מאסר חמור אף יותר של 5 שנות מאסר וכן אפשרות לקנס כספי.

היה והתמורה אליה כיוון בביצוע הזיוף, התקבלה בפועל – העונש המרבי בחוק יכול להגיע גם עד 7 שנות מאסר (זאת בעוד שבמקרה של אזרח מן השורה – מדובר על עונש של 3 שנות מאסר).

 

האם ניתן להאשים אדם שהשתמש בשטרות מזויפים ללא ידיעתו בעבירת זיוף?

חשוב להכיר כי מבחינת החוק בישראל, גם אדם המחזיק באמתחתו מסמך מזויף מבלי לעשות בו שימוש לתועלתו האישית או לשם קבלת דבר במרמה, נחשב כמי שעבר על החוק מעצם אחזקתו במסמך המזויף, עד שיוכח אחרת. למשל, גם מי שהחזיק בארנקו שטר או מטבע מזויף שניתנו לו כעודף או בכל דרך אחרת, מבלי שהיה מעורב בייצורם, בהפצתם או אפילו מודע להיותו של הכסף לא מקורי, ואף שטרם השתמש בו – עדיין ייחשב בתור מי שהחזיק בכסף מזויף ועשוי להיחשב כמי שביצע עבירת זיוף עד שתוכח חפותו.

במידה וכן נעשה שימוש בפועל המסמך המזויף, הענישה הצפויה תהא חמורה אף יותר. במקרה כזה, חשוב מאוד לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין עבירות זיוף, שמתמחה בטיפול בתיקי זיוף. היכרות מעמיקה עם הדין הפלילי הנוגע לתחום הזיופים, יכול לעשות הבדל גדול מאוד בתוצאות ההליך המשפטי.

 

על חשיבות הסיוע המשפטי של עורך דין עבירות זיוף

במידה וחלילה זומנתם לחקירה משטרתית בנושא עבירות זיוף או שהוגש כנגדכם כתב אישום בגין עבירות זיוף, זיוף בידי עובדי ציבור, שימוש במסמכים מזויפים או בכסף מזויף, הדבר הכי קריטי מבחינתכם בשלב זה הוא לפנות לעורך דין עבירות זיוף המתמחה באופן ספציפי בתחום זה.

בכוחו של עורך דין פלילי בעל ניסיון בייצוג נאשמים וחשודים בעבירות זיוף, לסייע לכם לגשת בצורה נבונה להליך הפלילי המתנהל כנגדכם ולהימנע מביצוע טעויות מצערות אשר עלולות לעלות לכם הן במאסר לתקופה ממושכת והן בכבודכם. הפניה לעורך דין עבירות זיוף בשלבים ההתחלתיים של ההליך הפלילי, חשובה מאין כמוה אם ברצונכם להבטיח את מיצוי זכויותיכם מול רשויות האכיפה והמערכת המשפטית, ולצמצם את פוטנציאל הנזק שעלול להיגרם לכם כתוצאה מן ההליך.

 

האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי, והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עריכת דין
העונש על האזנות סתר

האזנת סתר אסורה כוללת כל הקלטה או העתקה של שיחה ללא ידיעת האנשים הנמצאים בתוכה. מותר לאדם להקליט כל שיחה בה הוא משתתף והדבר לא

קרא עוד
מהו חוק הגנת הפרטיות?

חוק הגנת הפרטיות מתבסס על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו המעניק לכל אדם באשר הוא את הזכות לפרטיות מוגנת. הפגיעה בפרטיות מהווה עוולה נזיקית אשר

קרא עוד
האזנות סתר

האזנות סתר כוללות, הקלטה, הקשבה, פיקוח או קליטה של שיחות בין צדדים שונים כאשר זו נעשית ללא ידיעתם או הסכמתם של מי מהצדדים. על פי

קרא עוד
מכשירי הקלטה סמויים

השימוש בהאזנות הסתר באמצעות מכשירי הקלטה סמויים מעוגן בחוק האזנות סתר משנת 1979 ובתיקון נרחב שהתבצע בעקבות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. על פי החוק

קרא עוד