עורך דין מידע פנים

אחד התנאים החשובים המאפשרים מסחר הוגן בניירות ערך, היא הוגנות במסחר ומתן אפשרות לכל אדם המעוניין לרכוש או למכור ניירות ערך, לעשות זאת בתנאים אשר יאפשרו לו תחרות הוגנת עם רוכשים פוטנציאליים אחרים, או מוכרים פוטנציאלים כשמדובר במכירה של ניירות ערך.

עם זאת, לא אחת קורה שאנשים המחזיקים בניירות ערך, או לחילופין רוכשים פוטנציאליים של מניות של חברה הנסחרת בבורסה, עושים שימוש במידע פנים לצורך הפקת המיטב מהעסקה. מידע פנים מאפשר למחזיקי מניות למכור אותן במחיר גבוה, או לחילופין לרכוש מניות במחיר נמוך בידיעה ברורה שהמחיר שלהן יטפס בתוך זמן קצר.

מהו בעצם מידע פנים? מדוע חל איסור חמור לעשות שימוש במידע כזה לצורך הפקת רווחים אישית? מהי ההיסטוריה של החקיקה בנושא מידע פנים בישראל? מה התפקיד של עורך דין פלילי בהגנה על אדם הנאשם בניצול מידע פנים לצורך הפקת רווחים? בשורות הבאות נעסוק בנושא חשוב בדין הפלילי בישראל, אשר יש לו קשר הדוק עם המסחר ההוגן בניירות ערך.

 

מה זה מידע פנים ולמה הוא כל כך חשוב?

מידע פנים הוא מידע הקשור בהתנהלותה של חברה אשר המניות שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך. המידע הזה קשור להתנהלות הפיננסית או העסקית שלה והוא מגיע לידיעתם של בעלי תפקידים מסוימים בחברה בלבד. במרבית המקרים, למידע הזה אין השפעה של ממש על מחירי המניה של החברה.

אבל יש מקרים שבהם מהלכים מסוימים שבהם החברה הנסחרת בבורסה עומדת לנקוט בתוך זמן קצר, עשויים לגרום לעלייה חדה במחיר המניות שלה, או לחילופין גרום לירידה במחירי המניה, ברגע שייוודעו לציבור הרחב.

אם מידע מהסוג הזה מגיע לאדם או לגוף אחר המחזיק במניות החברה לפני שהגיע לכלל המשתתפים במסחר בשוק ההון בישראל, הוא יכול להשתמש בו לצורך הפקת רווחים, תוך מכירה או קנייה של המניות של החברה באופן שישאיר בידיו בסיכומו של עניין רווח גדול.

השימוש הזה במידע פנים הוא בדיוק הדבר שחוק ניירות ערך בישראל אוסר לעשות. סעיף 52 א’ לחוק ניירות הערך בישראל, מגדיר מידע פנים כמידע על התפתחות בחברה או על שינוי במצבה, או על התפתחות ושינוי הצפויים בעתיד. כמו כן, מידע פנים על פי אותו הסעיף, הוא כל מידע אחר אשר לא ידוע לציבור, ואילו היה ידוע לציבור הוא היה גורם, ככל הנראה, לשינויים משמעותיים במחיר המניה של החברה הבורסאית.

 

דוגמאות לשימוש אסור במידע פנים

דוגמא אפשרית אחת למצב בו עלול להתבצע שימוש אסור במידע פנים, היא תרחיש של משא ומתן המתנהל בין החברה הבורסאית לבין חברה אחרת במטרה לרכוש אותה או להיות נרכשת על ידה. בכל אחד מהמקרים, חתימה על העסקה צפויה לגרום לשינויים משמעותיים במחירי המניות של החברה בבורסה. מי שנחשף למידע הפנימי הזה, יכול לרכוש כמות גדולה של מניות מתוך ידיעה ברורה שהמחיר שלהן יעלה, והוא יוכל למכור אותן ברווח נאה.

לחילופין, אם ידוע שמחיר המניה צפוי לרדת, יכול מי שנחשף למידע פנים למכור את המניות שברשותו במחיר גבוה, ולרכוש אותן בחזרה במחיר נמוך בהרבה לאחר מכן. דוגמה נוספת לחשיפה למידע פנים היא מידע מוקדם על הדוחות הכספיים של החברה, לפני שהמידע הזה נמסר לבורסה לניירות ערך.

עורך דין פלילי המתמחה בנושאים כלכליים, הוא בדיוק בעל המקצוע הנכון שאת השירותים שלו יש לשכור, במקרה של התמודדות עם חשד או כתב אישום בגין שימוש במידע פנים.

הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

אילו גורמים חשופים למידע פנים?

בדרך כלל, מי שנחשף למידע פנימי של חברה בורסאית הוא אדם הממלא תפקיד, כאשר מתוקף תפקידו הוא נחשף למידע חשוב כבר בשלבים מוקדמים, עוד לפני שהמידע הזה מועבר לידיעת שאר הסוחרים בבורסה בדרכים המקובלות.

לדוגמה – מידע על עלייה או ירידה ברווח הנקי של העסק, שגורם שנחשף אליו מסתייע בו ליצירת רווחים בלתי חוקיים, או מעביר אותו לאחר למטרה דומה. בדרך כלל, מי שנחשף למידע פנים הם אנשי מחלקת החשבונות של העסק, בנוסף לבעלי תפקידים אחרים.

ככל שהדבר מפתיע, דווקא בעלי תפקידים שגרתיים למדי בחברות הם אלו שעשויים להיחשף למידע הפנימי הרגיש. אם הם מעוניינים להסתייע במידע הזה אבל אינם יכולים לעשות בו שימוש, הם מעבירים אותו לאדם אחר במטרה לחלוק איתו את הרווחים שייווצרו כתוצאה מהשימוש האסור במידע פנימי.

כל מי שלוקח חלק בקנוניה הזאת צפוי לעמוד למשפט. עם זאת, עורך דין פלילי איכותי יכול לסייע לנאשמים ולהפחית במידה ניכרת את חומרת הסנקציות והעונשים שיינקטו כנגדם אם וכאשר יורשעו.

 

האיסור על שימוש במידע פנים בישראל

באופן עקרוני, כל מי שעיניו בראשו מבין היטב כי שימוש במידע פנים מעניק יתרון עצום ובלתי הוגן למי שנחשף אליו. כיוון שמדינת ישראל מעוניינת שהמסחר בבורסה יהיה הוגן ולא יעמיד חלק מן הסוחרים בניירות ערך במצב של נחיתות מתמדת ביחס למי שמחזיקים במידע פנים, נחקק סעיף בחוק המונע את השימוש במידע האמור כפי שהוזכר לעיל.

הסעיף הזה נוסף לחוק בשלב מאוחר יחסית, בשנות השמונים של המאה הקודמת. עד אז, השימוש במידע פנים היה נפוץ וחוקי, ואפילו הוזכר מעת לעת בריש גלי במדורים הכלכליים של העיתונים של אותה התקופה. כיום, במקרה שאדם כלשהו עושה שימוש במידע שהגיע אליו באופן פסול, יכולה החברה הבורסאית לתבוע ממנו להשיב לה את הרווח שהגיע לידיו כתוצאה מהשימוש שעשה במידע פנים.

עקב המורכבות הרבה של הנושא, רצוי מאד להסתייע בשירותיו המקצועיים של עורך דין מידע פנים בהליך ההגנה, במקרה של תביעה בעקבות שימוש במידע כזה בצורה לא חוקית לשם הפקת רווחים פסולים.

 

עורך דין פלילי והתפקיד שלו בהגנה על מי שנאשם בשימוש במידע פנים

למרות שלכאורה הגדרת העבירה של שימוש במידע פנים נראית ברורה מאליה, קיים קושי מהותי להוכיח שאכן נעשה שימוש במידע פנים לצורך הפקת רווחים בבורסה. לצורך העניין, אך ורק שימוש במידע שמקורו מגורם פנימי בארגון, כלומר מבעל תפקיד בחברה או מי שנחשף מתוקף מעמדו למידע משמעותי, עלול להסתיים בענישה. מאליו מובן, כי אם מי שמחזיק במידע עושה בעצמו שימוש במידע הזה, הוא עשוי להיענש.

ככל שהמידע הזה מנוצל בידי גורם מרוחק וככל שקיים קושי להוכיח את הקשר שלו למידע הפנים, לא ניתן יהיה להאשים אותו בביצוע עבירה באופן ודאי. עם זאת, אדם שהוחלט בכל זאת להגיש כנגדו כתב אישום, חייב להסתייע בעורך דין פלילי מיומן ועתיר ניסיון, שישכיל להציג בצורה מקצועית את הנימוקים לחפותו ויסייע לו בהקלת העונש, אם הוא אכן נשפט ונמצא אשם בביצוע עבירת שימוש פסול במידע פנים.

בכוחו של עורך דין פלילי המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות מידע פנים, לגבש את קו ההגנה המתאים ביותר לנסיבות המקרה של מרשו ולמצות את זכויותיו בתיק. האמור במאמר זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי פרטני מטעם עורך דין פלילי, והוא מובא כמידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה מידע משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. לטיפול במקרים ספציפיים יש לפנות באופן ישיר לסיוע מקצועי מעו”ד פלילי.

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עבירות צווארון לבן
העונש על האזנות סתר

האזנת סתר אסורה כוללת כל הקלטה או העתקה של שיחה ללא ידיעת האנשים הנמצאים בתוכה. מותר לאדם להקליט כל שיחה בה הוא משתתף והדבר לא

קרא עוד
מהו חוק הגנת הפרטיות?

חוק הגנת הפרטיות מתבסס על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו המעניק לכל אדם באשר הוא את הזכות לפרטיות מוגנת. הפגיעה בפרטיות מהווה עוולה נזיקית אשר

קרא עוד
עבירות צווארון לבן – עונש

עבירות צווארון לבן הינן סוגים של עבירות פליליות המתבצעות במטרה לקצור רווח בדרכים בלתי חוקיות שאינן מוסריות. חרף העובדה שהיסטורית, עבירות הצווארון הלבן נחשבו לעבירות

קרא עוד
עורך דין הפרת אמונים

בתקשורת הישראלית נשמע חדשות לבקרים הביטוי “מרמה והפרת אמונים”. זאת, בהקשר לבעל תפקיד המועל לכאורה בתפקידו ומפר את האמון שציבור הבוחרים נתן בו, כמו גם

קרא עוד