מתי רשלנות רפואית היא פלילית

רשלנות רפואית היא מונח מתחום דיני הנזיקין. יחד עם זאת, היא עשויה בנסיבות מסוימות לחייב את האחראי לה בדין פלילי.

בעוד שבעולם הנזיקין, השלכותיה של רשלנות רפואית הן כלכליות, במקרה שבו יימצא כי רופא התרשל במישור הפלילי, הוא עשוי למצוא עצמו נדון לעונש של מאסר מאחורי סורג ובריח.

 

רשלנות רפואית – מהי

המונח רשלנות רפואית מתייחס למצב שבו אדם המשמש כרופא, מעניק טיפול שאינו עומד בסטנדרטים המקצועיים הבסיסיים ביותר אשר מצופים ממנו כבעל הכשרה למתן טיפול רפואי. המבחן לבחינת השאלה האם הטיפול שניתן על ידי הרופא הוא רשלני, הוא מבחן האדם הסביר.

בחינת התנהגותו של הרופא תהיה על פי השוואה לאופן שבו רופא ברמה סבירה היה נוהג באותן נסיבות. ככל שיימצא שהתנהגותו היא מתחת לרף המצופה מהרופא הסביר וככל שיימצא שנגרם נזק למטופל כתוצאה מהתנהגותו, הרופא הרשלן עשוי לחוב בפיצוי כספי בגין הנזק שגרם למטופל כתוצאה מרשלנותו. מידע נוסף על רשלנות רפואית, ניתן למצוא באתר www.s-klaw.co.il.

 

חובת הזהירות מצד הרופא

החובה המוטלת על רופא לנהוג באופן מקצועי חלה הן על מעשיו והן על מחדליו. כך למשל, מחדל בזיהוי נתון מסוים העולה בבירור מבדיקת דם, רנטגן, טומוגרפיה או כל בדיקה אחרת, אשר מתוקף הכשרתו מצופה ממנו לזהות בנקל, עשוי להיחשב כהתנהלות רשלנית מצדו.

 

התרשלות פלילית – מהי

הדין הפלילי מוכוון לענישה בגין מעשים שבוצעו בכוונה, באדישות או בקלות דעת. נקודת המוצא היא, כי ענישת אדם על ידי פגיעה בחירותו, שמורה למצבים שבהם נחצה על ידו באופן מודע הקו המפריד בין התנהגות חוקית להתנהגות לא חוקית. זאת בשונה מרשלנות אשר אינה מכילה רכיב של כוונה לבצע מעשה לא חוקי או לגרום לנזק.

יחד עם זאת, הדין הפלילי כולל שתי הוראות רשלנות עיקריות, אשר מאפשרות במקרים המתאימים להעמיד אדם לדין, אף אם לא הייתה לו כוונה לגרום לנזק. ההוראה האחת היא גרימת חבלה ברשלנות אשר העונש בצדה הוא עד שנת מאסר וההוראה השנייה היא גרימת מוות ברשלנות שהעונש בצדה הוא עד 3 שנות מאסר.

 

רשלנות רפואית פלילית – אימתי

רופא לעמוד לדין בגין התנהלות רשלנית, במצבים שבהם כתוצאה מרשלנותו נחבל המטופל או נפטר. יחד עם זאת, לשם העמדה לדין פלילי, נדרש כי הנזק שנגרם יהיה תוצאה של רשלנות ברף גבוה, המעידה על התנהלות חסרת מקצועיות ברמה יוצאת דופן.

העמדה לדין היא תוצר של חקירת משטרה עקב תלונה שהתקבלה במשטרה על ידי אדם פרטי או גורם רשמי. כך, ייתכן שמקור התלונה במשטרה יהיה מטעם המטופל עצמו או מטעם משרד הבריאות במקרה שבו המעשה יוצא דופן בחומרתו.

 

רשלנות רפואית חמורה – רשלנות שעשויה להסתיים במאסר

המקרים בהם נגרם נזק למטופל עקב טיפול רפואי, מתפלגים בדרך כלל בין כאלו אשר אין בהם רשלנות מאחר שהם מצויים במתחם הסיכונים הכרוכים בטיפול רפואי, לבין אלו אשר נובעים מהתנהגות לא מקצועית של הרופא המטפל ועשויים לחייב אותו בתשלום פיצויים. עם זאת, ראוי לזכור כי במקרה של רשלנות יוצאת דופן, עשוי הרופא הרשלן למצוא עצמו נאשם בדין פלילי.

שופט

 

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עריכת דין
העונש על האזנות סתר

האזנת סתר אסורה כוללת כל הקלטה או העתקה של שיחה ללא ידיעת האנשים הנמצאים בתוכה. מותר לאדם להקליט כל שיחה בה הוא משתתף והדבר לא

קרא עוד
מהו חוק הגנת הפרטיות?

חוק הגנת הפרטיות מתבסס על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו המעניק לכל אדם באשר הוא את הזכות לפרטיות מוגנת. הפגיעה בפרטיות מהווה עוולה נזיקית אשר

קרא עוד
האזנות סתר

האזנות סתר כוללות, הקלטה, הקשבה, פיקוח או קליטה של שיחות בין צדדים שונים כאשר זו נעשית ללא ידיעתם או הסכמתם של מי מהצדדים. על פי

קרא עוד
מכשירי הקלטה סמויים

השימוש בהאזנות הסתר באמצעות מכשירי הקלטה סמויים מעוגן בחוק האזנות סתר משנת 1979 ובתיקון נרחב שהתבצע בעקבות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. על פי החוק

קרא עוד
מריחואנה: ההתמכרות הנפשית

בתקופה האחרונה אנו עדים למאבק ההולך וגובר ללגליזציה של סמים קלים כגון מריחואנה בטענה שהיא אינה גורמת נזק וששמן המריחואנה יכול להקל את סבלם של

קרא עוד