מהו חילוט רכוש ובאילו מקרים נהוג לעשות זאת

חילוט רכוש הוא למעשה החרמה שלו והעברתו לאוצר המדינה. ההליך נעשה לעוברי עבירה הנעשית באמצעות רכוש, כמו גם בעבירות של הלבנת הון. חילוט ושלילת הרכוש שהופק באמצעות פעילות עבריינית נועדה, לא רק לפגוע בתמריץ של העבריין לעבור עבירה, אלא גם למנוע שימוש חוזר במשאבים אלו באמצעות ההוצאה שלהם ממחזור הכספים הפעיל. במאמר זה נרחיב לגבי חילוט רכוש בתחום עבירות הסמים.

 

חילוט רכוש

אחד מאמצעי הענישה המשמעותיים ביותר שבית המשפט יכול להטיל על מי שהורשע בעבירות סמים חמורות הוא חילוט רכוש. חילוט הרכוש נועד למנוע מהעבריין ליהנות מהרווחים שנוצרו באמצעות פעילותו העבריינית ולהרתיע עברייני סמים אחרים. החילוט יכול להיות של הכספים שנצברו מעסקאות הסמים או של רכוש שאפשר את ביצועם. על ייצוג בעבירות סמים ראו כאן.

 

סוגי חילוט

בעבירות סמים יש להבדיל בין חילוט חובה וחילוט רשות. חילוט חובה הינו מצב בו בית המשפט מחויב לצוות על חילוט הרכוש ואילו בחילוט רשות, בית המשפט רשאי להורות על החילוט בהתאם לשיקול דעתו. חילוט חובה בעבירות סמים כולל את הסמים עצמם לשם השמדתם.

חילוט רכוש שסייע לעבירת הסמים יכול להית חילוט רשות המצויה בסמכותו של בית המשפט או חובה כפי שנרחיב בהמשך. לאחר הרשעה בעבירות סמים חמורות כמו, מסחר, ייצור, ייבוא או ייצוא של סמים בית המשפט מחויב על פי החוק לבצע חילוט של הכספים והרכוש שקשורים לעבירות הסחר של הנאשם. סכומי כסף שנתפסו בעת המעצר של סוחר סמים מורשע יחולטו.

 

חילוט רשות

חילוט רשות המצוי בסמכותו של בית המשפט נוגע  בעיקר לרכושו האישי של הנאשם. בסמכות השופט להורות על חילוט רכוש, גם כזה שאין לו קשר ישיר למעשי הסחר בסמים. השופט רשאי לקבוע חילוט של חשבונות בנק, נכסי מקרקעין, וכל נכס אחר שנמצא בבעלות העבריין. החלטת השופט בנושא צריכה להיעשות בשיקול דעת ובהתאם לנסיבות של כל מקרה.

 

מניעת חילוט

כאשר רכוש מסוים נקשר באופן ישיר לעבירות סמים, לרוב לא ניתן למנוע את חילוטו. כשמדובר על רכוש אישי, במקרים רבים ניתן לפעול כנגד פקודת החילוט או לחילופין להביא לצמצום של היקפו. ניתן לחלט רכוש השייך לאחרים, כאשר נעשה בו שימוש עברייני של סחר בסמים, רק אם בעלי הרכוש היו מודעים לכך. ובהקשר זה ניתן לפעול לצמצום והקטנת הרכוש המחולט.

 

סיכום חילוט בעבירות סמים

לסיכום הנושא, במאמר זה התמקדנו בחילוט רכוש ובתפקידו בעבירות סמים. כפי שציינו, חילוט רכוש הוא למעשה החרמה והעברה שלו לאוצר המדינה. כפי שציינו, חילוט חובה נעשה במקרה של הרשעה על הרכוש ששימש כאמצעי לביצוע העבירה ועל הרכוש שהושג כתוצאה מביצוע העבירות הן באופן ישיר והן באופן עקיף. לעומת זאת חילוט רשות נוגע לרכוש אישי של המורשע.

ייצוג בעבירות סמים

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא עריכת דין
העונש על האזנות סתר

האזנת סתר אסורה כוללת כל הקלטה או העתקה של שיחה ללא ידיעת האנשים הנמצאים בתוכה. מותר לאדם להקליט כל שיחה בה הוא משתתף והדבר לא

קרא עוד
מהו חוק הגנת הפרטיות?

חוק הגנת הפרטיות מתבסס על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו המעניק לכל אדם באשר הוא את הזכות לפרטיות מוגנת. הפגיעה בפרטיות מהווה עוולה נזיקית אשר

קרא עוד
האזנות סתר

האזנות סתר כוללות, הקלטה, הקשבה, פיקוח או קליטה של שיחות בין צדדים שונים כאשר זו נעשית ללא ידיעתם או הסכמתם של מי מהצדדים. על פי

קרא עוד
מכשירי הקלטה סמויים

השימוש בהאזנות הסתר באמצעות מכשירי הקלטה סמויים מעוגן בחוק האזנות סתר משנת 1979 ובתיקון נרחב שהתבצע בעקבות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. על פי החוק

קרא עוד
מריחואנה: ההתמכרות הנפשית

בתקופה האחרונה אנו עדים למאבק ההולך וגובר ללגליזציה של סמים קלים כגון מריחואנה בטענה שהיא אינה גורמת נזק וששמן המריחואנה יכול להקל את סבלם של

קרא עוד