חנינה מנשיא המדינה – גם אתם יכולים!

רבים חושבים שחנינה מנשיא המדינה אפשרית רק במקרים של עונש מאסר בפועל – אך למעשה, מוסד החנינה הוא רחב בהרבה, ורלוונטי כמעט לכל אזרח שמצא עצמו מסובך בפלילים; משלילת רישיון, דרך קנסות, עבודות שירות ועד מאסר עולם – ניתן וכדאי להגיש בקשת חנינה שיכולה להמתיק את עונשכם, ולעתים אף להביא לביטולו לחלוטין. מתי ניתן לבקש חנינה מנשיא המדינה וכיצד? במאמר הבא.

 

מהי חנינה?

החוק העניק לנשיא המדינה סמכות ייחודית – הסמכות לחון אזרח שהסתבך בפלילים, וכך להקל בעונשו ואף לבטל או להפוך חלק מהסנקציות שהוטלו עליו במסגרת ההליך הפלילי, דוגמת רישום פלילי או שלילת רישיון.

חנינה מנשיא המדינה אינה חלק מההליך המשפטי “הרגיל” והיא חיצונית לו. יש לכך משמעות רבה, ועיקרה – ניתן לבקש חנינה גם אם ההרשעה והעונש שהוטל עליכם כבר “חלוטים” – כלומר, לאחר שמיציתם את כל זכויות הערעור שלכם במסגרת המערכת המשפטית והעונש או ההרשעה הם לכאורה בלתי הפיכים.

 

מתי נשיא המדינה יעניק חנינה?

החנינה אינה זכות המוקנית לכל מי שהורשע בפלילים או נקנס – החנינה ניתנת ברשות ולא בזכות, וההחלטה האם לעשות בו שימוש בכל מקרה נתונה לשיקול דעתו של נשיא המדינה, ותלויה בין היתר בכמה משכנעת הייתה בקשת החנינה שהונחה בפניו.

התכלית של מתן חנינה היא להראות מידה של חסד ורחמים כלפי אדם שסטה מדרך הישר ונענש – והיא תופעל למשל מקום בו הנשיא רוצה לאפשר למבקש החנינה “הזדמנות שנייה”, או כאשר יש נסיבות אישיות, רפואיות או סוציאליות, שבעטיין ראוי להקל בעונש שהוטל על מבקש החנינה.

 

מי יכול להגיש בקשת חנינה?

בקשת חנינה יכול להגיש כל אדם שניתנה ביחס אליו החלטה שיפוטית חלוטה בהליך פלילי, כלומר לאחר שההליך המשפטי מוצה והסתיים, והוא מבקש להקל או להפוך את תוצאות ההחלטה – העונש שהוטל או הרישום הפלילי הנלווה להליך הפלילי:

 

בקשת חנינה לקצבת מאסר עולם חובה

 • מי מגיש את הבקשה: אסיר עולם שהוטל עליו מאסר עולם חובה, ושחלפו 7 שנים לפחות מיום שהחל לרצות את עונשו.
 • מהות החנינה: בקשה לקצוב את עונש מאסר העולם לתקופה קצובה בת 30 שנים או יותר, שבסופה אסיר העולם יוכל להשתחרר ממאסר.
 • שימו לב: בקשת חנינה זו נבחנת גם על-ידי ועדת השחרורים המיוחדת, שממליצה לנשיא המדינה כיצד להכריע בבקשה.
 • למידע נוסף: קראו במאמר קיצור והקלה בעונש מאסר עולם.
הכר את הפליליסטים
אלעד
אלעד​ - יוצא פרקליטות מחוז ת"א
נעם
נעם - בעל מעל 25 שנות ניסיון
נדב
נדב - תובע עירוני לשעבר
אהרון
אהרון - יוצא הפרקליטות והשב"כ

 

בקשת חנינה להקלה בעונש מאסר בפועל

 • מי מגיש את הבקשה: מורשע שנגזר דינו לעונש מאסר לתקופה קצובה, בכלא או בעבודות שירות.
 • מהות החנינה: בקשה להקלה בעונש שהוטל – בתנאיו או באורכו, וכן המרתו לעונש אחר (למשל – ממאסר לקנס)
 • שימו לב: כדי להצדיק התערבות באמצעות מתן חנינה בעונש שקבע בית המשפט עם תום ההליך המשפטי, הבקשה צריכה לגלות שינוי משמעותי בנסיבות שאירע לאחר גזר הדין. כיוון שנשיא המדינה יתערב בהחלטת בית המשפט רק במקרים חריגים, חשוב במיוחד בבקשות אלו להגיש בקשה מפורטת הנתמכת במסמכים המעידים על שינוי הנסיבות המצדיק את קבלת הבקשה בעניינכם.

 

בקשת חנינה להקלה בתנאי צו מבחן או שירות לתועלת הציבור

 • מי מגיש את הבקשה: אדם שהוטל עליו פיקוח של קצין מבחן (צו מבחן) או צו שירות לתועלת הציבור לתקופה של עד שנה, ללא שכר (של”צ).
 • מהות החנינה: שינוי התנאים וההגבלות הקבועים בצו המבחן וכן קיצור או ביטול תקופת המבחן או השל”צ.
 • שימו לב: אל תתבלבלו בין בקשת חנינה במקרה של עבודות שירות, הנחשבות מאסר בפועל, לבין בקשת חנינה להקלה בצו של”צ.

 

בקשת חנינה להתיישנות או מחיקת רישום פלילי

 • מי מגיש את הבקשה: בעל רישום פלילי שטרם התיישן או נמחק, או בעל רישום פלילי שאינו כפוף לתקופת מחיקה או התיישנות (כמו חלק מעבירות ההמתה והביטחון).
 • מהות החנינה: קיצור תקופת ההתיישנות או המחיקה של הרישום הפלילי, או קצבת תקופת מחיקה לרישום פלילי שככלל אינו בר- מחיקה.
 • שימו לב: במידה ומבקש החנינה הוא חייל צה”ל או בן/בת שירות אזרחי, קיים מסלול “מועדף” להגשת בקשות חנינה, שסיכויי קבלתם אף גבוהים יותר מהרגיל.
 • למידע נוסף: קראו במאמר עבר נקי – זה אפשרי: כל מה שצריך לדעת על מחיקת רישום פלילי

 

בקשת חנינה להשבת רישיון נהיגה שנפסל או נשלל

 • מי מגיש את הבקשה: אדם שרישיון הנהיגה שלו נפסל (בפועל או על תנאי) בהחלטה שיפוטית, או שרישיון הנהיגה שלו נשלל ללא משפט (למשל, על-ידי משרד הרישוי עקב צבירת נקודות).
 • מהות החנינה: ביטול הפסילה או השלילה והשבת רישיון הנהיגה למבקש, או קיצור תקופת הפסילה.
 • שימו לב: לא ניתן להגיש בקשת חנינה על פסילת רישיון לפני משפט, שנעשית על-ידי קצין משטרה (פסילה מנהלית – לרוב מדובר בפסילה ל-30-90 ימים עקב ביצוע עבירת תעבורה בפני השוטר, דוגמת נהיגה בשכרות או נהיגה מסוכנת).

 

בקשת חנינה להקלה בקנסות

 • מי מגיש את הבקשה: אדם שהוטל עליו קנס במסגרת הילך פלילי, או בגין עבירת תעבורה, ורק לאחר שהמבקש פנה תחילה למרכז לגביית קנסות.
 • מהות החנינה: ביטול או הפחתה בגובה הקנס שהוטל על מבקש החנינה.
 • שימו לב: נשיא המדינה לא יכול להעניק חנינה במקרים של קנסות חניה, עיצומים או קנסות שהוטלו בהליך מנהלי, או במקרים של חובת פיצוי למתלונן.

 

בקשת חנינה להשבת רישיון עיסוק שהוטלה או בוטל בהליך משמעת

 • מי מגיש את הבקשה: בעל מקצוע מוסדר המנוי בחוק הבא, שרישיון העיסוק שלו הוטלה (בפועל או על תנאי) במסגרת הליך משמעתי או בוטל, וחלפו לפחות 10 חודשים מתחילת התליית הרישיון.
 • מהות החנינה: קיצור תקופת ההתליה או ההשעיה שהוטלה על בעל הרישיון, או המרת התליית הרישיון או ביטולו בעונש אחר.
 • שימו לב: עבור חלק מבעלי המקצוע, נשיא המדינה יבחן את בקשת החנינה רק לאחר קבלת חוות דעת של הגוף המקצועי המופקד על הליך הרישוי או המשמעת של בעל הרישיון שהתלה.

 

אני רוצה להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה. מה עליי לעשות?

נשיא המדינה מחליט האם להעניק חנינה או לא להעניק חנינה על חנינה על סמך בקשת כתובה שמגיש המבקש, בעצמו או באמצעות עורך דין. לרוב, נשיא המדינה לא נפגש עם מבקש החנינה לפני שהוא מכריע בבקשה, ולכן יש חשיבות גדולה מאוד לכך שהבקשה הכתובה שתגישו תהיה טובה מאוד – ומשכנעת מאוד.

שימו לב כי אם נשיא המדינה דחה את בקשתכם לא תוכלו לערער על ההחלטה – אך כן תוכלו להגיש בקשת חנינה נוספת לאחר 6 חודשים. לכן, גם אם הגשתם בעבר בקשת חנינה שלא צלחה – רצוי להכין בקשה חדשה, טובה ומשכנעת יותר, ולנסות שוב. בין אם מדובר בקנס, בעבודות שירות או ברישום פלילי – גם אם מיציתם את זכות הערעור שלכם ונגזר דינכם, עדיין קיימת אפשרות להקל את רוע הגזירה באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה.

אם זיהיתם את עצמכם ברשימת הזכאים להגיש בקשת חנינה – פנו עוד היום לעורך דין פלילי מנוסה ובעל מומחיות, שייעץ לכם על האפשרויות העומדות בפניכם להגשת בקשת החנינה – ויסייע לכם בהגשת בקשת חנינה שסיכויי קבלתה טובים ומבטיחים.

ניתן להגיש בקשת חנינה רק על עונש מאסר שהוטל בגזר דין חלוט, כלומר – רק בתום ההליך המשפטי כולו, כולל הערעורים. לכן, בשלב זה לא תוכל להגיש בקשת חנינה, ותיאלץ להמתין לכל הפחות עד לאחר שבית המשפט יכריע בערעור שהגישה הפרקליטות.

במקרה זה, יש תחילה למצות את האמצעים האחרים העומדים ברשותך לפני הגשת בקשת החנינה – במקרה זה, פנייה למרכז לגביית קנסות בבקשה להפחית, לכל הפחות, את ריבית הפיגורים. לאחר מיצוי אפיק זה, ניתן להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה לביטול הקנס.

בהחלט! גם אם נשיא המדינה דחה את בקשתך לחנינה, זכותך להגיש בקשה נוספת בכל 6 חודשים. מומלץ לכלול בבקשה נסיבות שהשתנו בתקופה שחלפה, שידגישו מדוע יש לקבל את בקשתך בכל זאת ולהעניק לך חנינה.

כשמאי מקרקעין שהותלה רשיונו לפני למעלה מ-10 חודשים, אתה יכול להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה ובה תבקש ממנו להקל או להפחית את תקופת ההתלייה ולהשיב לך את רשיונך. עם זאת, סמכות החנינה של נשיא המדינה במקרה זה אינה כוללת ביטול או מחיקת עצם ההרשעה – וזו תיוותר על כנה, גם אם יותר לך לשוב לעסוק בשמאות מקרקעין.

עורך דין פלילי מייעץ ללקוח

רוצה לשלוח את המאמר לחבר?
שתף בוואטסאפ
אודות המחבר
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מידע נוסף בנושא פלילי
אישום פלילי

אישום פלילי מהווה ומייצג מרכיב קריטי ועיקרי מכלל העיסוקים של המערכת המשפטית. משמעותו של האישום הפלילי הוא האשמת הנתבע על ידי המדינה כתוצאה מעבירה שנעשתה

קרא עוד
סחיטה אלקטרונית

סחיטה אלקטרונית היא עבירה פלילית שהפכה נפוצה להפליא עם התפתחות האינטרנט וערוצי המדיה החברתית. למרבה הצער, ההשלכות של סחיטה ברשת – ובפרט של סחיטה מינית

קרא עוד
סקסטורשן

סקסטורשן היא תופעה של סחיטה מינית ברשת, שבה אדם מאיים לפרסם תמונות או סרטונים אינטימיים של אדם אחר, אם הנסחט לא יעשה כמבוקשו. מדובר בתופעה

קרא עוד
מכתב יידוע לחשוד

מכתב היידוע לחשוד הוא אחד הכלים החשובים שעומדים לרשות המשטרה והפרקליטות בחקירה פלילית. מטרת מכתב היידוע היא ליידע את החשוד על חשדות המשטרה כלפיו, ולאפשר

קרא עוד
כתב אישום

כתב אישום הוא מסמך משפטי פורמלי שהוגש על ידי התביעה, בדרך כלל על ידי הפרקליטות, נגד אדם החשוד בביצוע עבירה פלילית. כתב האישום הוא המסמך

קרא עוד
הסדר מותנה

הסדר מותנה הוא פתרון משפטי המאפשר לרשויות התביעה להימנע מהגשת כתב אישום כנגד חשודים בעבירות מסוגים מסוימים, ובכך להקל בהשלכות הפליליות שחשודים נושאים בהן. הסדר

קרא עוד